Annonse:
Annonse Polar
Annonse:
Annonse Polar

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppsummering av digitale dommermøter

I uke 38 og 39 ble det gjennomført digitale dommermøter. Her er oppsummeringen.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

16., 17. og 23. september gjennomførte vi dommermøte i Region Vest. På de tre møtedagen hadde vi ca 200 dommere påmeldte og ca 180 dommere som deltok på møtene. Det er veldig gledelig at så mange tok seg tid og deltok. Det viser at nettbaserte møter er en god møteplass der vi kan nå ut med informasjon til våre dommere i hele regionen. Møter på Teams vil nok kunne erstatte en del møtevirksomhet, men vi håper selvsagt at vi kan få legge til rette for fysiske møteplasser under sesongen i tillegg.

Klikk dere inn på menyen her under for mer informasjon om de ulike punktene vi tok opp på møtene. I tillegg har vi lagt til linker der dere kan finne mer informasjon som kan være nyttig å få med seg. Blant annet ligger filmene vi viste i en link under Ny dommerregning.

Vi ønsker alle dommere LYKKE TIL med sesongen!

Det er mye informasjon om Covid-19 og restriksjoner. Det er laget en protokoll for dommere som dere kan lese i linken nedenfor. Sammen med arrangørklubb, lagledere og spillere skal dere dommer passe på at kamper blir avviklet på en god måte. Det er ikke dommernes oppgave å opptre som «smittevernpoliti». Her finner du de forskjellige protokollene.

Protokoll: Retningslinjer for regionale dommere under Covid-19 utbruddet 2020.

https://www.handball.no/globalassets/felles/20200915_covid19_retningslinjer_regionale-dommere.pdf

Protokoll for barne- og ungdomshåndballen:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Et viktig punkt her er at dommerne på lik linje med øvrige aktører må sette seg inn i gjeldende smittevernregler!

Veileder for kamper og arrangement 

Veileder for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen finner du her. Gjører deg særskilt oppmerksom på at sidebytte ikke skal benyttes i klassene 16år og yngre.

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

Det er innført krav om politiattest for dommere.

Les mer om hva som gjelder her i tidligere sak hentet fra Region Nord: https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/08/na-ma-ogsa-dommere-fremvise-politiattest/

Er du usikker eller vet at du ikke har levert inn politiattest oppfordrer vi deg om å ta kontakt med din klubb. Klubbens politiattestansvarlig skal ha en oversikt på dette.

Kontaktinformasjon til dommere.

I disse dager er det mye bevegelse i kampoppsett og det skjer ofte at kamper blir omberammet. Det er ofte lagene/klubbene selv som omberammer kamper og skal da ordne selv med halltid og avtale med motstanderlag og dommer. For at klubb/lagleder skal få kontakt med dommer og få gi beskjed om flytting av kamp er det behov for at dommerne frigir kontaktinformasjonen sin i Minidrett. Hvis den er frigitt, kan klubb/lagleder finne den i MinHåndball. Det er viktig å presisere at Region Vest kan ikke pålegge noen å frigi kontaktinformasjon.

Bruk Av Turneringsadministrasjon (TA)

 • Alleforfall meldes i TA. Frist for å melde frafall til kamp er 12 dager. I tillfellen der det ikke er mulig vil RV gjøre individuell vurdering. 
 • Alleendringer meldes i TA​. På den måten sikrer vi at endringen blir registrert av en i administrasjonen.
 • Allebytter skal være med dommere på samme nivå, eller høyere. Det er paret som overtar kamp som har ansvar for at de selv er kvalifisert for å dømme kampen. Region kan avslå eller endre alle bytter. 
 • Rangering finner man i TA  i egen profil. Denne er gjeldende ved bytter. 
 • Endring må være meldt senest kl1200 dagen før!​ Fredag kl 12.00 gjelder for kamper i helger.
 • Søk om oppdrag i TA – kun kamper man er kvalifisert for vil vises.Vi ønsker at flere dommere benytter seg av å søke på ledige kamper. Det vil hjelpe oss veldig ved beramming av kamper der vi ikke fått dommere til.​
 • Dommer ikke møtt - i Live føring skal det føres dommer ikke møtt og ny(e) dommere må skrives opp. (dommer ikke møtt kan medføre gebyr).

Link til Brukerveileder - TA

Kontakt tilhørende Region dersom du har utfordringer som:

 • Feil honorar - om du mener kamp(er) ligger inne med feil honorar.
 • Feil Betalende org - om du mener kamp(er) ligger med feil klubb.
 • Kamp mangler - om du savner en kamp for utfylling i listen i TA. Sjekk først om resultatet for manglende kamp er registrert.
 • Feil kamp i din liste i TA - om en kamp du ikke har dømt ligger i listen i TA.
 • Mottaker(e) godkjenner ikke en regning - om godkjenning mangler fra en eller flere betalende org. - i henhold til regionens reglement 14 dagers frist.
 • Feilmelding når du sender kamp(er) fra TA til IO - om du får rødt varsel om at noe gikk galt.

Kontakt NIF-support dersom du har utfordringer som:

 • Send alltid med URL for regning du har utfordringer rundt (adressen i nettleseren når du har åpnet aktuell regning)
 • Regning dukker ikke opp under Mine krav i IO - om du har valgt og sendt kamper fra TA, og ingen regning opprettes klar til utfylling i IO.
 • Feilmelding når du Lagrer/Sender regning i IO - om du får rødt varsel om at noe gikk galt.
 • Ny Mottaker lar seg ikke søke opp i en regning i IO - om du skal legge til nytt betalende org. under "Til hvilke organisasjoner skal kravet sendes?
 • Feil utregning i en regning
 • Regning mangler i listen Mine Krav
 • Epostvarsling uteblir

Regionstyret vedtok i sommer en endring i fristen for utbetaling til dommere. Fristen er nå 14 dager etter at fullstendig regning er sendt arrangørklubb. Mer om dette finner du her under punkt 9: https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/kampreglement-for-region-vest/

I tillegg finnes det i linken over også relevant info om dommere og dommerkontakt (dommerkvoter), refusjon av dommerutgifter osv.

Endring i bestemmelser / presisering av bestemmelser

Ingen endringer i spilleregler, men endring i 12 års klassen.

6'er håndball spilles på ordinære baner og med ordinære regler:​

 • Antall spillere er redusert til seks mot ordinært syv.​
 • Det benyttes nedsunket tverrligger i 11 års klassen, men ikkei 12 års klassen.​
 • Omgangen starter som i ordinære spilleregler med avkast fra banens midtpunkt, etter loddtrekning. Etter scoring skal spillet igangsettes ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet.​
 • Som dommer plikter man å sette seg inn i hva som er gjeldende til enhver tid.​
 • Ta turen innom handball.no og gjør deg kjent med hvor du finner info.

Regelverket som omhandler bla dommere som ikke møter, dommersatser ol finner du her: https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser-for-region-vest/

Dommeroppsett finner man følgende steder:

 • På handball.no: https://www.handball.no/system/dommersok/
 • I appen Min håndball
 • I Turneringsadministrasjon (TA). Alle dommere må ha tilgang her, blant annet for å kunne legge inn kontonummer for å få utbetalt godtgjørelse.

Lisens

 • Alle dommere skal løse lisens.​
 • Har du lisens som spiller har d også lisens som dommer, trenger ikke dobbelt.​
 • Har du ikke løst lisens for fjoråret vil du oppleve å ikke ha tilgang til TA. ​