Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene
Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommer 3

Hovedmål Målet med Dommer 3 er å gjøre kamplederne i stand til å:

Videreføre kunnskap om den verdibaserte ideen håndballen bygger i rollen som kampleder for 2 og 3.divisjon, samt i NHFs yngre mesterskap/serier.

Deltakerne skal videreutdannes gjennom et kamptilbud som skal gi kampleder motivasjon for videre utvikling. Bevisstgjøring rundt kamplederfunksjonen og hva som kreves av forberedelser og etterarbeid. Det skal gis fordypning i eksisterende kunnskaper og fortolkning av regelverket. Det skal legges vekt på en videreutvikling av samarbeid og kommunikasjon med alle spillets aktører.

NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og det skal danne plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Fokusområder: Teoretisk opplæring. Praktiske dømming med observasjon foregår mellom kurskveldene.

Minimumsvarighet: 20 timer teoretisk undervisning med instruktør.
NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav: Kurset skal gjennomføres med minimum 1 observasjon mellom hver kurs kveld. NHFs regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe: Nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdom og voksne med gjennomført Dommer 2 som ønsker videreutdanning som kampleder for utøvere på nivå over J/G 16-18.

Deltakere: Maks 16 deltakere.

Opptakskrav: Gjennomført Dommer 2 og elektronisk regelkurs.

Vurdering: Deltakerne skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: Fullført/Ikke fullført.

Autorisasjon som dommer: Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på funksjonsnivå) når en dommer har:
Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt og deltatt på minimum 80 % av undervisningen pr. modul.

Kursbevis: Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted. NHF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell: NHF har ansvaret for alt kursmateriell.

Etterutdanning: (EU) NHF har ansvar for EU.
Instruktør NHF har ansvaret for alle instruktører. For å være instruktør på Dommer 3 må personen ha idrettsfaglig høyskoleutdanning, NHF dommer-instruktørutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør: NHF er ansvarlig for kurs og gjennomføring.

Organisering: NHF har ansvar for organisering av kurs.

Økonomi: NHF bestemmer kursavgiften.

Mål:
Deltakerne skal motiveres og bevisstgjøres om ansvar for egenutvikling og tilegne seg kunnskap om kampforberedelse, kampgjennomføring og etterarbeid.
NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og danner plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer:

 • Undervisning i klasserom
 • Teori: Emne 1-4 (240 minutter)
 • Praksis: Dømming med observasjon, minst 1 kamp før neste kurskveld

EMNE 1: Motivasjon og forventninger

 • NHFs verdigrunnlag og Fair Play
 • Forventninger til kampledere mot NHFs nivåer
 • Krav
 • Egenskaper
 • Handlingsplan
 • Treningsdagbok
 • NHFs utviklingsgrupper

EMNE 2: Forberedelser til kamp

 • Praktisk forberedelse
 • Mental forberedelse

EMNE 3: Kamplederfunksjonen

 • Spilleforståelse
 • Autoritet
 • Respekt

EMNE 4: Bevisst om egen utvikling

 • Prestasjonsskjemaets oppbygging
 • Bruk av prestasjonsskjemaet
 • Egenevaluering og fokus på parets spesifikke arbeidsoppgaver
 • Kosthold
 • Sosiale medier
 • Hjemmeoppgave, video-opptak
 • Regelprøve

Litteratur:

 • Spillereglene
 • Arbeidshefter
 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

Mål:
Kamplederne skal beherske bruken av ulike kommunikasjonsverktøy og gjennom det skape forståelse for at riktig kommunikasjon er et vesentlig element i god kampledelse.
NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og danner plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer

Teori: Emne 5-6 (240 minutter)
Praksis: Dømming med observasjon, minst 1 kamp før neste kurskveld

EMNE 5: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden forrige kurskveld?

