Annonse:
Annonse Polar
Annonse:
Annonse Polar

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om spillform i de ulike årsklasser

Her finner en mer informasjon om de ulike kamptilbudene i Regionserien, som er viktig å ta med i arbeidet rundt planleggingen av lagspåmeldingen.

Uke 37 spilles sesongens første kamper i Regionserien. I noen serier må vi muligens benytte helgen før. 

Klikk for å åpne og se mer informasjon:

Barnehåndball

 • 4'er håndball (Minihåndball)
  • 6 år - født 2015
  • 7 år - født 2014
  • 8 år - født 2013 
  • 9 år uøvd klasse- født 2012

  • Rema 1000 TH-serien (barn) 
 • 5'er håndball (kortbanehåndball)
  • 9 år øvd klasse - født 2012
  • 10 år - født 2011

 • 6'er håndball 
  • 11 år - født 2010
  • 12 år - født 2009 - må være fylt 11 år

 Aldersbestemte lag:

 • 13 år - født 2008 
 • 14 år - født 2007 
 • 15 år - født 2006 
 • 16 år - født 2005
 • 20 år - Junior (17-20 år) - må være fylt 16 år

Senior:

 • Seniorlag - må være fylt 16 år
 • 33 år - må spillerne ha fylt 33 år

Rema 1000 TH-serien (ungdom/voksne)

I 4'er håndball tilbys det spill for:

 • Jenter/Gutter 6 år
 • Jenter/Gutter 7 år - Øvd og Uøvd nivå
 • Jenter/Gutter 8 år - Øvd og Uøvd nivå
 • Jenter/Gutter 9 år - Uøvd nivå på ordinær minibane

Endring fra sesongen 2021/2022

Påmelding

Fra og med denne sesongen vil påmelding til Intersport 4'er håndball gjøres før hver runde.

I samarbeid med en arrangementsansvarlig klubb inviteres det til syv kamprunder i løpet av sesongen. Påmelding av lag skjer via TurneringsAdmin av klubbens Leder, og klubbene velger fritt hvilke runder de ønsker å delta på. Meld dere gjerne på til alle turneringene med en gang, så slipper dere å miste fristene. 

Arbeidet med kampoppsettet settes i gang umiddelbart etter påmeldingsfristen, og vil bli publisert ca 14 dager før turneringen. På denne måten får trenere god tid til å underrette foresatte om tid og sted, og arrangørene får organisert dugnadsgjengen sin.

Rundene arrangeres på én dag.

Husk å notere fristene for påmelding til hver enkelt runde, dette blir publisert her. 

Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget spiller på riktig nivå og at vi får flest mulig jevne kamper.

Når en skal melde på flere lag i samme aldersgruppe bør en benytte kommentarfeltet til å oppgi hvilke lag som eventuelt er i samme treningsgruppe, slik at vi kan forsøke å plassere disse lagene i samme hall.

Øvd og Uøvd nivå

Det er mulig å melde på lag i klassene Jenter/Gutter 7 år, 8 år og 9 år til enten nivå ØVD eller UØVD. 

Sesongen 21/22 tilbys kortbanehåndball for 9-åringene i øvd klasse. Utviklingsmessig er det helt klart en større fordel at barna spiller kortbanehåndball enn spill på full bane i denne alderen, og vi oppfordrer derfor lagene til å melde seg på i egen klasse og spille kortbane i 9 år.  Det vil fortsatt være spill på 4'er-bane i 9 år uøvd. Les mer om hva kortbanehåndball går ut på sidene om 5'er håndball. 

Nivå ØVD i minihåndballklassene er for lag som har spilt håndball en stund, mens nivå UØVD passer best for lag med spillere som ikke har spilt håndball så lenge, eller trenger mer tid for å oppnå mestring. 

Når og hvordan spilles kampene

Det spilles syv serierunder for hver klasse fordelt på høst- og vårsesong. 

Med hensyn til hallkapasitet i sone 4-7 blir aldersgruppene fordelt slik at 6- og 8-åringene spiller en helg og 7- og 9-åringene spiller andre helger. Dette vil gi lagene mulighet for å spille opp en klasse for de som trenger større eller flere utfordringer, og lag med få spillere kan låne fra yngre lag i klubben. Å dele opp arrangementene over flere helger kan også bli aktuelt for de resterende sonene, men det er avhengig av antall påmeldte lag og hallkapasitet. 

