Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionstinget

I henhold til § 13 og 14 i loven, innkalles det til Regionsting for NHF Region Vest.

INNKALLING TIL REGIONSTINGET 2020

I henhold til § 13 og 14 i loven, innkalles dere herved til NHF Region Vest sitt 9. Regionsting. Tinget vil bli avholdt lørdag 9. og søndag 10. mai 2020, på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. Tidsrammen for tingforhandlingene er lørdag kl.13:00-18:00, og søndag kl. 09:00 – 12:00.

Vi kommer tilbake med fullstendig program. På lørdag kveld vil det bli felles middag og utdeling av priser og hedersbevisninger.

Til tinget innkalles:

14-1. MED TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT:

(1)       På Regionstinget møter med stemmerett:

a)             Regionens styre. (Dog ikke ved behandling av beretning og regnskap)

b)             Klubbrepresentanter

Antallet klubbrepresentanter beregnes ut fra lisensierte spillere pr. 1.2. det året Regionstinget avholdes. Klubber som har: 

0-49                 lisensierte                                får 1 representant

50-99               lisensierte                               får 2 representanter

Over 100         lisensierte                               får 3 representanter

(2)       Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

14-3. MED TALE- OG FORSLAGSRETT:

  1. Varamedlemmer til Regionstyre.
  2. Lederen og medlemmene av Tingvalgte komiteer.
  3. Regionens evt. representanter i NHFs styre og komiteer.
  4. En representant fra NHFs lovkomite.
  5. Revisor

14-4 . MED TALE- OG FORSLAGSRETT UNNTATT VED VALG:

  1. Regionens administrative leder og seksjonsledere fra Regionens administrasjon.

 14-5 MED TALE OG FORSLAGSRETT I SAKER SOM BERØRER

DERES VIRKEOMRÅDE:

  1. Ledere og medlemmer i oppnevnte komiteer og utvalg i den utstrekning Regionstyret bestemmer det.

Forslag som ønskes behandlet på Regionstinget må være Regionstyret i hende senest

  1. mars 2020. Alle forslag må være begrunnet. Fullmaktsskjema og hotellbestilling (blir sendt ut i slutten av februar) må være kontoret i hende innen 15.mars 2020.

Dersom dere har innspill til Valgkomiteen minner vi om fristen som er 6. januar 2020. Se for øvrig eget skriv vedlagt innkallingen.

Vi ønsker alle velkommen til Regionstinget 2020!

Dato: 24. mai 2014

Sted: Bergen

Protokoll: 

Dato: 12.-13. mai 2012

Sted: Førde

Protokoll: 

Dato: 29. - 30. mai 2010

Sted: Bergen

Protokoll: 

Dato: 24. - 25. mai 2008

Sted: Bergen

Protokoll: 

Dato: 20.-21.mai 2006

Sted: Førde

Protokoll: 

 

Konstituerende ting.

Dato: 08. - 09. mai 2004

Sted: Voss

Protokoll: