Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digital dommerregning Dommer

1. september 2018 introduserte vi den nye modulen i TA, Digital Dommerregning. Denne har som mål å forenkle denne prosessen i forkant av selve betalingen, for både dommer og betalende organisasjoner (klubber, regioner etc).

Generelt

Det som kanskje er størst overgang fra dommerregning på papir, er at på Digitale dommerregningene, vil alle kampene en har hatt dommeroppdrag på i samme dato, uansett oppdragstype (Dommer, Observatør, Tidtaker og Sekretær), vil komme på samme regning.

For at regningen skal bli generert av TA og være klar for utfylling, må man vente til dagen etter kampdato og alle kamper du har hatt oppdrag på denne datoen må ha resultater registrert.

Som dommer, fyller du ut Kjøregodtgjøring, Diett og andre utgifter selv, og velger hvilke betalende org (NHF, Region, Arrangør, Klubb ol) som skal betale de ulike postene (alene eller dele mellom flere).

Kamphonoraret er, som før, definert fast pr turnering av regning/NHF, og kan ikke endres av deg som dommer.

Det er viktig å sette seg inn i alle punktene i denne brukerveiledningen.

Men det finnes også noen hjelpepunkter, market som utropstegn (!), inne i selve regningen, som vi håper kan veilede og forklare hvordan ting fungerer. Disse hjelpepunktene ser ut som følger, og om en klikker på dette tegnet vil en hjelpeboks komme til syne.

Legge inn kontonr i dommerprofilen

Det kontonr en ønsker at betaler (klubb) skal betale inn beløpet tilknyttet dommerregningene, må en legge inn i din dommerprofil i TA.

 • Logg inn i TA, velg avdeling du har din dommertilknytning til og velg Min dommerprofil under Dommer i venstre marg.
 • Velg Kontonummer og skriv inn det kontonr du ønsker beløpene skal overføres til. 
 • Lagre endringen.

Betaler vil få dette kontonr i Bokføringsbilaget for hver regning når alle aktuelle betalere har godkjent sin del av regningen.

Hvor finner en dommerregningene?

I valget Dommere i venstre marg, finnes nå et nytt valg - Mine dommerregninger.

Her havner altså alle dommerregninger fordelt på oppdragsdatoer, inneholdene alle kamper en har hatt dommeroppdrag i (som dommer, observatør, delegat etc.). Merk at oppdrag tilknyttet Elitedivisjon, 1.divisjon og 2.divisjon, samt fra 3. runde i NM senior, fortsatt skal leveres utenom, i eget system til NHF sentralt.

 1. Personopplysninger
  • De opplysningene som ligger her hentes fra Min Idrett. Stemmer disse ikke, må du selv inn i Min Idrett og endre de.
  • Merk at grunnet strenger personvernsreglement (GDPR) må du selv sørge for at betalende org får Kontonummer og evt Fødselsnr for utbetaling.
 2. Kamphonorar
  • Denne er forhåndsbestemt av region/NHF som administrer kampenes turnering.
  • En kan fjerne en kamp fra regningen ved å klikke Fjern-knappen til høyre fra aktuell kamp. Regningen må ha minst en kamp. (Fjerne du feil kamp, og ikke har lagret, kan du oppdatere siden i nettleseren for å få kampene tilbake).
  • Merk at evt. Utstyrshonorar nå er inkludert i hele kamphonoraret.
 3. Kjøregodtgjørelse
  • Start med å klikke på +Legg til for hver strekning du skal fylle ut.
   • Fyll så strekningene ut:
    • Kjørerstrekningen Fra og Til.
    • Velg type kjøretøy som ble brukt
    • Om en har hatt passasjer med på strekningen, skrives passasjerens navn inn i feltet Passasjerens navn. Km-satsen øker da etter gjeldende passasjer-sats.
    • Skriv inn antall Km det ble kjørt i strekningen
    • Velg hvilke betalere som skal betale for strekningen, ved å klikkei feltet.
     • Merk at du kan velge flere betalere, ved å gjenta valgene.
     • Du fjerner en betaler enten ved å velge den en gang til eller klikke i krysset før navnet.
    • Klikk «+Legg til» for ny strekning.
    • Har en hatt flere passasjerer og/eller i egen strekning, velg Passasjer under Kjøretøy og fyll ut. 
 4. Diett godtjøring
  • Velg dato og tid (kampdato er automatisk valgt)
   • Avreise dato og tidspunkt
   • Hjemkomst dato og tidspunkt
   • Diettsats blir automatisk utregnet ut fra antall timer
    • Merk forklaring under Varighet.
   • Betaler(e)
    • Som standard er det haket av for «Del likt». Er denne haket av, deles diettsatsen ut fra en kampbrøk, hvor mange kampoppdrag regningen innholder og antall kamper hver betaler har betalingsansvar for.
    • Skal dietten betales uten denne kampbrøken, fjern avhakningen under "Del likt" og velg hvilke betalere som skal betale lik sum av denne utgiften.
     • Merk at du kan velge flere betalere, ved å gjenta valgene.
     • Du fjerner en betaler enten ved å velge den en gang til eller klikke i krysset før navnet.
  • Legg inn eventuelt Fratrekk for måltider dekket (Frokost, Lunsj og Middag). Disse blir da trukket fra diettsatsen.
 5. Billetter og kvitteringer
  • Klikk «+Legg til» og fyll ut:
   • Velg Utleggstype (Parkering, Bom eller Andre utgifter)
   • Skriv eventuelt kommentar i merknadstekst
   • Last opp vedlegg dersom dette er obligatorisk
   • Skriv inn beløp for utlegget
   • Velg hvilke betaler(e) som skal betale for utlegget
    • Merk at du kan velge flere betalere, ved å gjenta valgene.
    • Du fjerner en betaler enten ved å velge den en gang til eller klikke i krysset før navnet.
  • Klikk «+Legg til» for nytt utlegg.
 6. Oppsummering
  • Nederst ligger en oppsummering som viser hvordan dine godtgjøringer vil bli fordelt og sendt til de ulike betalerene.
 7. Sende kommentar til betaler
  • Ønsker du å legge ved en kommentar til betaler, gjør du dette ved å skrive i feltet «Skriv kommentar» og velge hvem du ønsker å sende til, før du klikker «Send kommentar»
  • En kan ikke sende regning etter at den er sendt til betaler eller fått status Godkjent.
 8. Send regningen til betaler(e)
  • Klikk den blå knappen «Send inn» for å sende inn dine krav til alle betalerne som skissert under Oppsummering.
   • Regningen blir automatisk lagret i listen for Mine dommerregninger, samt låst for videre redigering.
  • Hver av betalerne får da hver sin regning tilsendt og din regning låses for videre utfylling
 9. Lagre
  • Du kan lagre det du har fylt inn og fylle ut videre senere ved å klikke den blå knappen «Lagre endringer».

I listen Mine dommerregninger vil regningene ha ulike statuser, ut fra hvor i prosessen regningen er:

 • Ubehandlet
  • Ny regning er klar for utfylling av dommer.
 • Lagret
  • Dommer har startet utfylling av regningen, og midlertidig lagret den før videre sending for godkjenning hos betalere.
 • Sendt til godkjenning
  • Regningen er fylt ut og sendt til de ulike betalerne.
  • Ikke alle betalerne har godkjent regningen enda.
 • Sendt i retur av 'Klubb'
  • Regningen er ikke godkjent av den betaleren som står i statusen.
  • Dommer må da evt. gjøre endringer og sende regningen på nytt. Alle tilhørende betalere får regningen til ny godkjenning, inkl evt. endringer, når regningen sendes inn på nytt.
 • Godkjent av 'Klubb 1' - 'X' godkjenning mangler
  • Da har den/de klubb(ene) det står, godkjent sin del av regningen.
  • Det mangler godkjenning fra det antallet klubber det står. Hvilke klubber som ikke har godkjent kan en se i loggen nederst i regningen.
  • Når din klubb har godkjent, kan bokføringsbilaget lastes ned, men merk at dersom ikke alle har godkjent, kan regningen bli endret.
 • Godkjent
  • Regningen er godkjent av alle betalere. 
  • Merk at selve betalingen gjenstår!
  • Regningen stenges for videre redigering/endringer.

Nederst i regningen loggføres alle aktiviteter knyttet til regningen:

 • Lagret regning
 • Kommentarer sendt til betaler
 • Kommentarer fra betaler
 • Når og til hvem regningen er sendt
 • Når og av hvem regning er sendt tilbake til deg for eventuelle feil eller endringer
 • Når og av hvem regning er godkjent

 

Dersom det er avtalt dommerbytte uten at dette er endret i dommeroppsettet, må du som er ny dommer sørge for at sekretær i den Digitale kamprapporten gjør følgende:

 1. Haker av for Dommer ikke møtt på opprinnelig oppsatt dommer
 2. Skrive inn ditt navn i feltet "Fritekstdommer".

Dette vil da sørge for at opprinnelig dommer ikke får kampen i sin regning, og du (ny dommer) får dommerregning for denne kampen når regionen har generert ny regning tilknyttet denne kampen til deg.

Inntil videre må altså du som dommer gi personoopplysninger som betalende org (klubb/region) trenger til å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette med utg.pkt i GDPR og lov om å lagre/oppbevare slike opplysninger, som Personnummer, og Skattekommune.