Her finner du datoer for serierundene i 4'er håndball sesongen 21/22.

Forutsetninger for kampoppsettet

Det understrekes at vi ikke kan garantere at alle lag fra samme klubb i samme årsklasse får spille i samme hall. I disse årsklassene bør ikke trenerens tilstedeværelse på kamp være en begrensning for laget. Når kampoppsettet for minihåndball lages etterstrebes følgende forutsetninger:

 • Arrangør skal få flest mulig av sine lag i egen hall på arrangørdag, og minimum ett.
 • Færrest mulig lag skal møte lag fra egen klubb.
 • Færrest mulig lag skal møte lag fra samme klubb samme dag.
 • De fleste lagene prøver vi å få til at ikke har for lang tid mellom sine kamper.
 • Begrenset antall haller, med begrenset tilgjengelig halltid.
 • Jenter og Gutter 8 år skal ikke spille på samme dag som Jenter og Gutter 7 og 9 år.
 • Lag som er meldt på i Uøvd og Øvd skal i utgangspunktet møte lag som er meldt på til samme nivå.

Trekninger og ønske om hallbytte vil derfor kunne skape større utfordringer for kampoppsettet.

Antall spillere pr. lag

Vi minner om at for å spille en minikamp er det nok med 4-6 spillere på laget (4 spillere pr. lag på banen til enhver tid), og at en kan ha fri flyt av spillere mellom lagene. Om en mangler en spiller eller to, la noen spille på to lag eller lån hos andre lag/klubber. Det viktigste er at flest mulig spillere får spille flest mulig kamper.

Rammer:

 • Spill: 4 mot 4
 • Spilletid: 2x10 min (2 min. pause)
 • Minihåndballbane (20 x 12 m)
 • Minihåndballmål
 • Ballstørrelse 00/micro (6-9 år) Mykball i 6 -7 år

Premiering for hele sesongen (både høst og vår) utdeles under siste turnering på våren.

Påmeldingsfrister:

Les mer på sidene 4'er håndball.

NB! Påmeldingsfrist for kortbane i 9år ØVD er 01.05 for hele sesongen.

 

5'er håndball (kortbane) Serierunder på faste helger

Kampene i 9 år øvd og 10-årsserien gjennomføres på faste serierunder. Der 9 åringene spiller 4 runder før og 3 runder etter jul, mens 10 åringene spiller fire runder før jul og fire runder etter. I hver runde spiller hvert av lagene to kamper. 

Det gis ikke mulighet til å omberamme 9 år øvd og 10-årskampene. Et lag kan evt. bytte kamper med et annet lag i samme pulje dersom tidspunktet passer bedre. Region Vest må i så fall varseles om et evt. bytte.

Hensikten med å legge opp til serieturneringer for 9 og 10-åringene, er å skape forutsigbarhet og begrense antall kamphelger for de ulike lagene. 

Påmelding

Nivå A i denne årsklassen passer for lag som har spilt håndball en stund og har flere spillere som mestrer et noe hurtigere og ferdighetsmessig mer teknisk spill. 

Nivå B passer for lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå. 

Nivå C passer best for uøvde og nye lag. Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå slik at laget spiller på riktig nivå, og vi får flest mulig jevne kamper.  

Ved påmelding ønsker en at klubbene registrerer om lag har antilag (at en bør unngå kolliderende kamper for evt. annet lag i samme treningsgruppe). Det er kun mulig å legge inn ett antilag pr. lag. Det er viktig å presisere at vi ikke kan love at vi klarer å tilrettelegge for dette, men forsøker så godt det lar seg gjøre. 

Vi minner også om at dersom laget ønsker ekstra utfordringer, kan det meldes på en årsklasse opp - flere kamper gir mer spilletid pr. spiller.

Les mer om Å melde på lag til riktig nivå.

Publisering av kampoppsett 

Kampoppsettet i 9 år øvd og 10-årsserien publiseres for hele sesongen, både kampene før og etter jul. Når hele kampoppsettet er ferdig før sesongen starter blir det forutsigbart for lagene og planleggingen kan starte tidlig. 

