Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein Andre Svendsen

Retningslinjer for håndballtrening

Spillere til og med 19 år og topphåndballen kan starte opp igjen etter nye retningslinjer som skal hindre smittespredning.

Sist oppdatert 11. august:

Fra 1. juni er det lov til å drive tilnærmet normal håndballtrening for spillere til og med 19 år. Fra 1 .august er det også lov til å spille kamper mot andre lag/klubber innenfor egen region for spillere til og med 19 år. Basert på disse overordnede føringer har Norges Håndballforbund (NHF) utarbeidet retningslinjer for håndballtrening.

Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene.

**For trening innenfor topphåndballen, se utfyllende retningslinjer her!

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik-kan-vi-trene-nå-640x360.jpg

(Foto: Svein Andre Svendsen)

Det betyr:

**Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper

**At vi kan ha aktiviteter som duell- og spilltrening og at den faste gruppen kan spille treningskamp innad i egen gruppe

**At man kan spille kamper/turneringer mot andre klubber/lag innenfor den enkelte region

**For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt retningslinjen om minst én meters avstand gjennom hele aktiviteten. Også her er den nasjonale anbefalingen om gruppestørrelse inntil 20 personer.

**Topphåndballen (REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og landslagene) kan starte opp trening med nærkontakt, og spille kamper mot hverandre. Klubbene i 2. divisjon må dessverre vente

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 2. Kun friske personer skal delta på trening.
 3. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 4. For spillere til og med 19 år gjelder:
  a) Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne
  b) Husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen
  c) Det er adgang til å spille kamper mot andre klubber/lag innenfor regionen
 5. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 6. Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg
 7. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 8. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 9. For fellesutstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, kan det vurderes om det er behov for renhold. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyr vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.
  Man kan bruke felles klister/klisterfjerner, hvis god håndhygiene praktiseres.
 10. Alle har hver sin flaske.
 11. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med én flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet, bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)

Garderober kan benyttes, under forutsetning av tilfredsstillende renhold (alltid vask av garderoben mellom ulike treningsgruppers bruk) og at en-metersregelen kan overholdes. Toaletter/vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe. Her og i tilknytning til aktiviteten, må det til enhver tid være tilgang på såpe og desinfiseringsmidler.

Klubb og trener må presisere at syke personer blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

Det må informeres godt til alle involverte om anbefalte smittevernstiltak, gjerne på flere språk.

Den enkelte klubb er ansvarlig for at all trening foregår etter gjeldende retningslinjer.

For mer informasjon rundt forsterket renhold i hallen og treningsfasiliteter, se «Smittevernveileder for idrett» av 28. mai:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern