Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerkontakt

Som dommerkontakt er den viktigste oppgaven at du fungerer som klubbens bindeledd mellom dommer og klubb samt mellom klubb og region.

Dette er siden for deg som er dommerkontakt i klubb! Her finner du all informasjon du trenger i rollen, samt nyttig informasjon som kan deles med dommerne og dommerutviklerne i egen klubb.

Vi oppfordrer klubber med mange dommere til å skaffe og registrere flere dommerkontakter. Klubbene må gjerne rekruttere erfarne dommere til oppgaven som dommerkontakt, men det er vel så viktig at dere får en person som kan gjøre en jobb som organisator og som informasjonsbringer mellom region, klubb og dommer.

Det er ofte en høy terskel å få unge dommere til å kontakte regionen med spørsmål de har om hvordan de skal melde ifra når de kan dømme, hva de gjør med forfall eller kamper som er flyttet. Nedenfor har vi listet opp oppgavene det er viktig at du som dommerkontakt gjør i samarbeid med dommerne dine.

Nyutdannede dommere er ofte aktive på flere områder, gjerne som spillere. Derfor er det viktig at du som dommerkontakt vet hvilke lag dommerne spiller på, og melder inn lagsperre. Dette gjøres i et skjema under parsammensettingen i mai/juni, men det kan også meldes inn i løpet av sesongen. OBS! Denne funksjonen har ingen tilbakevirkende effekt. Dersom arbeidet med dommeroppsettet allerede er i gang eller dommeroppsettet er publisert før lagsperren er meldt inn, kan det være kolliderende kamper. Derfor er det viktig at dette gis beskjed om så fort som mulig. Man får kun sperre for ett lag per dommer.

Dommerne som har dommer barnehåndballkurs, kan kun dømme barnekamper, enten i egen hall eller hos en nærliggende klubb. Dette er det klubb som administrerer.

Etter at dommerne har gjennomført Dommer 1-kurs, kan de dømme 13 år og oppover. Dersom de gjennomfører kurset midt i sesongen, og ønsker å dømme i inneværende sesong, må dommerne sende inn skriftlig bekreftelse på det til regionskontoret. De må ha fylt 16 år for å dømme. De blir ikke automatisk meldt opp i TA av regionen, fordi klubb må sørge for at dommerne vet hva de takker ja til ved å dømme, og at de er klar over konsekvensene av å ikke møte opp til kamp.

Dommere vil til enhver tid ha tilgang til sine kamper via TurneringsAdmin (TA). Det er også mulig å se dommerdagboken på handball.no. Vi anbefaler alle dommere å laste ned appen MinHåndball til mobil eller nettbrett. Den er tilgjengelig i AppStore og Google Play. Denne appen vil kunne gi den samme informasjonen lett tilgjengelig, i tillegg til at den gir tilgang til veibeskrivelse til hallen og GPS til bruk i bil. Vær oppmerksom på at dommerne må logge på sin profil i appen for å få opp dommeroppdrag.

Vi anbefaler også at man skrur på varsler i appen, samt knytter appen med kalenderen på mobilen. Da får man beskjed hver gang man får kamper, og man får en oversikt over kampene sine i telefonkalenderen, sammen med andre avtaler man har. Dette gjør planleggingen mye enklere!

Uforutsette ting kan oppstå og det er viktig at dommere tidlig læres opp til å gi beskjed i god tid.

Første bud er å sjekke dommerdagboka si ofte og nøye i TurneringsAdmin (TA). To ganger i uken er fornuftig. Som dommer må du lære deg å planlegge for uker fremover, og det forventes at du har kontroll på når du skal dømme. Oppstår det kollisjoner tar du kontakt med din dommerkontakt, som aller først sjekker ut om andre dommere i klubben kan overta dine kamper.