Rammer

Det spilles 5`er håndball, med spill på kortbane med 4 utespillere og målvakt. I tillegg skal det benyttes nedsenkbare tverrleggere.

 • Spill 5 mot 5
 • Spilltid: 2x15 min.
 • Korthåndballbane (25/26 m x 20 m)
 • Nedsenket tverrlegger
 • Ballstørrelse 0 (mini)

I 9 år øvd og 10-årsklassen spiller en aktivitetsserie, noe som betyr at kampenes resultater ikke blir registrert i tabell.

I disse årsklassen er det fri flyt av spillere mellom klubbens lag. Dette betyr at en eller flere spillere kan spille på flere lag i samme klasse uten å måtte stå over kamper, men det må tas hensyn til pålagt pause for spillere mellom kampene. 

Påmeldingsfrist 9 år øvd: 01.mai - via TurneringsAdmin.
påmeldingsfrist  10 års klassen 01.mai
 - via TurneringsAdmin.

 

Serierunder på faste helger 

Kampene i 11 og 12-årsserien gjennomføres på faste serierunder med fire runder før jul og fire runder etter. I hver runde spiller hvert av lagene to kamper. 

Det gis ikke mulighet til å omberamme 11 og 12 -årskampene. Et lag kan evt. bytte kamper med et annet lag i samme pulje dersom tidspunktet passer bedre. Region Vest må i så fall varseles om et evt. bytte.

Hensikten med å legge opp til serieturneringer for 11- og 12 -åringene, er å skape forutsigbarhet og begrense antall kamphelger for de ulike lagene. 

Påmelding

Lagene meldes på til A, B eller C nivå.

Nivå A i denne årsklassen passer for lag som har spilt håndball en stund og har flere spillere som mestrer et noe hurtigere og ferdighetsmessig mer teknisk spill. Nivå B passer for lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå. Nivå C passer best for uøvde og nye lag. Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå slik at laget spiller på riktig nivå, og vi får flest mulig jevne kamper.  

Ved påmelding ønsker en at klubbene registrerer om lag har antilag (at en bør unngå kolliderende kamper for evt. annet lag i samme treningsgruppe). Det er kun mulig å legge inn ett antilag pr. lag. Det er viktig å presisere at vi ikke kan love at vi klarer å tilrettelegge for dette, men forsøker så godt det lar seg gjøre. 

Vi minner også om at dersom laget ønsker ekstra utfordringer, kan det meldes på en årsklasse opp - flere kamper gir mer spilletid pr. spiller. En vurderinger som da bør gjøres, er om et "sterkt" lag som ønsker å spille opp en årsklasse da bør melde seg på nivå A i overliggende årsklasse. Dette vil da gi god matching for eget lag, samtidig som lag som melder seg på til nivå B i denne klassen, får en mer forutsigbarhet i forhold til ferdighetsnivå hos motstanderne.

Les mer om Å melde på lag til riktig nivå.

Publisering av kampoppsett 

Kampoppsettet i 11-og 12-årsserien publiseres for hele sesongen, både kampene før og etter jul. Når hele kampoppsettet er ferdig før sesongen starter blir det forutsigbart for lagene og planleggingen kan starte tidlig. 

Rammer

Det spilles 6`er håndball, med spill på ordinær håndballbane med 5 utespillere og målvakt. I tillegg skal det benyttes nedsenkbare tverrleggere i J/G 11, men ikke i J/G 12.

 • Spill 6 mot 6
 • Spilltid: 2x20 min.
 • Vanlig håndballbane (40 x 20 m)
 • Nedsenket tverrlegger i J/G 11 (ikke i J/G 12)
 • Ballstørrelse 0 (mini)

I 11 og 12 -årsklassen spiller en aktivitetsserie, noe som betyr at kampenes resultater ikke blir registrert i tabell.

I denne årsklassen er det fri flyt av spillere mellom klubbens lag. Dette betyr at en eller flere spillere kan spille på flere lag i samme klasse uten å måtte stå over kamper, men det må tas hensyn til pålagt pause for spillere mellom kampene. 

