Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF Logo Isbjørn

Informasjon til klubber før sesongen 2020-21

Norsk håndball er blitt utfordret på at belastningen til spillerne er for høy og at det spilles for mange kamper

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

 - både i sesong regionalt, men også i de nasjonale kamptilbudene for yngre som Bringserien, LERØYserien og NM Junior. For å finne ut av omfanget på denne problemstillingen ble det høsten 2019 opprettet en gruppe bestående av forskere fra Norges Idrettshøgskole (NIH), trenere på ulike nivåer og ansatte i Norges Håndballforbund (NHF) regionalt og sentralt. Oppgaven var å se på hva NHF kunne gjøre for å redusere belastningen til spillerne og hva som var utfordringene.

Gruppen fikk tilgang til kampdata for alle spillere som har deltatt i kampaktivitet som administreres av regionene og NHF i sesongen 2018-2019. Hovedfokuset har vært på aldersgruppen 13-19 år hvor vi i sesongen 2018-2019 hadde 29.797 spillere registrert. Gruppen har også hatt tilgang på tallmateriale på skadestatistikken til NHF sin lisens.

Det ble analysert og diskutert rundt mange utfordringer, og punktene under er de som pr. nå er ferdig utarbeidet og vil ha en konsekvens for spillere, lag og klubb allerede fra sesongen 2020-2021:

 1. Begrensninger på kampantall – Hva er for mange kamper?
 2. Bringserien
 3. LERØYserien
 4. NM Junior
 5. Oppvarming før kamp
 6. Holdningsarbeid
 1. Begrensninger på kampantall - Hva er for mange kamper?

Oppgaven har vært å se på hva som kan være ett fornuftig antall kamper. Her vil muligheten for tid til utvikling være en viktig faktor. Gruppen har tatt utgangspunkt i hvor mange uker det er organisert kampaktivitet gjennom NHF region eller NHF sentralt. De fleste regioner har en kampperiode på medio oktober til ut mars som utgjør ca. 20 spillbare uker (skoleferier er da unntatt). Noen regioner starter i september. NHF sine nasjonale serier spilles også i september, april og mai, og vi vil totalt ha ca. 32 spillbare uker (1. september til 31. mai. Skoleferier er da unntatt, beregnet til 8 uker). NHF ønsker at spillerne bør ha 3 treninger pr. kamp. I en gjennomsnittsuke vil det si at en spiller ikke bør spille mer enn 1-2 kamper. Vi vet fra forskningen at risikoen for å skade seg i kamp er 15 ganger større enn i trening og at det for jenter er 30 ganger større sjanse for en korsbåndskade i kamp enn på trening. I tillegg vet vi fra én studie på seniorhåndball, at det å sitte på benken i en kamp tilsvarer en belastning på 15-20 spilte minutter. Med det som bakgrunn tok gruppen utgangspunkt i at maks 45 kamper i en sesong vil være en god rettesnor med tanke på ett fornuftig antall kamper for å få nok tid til å utvikle seg i trening. Samtidig er det viktig at spilleren får muligheten til å kunne spille kamper på ulike nivå ut fra hvilke ferdigheter de innehar. For sesongen 2020-2021 vil NHF følge opp anbefalingen gjennom kampdataene vi har tilgjengelig. 

I sesongen 2018-2019 var det i aldersgruppen 13-19 år 29.797 spillere. 1.063 av disse spiller flere enn de anbefalte 45 kampene, det vil si 3,6 % av spillerne i aldersgruppen.

Flertallet av de som har 46 kamper eller mer i 2000 og 2001 årgangen spiller Lerøyserien i tillegg til at de spiller to fulle serier med senior eller senior og J/G 18. 

Flertallet av de som har 46 kamper eller mer i 2002 og 2003 årgangen spiller Bringserien i tillegg til at de spiller på to nivåer på J/G 16 + J/G 18 og ulike nivå på senior.

Ca. 40 % av de som spiller 46 kamper eller mer i 2004 årgangen spiller også Bringserien, selv om de tilhører årsklassen under Bringserien. I tillegg spiller de også på både J/G 14, 15 og 16 i den samme sesongen. Nesten alle spiller både i J/G 14 og i J/G 15 + at ca. 40 % av disse igjen også spiller i J/G 16. 

For årgangen 2005 var høy kampbelastning knyttet til regional aktivitet og at spillerne spiller på 2 lag i J/G 13 i tillegg til ganske mange kamper for J/G 14.

Dette, sammen med tallene vi har innhentet fra Gjensidige på bruk av forsikring og forskning som er gjort på området, har gjort at vi har jobbet med å se på hva NHF kan gjøre for å hjelpe til med å styre kampbelastningen for de spillerne som spiller for mange kamper. Samtidig skal vi hensynta de spillerne som allerede har ett fornuftig kampprogram. 

Fra sesongen 2020-2021 vil det tre i kraft følgende endringer i forhold til reguleringer på kampantall for spillerne:

1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag. 

(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.  

(3) Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes. 

(4) Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.

(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong.*) 

*) NHF vil utrede videre om 5. ledd skal gjøres obligatorisk fra og med sesongen 2021-22. 

NHF og regionene vil følge opp spillerne med jevnlig sjekk av antall kamper. De lag/klubber som har spillere som spiller for mye vil bli fulgt opp.