Skal regionskontoret bistå dommere/dommerkontakter med forfall, forventer vi melding om dette minimum 14 dager før kampstart. Akutt sykdom eller skader kan oppstå nærmere kampstart enn de 14 nevnte dagene. Vi ber deg som dommerkontakt om å forsøke å finne andre dommere i klubben, eventuelt dommere som allerede er i hallen eller dommere i andre klubber. Har du ingen, kontakter du regionen enten per telefon eller e-post. Alle forfall er det klubbens ansvar å finne dommere til.

Spillere er alle avhengige av et lag med et sunt og godt miljø for at de som enkeltspillere skal trives, fungere og utvikle seg over tid. Dette er det viktig at du som dommerkontakt også skaper for klubbens dommere. Dommere som trives i en klubb, som opplever tilhørighet og utvikling, vil gjerne fortsette lenger enn de som føler seg «alene» og overlatt til seg selv. Er dere få dommere i din klubb, ta gjerne kontakt med naboklubbens dommerkontakt, og se om dere kan finne på miljøskapende tiltak sammen.

Vi har laget noen presentasjoner som kan holdes for dommere/dommerutviklere i egen klubb. Det er en blanding av fag og nyttig info.

 • Informasjonsmøte (PowerPoint-presentasjon)
 • Velkommen som dommer (Word)
 • Elektronisk regelprøve for alle kvotedommere blir sendt ut i september hvert år. Dette er en fin mulighet til å samle dommerne og diskutere regler

Forslag til sosiale aktiviteter som kan gjøres: 

 • Pizzakveld 
 • Gjennomgang av regelprøver/regelquizer sammen 
 • Padeltennis-turnering
 • Bowling-turnering
 • Se på kamper sammen i hall eller på skjerm i klubbhuset (f.eks. egne lag i klubben eller REMA 1000-ligaen)
 • Se på kamper som egne dommere skal dømme, og eventuelt gi oppgaver de andre dommerne skal løse, diskutere situasjoner o.l. 
 • Reise samlet med dommerne på cup

Dommerutdanningen i Norge har 4 nivåer. Utvikling til den enkelte dommer er avhengig av tettheten på kamper på riktig nivå, oppfølging av utviklere under kamper, samt kurs og utdanning.

 • Dommer barnehåndball
 • Dommer 1
 • Dommer 2
 • Dommer 3

Klikk her for å komme til kalederen for dommerutdanning.

Dommer barnehåndball-kurs:

Søknadsskjema for Dommer Barnehåndball

Dommer 1-kurs:

Vi har jobbet med en ny modell for gjennomføring av Dommer 1-kurs. Det er flere grunner til disse endringene. Vi ønsker at det utdannes nye dommere i alle deler av regionen, og spesielt i de delene hvor vi mangler dommere i dag. Samtidig ønsker vi at det ikke utdannes flere dommere enn det er kamper til. Vi ser at mange av de som tar kurs ikke får nok kamper til at de blir trygge i rollen, samt at mange ikke dømmer i det hele tatt. 

Søknadsskjema for Dommer 1 er fjernet, og det er regionen som setter opp disse kursene. Dette er også for å sikre at alle har muligheten til å delta på kurs, og ikke være avhengig av naboklubbene. 

Dommerkontakten må ha dialog med klubbens dommerutviklere som jobber tett med barnehåndballdommerne, samt ha direkte dialog med barnehåndballdommerne gjennom sesongen. Denne dialogen skal dreie seg om motivasjon og ønsket utvikling. Se dette opp mot tidsbruk, forfall, hvor mye de stiller opp ved andre forfall, hvor ofte de deltar på sosiale tiltak og lignende. For å gjøre en god vurdering av hvem klubbene skal sende på kurs, har vi laget en verktøykasse som dommerkontakten kan bruke. Dette er det som kan vurderes og kartlegges før dommerne blir påmeldt Dommer 1:

