Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Planlegging av sesongen for trenere/lagledere

Viktige tips og råd før og underveis i sesongen, både for klubb og lagledere. Samt viktig informasjon som MÅ med i påmeldingen dersom vi skal ta hensyn til dette i terminlistearbeidet.

Det er mange ting å ta hensyn til, og ulike utfordringer eller spørsmål som dukker ofte opp rundt et eller flere lag. Både når en skal melde på lag og underveis i sesongen.

Under finner en kanskje hjelp til å løse noen av dem: 

Region Vest fjerner kvalifisering – enda viktigere å melde på riktig nivå.

Fra sesongen 2020/2021 fjernet region vest kvalifisering. Bakgrunn:

 • for mange kamper på for kort tid for A-lag, for få kamper for B-lag.
 • Vanskelig med gjennomføring av kamper innenfor oppsatt tid.
 • Ønsker om mer forutsigbart kampoppsett som er klart før sesongen starter slik at en kan planlegge hele sesongen.
 • Belastning for den enkelte spiller, de som spiller på flere lag. Belastning for det enkelte lag, reiseavstander for enkelte lag.

Ny modell vil bli evaluert før tinget 2023.

Påmelding til rett nivå! 

Det betyr at det er enda viktigere å melde på til riktig nivå. Trener og klubb må gjennomføre gode diskusjoner i sin klubb for å få dette til.

Ta utgangspunkt i fjorårets tabell og erfaringer og still seg spørsmålene:

 • Spilte vi jevne kamper?
 • Opplevde vi mestring?
 • Burde vi spilt ned et nivå, eventuelt opp?

Regionene tilbyr i de fleste klasser tre nivåer. Vi ser at det er flere B lag enn det er A lag.Men burde kanskje noen av disse spille på et annet nivå for enda bedre mestring og opplevelse?

 • Opplever du på A nivå å kun tape kamper, bør en vurdere å spille på B nivå.
 • Opplever du på B nivå å kun tape kamper, bør en vurdere å spille på C nivå.
 • Trener og klubb må ha fokus på hva som er best for sine spilleres utvikling.

Før det meldes på lag, ber vi om at ansvarlig (sportslig) leder nøye vurderer lags ferdighetsnivå, slik at en får spille på tilpasset nivå etter ferdigheter i laget. Dette gir også flere jevne kamper for alle i de ulike klassene, og det er derfor avgjørende om lag meldes på i nivå A, B eller C. Merk likevel at ulike nivå kan bli slått sammen ved få påmeldinger til et nivå.

Å melde på til riktig nivå er viktig for at laget og spillerne skal få en arena hvor de opplever mestring, spille jevne kamper og få utfordringer som gir grobunn for utvikling og trivsel. En vurderinger som også bør taes før påmelding, er om et "sterkt" lag som ønsker å spille opp en årsklasse da bør melde seg på nivå A i overliggende årsklasse. Et eksempel på dette kan være at et J14-årslag med gode ferdigheter som ønsker å spille opp en årsklasse, i tillegg til J14-A (til J15-årsklassen), bør melde seg på i J15-A. Dette vil da gi god matching for eget lag, samtidig som de tilhørende lag i denne årsklassen, som melder seg på til nivå B, får en mer forutsigbarhet i forhold til ferdighetsnivå hos motstanderne.

Det er viktig å presisere at alder på spillerne ikke alltid er forenlig med ferdighetsnivå.

Endring i Jenter/Gutter 13 års klassen:

Fra og med sesongen 21/22 vil vi forsøke en deling av B-seriene i J/G 13 år.
På B-nivået i 13 års klassen vil vi fra sesongen 2021/2022 gjennomføre en deling til jul.

Dette blir et prøveprosjekt som vi tester ut i 13 års klassen i år, og som vi vil evaluere etter neste sesong og vurdere om skal videreføres til eldre klasser.

Terminlistene for denne årsklassen vil derfor vare til og med 12.desember 2021. Nytt oppsett vil deretter bli satt opp med oppstart 8-9.januar.
Målet for endringen er:

  • Flest mulig jevne kamper og færre med store målforskjeller
  • Best mulig utvikling for utøver og lag
  • Bedre mestringsfølelse for den enkelte utøver

For å kunne ta så mange hensyn som mulig når terminlisten skal utarbeides, ber vi klubbene melde inn eventuelle lag som en ikke ønsker skal spille på samme tidspunkt - det vi kaller antilag. Antilag er altså når man benytter samme spiller(e) på flere lag, også på tvers av årsklasser. Det kan kun legges inn ett antilag pr. lag. 

Det er viktig at det ved påmelding via TurneringsAdmin da legges inn antilag i påmeldingsdetaljene. Les også Hvordan melde på lag i TA.

