Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerkontakt

Som dommerkontakt er den viktigste oppgaven at du fungerer som klubbens bindeledd mellom dommer og klubb samt mellom klubb og region.

Dette er siden for deg som er dommerkontakt i klubb! Her finner du all informasjon du trenger i rollen, samt nyttig informasjon som kan deles med dommerne og dommerutviklerne i egen klubb.

Vi oppfordrer klubber med mange dommere til å skaffe og registrere flere dommerkontakter. Klubbene må gjerne rekruttere erfarne dommere til oppgaven som dommerkontakt, men det er vel så viktig at dere får en person som kan gjøre en jobb som organisator og som informasjonsbringer mellom region, klubb og dommer.

Det er ofte en høy terskel å få unge dommere til å kontakte regionen med spørsmål de har om hvordan de skal melde ifra når de kan dømme, hva de gjør med forfall eller kamper som er flyttet. Nedenfor har vi listet opp oppgavene det er viktig at du som dommerkontakt gjør i samarbeid med dommerne dine.

Nyutdannede dommere er ofte aktive på flere områder, gjerne som spillere. Derfor er det viktig at du som dommerkontakt vet hvilke lag dommerne spiller på, og melder inn lagsperre. Dette gjøres i et skjema under parsammensettingen i mai/juni, men det kan også meldes inn i løpet av sesongen. OBS! Denne funksjonen har ingen tilbakevirkende effekt. Dersom arbeidet med dommeroppsettet allerede er i gang eller dommeroppsettet er publisert før lagsperren er meldt inn, kan det være kolliderende kamper. Derfor er det viktig at dette gis beskjed om så fort som mulig. Man får kun sperre for ett lag per dommer.

Dommerne som har dommer barnehåndballkurs, kan kun dømme barnekamper, enten i egen hall eller hos en nærliggende klubb. Dette er det klubb som administrerer.

Etter at dommerne har gjennomført Dommer 1-kurs, kan de dømme 13 år og oppover. Dersom de gjennomfører kurset midt i sesongen, og ønsker å dømme i inneværende sesong, må dommerne sende inn skriftlig bekreftelse på det til regionskontoret. De må ha fylt 16 år for å dømme. De blir ikke automatisk meldt opp i TA av regionen, fordi klubb må sørge for at dommerne vet hva de takker ja til ved å dømme, og at de er klar over konsekvensene av å ikke møte opp til kamp.

Dommere vil til enhver tid ha tilgang til sine kamper via TurneringsAdmin (TA). Det er også mulig å se dommerdagboken på handball.no. Vi anbefaler alle dommere å laste ned appen MinHåndball til mobil eller nettbrett. Den er tilgjengelig i AppStore og Google Play. Denne appen vil kunne gi den samme informasjonen lett tilgjengelig, i tillegg til at den gir tilgang til veibeskrivelse til hallen og GPS til bruk i bil. Vær oppmerksom på at dommerne må logge på sin profil i appen for å få opp dommeroppdrag.

Vi anbefaler også at man skrur på varsler i appen, samt knytter appen med kalenderen på mobilen. Da får man beskjed hver gang man får kamper, og man får en oversikt over kampene sine i telefonkalenderen, sammen med andre avtaler man har. Dette gjør planleggingen mye enklere!

Uforutsette ting kan oppstå og det er viktig at dommere tidlig læres opp til å gi beskjed i god tid.

Første bud er å sjekke dommerdagboka si ofte og nøye i TurneringsAdmin (TA). To ganger i uken er fornuftig. Som dommer må du lære deg å planlegge for uker fremover, og det forventes at du har kontroll på når du skal dømme. Oppstår det kollisjoner tar du kontakt med din dommerkontakt, som aller først sjekker ut om andre dommere i klubben kan overta dine kamper.

Skal regionskontoret bistå dommere/dommerkontakter med forfall, forventer vi melding om dette minimum 14 dager før kampstart. Akutt sykdom eller skader kan oppstå nærmere kampstart enn de 14 nevnte dagene. Vi ber deg som dommerkontakt om å forsøke å finne andre dommere i klubben, eventuelt dommere som allerede er i hallen eller dommere i andre klubber. Har du ingen, kontakter du regionen enten per telefon eller e-post. Alle forfall er det klubbens ansvar å finne dommere til.

Spillere er alle avhengige av et lag med et sunt og godt miljø for at de som enkeltspillere skal trives, fungere og utvikle seg over tid. Dette er det viktig at du som dommerkontakt også skaper for klubbens dommere. Dommere som trives i en klubb, som opplever tilhørighet og utvikling, vil gjerne fortsette lenger enn de som føler seg «alene» og overlatt til seg selv. Er dere få dommere i din klubb, ta gjerne kontakt med naboklubbens dommerkontakt, og se om dere kan finne på miljøskapende tiltak sammen.

Vi har laget noen presentasjoner som kan holdes for dommere/dommerutviklere i egen klubb. Det er en blanding av fag og nyttig info.

Dommerutdanningen i Norge har 4 nivåer. Utvikling til den enkelte dommer er avhengig av tettheten på kamper på riktig nivå, oppfølging av utviklere under kamper, samt kurs og utdanning.

 • Dommer barnehåndball
 • Dommer 1
 • Dommer 2
 • Dommer 3

Klikk her for å komme til kalederen for dommerutdanning.

Søknadsskjema for eget arrangement:

Søknadsskjema for Dommer Barnehåndball

Søknadsskjema for Dommer 1

 

Viktige datoer:

01. april:
Dommerpåmeldingen åpner. Viktig at du som dommerkontakt tar en prat med alle dine dommere og spør hvem som ønsker å dømme videre. Denne jobben er den viktigste før du melder dem på i TurneringsAdmin (TA)

30. april:
Siste frist for dommerpåmelding via TA.

