Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til ny sesong.png

Spilltilbudet 2024/2025

Regionstyret og administrasjonen ønsker alle velkommen til sesongen 2024/2025 i Region Vest!

Velkommen til ny sesong

Vi ønsker velkommen til sesongen 2024/2025, og vil gjøre det ytterste for at sesongen blir lagt til rette og arrangert på en best mulig måte for alle involverte.

På denne siden finner dere nyttig informasjon om ny sesong, informasjon om alle klasser, påmeldingsinformasjon både av lag og dommere, samt annet nyttig informasjon. 
Kommende sesong vil bli tilnærmet lik slik forrige sesong var tenkt, med noen få justeringer. Vi ber alle sette seg godt inn i det som omhandler sin aldersklasse. 

Endringer som er verdt å merke seg:

 • Doble årsklasser for G13/14 og G 15/16
 • Temaserie for 12 og 13 år i sone 4-8, og 12/13, 14/15 år i sone 1-3
 • Vårt høyste regionale nivå 3. div vil få faste spillrunder. En spillrunde går over en to ukers periode.
 • I tillegg til 3.div avslutningen etter vårsesongen, vil vi også ha en felles spillrunde i nov/des.

Påmelding: 

Vi planlegger for at sesongen 2024/2025 starter i uke 35.

All påmelding må skje via TurneringsAdmin (TA), og selvsagt innenfor oppsatte frister. Frist for påmelding er 1.mai kl. 23:59. 

Nyttige webinarer å få med seg i april: 

Torsdag 11.april gjennomførte vi to webinarer angående spilltilbudet for kommende sesong. Disse møtene gir grunnlag for planlegging i klubb for kommende sesong. 

Tidligere webinar angående funksjoner i TA/SA ser du her. Har du spørsmål eller trenger hjelp ta direkte kontakt med Sebastian Aam på regionskontoret: 

Vi gleder oss til å legge til rette for en fantastisk ny sesong!

Ansvarlige ledere MÅ sette seg godt inn kampreglement og bestemmelser for Region Vest 

SERIESTART - SERIESLUTT 
Seriestart er uke 35 - 2024. Noen klasser vil begynne senere litt avhengig av påmelding og hallkapasitet. Serieslutt er 23.03.2025. 

Sluttspillhelg 2025

Sluttspillet 2025, arrangeres i Bergen helgen 22.-23.mars 2025. 

SKOLEFERIENE 

Høstferien 2024

 • Uke 41 (05-13.okt.)

Vinterferien 2025

 • Uke 8 (15.02-23.02) Sone 1 - 3
 • Uke 9 (22.02-02.03) Sone 4 - 8

 
PÅMELDING 
Påmeldingsfristen er 01.mai 2024.
Dette gjelder klassene fra 9 år (5'er håndball) til og med senior.

De yngste 6-8 år (4'er håndball):
Høstpåmelding:15.september 2024
Vårpåmelding: 01.desember 2024

For å unngå trekking av lag, ber vi klubbene være nøye med vurderingen av nivå og antall lag som skal meldes på. På vår nettside vil det være mulig å se den totale påmeldingen for alle klasser i Region Vest. Alle bør sjekke at eget lag er påmeldt i riktig klasse og nivå. Hvis klubben ønsker å endre påmeldingen, må klubbens leder ta kontakt med regionskontoret innen torsdag 3. mai. Unngå å melde på for mange lag. Er du usikker ber vi klubben heller etteranmelde lag fremfor å måtte trekke. 
 
KAMPKOLLISJONER 

Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser. Klubbene kan ikke regne med å unngå kampkollisjoner mellom aldersklasser og 1. og 2. lag osv. dersom de ikke er meldt opp som antilag til hverandre. Ta hensyn til dette ved påmeldingen. Vi ønsker å legge til;

ANTILAG

For å kunne ta så mange hensyn som mulig når terminlisten skal utarbeides, ber vi klubbene melde inn eventuelle lag som en ikke ønsker skal spille på samme tidspunkt - det vi kaller antilag. Antilag er altså når man benytter samme spiller(e) på flere lag, også på tvers av årsklasser. Det kan kun legges inn ett antilag pr. lag. Dette gjøres ved påmelding dersom vi skal ta hensyn til dette. 

Det er viktig at det ved påmelding via TurneringsAdmin legges inn antilag i påmeldingsdetaljene. Les også Hvordan melde på lag i TA


Informasjon som må legges inn ved påmelding

Som nevnt over er det svært viktig at vi får den informasjonen som dere mener er relevant for planlegging av deres sesong. På denne måten kan vi forsøke å ta så hensyn. Lagssperrer og antilag MÅ legges inn ved påmelding. Det er også viktig at klubb er nøye på at rett hall er registrert på egne lag slik at dere får rett hjemmebane. 

Vi ber om at klubber og lag som melder på er nøye med å bruke kommentarfeltet i påmeldingen dersom dere ønsker å formidle noe til oss som ikke kan sendes inn på annen måte i TA.

