Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestemmelser Region Vest

Sesongen 2024/2025 for Region Vest

Lag

1.    Lag som ikke møter til kamp 1.gang, uten å varsle de involverte parter:

Gebyrer:

 • 4' er håndball - ingen gebyr
 • kr. 750,- for klassene J/G 09 - 12 år.
 • kr. 5.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior (4.-6. div).
 • kr. 7.500, - 3.div

2.    Lag som ikke møter til kamp 2.gang:

Strykes automatisk, men kan etter søknad gis dispensasjon til å fortsette i serien.

 • Søknad, signert av klubbleder, må sendes til nhf.rvn@handball.no senest 5 virkedager etter siste kamp laget ikke møtte. Skriftlig garanti må medfølge.
 • Ny startkontingent må betales ved godkjent søknad.
 • Laget deltar da uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser

Gebyrer:

 • 4'er håndball - ingen gebyr
 • kr. 1.500,- for klassene J/G 09 - 12 år.
 • kr. 7.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior (4.-6-).
 • Kr. 10.000, - 3.div

3.    Lag som ikke møter til kamp, men senest 1 døgn før kampstart har gjort følgende:

Informert pr. telefon alle impliserte parter:

 • Motstander
 • Dommer(e)
 • Arrangør
 • Sendt skriftlig (e-post) melding og begrunnelse til nhf.rvn@handball.no.

Gebyrer:

 • 4'er håndball - ingen gebyr
 • kr. 500,- for klassene J/G 09 - 12 år.
 • kr. 3.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og senior (4.-6. div)
 • kr. 5.000,- 3.div

4.    Hvis laget unnlater å møte for 3.gang ilegges klubben gebyr og laget strykes:

Gebyrer:

 • 4'er håndball - ingen gebyr
 • kr. 1.500,- for klassene J/G 09 - 12 år.
 • kr. 7.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior (4.-6. div).

 • Kr. 10.000,- 3.div

Generelt ved ikke møtt. 

 • Ved ikke møtt på doble bortekamper, kan dette bli regnet som 1 x IM.
 • Dommerrefusjon (honorar og reiseutgifter) kan påkreves av det lag som ikke møter til kamp dersom laget utelater å informere dommer(e) om at kampen utgår. Lagets klubb vil bli fakturert for alle utgifter og gebyrer jf. punkt G Dommersatser.
 • Dersom lag ikke møter til kamp kan de i tillegg til gebyr, bli ilagt å måtte dekke motstander sine faktiske tapte kostnader dersom dette er mer enn halve gebyrets størrelse. 

5.    Ved ikke møtt til Fylkesmesterskap eller Regionsmesterskap blir klubb ilagt gebyr på kroner 15.000,-

I særskilte tilfeller kan det gis fritak etter søknad til Region Vest.

Klubben sine lag som ikke møter til Fylkesmesterskap eller Regionsmesterskap kan også bli utestengt fra deltakelse i annen aktivitet i regi av Region Vest.

 

II. Dommere

Forhold

Gebyr

1.

Dommer som ikke møter til kamp - 1.gang

kr. 250,- 

2.

Dommer som ikke møter til kamp - 2.gang

kr. 500,- 

3.

Dommer som ikke møter til kamp - 3.gang

 • adgangskort inndras

kr 1 000,- 

 

 • Dommer skal senest 3 dager etter kampdato hvor en ikke møtte, sende årsaksforklaring for ikke møtt, til nhf.rvn@handball.no.
 • Dommerens klubb hefter for gebyr ved ikke møtt.


III. Arrangør/Dommerbetaling

Ikke møtt:

 

Lag / Håndballgrupper som ikke møter som arrangør

kr. 1 500,- pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 1-3 ganger

kr. 500,- pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 4 – 6 ganger

Kr 750 pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 7 – X antall ganger

Kr 1500,- pr gang

 

 

 

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatte frister og gebyrer:

·         senest 10 dager før kampdato - kr. 1250,-

·         senest 5 dager før kampdato - kr. 2.500,- 

Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb i tillegg.

Se også Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud.

