Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spilltilbudet 2018/2019

Regionstyret og administrasjonen ønsker alle velkommen til håndballspill i sesongen 2018/2019 i Region Vest!

Vi ønsker velkommen til håndballspill sesongen 2018/2019, og vil gjøre det ytterste for at sesongen blir lagt til rette og arrangert på en best mulig måte for alle involverte.

Hvor mange lag og på hvilke nivå?

For å få til et så godt tilbud som mulig for alle lag, er vi avhengig av at klubbene setter seg godt inn i informasjonen gitt i spilltilbudet og gjør sin del av jobben gjennom påmeldingen. Alle klubber må melde på lag og dommere innenfor fristen, og det er viktig at klubben, sammen med lagenes kontaktpersoner, planlegger hver treningsgruppes aktivitetskalender. Dette for at lagene skal bli meldt på i riktig klasse og til rett nivå, samt få oversikt over kampkollisjoner med evt. antilag. I tillegg tilbys det utviklingsmiljøer, ekstra tilbud og nasjonale tilbud i noen klasser som det kan være greit å ta med i planleggingen. 

Spillernes utvikling og trivsel må alltid stå i fokus og komme i første rekke! Les mer om Aktivitetsplanlegging og Valg av riktig nivå.

Sesongens første kamper

Det planlegges sesongoppstart helgen 1.-2. september 2018. Alle klasser som avgjøres ved sluttspill skal være ferdigspilt innen søndag 24. mars 2019, de resterende klassene skal være ferdigspilt innen 28.april 2019. Datoer for de ulike tilbudenes sluttspill finner en under Sluttspill, hvor det er viktig å merke seg disse datoene mtp planlegging opp mot evt. turneringsdeltagelser.

Høringsfrist pulje- og avdelingsoppsett

Pulje- og avdelingsoppsettet vil bli sendt alle klubbene til høring, slik at en får anledning til å komme med innspill på puljeinndeling og avviklingsform. Fristen for innspill på pulje- og avdelingsoppsettet er satt til innen søndag 19. mai 2018.

Første utkast av terminlisten for alle klasser vil bli tilgjengelig og lagt ut til høring onsdag 1. august 2018, med frist for klubbene å gi tilbakemeldinger innen fredag 10.august 2018.

Søke om Dispensasjon?

Vi minner om reglementet for spill med Dispensasjon, hvor det alltid må etterstrebes å spille en klasse opp fremfor å søke om dispensasjon for å spille med overårige spillere. Les mer om Spill med Dispensasjon.

"Kortbanespill"

Sesongen 2017/2018 gjennomførte vi et prøveprosjekt med spill på "kortbane" i utvalgte puljer i 10-års klassen. Positive tilbakemeldinger gjør at vi ønsker å fortsette med "kortbane" tilbudet, men vil sesongen 2018/2019 tilby dette i klassen J/G 9 år øvd
En «kortbane» er ca 2/3 bane (26 x 20 m), har full bredde, men med avkortet lengde. Les mer om dette under «spillform i de ulike årsklassene».

LIVE kamprapport

I sesongen 2018/2019 skal det føres kamprapporter LIVE i alle klasser fra og med 10 år. I 10 og 11 års klassen føres det "enkel" rapport, som er tilsvarende kampuret i hallen, mens det i øvrige klasser føres "standard". Gode brukerveiledninger finner en på hjemmesiden samt at et Webinar som gir opplæring i LIVE føring, er under utvikling.

OBS - Regionstinget 2018
7. april avholdes Regionsting, og tinget kan her vedta endringer som påvirker reglementer som da kan bli gjeldende allerede kommende sesong. Noe som da igjen kan føre til at det blir endret forutsetning ut fra hva som her er meldt.

All påmelding må skje via TurneringsAdmin (TA), og selvsagt innenfor oppsatte frister.

Se mer informasjon under for å kunne planlegge sesongen på best mulig måte:

Hvor mange lag og på hvilke nivå?

For å få til et så godt tilbud som mulig for alle lag, er vi avhengig av at klubbene setter seg godt inn i informasjonen gitt i spilltilbudet og gjør sin del av jobben gjennom påmeldingen. Alle klubber må melde på lag og dommere innenfor fristen, og det er viktig at klubben, sammen med lagenes kontaktpersoner, planlegger hver treningsgruppes aktivitetskalender. Dette for at lagene skal bli meldt på i riktig klasse og til rett nivå, samt få oversikt over kampkollisjoner med evt. antilag. I tillegg tilbys det utviklingsmiljøer, ekstra tilbud og nasjonale tilbud i noen klasser som det kan være greit å ta med i planleggingen. 

Spillernes utvikling og trivsel må alltid stå i fokus og komme i første rekke! Les mer om Aktivitetsplanlegging og Valg av riktig nivå.

Sesongens første kamper

Det planlegges sesongoppstart helgen 1.-2. september 2018. Alle klasser som avgjøres ved sluttspill skal være ferdigspilt innen søndag 24. mars 2019, de resterende klassene skal være ferdigspilt innen 28.april 2019. Datoer for de ulike tilbudenes sluttspill finner en under Sluttspill, hvor det er viktig å merke seg disse datoene mtp planlegging opp mot evt. turneringsdeltagelser.

Høringsfrist pulje- og avdelingsoppsett

Pulje- og avdelingsoppsettet vil bli sendt alle klubbene til høring, slik at en får anledning til å komme med innspill på puljeinndeling og avviklingsform. Fristen for innspill på pulje- og avdelingsoppsettet er satt til innen søndag 19. mai 2018.

Første utkast av terminlisten for alle klasser vil bli tilgjengelig og lagt ut til høring onsdag 1. august 2018, med frist for klubbene å gi tilbakemeldinger innen fredag 10.august 2018.

Søke om Dispensasjon?

Vi minner om reglementet for spill med Dispensasjon, hvor det alltid må etterstrebes å spille en klasse opp fremfor å søke om dispensasjon for å spille med overårige spillere. Les mer om Spill med Dispensasjon.

"Kortbanespill"

Sesongen 2017/2018 gjennomførte vi et prøveprosjekt med spill på "kortbane" i utvalgte puljer i 10-års klassen. Positive tilbakemeldinger gjør at vi ønsker å fortsette med "kortbane" tilbudet, men vil sesongen 2018/2019 tilby dette i klassen J/G 9 år øvd
En «kortbane» er ca 2/3 bane (26 x 20 m), har full bredde, men med avkortet lengde. Les mer om dette under «spillform i de ulike årsklassene».

LIVE kamprapport

I sesongen 2018/2019 skal det føres kamprapporter LIVE i alle klasser fra og med 10 år. I 10 og 11 års klassen føres det "enkel" rapport, som er tilsvarende kampuret i hallen, mens det i øvrige klasser føres "standard". Gode brukerveiledninger finner en på hjemmesiden samt at et Webinar som gir opplæring i LIVE føring, er under utvikling.

OBS - Regionstinget 2018
7. april avholdes Regionsting, og tinget kan her vedta endringer som påvirker reglementer som da kan bli gjeldende allerede kommende sesong. Noe som da igjen kan føre til at det blir endret forutsetning ut fra hva som her er meldt.

All påmelding må skje via TurneringsAdmin (TA), og selvsagt innenfor oppsatte frister.

Lykke til med sesongplanleggingen!