ALDERSBESTEMMELSER 
For å kunne delta på seniorlag må spillerne ha fylt 16 år. 
For å kunne delta på J33 og G33 må spillerne ha fylt 33 år. 
 
For aldersbestemte klasser gjelder følgende aldersgrenser for sesongen 2024/2025: 
 
Juniorserien (17-20): født i 2007 til 2004. (2008 kan delta så lenge de har fylt 16 år)
16 år: født i 2008 eller senere 
15 år: født i 2009 eller senere 
14 år: født i 2010 eller senere 
13 år: født i 2011 eller senere 
12 år: født i 2012 eller senere 
11 år: født i 2013 eller senere 
10 år: født i 2014 eller senere 
09 år: født i 2015 eller senere 
08 år: født i 2016 eller senere 
07 år: født i 2017 eller senere
06 år: født i 2018 eller senere 

 

Viktige frister og datoer sesongen 2024/2025.

Les hele vårt Spilltilbud, kampreglement og bestemmelser her.

Viktige frister 2024:

Påmeldingsfrist for J/G 9 år – Senior

1.mai

Frist for klubb å melde på dommer

1.mai

Høringsfrist avdelingsoppsett

16.mai

Påmeldingsfrist 4’er håndball (J/G 6-8 år).

15.september og 01.desember

Terminlistemøte 3.divisjon

Juni

Frist for registrering av sperrer for dommere.

01.august

Frist for å melde opplagte feil og mangler i terminlistene

04.august

Frist for gebyrfri omberamming J/G 13 år - Senior

8.september

Frist for å trekke lag 9 år til senior

Se bestemmelser

Ny gebyrfri omberammingsperiode J/G 13 år til senior

16.12.24 – 05.01.25

Viktige frister 2025:

Vegringsfrist for Sluttspill

15. februar

Frist for overgang og utlån for spillere

15. februar

Vegringsfrist for opprykk Senior

15. februar

Viktige datoer 2024:

Informasjonsmøte spilltilbudet

11. april

   

Forslag på avdelingsoppsett

9. mai

Terminlistemøte sone 1-3 og 8

14.mai

Endelig avdelingsoppsett

22. mai

Terminlisteforslag J/G 9 år - Senior

Medio juli

Stengt Regionskontor

10. juli – 23.juli

Barnehåndballmøter

Oktober/november

Møte med trenere og lagledere i 12,13 og 14 års klassen

12. September

Sonemøter

September/oktober

Terminlistearbeid 4’er håndball

September og desember

Viktige datoer 2025:

Sluttspill region og Fylkesmesterskap

22.-23.mars

3.divisjonsavslutningen

5. april

Beach RM

Kommer

 

Klubb melder på lag, dommere og dommerutviklere i TA. 

Påmeldingsfrist: 1.mai 2024
Unntak: 4'er håndball, der påmeldingsfristen er 15.september (høst 2024) og 01.desember (vår 2025)

Ved påmelding MÅ følgende fylles ut:

 • Eventuelt antilag (maks ett)
 • Eventuelle tidssperrer
 • Nivå
 • kontaktinfo på trener/lagleder
 • Hjemmebane

Gjeldende frister for påmelding og tiltak:

20.04. - Beach-håndball
01.05. - Regionserien alle klasser (9 år - Senior)
01.05. - Rema 1000 TH-serien - Tilrettelagt aktivitet
01.05. - Dommerpåmelding - klubb

01.06. - Temaserien
01.08. - Svarfrist sperreskjema for dommere
15.09  - 4'er håndball høst
01.12  - 4'er håndball vår

Påmeldingsavgifter seriespill sesongen 2024/2025:

Barnehåndball:

  • Jenter/Gutter 6-8 år: kr 2560,-** (1280,- høst og 1280,- vår)  
  • Rema 1000 TH-serien (barn): kr 1700,-** (850,- høst og 850,- vår) 
  • Jenter/Gutter 9 år: kr 2 770,- *
  • Jenter/Gutter 10 år: kr 2 770,- *
  • Jenter/Gutter 11 år: kr 3 300,- * 
  • Jenter/Gutter 12 år: kr 3 300,- *
 • Regionserien:
  • Jenter/Gutter 13 år:   kr 3 930,-*
  • Jenter/Gutter 14 år:   kr 3 930,- *
  • Jenter/Gutter 15 år:   kr 4 750,-*
  • Jenter/Gutter 16 år:   kr 4 750,-*
  • Jenter/Gutter 20 år:   kr 5 300,- *(Juniorserien 17-20 år)
  • Jenter/Gutter 33 år:   kr 5 300,-*
  • Kvinner/Menn 4-6.div:kr 7 000,-*
  • Kvinner/Menn 3.div:   kr 7 700,-*
 • Rema 1000 TH-serien (Ungdom/Voksne) : kr 1 700,- *

* Faktura med forfallsdato 10.06.2024 betales ikke tilbake ved senere trekking av lag.

