Annonse:
Landslagsmaskotene for Gjensidige
Annonse:
Landslagsmaskotene for Gjensidige

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestemmelser Region Vest

Sesongen 2021/2022 for Region Vest

Lag

1.    Lag som ikke møter til kamp 1.gang, uten å varsle de involverte parter:

Gebyrer:

 • kr. 750,- for klassene J/G 06 - 12 år.
 • kr. 5.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior.

2.    Lag som ikke møter til kamp 2.gang:

Strykes automatisk, men kan etter søknad gis dispensasjon til å fortsette i serien.

 • Søknad, signert av klubbleder, må sendes til nhf.rvn@handball.no senest 5 virkedager etter siste kamp laget ikke møtte. Skriftlig garanti må medfølge.
 • Ny startkontingent må betales ved godkjent søknad.
 • Laget deltar da uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser

Gebyrer:

 • kr. 1.500,- for klassene J/G 06 - 12 år.
 • kr. 7.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior.

3.    Lag som ikke møter til kamp, men senest 1 døgn før kampstart har gjort følgende:

Informert pr. telefon alle impliserte parter:

 • Motstander
 • Dommer(e)
 • Arrangør
 • Sendt skriftlig (e-post) melding og begrunnelse til nhf.rvn@handball.no.

Gebyrer:

 • kr. 500,- for klassene J/G 06 - 12 år.
 • kr. 3.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og senior.

4.    Hvis laget unnlater å møte for 3.gang ilegges klubben gebyr og laget strykes:

Gebyrer:

 • kr. 1.500,- for klassene J/G 06 - 12 år.
 • kr. 7.000,- for klassene J/G 13 - 33 år og Senior.

 • Ved ikke møtt på doble bortekamper, kan dette bli regnet som 1 x IM.
 • Dommerrefusjon (honorar og reiseutgifter) kan påkreves av det lag som ikke møter til kamp dersom laget utelater å informere dommer(e) om at kampen utgår. Lagets klubb vil bli fakturert for alle utgifter og gebyrer.
 • Lag som stiller til kamp hvor motstander uteblir, uten å ha blitt varslet i forkant, får godskrevet halve gebyret som faktureres klubben som ikke møter. Dette gjelder ikke minihåndball.

 

5.    Ved ikke møtt til Fylkesmesterskap eller Regionsmesterskap blir klubb ilagt gebyr på kroner 25.000,-

I særskilte tilfeller kan det gis fritak etter søknad til Region Vest.

Klubben sine lag som ikke møter til Fylkesmesterskap eller Regionsmesterskap kan også bli utestengt fra deltakelse i annen aktivitet i regi av Region Vest.

 

II. Dommere

Forhold

Gebyr

1.

Dommer som ikke møter til kamp - 1.gang

kr. 250,- 

2.

Dommer som ikke møter til kamp - 2.gang

kr. 500,- 

3.

Dommer som ikke møter til kamp - 3.gang

 • adgangskort inndras

kr 1 000,- 

 

 • Dommer skal senest 3 dager etter kampdato hvor en ikke møtte, sende årsaksforklaring for ikke møtt, til nhf.rvn@handball.no.
 • Dommerens klubb hefter for gebyr ved ikke møtt.


III. Arrangør/Dommerbetaling

Ikke møtt:

 

Lag / Håndballgrupper som ikke møter som arrangør

kr. 1 500,- pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 1-3 ganger

kr. 500,- pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 4 – 6 ganger

Kr 750 pr gang

Klubber som ikke betaler dommer innen fristen 7 – X antall ganger

Kr 1500,- pr gang

 

 

 

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatte frister og gebyrer:

·         senest 10 dager før kampdato - kr. 750,-

·         senest 5 dager før kampdato - kr. 2.000,- 

Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb i tillegg.

Se også Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud.

Ved trekking av lag i klassene J/G 5'er håndball – 15 år:

·         før 01.august - ingen gebyr

·         i perioden 01. august til 01. September - kr. 500,- i gebyr.

·         Etter 01.september - kr. 1000,- i gebyr.

Ved trekking av lag i J/G 16 – 33 år og seniorklassene:

·         før 01.juli – kr 1000,- i gebyr.

·         etter 01.juli – kr 3000,- i gebyr.

ENDRING GRUNNET COVID-19, SESONGEN 2021/2022:

Med bakgrunn i dagens uavklarte situasjon har regionen besluttet at gebyr for trekking av lag settes til kr. 0,- frem til seriestart for LAGET denne sesongen (2021/2022)

a) Ulike forhold

1.    Klubber som ikke fører LIVE (fra og med 11 år og eldre):

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 200,-.
 • 2.gang - kr. 400,-.

2.    Klubb, lag og dommere som ikke overholder frister gitt av NHF Region Vest:

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 300,-.
 • 2.gang - kr. 600,-.

3.    Purregebyr på utgående faktura. I tillegg kan det beregnes gjeldende forsinkelsesrente på utestående fordringer:

Gebyrer for alle klasser:

 • 1.gang - kr. 60,-.
 • 2.gang - kr. 60,-.

b) Gebyr manglende dommere:

 • Det er et krav til alle klubber som melder på lag, at klubben har tilstrekkelig antall dommere i forhold til antall lag (I henhold til Kampreglementet for Region vest). Dersom dette ikke overholdes, vil klubbene ilegges følgende gebyr:

Gebyr manglende dommere:

2021-2022

Gebyr pr. manglende dommer

Kr. 4 500,- 

Bonus / Godtgjørelse pr. dommer over kvote

Kr. 2.000,-

 

Klasse       

Kamplengde

Pause 

Aldersgrense,
tidligst født

Ant. 
spillere

Ballstørr.