Siste frist for dommere til å akseptere dommerpåmeldingen. Dette kan de kun gjøre via "Min Idrett". Min Idrett bruker dommerne selv også til å oppdatere personlige opplysninger. Primær e-post og primær mobil MÅ være riktig og til den respektive. Husk at feltet "publisert på internett" er avhuket.  

Medio mai:
Parsammensetting. Sende inn skjema med hvem som skal stå i par og eventuelt lagsperre.

Medio aug:
Dommermøte med alle dine dommere.
Påmelding til kurs før sesongstart.
Påse og jobbe aktivt for at dommerne stiller på ett av de dommermøtene regionen inviterer til før sesongstart.
Påse at dommerne har vært innom TurneringsAdmin og lagt inn sperredatoer, haller de kan dømme i og lag de vil prioritere å spille for. Spesielt sperredatoer må dommerne minnes på å legge inn gjennom hele sesongen. 

Medio aug:
Dommeroppsett 1 kommer. Dobbeltsjekk at alle dommere er klar over sine kamper. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang. endringer og forfall.
Skaffe seg oversikt over sesongens barnehåndballturneringer.

Medio sep:
Dommeroppsett 2. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Nye dommere som ønsker kurs meldes til regionen.

Medio des:
Dommeroppsett 3. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Skaffe seg oversikt over antall dømte kamper pr. dommer, slik at alle dommerne når dommerkvoten.

Medio jan:
Dommeroppsett 4. Uke 8-sesongslutt.
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Siste mulighet for justering i forhold til kampantall og kvoten.

Medio mars:
Skaffe seg et bilde av hvem som fortsetter neste sesong.
Bearbeide eksisterende og skaffe nye dommere ved behov (dette arbeidet foregår kontinuerlig).

Trykk her for å se årshjul for dommere.

 • Beholde eksisterende og rekruttere nye dommere. Denne jobben bør forankres i styret med instrukser som gjennomføres hver sesong.
 • Melde på dommere for neste sesong innen 30. april i TurneringsAdmin (TA). Spør dommerne som er i klubben om de skal dømme neste sesong. Meld på de dommerne som takker ja.
 • Dommerne må inn på Min Idrett - og derfra til TA for å akseptere påmeldingen. Følge opp at dommerne gjør dette innen 30. april.
 • Påse at dommerne oppdaterer personlige opplysninger på min profil i Min Idrett (spesielt viktig er e-post og mobilnummer, og at dette er offentlig og synlig).
 • Hjelpe de unge dommerne med pålogging til TA for å oppdatere sperrer og halltilgjengelighet. Utrolig viktig at dommerne er nøyaktig i utfyllingen, spesielt når det gjelder hvilke lag de spiller på og hvilke lag de trener. Innkalle til felles møte om dette hvis klubben har flere yngre dommere. De etablerte dommerne trenger en påminnelse.

 • Det er klubbens ansvar å sette opp veiledere til egne barnehåndballturneringer, samt å melde dette inn til regionen iht tidsfrister. Denne jobben må gjerne dommerkontakten sette bort til andre i klubben, men viktig at du tar eieransvar til at det blir gjort.
 • Det er klubbens jobb å sette opp dommere til 11-årskamper klubben står som arangør for. Dommere med utdanningen "Dommere Barnehåndball" er å foretrekke, da de er utdannet til dette nivået og bør ha erfaringen fra denne typen kamper.
 • Nyutdannede dommere bør følges opp i de første kampene etter Dommer 1-kurs. Dette er avgjørende for å beholde dommere over lengre tid. Frafall blant unge dommere skyldes mangel på oppfølging. Regionen kan bidra på forespørsel, men dette er KLUBBENS ansvar.
 • Når nye eller eksisterende dommere ønsker seg større utfordringer er det viktig at dette formidles til administrasjonen. De vil da settes inn i seriekamper og tilpasses rett nivå. De som ønsker kan også delta i ulike utviklingsmiljø avhengig av motivasjon, ambisjon og talent.
 • Dommeroppsettet kommer normalt ut 4 ganger i året. Det er viktig at det avholdes dommermøte rett i etterkant av publiseringen for å se på kollisjoner og forfall. Bytte internt først, deretter meldes forfall til regionen. Husk at dommerne gjøres kjent med dommerbestemmelsene herunder også bestemmelsene for dommerforfall.
 • Utfylling av dommerregninger bør/må gjennomgås for nye dommere.
 • Samarbeide tett med Dommerkonsulent og Dommerutvikler regionalt.
 • Melde dommere på kurs (Dommer Barnehåndball, Dommer 1, 2 eller 3) og ressurspersoner på Dommerutvikler Barnehåndball, Dommerutvikler 1, 2 eller 3.
 • Skaffe seg oversikt over aktivitetsturneringer i egen klubb og andre klubber i overkommelig reiseavstand og aktivt oppsøke andre klubber, slik at Dommer – barnehåndball får muligheten til å dømme. Samarbeid gjerne på tvers av klubbene. Det kan være nødvendig med et dommermøte for å avklare hvem som kan dømme i de ulike turneringene.
 • HUSK:
 • Det er viktig at det etableres et dommermiljø i klubben på lik linje med de spillende lagene.
 • Dommere bør få mulighet til å dømme på trening og i treningskamper.
 • Drakter og utstyr til dommere skal være like selvfølgelig som spilletrøyer til det enkelte lag.
 • Dommerprestasjoner bør vektlegges internt på samme måte som resultater som oppnås av de spillende lag. Årsmøter, oppslagstavle, klubbavis, web-side og lokalpresse må benyttes der det er tilgang på dette.