** Faktureres direkte etter påmelding. Ved trekking av lag refunderes ikke påmeldingsavgiften. 

Etterpåmeldte lag
For å få godkjent påmelding etter påmeldingsfristen må det være ledig plass i avdeling og ikke være til vesentlig besvær for de andre lagene. Hvert enkelt tilfelle vurderes av region vest ved henvendelse. 

Serieperiode NHF Region Vest gjennomføres 15. september til 24. april. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges ut fra NHFs GTP.

Turneringsperiode er primært 16. april til 14. september.

Antilag betyr at de to involverte lagene ikke har tidskollisjoner knyttet til kampgjennomføring, men lagene kan spille på samme dag. NHF Region Vest vil så langt det lar seg gjøre prøve å unngå kollisjoner for antilag. Spillere kan delta for de to aktuelle lagene. 

Påmeldte lag i J/G 13 år og eldre kan velge ett antilag. Antilag må meldes inn ved påmelding. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, for eksempel flere kamper på hjemmearrangement eller reise sammen til bortekamper.

Reglementet Lisens og deltakerberettigelse § 20 Periodebegrensning viser til antall kamper per spiller for definerte perioder.

Informasjon om spillform i de ulike årsklasser

Her finner en mer informasjon om de ulike kamptilbudene i Regionserien, som er viktig å ta med i arbeidet rundt planleggingen av lagspåmeldingen

Uke 35 spilles sesongens første kamper i Regionserien. I noen serier må vi muligens benytte helgen før. 

Klikk for å åpne og se mer informasjon.

 

Høringsfrist pulje- og avdelingsoppsett

Pulje- og avdelingsoppsettet vil bli sendt alle klubbene til høring, slik at en får anledning til å komme med innspill på puljeinndeling og avviklingsform. Fristen for innspill på pulje- og avdelingsoppsettet er satt til innen tirsdag 9. mai 2024. I sone 1-3 og sone 8 vil det bli avholdt terminlistemøte i uke 19 eller 20, der en går gjennom de ulike aldersklassene, møte blir digitalt. Invitasjon blir sendt ut på e-post til klubber. 

Første utkast av terminlisten for alle klasser vil bli tilgjengelig senest fredag 5.juli 2024, med frist for klubbene å gi tilbakemeldinger på opplagte feil og mangler innen 10.august 2024. 

Fri omberammingsperiode frem til 08.september. 

Før en klubb vurderer å søke om dispensasjon skal en ALLTID se på muligheten om å spille opp en årsklasse. Dette vil også Region Vest etterprøve og ta med i saksbehandlingen av dispensasjonssøknader.

For å kunne ivareta ulike årsaker til å søke dispensasjon (geografiske/praktiske årsaker til å kunne gi spillere et tilbud), er følgende retningslinjer gjeldende:

Generelt:

 • Turneringsadmin (TA) skal benyttes. Brukerveiledning finner du her.
 • Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e), og begrunnelse.
 • Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gis til spillere til og med klasse J/G 16 år.
 • Det kan gis dispensasjon til å spille en årsklasse ned (et fødselsår).
 • Dispensasjon kan gis til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse.
   • I klassene 13 år og yngre vil dette ikke få konsekvenser.
   • I klassene 14 år og eldre vil en da delta uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser.
 • I særskilte tilfeller (som psykiske, fysiske begrensninger eller lignende) kan Region Vest godkjenne dispensasjoner, uten å frata laget noen rettigheter.
 • I de klassene der det deltar lag med spillere på dispensasjon uten rettigheter vil:
  • laget merkes med ”(D)” bak lagsnavnet i tabellen

For Jenter og Gutter i 5'er og 6'er håndball

 • Det er ikke lov med mer enn 2 spillere på dispensasjon.

For Jenter og Gutter 13-16 år

 • Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis for inntil 3 spillere.
 • Regionen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon til å bruke av spillere på tvers av kjønn. 
 • I særskilte tilfeller hvor administrasjonen finner det hensiktsmessig for eksempel pga. geografi, kan en godkjenne dispensasjoner ut over overnevnte punkt
 • Resultatene til lag med innvilget dispensasjon, teller gjennom hele sesongen.
 • Lag som har spiller(e) med dispensasjon, deltar uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser. *)

*) Regionsstyret presiserer:

Sluttspillplassen(e) videreføres til neste lag på tabellen. Dersom laget med dispensasjon vinner en årsklasse der det kun er én pulje, videreføres tittel til neste lag på tabellen.

Søknader om dispensasjon behandles administrativt, og det kan beregnes inntil 14 dagers behandlingstid.

Lag som blir innvilget dispensasjon skal på forespørsel kunne forevise denne til dommer(e) og motstandere før kampstart.

Eventuell godkjenning av dispensasjon gjelder kun for obligatoriske kamper i regionen.

Skal laget delta i eventuelle turneringer, må det søkes om dispensasjon direkte til turneringsledelsen.