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

 

12 års runde med det lille ekstra i november (mer info kommer)

Hva:

Hvordan:

Hvorfor:

 

Gjøre litt ekstra for dem som spiller siste året i barnehåndball.

Sone 1-3:

Samle 12 års lagene i en flerflatehall den 3. runde i nov.

Sone 4-8:

Samle alle 12 års lag i 2 treflatehaller den 3 runden i nov

Alle lag spiller 2 kamper

Samarbeide med omkringliggende sentre for sponsing av mat og lignende mellom kampene

Relasjonsbygging mellom:

 • Lag /Spillere/Trenere/Dommere/ Dommerveiledere

Sosial happening for de eldste i barnehåndballen.

Barna skal oppleve cuplivet og få bekjentskaper på tvers av lag

Få tid og være tilstede der du er / Skape gode minner

Styrke samarbeidet mellom klubber

Der det er flere arrangører ønsker vi å samle dem alle for idemyldring til hvordan de ønsker å gjennomføre arrangementet. Hva kan de tilby deltakerne?

Styrke samarbeidet ellers i sesongen

Enklere å ta kontakt når man har en relasjon fra før.

Trenerutvikling

Drop in kursing: Foreldretrenerrollen

Holdningsarbeid / Treningstips  / Annet?

Benytte anledningen ved mange trenere samlet

Dropp inn vil gjøre det enklere for treneren å delta på.

Dommerutvikling for både dommere og dommerveileder

Dommersamling

Kursing?

Mye praksis på kort tid, de vil få mer tid enn normalt til å knytte sterke bånd og samarbeid med hverandre.

Denne klassen tilbys for sesongen 21/22 både for gutter og jenter, for spillere født 2008. Vi forbeholder oss muligheten til å slå sammen 13 årsklassen med 14-årsklassen dersom påmeldingen tilsier det for å kunne gi et godt kamptilbud.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill i A, B eller C nivå, der A er høyeste nivå.

En veiledende beskrivelse for valg av nivå:

 • A: Lag som er motivert av hurtigere spill, får flere ballberøringer og utfordres i høyere grad på de tekniske elementene. Lag som i stor grad vinner sine kamper.
 • B: Lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå.
 • C: Kompleksiteten i spillet forenkles, noe som kan øke motivasjonen for usikre spillere. Lag som i mindre grad ønsker fokus på resultat. Lag som er plassert nederst på tabellen i B.

Det er viktig at en i denne klassen tenker gjennom hvilke nivå laget ligger på, for å spille i avdelinger tilpasset ferdighetsnivået. Jevne kamper og følelsen av mestring er viktig for å få utvikling og beholde spillere i håndballen.

Vi minner om at dersom laget ønsker ekstra utfordringer, kan en i tillegg eller i stedet for melde laget opp en årsklasse. Det finnes også ekstratilbud lagene kan benytte seg av (se lenger ned) - flere kamper gir mer spilletid pr. spiller.

Endring i Jenter/Gutter 13 års klassen:

Fra og med sesongen 21/22 vil vi forsøke en deling av B-seriene i J/G 13 år.
På B-nivået i 13 års klassen vil vi fra sesongen 2021/2022 gjennomføre en deling til jul.

Dette blir et prøveprosjekt som vi tester ut i 13 års klassen i år, og som vi vil evaluere etter neste sesong og vurdere om skal videreføres til eldre klasser.

Terminlistene for denne årsklassen vil derfor vare til og med 12.desember 2021. Nytt oppsett vil deretter bli satt opp med oppstart 8-9.januar.
Målet for endringen er:

  • Flest mulig jevne kamper og færre med store målforskjeller
  • Best mulig utvikling for utøver og lag
  • Bedre mestringsfølelse for den enkelte utøver

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil ligge rundt 16-21 kamper, avhengig av antall spillende lag. Ved evt. trekninger vil serien dobles, triples e.l. ved behov.

I denne klassens ulike nivåer spilles det om Fylkesmesterskap.

Les mer informasjon om klassen

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

Ekstratilbud

Denne klassen tilbys til Jente- og Guttelag, for spillere født 2007

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill i A ,B eller C nivå, der A er høyeste nivå.

