Annonse:
Annonse Tiller Cup 2023
Annonse:
Annonse Tiller Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerpåmelding

PÅMELDING AV DOMMERE

Frist for dommerpåmelding er 1. mai årlig. Det er kun dommere som faktisk SKAL dømme som skal meldes på! Se ytterligere informasjon her. 

Hvordan melde på dommer i TA?

Gå på Minidrett.no

 1. Logg inn
 2. Velg Turneringsadmin (TA) nederst i vinduet

Du blir nå automatisk sendt videre til din profil i TA.

Dersom du har flere verv i klubben må du velge den avdelingen som gir deg tilgang til Dommerpåmelding - den klubben du er dommerkontakt i. (Evt må du trykke på Dommer (Bilde av en drakt) for å se om dette tildelingen dukker opp.)

Slik melder du på flere dommere fra inneværende sesong til ny sesong, samtidig:

 • Trykk deretter på Dommerpåmelding (nytt bilde kommer).
 • Stå i inneværende sesong (velges øverst i vinduet).
 • Hak av de dommerne fra inneværende sesong du ønsker melde på til ny sesong.
 • Klikk på knappen "Kopier dommer til sesong"
 • Velg sesong.
 • Avslutt med å klikke på knappen "Kopier ... dommere".

Slik legger du inn enkeltdommere / nye dommere som ikke er registrert tidligere:

 • Trykk på Dommerpåmelding (nytt bilde kommer).
 • Velg riktig sesong (kommende sesong) øverst i vinduet.
 • Trykk Legg til.
 • Trykk hent, og søk opp personen du ønsker å legge til som dommer for sesongen.
  • Dersom du får opp flere navn på listen, sørg for å velge riktig person og trykk på linjen til denne personen.
 •  Velg sesong for påmelding.
 • Trykk lagre.

 Gjenta prosessen for alle dommere du skal melde på til kommende sesong.

Etter at alle dommerne dine er meldt på er følgende viktig:

 • Alle dommere må etter påmelding 1. mai registrere sperrer, haller og annen info som gjelder dommerrollen.
 • Dommerkontakt må registrere hvilke dommere som skal dømme sammen og sende info om dette til regionskontor innen 15 mai.

Merk også:

Klubber som ikke melder på dommere innen fristen vil kunne risikere at dommerne ikke kommer med på sesongens første dommeroppsett frem til 31. desember.

Alle Dommere skal løse lisens før sesongstart for å få tildelt kamper!

Dommere som det ikke er meldt inn makker / dommerpartner for, vil risikere ikke å bli tildelt kamper i løpet av sesongen. Dommere i par prioriteres.

Lykke til! 

Hver sesong blir dommere påmeldt på samme måte som lag blir påmeldt til ny sesong. Det er klubben og klubbens dommerkontakt sitt ansvar å melde inn via Min Idrett, velg deretterTurneringsadministrasjon (TA).

Husk å ha tett kontakt med dommerkontakten i klubben, og minn gjerne om at du må meldes på til ny sesong! Frist for klubben å melde på dommere er satt til 1. mai. 

Dommerkontakter og beachdommere skal meldes på til ny sesong. Dommerkontakter meldes på som dommere, mens beachdommere meldes på til Beachsesongen 2022.

Det er opp til den enkelte dommer å legge inn relevant informasjon om hvilke lag man eventuelt spiller for, hvilke lag man trener, kontaktinfo og når man ikke kan dømme. (f.eks jobb, trening, bursdager eller andre dager hvor du ikke kan dømme)

Klubb / dommerkontakt er ansvarlig for oppfølging av dommerne med tanke på sperrer og annen info.

All slik registrering finner sted i Turneringsadministrasjon (TA). Om du ikke registrerer denne informasjonen og eksempelvis blir satt opp til å dømme kamper samtidig vil du selv være ansvarlig for å skaffe ny(e) dommer(e).

Like etter at påmeldingsfristen og svarfristen for dommerne er utløpt vil alle dommere få tilsendt en e-post / link til elektronisk skjema hvor man skal oppgi hvem man skal dømme med i kommende sesong. Om man ikke sender inn denne oversikten vil man ikke bli tildelt kamper. Alle dommere i regionen skal i prinsippet dømme sine kamper i parsammensetninger. Hver enkelt dommer kan være aktiv i ett par / en konstellasjon.

Sjekk e-post og dommerdagbok jevnlig!

Det meste av informasjon til / fra region foregår på e-post. Den enkelte dommer plikter å holde seg orientert om dommeroppdrag, endringer, svare på invitasjoner til dommersamlinger osv. Husk derfor å sjekke e-post jevnlig.

Sjekk regelmessig dommerdagboken på www.handball.no – regioner – kampaktivitet – dommerdagbok. hHer finner du oppdatert oversikt over når du skal dømme. Det er ofte endringer innenfor håndballen. Både kamper du skal spille selv og kamper du skal dømme kan flyttes inntil fem dager før kamp og det er av den grunn viktig at du holder deg oppdatert. Ved endringer vil du i utgangspunktet bli varslet per e-post, eller per sms hvis endringen skjer tett opptil kamp, feks en dag eller to før. Den enkelte dommer er selv ansvarlig for at Region Vest har fått oppgitt korrekt telefonnummer og e-post adresse.

I Turneringsadministrasjon (TA) vil du få opp en oversikt som heter søk ledige oppdrag. Her vil du få frem en oversikt på oppdrag som kan være aktuell for deg å dømme. Har du søkt oppdrag må du også sjekke egen e-post eller dommerdagbok for å se om du har fått oppdraget tildelt. (nærmere info om dette vil følge – på e-post..)

Når dommeroppsettet publiseres på www.handball.no, må du sjekke opp i hvilke kamper du ikke kan dømme. Forfall til kampene må meldes inn til regionskontoret så raskt som mulig, og senest 12 dager før kamp. Alle dommere gis muligheten til å melde forfall to ganger per dommeroppsett. Utenom dette må du selv skaffe kvalifiserte nye dommere til kamper du ikke kan dømme. Av denne grunn er det av stor viktighet at du regelmessig og fortløpende melder inn sperrer via Turneringsadministrasjon (TA). Systemet vil være stengt i perioder før publisering av dommeroppsett.

Å ikke møte til dømming er ikke akseptabelt, og kan ved gjentakelse føre til at lisensen blir inndratt. Dommere som ikke møter vil også bli ilagt gebyr i henhold til gjeldende bestemmelser for sesongen. Se; https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet1/dommere/dommere/

Generelt meldes det alt for mye forfall og administrasjonen vil være tydelig på at forfall etter gjeldende frister og regler ikke vil bli akseptert. Dommere som ikke har registrert sperrer i Turneringsadministrasjon (TA) vil selv måtte skaffe ny(e) dommer(e) ved forfall. Endring godkjennes av regionskontoret før kamp spilles.

Godtgjørelse for dommere utbetales via TA til bankkonto. Det er den enkelte klubb som er ansvarlig for utbetaling og den enkelte klubb plikter også å ivareta personopplysninger på en sikker måte.

Dommere må selv legge inn kontonr i TA.

Pr.tid har klubbene en frist på 7 virkedager etter at regningen er sendt inn.