Hvordan omberamme kamper:

Alle omberamminger, i klassene 11 år til senior, skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) (klikk for brukerveiledning), og kan kun utføres av personer som har tildelt riktig funksjon av klubben:

 • Personer med funksjon knyttet klubb:
  • Leder,
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig klubb

Rutinene på hvordan flytte en kamp:

 • Avtale med motstander:
  • Det skal avtales nytt kamptidspunkt med motstander før en søker
   • Kun henvendelse til klubbens epostadresse (klubb@rvn.handball.no) er gyldig om en opplever å ikke få svar innen 5 dager slik det står i reglementet.
   • Å kontakte motstander via telefon er ofte det enkleste.
  • Hvem er har avtalt nytt kamptidspunkt med skal oppgis i skjema.
 • Er hallen ledig?
  • En har ansvar for å sørge for at hallen er ledig på nytt tidspunkt.
  • Det kan påløpe ekstra kostnader i halleie til den som søker omberamming.
 • Dommere til kampen:
  • Står det dommerer på kamper, skal disse forespørres om de kan dømme på nytt tidspunkt.
  • Står det dommere på kampen, men de ikke kan dømme på nytt tidspunkt, må søker skaffe nye dommere før en søker.
  • Dersom det ikke er dommere på kampen, trenger en ikke skaffe dommere til kampen. 

Ingen omberammelse er gyldig og gjeldende før endringsmelding er sendt ut pr e-post (til klubbens adresse: klubb@rvn.handball.no) fra NHF region vest og terminlisten på handball.no er oppdatert med nytt kamptidspunkt.

I aldersklassene 6 til og med 10 år som ligger i et rundespill kan ikke omberammes.

Omberammelsesreglementet vårt finner en ved å trykke slik: 

www.handball.no - Regioner - Region Vest - Praktisk info - Lover og regler - kampreglement Region Vest - Punkt 13 regler omberammelse. 

Fri/gratis omberammingsperiode. 

To ganger i året tilbyr vi gratis omberammingsperiode for alle lag. Dette er i forkant av sesong og i en perioden i desember/januar. Periodene varsles på våre hjemmesider. I tillegg til dette vil vi tilby gratis omberamming på 14 dager ved endring av terminlister samt ved nye kamper etter kvalifiseringsrundene i september/oktober. Dette vil vi varsle de innvolverte parter om per e-post (sendes kun til mottakere som er registrert som lagleder i TA og til klubbadresse). 

Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

1. Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatt frist:

2. For kamper som flyttes grunnet kollisjon med regionale og nasjonale samlinger (som innbefatter uttak av spillere), omberammes disse gebyrfritt inntil fem dager før kampdato.

3.    Flytting av kamp kun på klokkeslett samme dag og i samme hall, kan avtales med alle involverte parter (motstander, dommere, arrangør og halleier) og varsles regionen senest fredag kl. 12:00 før helgekamper.

4.    Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander, arrangør og halleier før søknaden sendes, innenfor frist.

  • Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har bekreftet at de godtar flyttingen av kampen og nytt tidspunkt.

5.    Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

  • Følgende årsaker vil (innenfor frister i pkt. 1) uansett gi rett til å flytte kamp:
   • Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres).
   • Skoleferie - Vinterferie og Høstferie.
   • Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres).
   • Samling for regionale og nasjonale utviklingsmiljø (som innbefatter uttak av spillere).

6.    Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår kontakt med motstanderklubb via klubbe-post (klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. 

  • Søknaden sendes uansett som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

7.    Oppsatte dommer/dommere må forespørres ved ny kampdato og sted før søknad sendes inn.

  • Dersom oppsatte dommere ikke kan dømme på nytt tidspunkt eller sted, skal søker selv skaffe nye kvalifiserte dommere og legge inn navn i omberammingssøknaden (*). Endringen skal godkjennes av regionen.
  • I tilfeller hvor det ikke står oppført dommere, skaffer regionen dommere.

8.    Søkende klubb betaler dommerutgiftene, fører elektronisk kamprapport og skaffer tidtaker og sekretær.

  • Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie omberammingsperiode.
  • Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb.

9.    Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for at hallen er tilgjengelig og evt. halleie for kamp på nytt tidspunkt.

10. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen ved utsending av endringsmelding.

11. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig for omberamming, utenfor frister nevnt i pkt. 1, gjelder følgende:

  • Minst 3 av lagets faste spillere må være syke eller akutt skadet.
  • Sykdommen og skade må være av akutt/epidemisk karakter.
  • Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt.
   • J/G 13 t.o.m 15 år: bekreftelse fra skole og lignende.
   • Øvrige klasser: bekreftelse fra lege.

12. Kamper tilhørende NHFs serier følger eget omberammelsesreglement fra NHF.

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionskontoret.

(*) Oversikt over regionens dommere finner man på handball.no under Dommersøk (klikk på linken).

For 4'er, 5'er håndball (6-10 år)

I 4'er, 5'er håndball (6 -10 år) er det ikke mulig å flytte kamper. Her avvikles kampene på faste spillrunder med to kamper hver runde for hvert av lagene. Om noen lag da flytter kamp eller ikke møter, vil disse arrangementene miste sin verdi og motstanders lag miste en kamp.