EMNE 6: Kommunikasjon

 • Hvem kommuniserer vi med under kamp?
 • Verbal kommunikasjon
 • Utvalgte verktøy som gir ferdigheter
 • Non verbal kommunikasjon
 • Egenvurdering kommunikasjon
 • Kommunikasjonsutøvelse av regel 16
 • Oppgave til neste kurskveld – regelprøve 2
 • Gjennomgang regelprøve 1

Litteratur

 • NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser
 • Spillereglene
 • Arbeidshefte

Mål:
Deltakerne skal gis innføring i hvordan man tilegner seg kunnskap om kampledelse.
Ved riktig bruk av regelverket og gjennom god opptreden vil kamplederne utøve sin ledelse på en tilfredsstillende og positiv måte.
NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og danner plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer:

 • Teori: Emne 7-10 (240 minutter)
 • Praksis: Dømming med observasjon, minst 1 kamp før neste kurskveld

EMNE 7: Erfaringsutveksling
Hva har skjedd siden forrige kurskveld?

EMNE 8: Kjennetegn på en god leder

 • Dommer eller kampleder
 • God opptreden

EMNE 9: Styring

 • Flytsonen
 • Strategi
 • 1.og 2.episode
 • Fordel
 • Balanse

EMNE 10: Regel 8 som styringsverktøy

 • Regelens intensjon og anvendelse
 • Beslutningskriterier
 • Tillatt regel 8.1
 • Ikke tillatt regel 8.2-8.10
 • Oppsummering
 • Regelprøve 2

Litteratur:

NHF Lov-, kamp og konkurransereglement
Spillereglene
Arbeidshefter

Mål:
Deltakerne skal settes i stand til å vurdere riktig bruk av styringsmekanismer for å sette en tydelig grense for bedømmingen (linjen) i spillet.
Det skal utvikles forståelse for at et godt samarbeid i paret er basert på rutiner som gir hensiktsmessig plassering, bevegelse og ansvarsområder.
NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og danner plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer:

Teori: Emne 11-13 (240 minutter)
Dømming med observasjon, minst 1 kamp før neste kurskveld

EMNE 11: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden forrige kurskveld?

EMNE 12: Styringsmekanismer

 • Kampens 10 første minutter
 • Linjespill
 • Angrepsfeil/forsvarsfeil
 • Målfelt
 • Kantspill
 • 7-meter

EMNE 13: Kamplederne

 • Betydningen av et godt samarbeid
 • Spillets aktører
 • Dommerkollegiet
 • Kampledernes samarbeid
 • Plassering, bevegelse og ansvar
 • Kampleder utvikling
 • Gjennomgang regelprøve 3

Litteratur:
NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser
Spillereglene
Arbeidshefte

Mål:
Deltakerne skal tilegne seg kjennskap til NHFs lov- kamp og konkurranse reglement samt andre bestemmelser.
Gjennom kampobservasjon skal deltakerne utvikle en felles forståelse for dommergjerningen.
Dommerparet stimuleres til å videreutvikle sin dommerkarriere.
NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og danner plattform for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer:

 • Teori: Emne 14-16 (120 minutter)
 • Praksis: Emne 17 Arbeidsoppgaver i forbindelse med en M2 / K 1 kamp (120 minutter)

EMNE 14: Erfaringsutveksling

Hva har skjedd siden forrige kurskveld?

EMNE 15: Veivalg

 • Ansvar for egen videreutvikling
 • Dommertrening
 • Dommerutviklere

EMNE 16: Når korrekt lovverket kreves

 • Formalia og plikter
 • Diskvalifikasjon med rapport
 • Rapporter
 • Protest
 • §16 – bestemmelser for personer
 • Nøytralitet/habilitet
 • Ikke tape kampen på skrivebordet
 • Lisens

EMNE 17: Prestasjonsvurdering

 • Praksis: Arbeidsoppgaver i forbindelse med en M2 / K 1 kamp
 • Oppsummering

Litteratur
NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser
Spillereglene
Arbeidshefte