Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

politiattest.jpg
Illistrasjonsfoto: Politattest

Nå må også dommere fremvise politiattest

Fra og med sesongen 2020/21 er det innført krav om at også dommere må fremvise politiattest.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiattest er viktig i forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og det har vært krav til dette for trenere og andre ledere som i sitt virke er i kontakt med barn. Nå omfattes altså også dommere av dette kravet.

Håndballtinget gjorde i sak 7.4.1 vedtak om at Forbundsstyret skulle utarbeide og implementere tiltak som skaper trygge arenaer for barn og unge. Ett av tiltakene i henhold til vedtaket på Håndballtinget er at det innføres politiattest også for dommereNIF sitt regelverk om politiattester sier følgende:  

«Norges Idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).» 

Som dommer må du kontakte egen klubb for å få nødvendig bekreftelse som skal følge med når du søker om politiattest. Når du har mottatt politiattesten skal den forevises politiattestansvarlig i klubben. Politiattesten oppbevarer du selv.  

Det er viktig at dette blir gjort så fort som mulig da selve søknadsprosessen kan ta noe tid.  

Du kan søke om politiattest på nett her.

Klubb har ansvar å følge opp politiattest for dommere i egen klubb, og omfatter alle dommere og dommerutviklere i klubben som er over 15 år. Dette er på lik linje som for trenere og andre tillitsverv.  

Alle klubber skal ha en egen ansvarlig for politiattester, utnevnt av styret. Denne personen skal registreres i SportsAdmin (SA) som «Ansvarlig politiattest».

Les her for mer informasjon om ordningen her.