Det er imidlertid lov til å bytte kamper med et annet lag dersom dag eller tidspunkt ikke passer. Det er uansett viktig å kontakte NHF Region Vest om det gjøres et bytte mellom lag.

For alle som er involvert i håndballen, enten som trener, trener, foreldrekontakt, med verv eller dommer så er det viktig å ha et forhold til lover og bestemmelser som styrer aktiviteten.

De reglementene som ligger her, er tilpasset for aktiviteten i Region Vest. Vi presiserer at tilpasningene i dette reglementet kun gjelder i regional serie som er administrert av NHF Region Vest.   

For å komme til lover og regler trykk her
Kampregelementet for 2023/2024 oppdateres senest i juni 2023. 

Ved trekking av lag i klassene J/G 4' er håndball

·         kr. 500,- i gebyr.

Ved trekking av lag i klassene J/G 5' er håndball – 15 år:

·         før 01.august - ingen gebyr

·         i perioden 01. august til 01. September - kr. 500,- i gebyr.

·         Etter 01.september - kr. 1000,- i gebyr.

Ved trekking av lag i J/G 16 – 33 år og seniorklassene:

·         før 01.juli – kr 1000,- i gebyr.

·         etter 01.juli – kr 3000,- i gebyr.

Vi presiserer at det er leder/styreleder i klubb som skal trekke lag, ikke trener eller lagleder. 

I år vil det være mulig også for lag over 16 år å trekke laget innen 15.juni kostnadsfritt. 

Påmelding på rett nivå. 

Fra sesongen 2020/2021 fjernet region vest kvalifisering. Dette videreføres denne sesongen ref. tidligere informasjon.

Bakgrunn:

 • for mange kamper på for kort tid for A-lag, for få kamper for B-lag.
 • Vanskelig med gjennomføring av kamper innenfor oppsatt tid.
 • Ønsker om mer forutsigbart kampoppsett som er klart før sesongen starter slik at en kan planlegge hele sesongen.
 • Belastning for den enkelte spiller, de som spiller på flere lag. Belastning for det enkelte lag, reiseavstander for enkelte lag.

Se mer informasjon under hvordan planlegge sesongen godt. 

Påmelding til rett nivå! 

Det betyr at det er enda viktigere å melde på til riktig nivå. Trener og klubb må gjennomføre gode diskusjoner i sin klubb for å få dette til.

Ta utgangspunkt i fjorårets tabell/kamper og erfaringer og still seg spørsmålene:

 • Spilte vi jevne kamper?
 • Opplevde vi mestring?
 • Burde vi spilt ned et nivå, eventuelt opp?

Regionene tilbyr i de fleste klasser tre nivåer. Vi ser at det er flere B lag enn det er A lag.Men burde kanskje noen av disse spille på et annet nivå for enda bedre mestring og opplevelse?

 • Opplever du på A nivå å kun tape kamper, bør en vurdere å spille på B nivå.
 • Opplever du på B nivå å kun tape kamper, bør en vurdere å spille på C nivå.
 • Trener og klubb må ha fokus på hva som er best for sine spilleres utvikling.

Før det meldes på lag, ber vi om at ansvarlig (sportslig) leder nøye vurderer lags ferdighetsnivå, slik at en får spille på tilpasset nivå etter ferdigheter i laget. Dette gir også flere jevne kamper for alle i de ulike klassene, og det er derfor avgjørende om lag meldes på i nivå A, B eller C. Merk likevel at ulike nivå kan bli slått sammen ved få påmeldinger til et nivå.

Å melde på til riktig nivå er viktig for at laget og spillerne skal få en arena hvor de opplever mestring, spille jevne kamper og få utfordringer som gir grobunn for utvikling og trivsel. En vurderinger som også bør taes før påmelding, er om et "sterkt" lag som ønsker å spille opp en årsklasse da bør melde seg på nivå A i overliggende årsklasse. Et eksempel på dette kan være at et J14-årslag med gode ferdigheter som ønsker å spille opp en årsklasse, i tillegg til J14-A (til J15-årsklassen), bør melde seg på i J15-A. Dette vil da gi god matching for eget lag, samtidig som de tilhørende lag i denne årsklassen, som melder seg på til nivå B, får en mer forutsigbarhet i forhold til ferdighetsnivå hos motstanderne.

Det er viktig å presisere at alder på spillerne ikke alltid er forenlig med ferdighetsnivå.

Informasjon om sluttspillform: Kommer når avdelingsoppsettene er klar. 

Dato for sluttspill blir 22.-23. mars 2025. 

Det inviteres til regionsserie og fylkesserie som følger:

Alder/Klasse Regions-Fylkesmester
J/G 20 og 33 år: Regionsmester
J/G 14 og 16 A nivå: Regionsmester (avdelingsvinnerne møtes)
J/G 13 og 15 år: Fylkesmestre
J/G 14, 16, 20 og J/G 13 og 15 år: Fylkesmestre i B- og C
Kvinner/Menn senior, 3. div og lavere: Fylkes og regionsmester

I de fleste klassene inndeles lagene geografisk etter ønsket nivå.