En veiledende beskrivelse:

 • A: Lag som er motivert av hurtigere spill, får flere ballberøringer og utfordres i høyere grad på de tekniske elementene. Lag som i stor grad vinner sine kamper.
 • B: Lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå.
 • C: Kompleksiteten i spillet forenkles, noe som kan øke motivasjonen for usikre spillere. Lag som i mindre grad ønsker fokus på resultat. Lag som er plassert nederst på tabellen i B.

Det er viktig at en i denne klassen tenker gjennom hvilke nivå laget ligger på, for å spille i avdelinger tilpasset ferdighetsnivået. Jevne kamper og følelsen av mestring er viktig for å få utvikling og beholde spillere i håndballen.

Vi minner om at dersom laget ønsker ekstra utfordringer, kan en i tillegg eller i stedet for melde laget opp en årsklasse. Det finnes også ekstratilbud lagene kan benytte seg av (se lenger ned) - flere kamper gir mer spilletid pr. spiller.

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil ligge rundt 16-21 kamper, avhengig av antall spillende lag. Dette betyr at ved evt. trekninger vil serien dobles, triples e.l. ved behov.

I denne klassens ulike nivåer spilles det om Regionsmesterskap i A og Fylkesmesterskap i B og C.

Les mer informasjon om klassen.

Påmelding

Påmeldingsfrist 01. mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

Ekstratilbud

Denne klassen tilbys for sesongen 21/22 både for gutter og jenter, for spillere født 2006. Vi forbeholder oss muligheten til å slå sammen 15 årsklassen med 16-årsklassen dersom påmeldingen tilsier det for å kunne gi et godt kamptilbud.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill i A, B eller C nivå, der A er høyeste nivå.

En veiledende beskrivelse:

 • A: Lag som er motivert av hurtigere spill, får flere ballberøringer og utfordres i høyere grad på de tekniske elementene. Lag som i stor grad vinner sine kamper.
 • B: Lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå.
 • C: Kompleksiteten i spillet forenkles, noe som kan øke motivasjonen for usikre spillere. Lag som i mindre grad ønsker fokus på resultat. Lag som er plassert nederst på tabellen i B.

Det er viktig at en i denne klassen tenker gjennom hvilke nivå laget ligger på, for å spille i avdelinger tilpasset ferdighetsnivået. Jevne kamper og følelsen av mestring er viktig for å få utvikling og beholde spillere i håndballen.

Vi minner om at dersom laget ønsker ekstra utfordringer, kan en i tillegg eller i stedet for melde laget opp en årsklasse. Det finnes også ekstratilbud lagene kan benytte seg av - flere kamper gir mer spilletid pr. spiller.

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil ligge rundt 16-21 kamper, avhengig av antall spillende lag. Dette betyr at ved evt. trekninger vil serien dobles, triples e.l. ved behov.

I denne klassens ulike nivåer spilles det om Fylkesmesterskap.

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

Ekstratilbud

Denne klassen tilbys for både Jenter og Gutter, for spillere født i 2005.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill i A, B eller C nivå, der A er høyeste nivå.

En veiledende beskrivelse:

 • A: Lag som er motivert av hurtigere spill, får flere ballberøringer og utfordres i høyere grad på de tekniske elementene. Lag som i stor grad vinner sine kamper.
 • B: Lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå.
 • C: Kompleksiteten i spillet forenkles, noe som kan øke motivasjonen for usikre spillere. Lag som i mindre grad ønsker fokus på resultat. Lag som er plassert nederst på tabellen i B.

Det er viktig at en i denne klassen tenker gjennom hvilke nivå laget ligger på, for å spille i avdelinger tilpasset ferdighetsnivået. Jevne kamper og følelsen av mestring er viktig for å få utvikling og beholde spillere i håndballen.

 

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil ligge rundt 16-21 kamper, avhengig av antall spillende lag. Dette betyr at ved evt. trekninger vil serien dobles, triples e.l. ved behov.

I denne klassens ulike nivåer spilles det om Regionsmesterskap i A og Fylkesmesterskap i B og C.

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

Ekstratilbud

Denne klassen tilbys for både Jente- og Guttelag.