Vi vil i terminlistearbeidet prøve å ta hensyn til det som meldes inn, men klarer ikke å imøtekomme dette i alle tilfeller. Vi presiserer at det er klubben som må påse at antilag ikke har kamper på samme tidspunkt. Når kampoppsettet for sesongen sendes ut, vil det derfor være en gebyrfri omberammingperiode, slik at alle klubber og lag vil ha muligheter til å få lagt en best mulig kabal for sesongen.

Lag som ønsker å spille i egen treningstid må melde dette inn i kommentarfeltet ved påmelding, eller til nhf.rvn@handball.no før 20. mai. Dersom ikke treningstiden er avgjort og fordelt, ber vi om at fjorårets tid meldes inn til oss, så flyttes slike oppsatte kamper (gebyrfritt) når nye treningstider er klar.

Å planlegge et lags terminliste er en viktig del av treningsplanleggingen rundt aktiviteten til spillerne og lagene. Les derfor også om Terminlisteplanlegging under. Dette for å unngå for stor belastning på spillere, som igjen kan føre til skader eller at spillere slutter. Les også om Kampbelasting under.

Det er ofte mange hensyn å ta i løpet av en sesong for å få kabalen til å gå opp i forhold til spillernes og lagets terminliste. Derfor er det viktig å tidlig planlegge lagets kalender og se hvilke kollisjoner som kan forekomme, og så tidlig som mulig legge til rette for at færrest mulig aktiviteter kolliderer.

Dersom klubben melder inn forbehold og datosperrer før terminlistearbeidet starter (20.mai), vil regionen prøve så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til dette når kampoppsettet lages. Men det er likevel lagets ansvar å gå gjennom terminlisten når den publiseres, for å kontrollere at det ikke foreligger kollisjoner opp mot lagenes aktivitetskalender, og evt. omberamme kamper som kolliderer.

Her er eksempler på hensyn det kan være greit å se på ved en sesongplanlegging:

  • Skoleferier
  • Skoleaktiviteter
  • Kollisjon med antilag
  • Andre idrettsarrangement (fotball, turn, o.l.)
  • Konfirmasjonsaktiviteter
  • Deltakelse i nasjonale serier (BRINGserien, LERØYserien o.l.)
  • Samlinger med utviklingsmiljøer
  • Regionale- og landslagssamlinger
  • Årshjul for Regionen Vest
  • NHF årshjul (GTP)

Men husk at alle spillere ikke alltid må være med på alle kamper, og les også om Kampbelastning under.

Det hurtige spillet, samt økt kampbelastning, stiller i økende grad krav til at spillerne er godt rustet fysisk for å tåle den belastningen de utsettes for. En av de viktigste faktorene for et langt håndball liv er god helse.

Slik vi ser det, er god fysisk form (styrke, hurtighet, koordinasjon, bevegelighet, løpskapasitet med mer) den beste investeringen for god helse over tid. Så det å balansere riktig mellom trening og kamp er derfor viktig. Den (de) ansvarlige trener må ta ansvaret å hjelpe utøverne å passe på at det ikke blir for stor belastning i håndballhverdagen!

For å sørge for riktig fokus rundt kampbelastning og spilleberettigelse, må alle lag passe på at følgende regel følges:

§ 16-2.6.3:

Fra sesongen 2020-2021 tredde det i kraft følgende endringer i forhold til reguleringer på kampantall for spillerne:

1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag. 

(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.  

(3) Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes. 

(4) Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.

(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong.*) 

*) NHF vil utrede videre om 5. ledd skal gjøres obligatorisk fra og med sesongen 2022-23. 

NHF og regionene vil følge opp spillerne med jevnlig sjekk av antall kamper. De lag/klubber som har spillere som spiller for mye vil bli fulgt opp.

 

Før en klubb vurderer å søke om dispensasjon, skal en ALLTID se på muligheten for å spille opp en årsklasse. Dette er noe regionen også vil etterprøve og ta med i behandlingen av en dispensasjonssøknad.

Det kan være geografiske og praktiske årsaker til at en ønsker å gi spiller(e) et kamptilbud i en klasse spilleren(e) normalt ikke tilhører. For å kunne ivareta muligheten for håndballtilbud i slike tilfeller, kan en søke om dispensasjon til dette.

Merk at lag som spiller med dispensasjon kan miste retten til å delta i sluttspill og bli Fylkes- og/eller Regionsmester.

Eventuell godkjenning av dispensasjon gjelder kun for obligatoriske kamper i regionen. Skal laget delta i eventuelle andre turneringer, må det søkes om dispensasjon direkte til turneringsledelsen.

Les mer om Søknad om Dispensasjon

For spill i Regionsserien i Region Vest er det viktig å holde seg oppdatert med gjeldende bestemmelser og reglement:

Det er i tillegg viktig å sette seg inn i og holde seg oppdatert til Lov og reglement for Norges Håndballforbund.