I J/G 16 år, samt J/G 17-20 inviterer vi på A-nivå til en felles regionsserie for hele Vestland fylke. 

Regionen avgjør avviklingsform.

Kun i de klasser hvor det er tilstrekkelig antall lag, vil det bli egne 13 og 15 årsklasser.

Hver enkelt klubb kan ikke delta med mer enn ett lag i hver klasse under regionsluttspillet.

Deltakelse

For å kunne delta må laget ha spilt alle sine seriekamper, såfremt motstander har møtt. Spiller kan kun delta på ett lag. For lag med dispensasjonsspillere se punkt 8. Dispensasjoner

Norsk håndball er blitt utfordret på kampbelastning:

Norsk håndball er blitt utfordret på at belastningen til spillerne er for høy og at det spilles for mange kamper både i sesong regionalt, men også i de nasjonale kamptilbudene for yngre som Bringserien, LERØYserien og NM Junior. For å finne ut av omfanget på denne problemstillingen ble det høsten 2019 opprettet en gruppe bestående av forskere fra Norges Idrettshøgskole (NIH), trenere på ulike nivåer og ansatte i Norges Håndballforbund (NHF) regionalt og sentralt. Oppgaven var å se på hva NHF kunne gjøre for å redusere belastningen til spillerne og hva som var utfordringene.

På bakgrunn av det arbeidet som ble gjort blir det noen endringer i ungdomshåndballen kommende sesong. Vi anbefaler alle å sette seg inn endringene som er presentert på vår hjemmeside;

https://www.handball.no/nyheter/2020/02/informasjon-til-klubber-for-sesongen-2020-21/

Begrensninger på kampantall

Fra sesongen 2020-2021 tredde det i kraft følgende endringer i forhold til reguleringer på kampantall for spillerne:

 1. En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag. 
 2. En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.  
 3. Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes. 
 4. Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.
 5. Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong. *) 

NHF utreder videre om 5. ledd skal gjøres obligatorisk eller fortsette som en anbefaling.

**Ved bruk av spiller ihht pkt 1 og 2 vil konsekvensen være tilsvarende bruk av ikke spilleberettiget spiller

NHF og regionene vil følge opp spillerne med jevnlig sjekk av antall kamper. De lag/klubber som har spillere som spiller for mye vil bli fulgt opp.

Vi inviterer til Temaserie for årsklassen 12 og 13 år (sone 4-8) og 12/13 og 14/15 år (sone 1-3)

Temaserien er et utviklingstiltak for trenere, spillere og dommere ved siden av regionserien. Målet med Temaserien er å fremme de ulike fasene i håndballspillet ut ifra fasehjulet. Det innebærer at det spilles etter et bestemt tema i hver runde. Vært tema innledes med en workshop for lagleder, laget øver deretter en periode frem mot kampdag på tema, kampdag med fokus på tema som er øvd på.Dommere som dømmer disse kampene vil også få opplæring i forkant.

Her kan du lese mer om tiltaket:

Temaserien 12 år | handball.no

Temaserie 13 år | handball.no

Temaserie 14/15 år | handball.no

Bestemmelser i barnehåndballen

Norges Håndballforbund reviderte bestemmelsene for barnehåndballen i Norge før sesongen 20/21. Barnehåndball er klassene fra seks til og med jenter og gutter tolv år. Spillmodellene skal være like i hele Norge i alle regioner, og gjelder fra sesongen 2020-2021.

I hovedsak fire endringer;

Innføring av 5`er håndball i klassene ni og ti år, utvidet spilletid i klassen elleve år og at det spilles 6`er håndball i tolvårsklassen uten tabell.

Barneklassene vil da starte med 4`er håndball (minihåndball) for barn i klassene seks, syv og åtte år. Deretter blir det 5`er håndball (kortbane) for ni og ti års klassen, mens det i elleve og tolv skal spilles 6`er håndball på stor bane.

Norges Håndballforbund ønsker å presisere følgende rundt spillet i barnehåndballen;

Det oppfordres til å spille utgruppert forsvar på egen banehalvdel. Barna skal tillates å «fiske», prøve å få tak i ballen, presse motstander over store deler av egen banehalvdel. 
Dette skal motivere til mer bevegelse, større oppfinnsomhet og mer duellspill.

I tillegg;

5`er og 6`er håndball er ikke til hinder for bruk av linjespiller. Det oppfordres til linjespill i barneklassene. Ved overstående forsvarsspill vil det i tillegg bli mye plass til å løpe inn bak forsvaret.