 • Er dommerne motiverte til å utforske dommerrollen videre? 
 • Hvilke utviklingsmuligheter finnes for dommerne (utviklingsgrupper, Temaserie, gutteturneringen)?
 • Dommer 1 kan være en belønning for de med størst progresjon 
 • Hva ser de for seg av tidsbruk på dommerrollen kommende sesong? 
 • Hvilke faktorer kan påvirke tidsbruken? (Bør kartlegges)
 • Hva kan jeg som dommerkontakt bistå med for at dommerne skal dømme videre?
 • Hva syns de er gøy med å dømme? Hva er utbyttet? 
 • Forstår de hva det betyr å stå på en dommerkvote?
 • Er de gamle nok til å stå på dommerkvoten? 

Dette betyr ikke at de som ikke blir tatt ut første runde ikke skal få Dommer 1, men at de ved andre runde må motiveres, inspireres og ansvarliggjøres. Dersom det er en god kartleggingsprosess i forkant, vil det være en god investering for både klubben, men også for utøverne det gjelder. Dette vil være med på å bidra til at dommerne står lengre i rollen! 

Viktige datoer:

01. april:
Dommerpåmeldingen åpner. Viktig at du som dommerkontakt tar en prat med alle dine dommere og spør hvem som ønsker å dømme videre. Denne jobben er den viktigste før du melder dem på i TurneringsAdmin (TA)

30. april:
Siste frist for dommerpåmelding via TA.

Siste frist for dommere til å akseptere dommerpåmeldingen. Dette kan de kun gjøre via "Min Idrett". Min Idrett bruker dommerne selv også til å oppdatere personlige opplysninger. Primær e-post og primær mobil MÅ være riktig og til den respektive. Husk at feltet "publisert på internett" er avhuket.  

Medio mai:
Parsammensetting. Sende inn skjema med hvem som skal stå i par og eventuelt lagsperre.

Medio aug:
Dommermøte med alle dine dommere.
Påmelding til kurs før sesongstart.
Påse og jobbe aktivt for at dommerne stiller på ett av de dommermøtene regionen inviterer til før sesongstart.
Påse at dommerne har vært innom TurneringsAdmin og lagt inn sperredatoer, haller de kan dømme i og lag de vil prioritere å spille for. Spesielt sperredatoer må dommerne minnes på å legge inn gjennom hele sesongen. 

Medio aug:
Dommeroppsett 1 kommer. Dobbeltsjekk at alle dommere er klar over sine kamper. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang. endringer og forfall.
Skaffe seg oversikt over sesongens barnehåndballturneringer.

Medio sep:
Dommeroppsett 2. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Nye dommere som ønsker kurs meldes til regionen.

Medio des:
Dommeroppsett 3. 
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Skaffe seg oversikt over antall dømte kamper pr. dommer, slik at alle dommerne når dommerkvoten.

Medio jan:
Dommeroppsett 4. Uke 8-sesongslutt.
Dommermøte og tilbakemelding til regionen ang endringer og forfall.
Siste mulighet for justering i forhold til kampantall og kvoten.

Medio mars:
Skaffe seg et bilde av hvem som fortsetter neste sesong.
Bearbeide eksisterende og skaffe nye dommere ved behov (dette arbeidet foregår kontinuerlig).

Trykk her for å se årshjul for dommere.

 • Beholde eksisterende og rekruttere nye dommere. Denne jobben bør forankres i styret med instrukser som gjennomføres hver sesong.
 • Melde på dommere for neste sesong innen 30. april i TurneringsAdmin (TA). Spør dommerne som er i klubben om de skal dømme neste sesong. Meld på de dommerne som takker ja.
 • Dommerne må inn på TA for å akseptere påmeldingen. Følge opp at dommerne gjør dette innen 30. april.
 • Påse at dommerne oppdaterer personlige opplysninger på min profil i Min Idrett (spesielt viktig er e-post og mobilnummer, og at dette er offentlig og synlig).
 • Viktig at dommerkontakten har god dialog med dommerne sine om hvilke lagsperrer de skal ha. Dette meldes inn samtidig med parsammensettingen i midten av juni. Innkalle til felles møte om dette hvis klubben har flere yngre dommere. De etablerte dommerne trenger en påminnelse. Region sender ut informasjon og skjema i midten av mai til klubber og innmeldte dommerkontakter.