Andre konsekvenser av dette er at vi vil endre Bringserien, LERØYserien og NM Junior. Vi ønsker færre kamper pr. helg og aller helst ville vi kun hatt en kamp pr. dag for å hensynta belastningen til spillerne. Her møter vi på en del utfordringer med hallkapasitet, økonomi og fri fra skole/jobb på fredager. Valget har falt på at vi gjennomfører Bringserien og LERØYserien på følgende måte: 

 1. Bringserien

Bringserien Gutter:  

Bringserien Gutter 16 vil arrangeres med 36 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de 2 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

Bringserien Jenter:

Bringserien Jenter 16 vil arrangeres med 54 deltakende lag som fordeles i 6 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og det best plasserte laget i hver avdeling og de to best rangerte toerne på tvers av avdelingene etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

 1. LERØYserien

LERØYserien Gutter:

LERØYserien Gutter 18 vil arrangeres med 27 deltakende lag som fordeles i 3 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de to best plasserte lagene i hver avdeling samt de to best rangerte treerne på tvers av avdelingene går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

 

LERØYserien Jenter:

LERØYserien Jenter 18 vil arrangeres med 36 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de to best plasserte lagene i hver avdeling går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

Under jobbingen med LERØYserien kom det opp en diskusjon rundt påbudet om deltakelse i den regionale 18 årsklassen. Den kan gi noen utfordringer med kampantall for en del spillere, samtidig som påbudet er viktig å ha slik at det sikres ett regionalt tilbud for de som kun spiller i den regionale serien. Når vi ser på kamparenaen til disse spillerne så foregår det primært på seniornivå, LERØYserien og regionalt i 18 årsklassen. 

Påbudet om regional deltakelse er med bakgrunn i å ha et tilbud til de som ikke deltar i LERØYserien eller i seniorhåndballen. Tallene våre viser at mange av 18 års spillerne har et seniortilbud og at regionalt spill i 18 årsklassen ofte er med på å gjøre kampbelastningen for høy. Så for å sikre at alle har en mulighet til spill i regionale serier, og at kampbelastningen for den prosenten som har for mange kamper ikke blir for høy, ønsker NHF å utvide 18 års tilbudet til å gjelde en serie på 17-20 år. Klassen vil tilhøre 20 års klassen og erstatte de tidligere regionale kamptilbudene i 18 årsklassen. Serien vil hete Juniorserien. Serien vil ha 16 års grense med mulighet for regional dispensasjon for 15 åringer. Spilletiden for kampene i Juniorserien er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten. Regionene vil lage egne invitasjoner til sin Juniorserie. 

NHF har valgt å beholde regelen om obligatorisk deltakelse med ett lag i regionalt kamptilbud i henholdsvis 16 årsklassen for klubber påmeldt i Bringserien, og i Juniorserien for klubber påmeldt i LERØYserien. Dette har vært en avveining for å opprettholde ett godt regionalt kamptilbud for klubber som ikke melder seg på eller kvalifiserer til det nasjonale kamptilbudet. 

 1. NM Junior

Den siste endringen som er gjort i kamptilbudet i ungdomshåndballen er at NM Junior fra sesongen 2020-2021 vil spilles som cupspill etter utslagsmetoden. Det vil si at det innledende puljespillet før kvartfinalene faller bort og det spilles i stedet utslagskamper fra første runde. 

 1. Oppvarming før kamp 

I skadestatistikken fra Gjensidige ser vi at det er en prosentvis økning av skader i alderen 15/16 år. Med bakgrunn i dette ble det diskutert mulige tiltak for å kunne redusere skader. Vi vet at vi kan redusere skadene med 50% med riktig trening og forberedelse. Oppvarming er en viktig del av forberedelsene til trening og kamp. Dessverre så er forholdene i de fleste hallene våre ikke tilrettelagt for å få gjennomført den type forberedelse. Noen vil mene at det løses med å gå ut og løpe en tur, men det er ikke en optimal forberedelse til kamp i sin helhet. 

Gruppen har sett på ulike muligheter for å kunne få 15 minutter på banen før kamp i de arenaene som ikke har andre gode fasiliteter til å få gjennomført f.eks. kast og innskyting på MV.

Flere regioner har allerede startet med å teste dette ut og i de regionene dette lar seg praktisk gjennomføre vil det bli testet videre i neste sesong.

Samtidig vil NHF lage ulike forslag til oppvarmingsprogram som vil bli gjort tilgjengelig for klubber og lag. 

 1. Holdningsarbeid

En endring på maks antall kamper en spiller kan spille i løpet av en sesong, i kombinasjon med at Bringserien og LERØYserien får færre kamper og det er restriksjoner på antall kamper pr. uke og måned, samt bedre forhold for oppvarming og forberedelser til kamp, vil være viktig for reduksjonen av totalbelastningen til de spillerne som spiller for mange kamper. Forsøket med tid til forberedelser på banen i kombinasjon med tydeligere signaler fra NHF på hva slags oppvarming du bør ha før kamp og trening kan være med på å minske risikoen for skader.

Samtidig har det kommet tydelig frem i diskusjonene at vi ikke kan lage regler for alt, og klubb og trener vil være de viktigste aktørene for å ivareta hver enkelt spiller. Norsk håndball er avhengige av trenerne i de ulike leddene og alle må bli dyktigere på å ta vare på spilleren. Hvem har hovedansvaret for spilleren i min klubb? Hvilken belastning har egentlig spillerne mine? Får spilleren tid nok til å trene på å utvikle seg? Det meste av utvikling foregår på trening med tid til mange repetisjoner – i kamp trener vi på å mestre det vi har jobbet med på trening. 

Lykke til i treningshverdagen - vi håper på mange mestringsopplevelser i de kommende kampene. 

Norges Håndballforbund