Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spilltilbudet 2019/2020

Regionstyret og administrasjonen ønsker alle velkommen til håndballspill i sesongen 2019/2020 i Region Vest!

Vi ønsker velkommen til håndballspill sesongen 2019/2020, og vil gjøre det ytterste for at sesongen blir lagt til rette og arrangert på en best mulig måte for alle involverte.

Hvor mange lag og på hvilke nivå?

For å få til et så godt tilbud som mulig for alle lag, er vi avhengig av at klubbene setter seg godt inn i informasjonen gitt i spilltilbudet og gjør sin del av jobben gjennom påmeldingen. Alle klubber må melde på lag og dommere innenfor fristen, og det er viktig at klubben, sammen med lagenes kontaktpersoner, planlegger hver treningsgruppes aktivitetskalender. Dette for at lagene skal bli meldt på i riktig klasse og til rett nivå, samt få oversikt over kampkollisjoner med evt. antilag. I tillegg tilbys det utviklingsmiljøer, ekstra tilbud og nasjonale tilbud i noen klasser som det kan være greit å ta med i planleggingen. 

Spillernes utvikling og trivsel må alltid stå i fokus og komme i første rekke! Les mer om Aktivitetsplanlegging og Valg av riktig nivå.

Sesongens første kamper

Det planlegges sesongoppstart helgen 31.aug-1.sept. 2019 Alle klasser som avgjøres ved sluttspill skal være ferdigspilt innen søndag 29.mars 2020, de resterende klassene skal være ferdigspilt innen 26.april 2020. Datoer for de ulike tilbudenes sluttspill finner en under Sluttspill, hvor det er viktig å merke seg disse datoene mtp planlegging opp mot evt. turneringsdeltagelser.

Høringsfrist pulje- og avdelingsoppsett

Pulje- og avdelingsoppsettet vil bli sendt alle klubbene til høring, slik at en får anledning til å komme med innspill på puljeinndeling og avviklingsform. Fristen for innspill på pulje- og avdelingsoppsettet er satt til innen søndag 19. mai 2019. I Sogn og Fjordane vil det bli avholdt terminlistemøte 15. mai, der en går gjennom de ulike aldersklassene.

Første utkast av terminlisten for alle klasser vil bli tilgjengelig senest torsdag 1. august 2019, med frist for klubbene å gi tilbakemeldinger innen fredag 10.august 2019.

Søke om Dispensasjon?

Vi minner om reglementet for spill med Dispensasjon, hvor det alltid må etterstrebes å spille en klasse opp fremfor å søke om dispensasjon for å spille med overårige spillere. Les mer om Spill med Dispensasjon.

"Kortbanespill"

I Region Vest har vi de to seneste sesongene gjennomført «kortbanespill» som et prøveprosjekt i utvalgte puljer/klasser.  Fra og med ses 2019/2020 innføres denne spillformen som permanent i hele håndballnorge og i Region Vest vil det bli spilt kortbane i J/G 9 år øvd samt i 10 års klassen. 
En «kortbane» er ca 2/3 bane (26 x 20 m), har full bredde, men med avkortet lengde. Les mer om dette under «spillform i de ulike årsklassene».

"Rundespill" i 12 års klassen

Med bakgrunn i denne type spillform i de yngste klassene samt tilbakemeldinger gitt i spørreundersøkelser blant trenere/klubber, innføres det denne sesongen rundespill også i 12 års klassen. Les mer om dette under «spillform i de ulike årsklassene».

Påmelding: 

All påmelding må skje via TurneringsAdmin (TA), og selvsagt innenfor oppsatte frister.

Region-og fylkesmesterskap 2020

Regionsmesterskap og fylkesmesterskapet 2020, arrangeres helgen 18-19.april 2020. 
Regionsmesterskapet arrangeres i 2020 i Sogn og Fjordane. 

Veileder for spilltilbudet 2019/2020

Her finner dere samlet all informasjon angånede spilltilbudet 2019/2020. Samt pratisk informasjon og brukerveildening for påmelding. 

Trykk her for å laste ned i PDF. 

Se også mer informasjon under for å kunne planlegge sesongen på best mulig måte: