Annonse:
Daikin
Annonse:
Daikin

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix
Foto: Lizabeth Menzies / Centers for Disease Control and Prevention / AFP / NTB Scanpix

Oppdatert koronainfo

Barn og unge kan spille kamper igjen, voksne over 20 år må fortsatt vente.

Dette er gjeldene regler etter regjeringens endringer 20. januar 2022:

Barn og ungdom (til og med 20 års klassen)

Ordinær trening med nærkontakt i grupper på ca. 20.  Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).

Terminfestede kamper kan avvikles som oppsatt.  Det er ingen geografiske begrensninger, og Bring- og LERØYserien vil avvikles som planlagt. 

Det er påbud om bruk av munnbind for publikum.

På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 30 personer til stede uten tilviste plasser. I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste).

På arrangementer (dvs. kamper) kan det være inntil 1500 personer til stede med fast tilviste plasser. Der det er flere enn 200 personer til stede, kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. 

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

All aktivitet skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. (Se lenger ned.)

Voksne som ikke omfattes av topphåndballen

Det kan nå trenes innendørs i grupper på 20, men ikke med nærkontakt. Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).

Det åpnes ikke for kamper eller annen nærkontaktaktivitet.

Topphåndballen

Kan trene og spille kamper som normalt, men må følge antallsbegrensingene knyttet til arrangementer.  Det er påbud om bruk av munnbind for publikum.

På arrangementer (dvs. kamper) kan det være inntil 1500 personer til stede med fast tilviste plasser. Der det er flere enn 200 personer til stede, kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. 

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

All aktivitet skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. (Se lenger ned.)

Spillerutvikling

Spillerutviklingstiltak kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensninger.

Kurs og utdanning, inklusive dommersamlinger

Disse kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensinger for offisielle arrangement. Kravet om 1 meters avstand skal overholdes.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Smittevernfaglig forsvarlige drift (arrangementer):

 • Helsedirektoratets bransjeveileder for idrett og frivillighet skal legges til grunn. Denne finner dere her.
 • Det skal være en smittevernfaglig ansvarsperson ved hvert arrangement (kamp).
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at klubben/arrangøren har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Kontaktopplysninger til deltagere og publikum skal registreres.

Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig gjelder følgende:

 • Maksimalt 50 prosent av besøkskapasiteten kan utnyttes.
 • De som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.