Det er kun leder/styreleder som kan trekke påmeldte lag. 

Ved trekking av lag i klassene J/G 5'er håndball – 15 år:

·         før 01.august - ingen gebyr

·         i perioden 01. august til 01. September - kr. 500,- i gebyr.

·         Etter 01.september - kr. 1000,- i gebyr.

Ved trekking av lag i J/G 16 – 33 år og seniorklassene:

·         før 01.juli – kr 1000,- i gebyr.

·         etter 01.juli – kr 3000,- i gebyr.

a) Ulike forhold

1.    Klubber som ikke fører LIVE (fra og med 11 år og eldre):

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 200,-.
 • 2.gang - kr. 400,-.

2.    Lag som ikke legger inn spillerstall minimum en dag før kamp:

 • 1. gang kr 150,-
 • 2.gang kr. 250,-

3.    Klubb, lag og dommere som ikke overholder frister gitt av NHF Region Vest:

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 300,-.
 • 2.gang - kr. 600,-.

4.    Purregebyr på utgående faktura. I tillegg kan det beregnes gjeldende forsinkelsesrente på utestående fordringer:

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 60,-.
 • 2.gang - kr. 60,-.

b) Gebyr manglende dommere:

 • Det er et krav til alle klubber som melder på lag, at klubben har tilstrekkelig antall dommere i forhold til antall lag (I henhold til Kampreglementet for Region vest). Dersom dette ikke overholdes, vil klubbene ilegges følgende gebyr:

Gebyr manglende dommere:

2024-2025

Gebyr pr. manglende dommer

Kr. 5 000,- 

Bonus / Godtgjørelse pr. dommer over kvote

Kr. 2.000,-

c)  Endring på spillnivå (A, B, C):

Gebyr for alle klasser:

 • kr 300,-

d) Utviklingsavgift dommer (prøveperiode tingperioden 2023 -2026):

Kr 700,- for hvert påmeldte lag over 12 år pr. 1. oktober. 

e) Kostnad utviklingsgrupper dommer (prøveperiode tingperioden 2023 -2026):

Utviklingsgruppe 1: Kr 1350,-

Utviklingsgruppe 2: kr 1200,-

Utviklingsgruppe 3: Kr 0,- 

 

 

Klasse       

Kamplengde

Pause 

Aldersgrense,
tidligst født

Ant. 
spillere

Ballstørr.

J/G 6 år

1 x 12 min.

3 min. 

2017

8

00 Mykball

J/G 7 år

1 x 12 min.

3 min.

2016

8

00 Mykball

J/G 8 år

1 x 12 min.

3 min.

2015

8

00

J/G 9 år øvd

2 x 15 min.

5 min.

2014

10

00

J/G 10 år

2 x 15 min.

5 min.

2013

10

0

J/G 11 år

2 x 20 min.

5 min.

2012

12

0

J/G 12 år

2 x 20 Lmin.

10 min.

2011

12

0

J/G 13 år

2 x 20 min

10 min.

2010

12

1

J/G 14 år

2 x 20 min.

10 min.

2009

12

1

J/G 15 år

2 x 25 min.

10 min.

2008

14

2

J/G 16 år

2 x 25 min.

10 min.

2007

14

2

J/G 20 år
(regionalserie)

2 x 25 min.

10 min.

Fylt 16 år

14

2 / 3

J/G 33 år

2 x 25 min.

10 min.

Fra det år en fyller 33 år

14

2 / 3

TH

2 x 20 min.

10 min.

 

14

1

Senior

2 x 30 min.

10 min.

Fylt 16 år

14

2 / 3

 

 • Aldersgrensene gjelder for hele gjeldende sesong.
 • Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen (Les mer Lisens og deltakerberettigelse § 15 Deltagelse i flere klasser).
 •   I regionalt serie-/kamptilbud i 20 års klassen er nedre aldersgrense 16 år.  Regionene kan dispensere fra denne regelen, etter gitte kriterier.
 • Dispensasjon fra aldersgrensene gis kun på særskilte vilkår, og må søkes til regionen og behandles administrativt etter gjeldende reglement:

o    Kampreglement Region Vest, pkt 3. Dispensasjoner.