 • Det er klubbens ansvar å sette opp veiledere til egne barnehåndballturneringer. Denne jobben må gjerne dommerkontakten sette bort til andre i klubben, men viktig at du tar eieransvar til at det blir gjort.
 • Det er klubbens jobb å sette opp dommere til og med 11-årskamper klubben står som arangør for. Har klubben 12-årsavtale, har klubb ansvar for å sette opp dommere til disse i henhold til avtalen. Dommere med utdanningen "Dommer barnehåndball" er å foretrekke, da de er utdannet til dette nivået og bør få erfaringen fra denne typen kamper.
 • Nyutdannede dommere bør følges opp i de første kampene etter Dommer 1-kurs. Dette er avgjørende for å beholde dommere over lengre tid. Frafall blant unge dommere skyldes blant annet mangel på oppfølging. Regionen kan bidra på forespørsel, men dette er KLUBBENS ansvar.
 • Når nye eller eksisterende dommere ønsker seg større utfordringer er det viktig at dette formidles til regionen, slik at en dommerutvikler kan vurdere nivået. De som ønsker kan også delta i ulike utviklingsmiljøer avhengig av motivasjon, ambisjon og talent.
 • Dommeroppsettet kommer normalt ut 4 ganger i året. Dommer/klubb er ansvarlig for kamper de er tildelt. Har man ikke mulighet til å dømme det man er satt opp på, kan man forsøke å bytte kamper internt først, før dere eventuelt tar kontakt med nærliggende klubber. Husk at dommerne gjøres kjent med retningslinjene for dommerendringer (punkt 8. Dommeroppsett)
 • Utfylling av dommerregninger i TA/IO må gjennomgås for nye dommere.
 • Melde dommere på kurs (Dommer Barnehåndball, Dommer 1, 2 eller 3) og ressurspersoner på Dommerutvikler Barnehåndball, Dommerutvikler 1, 2 eller 3.
 • Skaffe seg oversikt over aktiviteter i egen klubb og andre klubber i overkommelig reiseavstand og aktivt oppsøke andre klubber, slik at Dommer barnehåndball får muligheten til å dømme. Samarbeid gjerne på tvers av klubbene.
 • HUSK:
 • Det er viktig at det etableres et dommermiljø i klubben på lik linje med de spillende lagene.
 • Dommere bør få mulighet til å dømme på trening og i treningskamper.
 • Drakter og utstyr til dommere skal være like selvfølgelig som spilletrøyer til det enkelte lag.
 • Dommerprestasjoner bør vektlegges internt på samme måte som resultater som oppnås av de spillende lag. Årsmøter, oppslagstavle, hjemmeside og lokale medier bør benyttes der det er tilgang på dette.

Alle dommere som skal telle på dommerkvote må ha gjennomført de nødvendige kurs og moduler før påmelding, for å kunne bli godkjent.

Tilbakebetaling av gebyr for manglende dommerkvote

Dommerarbeid i klubb er viktig slik at vi har nok dommere til å avvikle alle kampene i serien. Dommerkvoten er en måleenhet på hvor mange dommere klubben må bidra med til fellesskapet basert på hvor mange lag de har. Dommerarbeidet i regionen fungerer som et samvirke hvor hver klubb bidrar ut fra størrelse, og sikrer at dommere er et felles ansvar for alle klubbene.

