Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brukerveiledning Digital Samarbeidssøknad

Fra og med sesongen 19/20 vil vi gå over til å bruke digital søknadskjema for søknad om klubbsamarbeid, Partner/prestasjon og Sammensatte lag.

Når klubben nå skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partnerklubbsamarbeid og for Sammensatt lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finner en i TurneringsAdmin (TA).

Merk at Kampansvarlig og Daglig leder nå kan opprette søknader, mens klubbens Leder må signere og sende inn søknad om klubbsamarbed (Leder kan også opprette søknad).

 • Frist for søknad om Partnerklubbsamarbeid er innen 01.mai.
 • Frist for søknad om Sammensatte lag kan være ulike og en må derfor sjekke hos egen region.

Veiledning for hvordan listen over klubbens samarbeidssøknader brukes:

I søknadslisten vil en kunne se alle eksisterende søknader, og kunne filtrere ut fra status.

Her vil en også kunne åpne søknader og se innhold, samt søknadens logg.

 • Loggen viser hvem og når søknaden er signert og sendt inn, samt behandlet, i tillegg til evt kommentarer som er lagt inn underveis i behandlingen.

Bruk de ulike filtreringsknappene for å filterere ut fra status, hvor de ulike statusene har følgende betydning:

 • Lagret - da er søknaden lagret av søkerklubb (prestasjonsklubb eller Administrerende klubb).
 • Til singering - søknaden må behandles og signeres av din klubb etter å ha blitt sendt videre av søkerklubb (prestasjonsklubb eller Administrerende klubb).
 • Signert - Søknad er signert av din klubb og sendt videre
 • Sendt inn - søknaden er signert av begge klubbene og sendt inn til behandling hos NHF/Region.
 • Godkjent - søknaden er godkjent av NHF/Region
 • Avslått - søknaden er ikke godkjent av NHF/Region
 • Sendt i retur - Søknaden er sendt i retur fra NHF/Region til søkerklubb (Prestasjonsklubb eller Administrerende klubb) for endringer og ny signering og innsending.

Merk at en må stå i sesongen søknaden gjelder fra!

Veiledning for hvordan Prestasjonsklubb fyller ut søknadskjema og signerer for Partne/Prestasjons søknader, samt hvordan Partnerklubb bekrefter og signerer søknaden:

Om klubben skal søke om Partnerklubbsamarbeid , gjør en som følger:

 1. Kampansvarlig, Daglig leder eller Leder for klubben logger inn i TurneringsAdmin (TA)
 2. Velg Klubb og Samarbeidssøknader i venstre marg
 3. Klikk + Partner/Prestasjon knappen 
 4. Fyll ut følgende felt i skjemaet:
  1. Velg Kjønn
  2. Velg hvilke klasse(r) samarbeidet skal gjelde
   1. Kun mulig å velge klassene Senior, 20 år, 18 år og/eller 16 år.
   2. Merk at prestasjonsklubben må være meldt på i NHFs kamptilbud.
  3. Søk opp og legg inn hvilke Partnerklubb det skal samarbeides med i valgte klasser.
  4. Velg hvor mange sesonger valgt(e) klasse(r) samarbeidet skal vare for valgt Partnerklubb.
  5. Skriv inn evt. kommentarer som vil bli synlig for både Partnerklubb og NHF.
  6. Bekreft, ved å hake av, at klubben har gjort seg kjent med bestemmelser og reglement tilknyttet parnterklubbsamarbeid.
  7. Bekreft, ved å hake av, at Prestasjonsklubben bekrefter at den er påmeldt i NHFs kamptilbud (Bringserien 16 år, Lerøyserien 18 år, NM junior 20 år, 2. divisjon eller høyere og eventuelt NM senior i seniorklassen) i de klassene hvor det er søkt om samarbeid.
  8. Kampansvarlig eller Daglig leder må så klikke "Send til leder for signering", for at klubbens leder så signerer og sender søknaden videre til samarbeidsklubb.
  9. Leder finner søknaden i søknadslisten og åpner denne og Signerer søknaden med PIN
   1. PIN får en ved å logge inn i app'en Min Håndball og velge "Hent pin" på Profil-siden.
  10. Leder klikker til slutt "Send inn".
   1. Søknaden vil da bli tilgjengelig hos Partnerklubb for gjennom lesning og godkjenning ved signering med PIN av Partnerklubbens leder. (les mer i rullegardinen "Prestasjonsklubben godkjenner og signerer søknad.")

PS! Dersom søknaden skal/bør endres, må dette gjøres før Partnerklubb signerer. Da gjøres endringene, som må lagres før en igjen signerer og sender søknaden videre til Partnerklubb for signering og innsending til godkjenning hos NHF.

Merk at du kan Lagre skjema underveis i søknadsprosessen og fortsette/fullføre søknaden ved en senere anleding. Søknaden finner en da i listen for aktuell sesong, med status "Lagret". Les mer om dette i rullegardinen "Søknadslisten".