Klasse  J/G 06 år
Spillform  4`er - minibane
Antall spillere  8
Spilletid  1x12 minutter
Ballstørrelse  00 mykball
Mål  Minihåndballmål
   
Klasse  J/G 07 år
Spillform  4`er - minibane
Antall spillere  8
Spilletid 1x12 minutter
Ballstørrelse  00 mykball
Mål  Minihåndballmål
   
Klasse  J/G 08 år
Spillform  4`er - minibane
Antall spillere  8
Spilletid 1x12 minutter
Ballstørrelse  00
Mål  Minihåndballmål
   
Klasse  J/G 09 år
Spillform  5`er - kortbane
Antall spillere  10
Spilletid  2x15 minutter
Ballstørrelse  00
Mål  Nedsenket tverrligger
   
Klasse  J/G 10 år
Spillform  5`er - kortbane
Antall spillere  10
Spilletid  2x15 minutter
Ballstørrelse  0
Mål  Nedsenket tverrligger
   
Klasse  J/G 11 år
Spillform  6`er – helbane
Antall spillere  12
Spilletid  2x20 minutter
Ballstørrelse  0
Mål  Nedsenket tverrligger
   
Klasse  J/G 12 år
Spillform  6`er - helbane
Antall spillere  12
Spilletid  2x20 minutter
Ballstørrelse  0
Mål  Standard håndballmål

Oppgitt spilletid er ved enkeltkamp. Ved turneringsspill – flere kamper samme dag – kan det være regionale tilpasninger.

Se følgende lenke for mer informasjon. 

Prestasjon- og partnerklubbsamarbeid 

Ordningen med prestasjons- og partnerklubbsamarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, som er 1. mai. I de tilfeller hvor det ikke er avklart hvilken divisjon klubben deltar i kommende sesong, må klubbene fortsatt levere søknad senest 1. mai, med kommentar om forutsetningene for søknaden. 

Det skal brukes digitalt søknadskjema for søknad om klubbsamarbeid, Partner/prestasjon og Sammensatte lag.
Dette skjemaet finner du i TurneringsAdmin (TA).

Vær oppmerksom på at prestasjonsklubber må delta i 2. divisjon eller høyere for å innfri vilkårene for å være prestasjonsklubb i seniorklassen. 

Klubber som skal være prestasjonsklubb i 16-års klassen må være påmeldt til Bringserien, i 18-års klassen påmeldt til LERØYserien og i 20-års klassen påmeldt til NM Junior.

Klubbsamarbeid

Som en prøveordning fra sesongen 2022/23 gis det anledning til å være både prestasjonsklubb og partnerklubb for samme kjønn i seniorklassen. Det gis også mulighet for noe mer fleksibilitet for ulike samarbeid i senior og aldersbestemt for samme kjønn:

 • En klubb kan være både prestasjonsklubb og partnerklubb i seniorklassen. En klubb kan fortsatt kun være partnerklubb for en prestasjonsklubb for samme kjønn i seniorklassen. Utøvere med tilhørighet i partnerklubb kan kun delta for den prestasjonsklubben som klubben har godkjent avtale med. Eksempel: En klubb i 2. divisjon kan være partnerklubb for klubb i Rema 1000-ligaen eller 1. divisjon, og samtidig prestasjonsklubb for klubb i 3. divisjon og lavere divisjoner.
 • En klubb kan være i to ulike samarbeid for samme kjønn etter en av to følgende inndelinger:
  • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 20.
  • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og J/G 20 og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 18
 • Godkjent partnerklubbsamarbeid i både 18- og 20-års klassen er gyldig for den regionale Juniorserien.

Prøveordningen skal evalueres etter kommende sesong, og alle klubber bes sette seg godt inn i intensjonen med partnerklubbsamarbeid.

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

Partnerhåndballklubb
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben. 

Les mer i Reglementet for klubbsamarbeid


Sammensatt lag: 

Klubber kan etter følgende søknadsfrister få godkjennelse til å stille med sammensatte lag:

·         Før seriestart (i den aktuelle årsklassen)  – fulle rettigheter som skissert i Lov, kamp- og konkurransereglement.

·         Etter seriestart – spille med dispensasjon

I søknaden må det godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.

Søknad om sammmensattelag sendes via Turneringsadmin - TA

Søknad må videre følge Reglement for klubbsamarbeid – IV. Sammensatte lag

 

Mer informasjon om klubbsamarbeid finner dere her.

 

 

 

Årstad sitt Rullestolhåndballag har byttet til Mathopen. De deltar fra og med sesong 2024-25 med lag i 6.divisjon kvinner og 5. divisjon menn. 

Det finnes tre rullestolhåndballag i Norge: Follo, Elverum og så er vi så heldige å ha lag i Bergen. De startet opp i september i 2019, er en miks av damer og menn, både funksjonshemmende og funksjonsfriske.

Håndballreglene er stort sett de samme. Den største forskjellen er at alle, utenom dommeren, sitter i rullestol, det er 5 utespillere, ikke 6 som i det ordinære spillet.

Mathopen vil av praktiske årsaker kun spille hjemmekamper, ikke ha samme antall kamper som de andre lagene, og derfor ikke ha mulighet for å rykke opp i hhv 4. eller 5. div.

Håper alle synes dette kan være en berikelse av håndballspillet slik vi kjenner det, og at dere tar utfordringen og setter dere opp i stolen og spiller gøy, stemningsfylt håndball.