J/G 6 år

2 x 10 min.

5 min. 

2015

8

00 Mykball

J/G 7 år

2 x 10 min.

5 min.

2014

8

00 Mykball

J/G 8 år

2 x 10 min.

5 min.

2013

8

00

J/G 9 år uøvd

2 x 10 min.

5 min.

2012

8

00

J/G 9 år øvd

2 x 15 min.

5 min.

2012

10

00

J/G 10 år

2 x 15 min.

5 min.

2011

10

0

J/G 11 år

2 x 20 min.

10 min.

2010

12

0

J/G 12 år

2 x 20 Lmin.

10 min.

2009

12

0

J/G 13 år

2 x 20 min

10 min.

2008

12

1

J/G 14 år

2 x 20 min.

10 min.

2007

12

1

J/G 15 år

2 x 25 min.

10 min.

2006

14

2

J/G 16 år

2 x 25 min.

10 min.

2005

14

2

J/G 20 år
(regionalserie)

2 x 25 min.

10 min.

Fylt 16 år

14

2 / 3

J/G 33 år

2 x 25 min.

10 min.

Fra det år en fyller 33 år

14

2 / 3

TH

2 x 20 min.

10 min.

 

14

1

Senior

2 x 30 min.

10 min.

Fylt 16 år

14

2 / 3

 

 • Aldersgrensene gjelder for hele gjeldende sesong.
 • Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen (Les mer Lisens og deltakerberettigelse § 15 Deltagelse i flere klasser).
 •   I regionalt serie-/kamptilbud i 20 års klassen er nedre aldersgrense 16 år.  Regionene kan dispensere fra denne regelen, etter gitte kriterier.
 • Dispensasjon fra aldersgrensene gis kun på særskilte vilkår, og må søkes til regionen og behandles administrativt etter gjeldende reglement:

o    Kampreglement Region Vest, pkt 3. Dispensasjoner.

Balltype

Omkrets

Vekt

Ball nr. 3

58 - 60 cm

 425 - 475 gram

Ball nr. 2

54 - 56 cm

325 - 375 gram

Ball nr. 1

50 - 52 cm

290 - 330 gram

Ball nr. 0

46 - 49 cm

250 - 300 gram

Mini (0)

44 - 46 cm

 

Micro (00)

42 - 44 cm

 


Viser til NHFs Bestemmelser knyttet til ballstørrelser de ulike klasser.

I. Kampgodtgjørelse

 Klasse

Godtgjørelse

 Senior 3. divisjon

Kr. 565,- 

 J/G 18 år, senior 4. divisjon

Kr. 360,- 

J/G 16, J 17-20 år, senior 5.-6. divisjon

Kr. 310,- 

 J 15 år

Kr. 285,- 

 J 33 år

Kr. 205,-

 J 13 år, J/G 14 år

Kr. 195,- 

 TH kamper

Kr. 175,-

 J/G 12 år

Kr. 180,-

 J/G 5'er håndball + J/G 11 år 

Kr. 100,- 

 4'er håndball (anbefalt sats)

Kr.  75,- 

Dersom oppsatt dommer ikke er varslet om evt. lag som ikke møter, kamper som er flyttet o.l., har dommeren krav på godtgjørelse også for den / de kampene. Men slike "ikke dømte" kamper teller kun med i en evt. diettberegning dersom man har dømt kamper før og etter denne.

Dommerutvikler satser: 

Klasse

Godtgjørelse

J/G 12

235

J/G 13

265

J/G 14

265

J/G 15

380

J/G 16

420

J/G 20

490

J/G 33

280

Veteran 33

280

6. div

420

5. div

420

4. div

490

3. div

770

II. Dekning av reise

Gjeldene NHF satser gjelder vedrørende diett og reise. 

Adgangskortet er personlig og kan kun benyttes av den kortet er utstedt til.
Det er kun region eller forbund som kan sette adgangskort ut av funksjon.

Følgende personer tildeles adgangskort med fri adgang for 1 personer til alle håndballkamper arrangert av lag tilsluttet NHF Region Vest:

Med gyldighet for vedkommendes funksjonstid:

·         Styre- og varamedlemmer i Regionstyret

·         Medlemmer av valgte og oppnevnte komiteer og utvalg

·         Regions- og sonedommere, dommerutviklere, aktive autoriserte instruktører og instruktøraspiranter.

Med gyldighet inntil videre:

·         Innehavere av SFHK’s Hederstegn, HHKs Fortjenestemerke, HHKs Hederstegn og Region Vests Fortjenestemerke (sølv og gull)

 

Reglene for tildeling av adgangskort fastsettes av Regionstyret.

Region Vest har to ulike utmerkelser som kan tildeles personer som har utført en særdeles stor innsats for håndballen i Regions Vest. Oppnevnt merkekomitè er ansvarlig for tildeling av fortjenestemerke etter følgende kriterier:

Fortjenestemerke i sølv
Tildeles personer som har utført et stort uegennyttig arbeid for regionen i kortere eller lengre tidsperiode.

Fortjenestemerke i gull
Tildeles personer som har utført et særdeles stor og viktig uegennyttig arbeid for regionen i en lengre tidsperiode.

I tillegg deles det ut Håndballprisen etter følgende statutter:

Håndballprisen
Denne prisen kan tildeles klubber, spillende lag eller enkeltpersoner, for en spesielt god prestasjon eller godt arbeid i klubb i en sesong eller godt arbeid i klubb over flere sesonger.

Regionstyret er jury for Håndballprisen.