Denne sesongen tester vi ut en ordning hvor en klubb som får gebyr for manglende dommerkvote en sesong, får muligheten til få tilbake dette gebyret neste sesong dersom kvoten blir oppfylt. Vi håper denne muligheten skal gi klubben en ekstra motivasjon til å sette dommerarbeidet i system og utvikling. Vi vet at dommerarbeidet kan være krevende og oppfordrer derfor klubber til å samarbeide om dommerarbeidet. Ta også gjerne kontakt med regionen dersom dere har forslag til hvordan regionen kan støtte klubbene ytterligere i dette arbeidet.

Til slutt, la oss minne hverandre på vårt felles ansvar for å ta godt vare på både egne og andres dommere i hallen!

Krav for å kunne få tilbake innbetalt gebyr for kvote:

Må på plass til neste sesong for å få igjen gebyrsummen fra foregående sesong:

Kvoten inneværende sesong:
 - Riktig antall dommere over 19 år og over 16 år ut ifra kvotekravet
 - Bestått e-læring på høsten
 - Klubben må klare kvoten på egenhånd uten å låne dommere fra andre klubber
 - Klubben må ha egen dommerkontakt og melde inn dette innen 1. april i henhold til kampreglementet. Skulle det komme endringer på hvem som er dommerkontakt i løpet av sesongen må dette meldes inn.

Utbetaling vil skje etter dommerkvoteutregning i oktober

 • Hvis Klubb 1 sesongen 2022-23 tar kvoten til Klubb 2 og får gebyr, vil de få den tilbake neste sesong hvis Klubb 1 har kvoten i orden i sesongen 2023-24.
 • Hvis Klubb 2 får gebyr sesongen 2022-23, og Klubb 1 tar over kvoten til Klubb 2 til sesongen 2023-24 og kvoten er i orden, vil ingen få igjen gebyret. Du kan ikke få tilbake gebyret ved å inngå samarbeid inn mot neste sesong (eksisterende samarbeid kan fortsette).
 • Hvis Klubb 1 får gebyr for manglende dommere i sesongen 2022-23, og låner dommere i sesongen 2023-24 vil de ikke få gebyret tilbake om kvoten går i orden ved at de har lånt dommere.
 • Samarbeid om kvotene mellom klubber er fortsatt lov, men eksemplene over gjelder, og klubben som står for hovedansvaret vil få gebyret som normalt, og eventuelt tilbakebetalt om samarbeidet fortsetter og kvoten går i orden neste sesong.
 • To eller flere klubber har samarbeid om kvoten i sesongen 2022-23 og får gebyr. Splittes disse klubbene i sesongen 2023-24 vil klubben som ble fakturert få gebyret få tilbake gebyret (RØ forholder seg til klubben der fakturaen er tilsendt). Faktureringsklubb har ansvaret med en eventuell betaling til tidligere samarbeidsklubb.
 • Ved samarbeid menes det at klubbene slår sammen kvoten og samarbeider om oppfylt kvote. Det skal som normalt tydeliggjøres hvilken klubb som står med hovedansvaret for samarbeidet, samt underskrives av styreleder til klubbene på lik linje med tidligere sesongers samarbeidsavtaler om kvoten.
 • En låneavtale på en dommer fra en annen klubb er ikke det samme som et samarbeid om kvoten.

* Selv om klubben har fått gebyr (eks: dommer ikke møtt) vil ikke dette påvirke tilbakebetaling av gebyr for manglende kvote. I dette tilfelle er det først ved tredje gangs forseelse hvor dommer trekkes fra kvoten at den ikke vil telle for neste sesongs kvote (jf. aktivitetsvurdering).

* Det vil kun bli tilbakebetalt gebyr for manglende kvotedommer. Ikke andre gebyrer som har vært underveis i sesongen (eks. dommer ikke møtt).

 • Hvis denne ordningen fører til utstrakt grad av fisking av dommere eller andre uønskede konsekvenser for klubbene, så vil ordningen måtte endres eller avvikles.
 • Ordningen vil evalueres høsten 2023