Litt mer om spilleregler finner du her:

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/inkludering/2012_rullestolhandballbrosjyre.pdf

Noe dere lurer på, da er det bare å ta kontakt med:

Trener

Nils Kristian Hansen 
Tlf: 932 55 926
E-post:nil-khan@online.no

 

 

Planlegging av sesongen for trenere/lagledere
 
Viktige tips og råd før og underveis i sesongen, både for klubb og lagledere. Samt viktig informasjon som MÅ med i påmeldingen dersom vi skal ta hensyn til dette i terminlistearbeidet.

Det er mange ting å ta hensyn til, og ulike utfordringer eller spørsmål som dukker ofte opp rundt et eller flere lag. Både når en skal melde på lag og underveis i sesongen. 

På denne siden finner en kanskje hjelp til å løse noen av dem.

Gå på Minidrett.no

 1. Logg inn
 2. Velg Turneringsadmin (TA) nederst i vinduet

Du blir nå automatisk sendt videre til din profil i TA.

Dersom du har flere verv i klubben må du velge den avdelingen som gir deg tilgang til Dommerpåmelding - den klubben du er dommerkontakt i. (Evt må du trykke på Dommer (Bilde av en drakt) for å se om denne tildelingen dukker opp.)

Slik legger du inn enkeltdommere:

 • Trykk deretter på Dommerpåmelding (nytt bilde kommer).
 • Velg riktig sesong (kommende sesong) øverst i vinduet.
 • Trykk Legg til.
 • Trykk hent, og søk opp personen du ønsker å legge til som dommer for sesongen.
  • Dersom du får opp flere navn på listen, sørg for å velge riktig person og trykk på linjen til denne personen.
 •  Velg sesong for påmelding.
 • Trykk lagre.

 Gjenta prosessen for alle dommere du skal melde på til kommende sesong.

Slik melder du på flere dommere fra inneværende sesong til ny sesong, samtidig:

 • Trykk deretter på Dommerpåmelding (nytt bilde kommer).
 • Stå i inneværende sesong (velges øverst i vinduet).
 • Hak av de dommerne fra inneværende sesong du ønsker melde på til ny sesong.
 • Klikk på knappen "Kopier dommer til sesong"
 • Velg sesong.
 • Avslutt med å klikke på knappen "Kopier ... dommere".

 

Etter at alle dommerne dine er meldt på er det viktig at dommerne godkjenner dømming for ny sesong i egen profil på TA.

Lykke til!

Oversikt over de største feriene i fylket

SKOLEFERIENE 

Høstferien 2024

 • Uke 41 (05-13.okt.)

Juleferie 2024

 • Uke 51 og 52  21.12 - 01.01

Vinterferien 2025

 • Uke 8 (15.02-23.02) Sone 1 - 3 
 • Uke 9 (22.02-02.03) Sone 4-8 

Påsken 2025

 • Uke 16 (12.04 - 20.04)

I terminlistearbeidet prøver vi så godt det la seg gjøre å unngå kamper helger og ukedager tilknyttet til lengre ferier, men kamper her kan likevel forekomme grunnet manglende hallkapasitet.

Les også Veiledende informasjon for å lese om å planlegge sesongen på en best mulig måte. 

Spilltilbudsmøte, kurs i TA og terminlistemøter. 

Nyttige webinarer å få med seg i april: 

 • Torsdag 11.april blir det webinar angående spilltilbudet for kommende sesong. Det blir to møter, ett kl. 11:00 og ett kl. 19:00. 

Vi invitere til webinar angåedne spilltilbudet kommende sesong torsdag 11.april 2024 hvor vi presentere spilltilbudet og endringene for kommende sesong. Invitasjon blir sendt ut på epost til alle klubber sammen med spilltilbudet. 

Terminlistemøte i Sone 1-3: 14.mai kl 18. Innkalling kommer som en digitalmøteplass. 

Terminlistemøte for sone 8: 14.mai kl 18

Terminlistemøte 3.div:- juni 2024

Infomøte for trenere i 12,13 og 14 årsklassen: 12. september

Infomøte for trenere i 4'er og 5'er håndball: høsten 2024

 

Intersport 4’er: 1 x 12 minutter - 3 kamper per runde.

Barnehåndball:

J/G 09 år 2 x 15 min. / 5 minutter pause (5’er - kortbane)
J/G 10 år 2 x 15 min. / 10 min. pause (5’er - kortbane)
J/G 11 år 2 x 20 min. / 10 min. pause
J/G 12 år 2 x 20 min. / 10 min. pause

Regionserien:

J/G 13 år 2 x 20 min. / 10 min. pause
J/G 14 år 2 x 20 min. / 10 min. pause
J/G 15 år 2 x 25 min. / 10 min. pause
J/G 16 år 2 x 25 min. / 10 min. pause
Juniorserien 2 x 25 min. / 10 min. pause
J/G 33 år 2 x 25 min. / 10 min. pause
Senior 2 x 30 min. / 10 min. pause

REMA 1000 TH-serien 2 x 20 min. / 5 min. pause