Serietilbudet er vedtatt av Norges Håndballforbund, og det inviteres til et regionalt tilbud i alle regioner. Det regionale tilbudet i 18 årsklassen og 17 års klassen utgår, ettersom Juniorserien vil omfatte begge disse tilbudene. Det inviteres i Region Vest til to ulike nivå i denne serien: Regionserie (A) og Breddeserie (B). Påmeldingen styrer om det vil bli en avdeling eller flere på de ulike nivåene, vi håper å kunne tilby to avdelinger på hvert nivå ut i fra geografi. Påmelding vil styre om vi kan tilby ulike avdelinger delt på sone 1-3 og sone 4-8, eller om kun kan tilby en avdeling for hele regionen. 

Deltakelse i Juniorserien denne sesongen er for spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2001. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. Spilletiden for kampene er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten.

Det er obligatorisk å delta med ett lag i Juniorseriens øverste nivå for klubber påmeldt i Lerøyserien.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill, A eller B nivå. 

A nivå erstatter forrige sesongs 18 års spill regionalt.
Mens B nivå erstatter serien Juniorserien (17-20 år) som Region Vest har tilbudt de siste årene. 

Spillerkartleggingen viser et stort frafall i aldersgruppen 16-19 år, og det oppleves at utviklingen går mot større spissing i tilbudet og færre miljø i 17- og 18-årsklassene. Seniorseriene og de eldste aldersbestemte klassene er gode tilbud for gode spillere som ønsker å bli bedre, men for å beholde en større bredde og et mer differensiert nivå, ønsker vi en større juniorklasse for å gjøre det lettere for flere klubber å stille med lag for de eldste spillerne.

Flere klubber ser verdien av å melde på lag i denne klassen, men vi ønsker flere lag fra begge fylker til å spille i både jente- og gutteklassen. 

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil tilpasses antall lag påmeldte lag. 

I denne årsklassen spilles det om Regionsmesterskap.

Spilletiden for kampene er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten.

Aldersklasse: 

Juniorserien tilhører 20 års klassen. Spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2000. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. 

Påmelding:

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

Dette er den perfekte serien for de som ønsker å samles igjen etter å ha vært borte fra håndballen eller spilt på ulike seniorlag, for å spille og ha det gøy. I tillegg er det en fin serie til å få kamptrening frem mot NM Veteran.

Når det gjelder spillertilhørighet i veteranklassen, har en mulighet til å spille sammen med tildigere lagkamperater så fremt at klubben en har spillertilhørihget i, gir sitt samtykke (tilsvarende regler som i veteran NM). Følgende regler gjelder:

Spiller kan delta i NM for veteraner for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

Lagene meldes kun på til seriespill, uten valg av nivå.

Kampantallet i denne klassen vil tilpasses antall lag, og en vil tilstrebe at kampantallet ikke kommer under 12 kamper. Dette betyr at ved evt. trekninger vil serien dobles, triples e.l. ved behov.

Kampene avvikles i stor grad i lagenes treningstid.

Regionen ønsker guttelag til denne klassen.

I denne årsklassen spilles det om Regionsmesterskap.

Påmeldingfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Denne årsklassen har også et nasjonalt tilbud i NM Veteran.

I seniorklassen melder klubben på kun det antall seniorlag en ønsker å ha med i sesongens Regionserie. 

Seniorklassens divisjoner settes så opp ut fra plasseringer fra foregående sesong. Dette avhenger her hvilke konsekvenser evt. opp- og nedrykk vil gi fra ovenliggende divisjonspuljer ved sesongslutt forgeående sesong, samt hvilke lag som meldes på.

I de regionale serier kan det være vanskelig å vite i hvilke divisjon enkelte lag skal spille i neste sesong. Mange ulike muligheter finnes, og det hele starter med om det blir nedrykk fra 2.divisjon for lagene fra Region vest.

Nye lag starter opp i klassens laveste divisjon (6.divisjon for Kvinner og 5.divisjon for menn).

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin. 

Se Hvordan melde på lag i TA.

 

Vi inviterer til seriespill for tilrettelagt håndball i MIX-klasse. 
Kampene spilles på lørdag eller søndag, og lagene spiller minst to kamper hver gang.  

Påmeldingfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Les mer om Rema 1000 TH-serien her.