Når Prestasjonsklubben har fylt ut, signert og sendt inn søknadskjema for Partner/Prestasjonssamarbeid, må Partnerklubb godkjenne denne ved å signere med PIN.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Klubbens leder logger inn i TurneringsAdmin (TA)
 2. Velg Klubb og Samarbeidssøknad i venstre marg.
 3. Velg riktig sesong (første sesong for samarbeidet).
 4. Velg aktuell søknad i søknadslisten, som vil ha status "For signering".
  • Du kan her filtrere ved å klikke på knappen "For signering".
 5. Se over at søknaden er fylt riktig ut av Prestasjonsklubben.
  • Dersom søknaden skal/bør endres, må dere (Partnerklubben) ta kontakt med Prestasjonsklubben og be de endre, så igjen signere og sende inn søknaden for ny signering hos dere (Partnerklubb).
 6. Legg evt inn kommentar i kommentarfeltet, som blir synlig både for Prestasjonsklubb og NHF.
 7. Bekreft, ved å hake av, at klubben har gjort seg kjent med bestemmelsene og reglementer tilknyttet partnerklubbsamarbeid.
 8. Signer søknaden med PIN
  • PIN får en ved å logge inn i app'en Min Håndball og velge "Hent pin" på Profil-siden.
 9. Klikk til slutt "Send inn".
  • Søknaden vil da være klar for behandling hos NHF.

Søknaden(e) finner en i listen for aktuell sesong, med status "Sendt inn". Les mer om dette i rullegardinen "Søknadslisten".

Veiledning til hvordan Administrerende klubb fyller ut og signerer søknadskjema for Sammensatte lag, samt hvordan Samarbeidsklubb bekrefter og signerer søknaden:

 

 1. Kampansvarlig, Daglig leder eller Leder for klubben logger inn i TurneringsAdmin (TA)
 2. Velg Klubb og Samarbeidssøknader i venstre marg
 3. Klikk + Sammensatte lag knappen 
 4. Fyll ut følgende felt i skjemaet:
  1. Velg Kjønn
  2. Velg hvilke klasse(r) samarbeidet skal gjelde
  3. Søk opp hvilke Samarbeidsklubb det skal samarbeides med i valgte klass(er).
  4. Legg inn hvor mange spillere Administrerende klubb og valgt Samarbeidsklubb har i valgt(e) klasse(r) samarbeidet.
  5. Legg inn Begrunnelse for samarbeidsbehov, med en kort tekst på hvorfor en ønsker å søke om samarbeid og hvilke fordeler dette vil gi for alle involverte. Denne teksten vil være tilgjengelig for både Samarbeidsklubb og adm.klubbs Region i loggen nederst i søknaden.
  6. Bekreft, ved å hake av, at klubben har gjort seg kjent med bestemmelsene og reglementer tilknyttet sammensatte lag.
  7. Kampansvarlig eller Daglig leder må så klikke "Send til leder for signering", for at klubbens leder så signerer og sender søknaden videre til samarbeidsklubb.
  8. Leder finner søknaden i søknadslisten og åpner denne og Signerer søknaden med PIN
   1. PIN får en ved å logge inn i app'en Min Håndball og velge "Hent pin" på Profil-siden.
  9. Klikk til slutt "Send inn".
   1. Søknaden vil da bli tilgjengelig hos Samarbeidsklubb for gjennomgang og godkjenning ved signering med PIN av Samarbeidsklubbens leder. (les mer i rullegardinen "Samarbeidsklubben godkjenner og signerer søknad.")

PS! Dersom søknaden skal/bør endres, må dette gjøres før Samarbeidsklubb signerer. Da gjøres endringene, som må lagres før en igjen signerer og sender søknaden videre til Samarbeidsklubb for signering og innsending til godkjenning hos Regionen.

Merk at du kan Lagre skjema underveis i søknadsprosessen og fortsette/fullføre søknaden ved en senere anleding. Søknaden finner en da i listen for aktuell sesong, med status "Lagret". Les mer om dette i Rullegardinen "Søknadslisten".

Når Administrerende klubb (søkerklubb for samarbeidet) har fylt ut, signert og sendt inn søknadskjema for Sammensatt lag, må Samarbeidsklubb godkjenne denne ved å signere med PIN.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Klubbens leder logger inn i TurneringsAdmin (TA)
 2. Velg Klubb og Samarbeidssøknad i venstre marg.
 3. Velg riktig sesong (første sesong for samarbeidet).
 4. Velg aktuell søknad i søknadslisten, som vil ha status "For signering".
  • Du kan her filtrere ved å klikke på knappen "For signering".
 5. Se over at søknaden er fylt riktig ut av Adm.klubb.
  1. Dersom søknaden skal/bør endres, må dere (Samarbeidsklubb) ta kontakt med Adm.klubb og be de endre, så igjen signere og sende inn søknaden for ny signering hos dere (Samarbeidsklubb).
 6. Legg evt inn kommentar i kommentarfeltet, som blir synlig både for Adm.klubb og Regionen.
 7. Bekreft, ved å hake av, har gjort seg kjent med bestemmelsene og reglementer tilknyttet sammensatte lag.
 8. Signer søknaden med PIN
  • PIN får en ved å logge inn i app'en Min Håndball og velge "Hent pin" på Profil-siden.
 9. Klikk til slutt "Send inn".
  • Søknaden vil da være klar for behandling hos Administrerende klubbs Region.

Søknaden(e) finner en i listen for aktuell sesong, med status "Sendt inn". Les mer om dette i rullegardinen "Søknadslisten".