Balltype

Omkrets

Vekt

Ball nr. 3

58 - 60 cm

 425 - 475 gram

Ball nr. 2

54 - 56 cm

325 - 375 gram

Ball nr. 1

50 - 52 cm

290 - 330 gram

Ball nr. 0

46 - 49 cm

250 - 300 gram

Mini (0)

44 - 46 cm

 

Micro (00)

42 - 44 cm

 


Viser til NHFs Bestemmelser knyttet til ballstørrelser de ulike klasser.

I. Kampgodtgjørelse

 Klasse

Godtgjørelse

 Senior 3. divisjon

Kr. 635,- 

 Senior 4. divisjon

Kr. 425,- 

J/G 16, J/G 17-20 år, senior 5.-6. divisjon

Kr. 370,- 

 J 15 år

Kr. 370,- 

 J 33 år

Kr. 265,-

 J/G 13 år, J/G 14 år

Kr. 340,- 

 TH kamper

Kr. 215,-

 J/G 12 år

Kr. 310,-

 J/G 5'er håndball + J/G 11 år 

Kr. 110,- 

 4'er håndball (anbefalt sats)

Kr.  50,- 

Dommer som ikke er varslet om at kamp utgår senest 48 timer før har krav på godtgjørelse for oppdraget. Varsel om utgått kamp skal være dokumenterbar i forhold til eventuell tvist mellom klubb og dommer. Det er da en forutsetning at dommer minimum har frigitt sitt mobilnummer på handball.no., eller er varslet av Region Vest via e-post i turneringsadministrasjon (TA). Lagets klubb blir fakturert for alle utgifter og gebyrer. I de tilfeller hvor force majeure kan påberopes, for eksempel dårlig vær, innstilt offentlig transport eller stengte veie, utbetales godtgjørelse til dommerne av arrangørklubb som videresender til Region Vest for refusjon.  

Dommerutvikler satser: 

Klasse

Godtgjørelse

J/G 12

310

J/G 13

340

J/G 14

340

J/G 15

370

J/G 16

435

J/G 20

510

J/G 33

290

Veteran 33

290

6. div

435

5. div

435

4. div

510

3. div

800

II. Dekning av reise

Gjeldene NHF satser gjelder vedrørende diett og reise. 

Adgangskortet er personlig og kan kun benyttes av den kortet er utstedt til.
Det er kun region eller forbund som kan sette adgangskort ut av funksjon.

Følgende personer tildeles adgangskort med fri adgang for 1 personer til alle håndballkamper arrangert av lag tilsluttet NHF Region Vest:

Med gyldighet for vedkommendes funksjonstid:

·         Styre- og varamedlemmer i Regionstyret

·         Medlemmer av valgte og oppnevnte komiteer og utvalg

·         Regions- og sonedommere, dommerutviklere, aktive autoriserte instruktører og instruktøraspiranter.

Med gyldighet inntil videre:

·         Innehavere av SFHK’s Hederstegn, HHKs Fortjenestemerke, HHKs Hederstegn og Region Vests Fortjenestemerke (sølv og gull)

 

Reglene for tildeling av adgangskort fastsettes av Regionstyret.

Region Vest har to ulike utmerkelser som kan tildeles personer som har utført en særdeles stor innsats for håndballen i Regions Vest. Oppnevnt merkekomitè er ansvarlig for tildeling av fortjenestemerke etter følgende kriterier:

Fortjenestemerke i sølv
Tildeles personer som har utført et stort uegennyttig arbeid for regionen i kortere eller lengre tidsperiode.

Fortjenestemerke i gull
Tildeles personer som har utført et særdeles stor og viktig uegennyttig arbeid for regionen i en lengre tidsperiode.

I tillegg deles det ut Håndballprisen etter følgende statutter:

Håndballprisen
Denne prisen kan tildeles klubber, spillende lag eller enkeltpersoner, for en spesielt god prestasjon eller godt arbeid i klubb i en sesong eller godt arbeid i klubb over flere sesonger.

Regionstyret er jury for Håndballprisen.