Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kampreglement for RØ

Alle lag tilsluttet NHF Region Øst skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglement og NHFs lover, kampreglement og spilleregler.

Det skal inviteres til seriespill i senior, veteran kvinner, veteran menn, TH-serien (Tilrettelagt Håndball) samt jenter (J) 12 – 14 – 16 – 18 og gutter (G) 12 – 14 – 16 – 18.

Avviklingsform kunngjøres i god tid foran hver sesong, med tilhørende sesongreglement Klassene 12 år og yngre arrangeres etter NHF’s felles reglement for barnehåndball.

Det kan inviteres til seriespill også i andre klasser.

Hele eller deler av serien kan arrangeres i samarbeid med andre regioner. Premiering av lagene blir gjort kjent i forkant av hver sesong i sesongreglementet. Dato for påmelding fastsettes av administrasjonen.

Lagene betaler en påmeldingsavgift som fastsettes av Regionstyret.

Påmeldte lag som blir trukket etter at avdelingsoppsettet er klart, ilegges et gebyr.

Lagene blir plassert i riktig divisjon på bakgrunn av forrige sesongs sluttresultat.

Lag fra 3. divisjon rykker opp i 2. divisjon i henhold til NHF’s lov, reglement og bestemmelser. Administrasjonen kan justere plassering i divisjoner (fra 3.divisjon og nedover) i forhold til påmeldte lag og antall avdelinger.

Involverte lag skal ha beskjed om opp-/nedrykks reglement før seriestart.

Administrasjonen kan ilegge klubber som bryter gjeldende bestemmelser sanksjoner og gebyr. Regionstyret fastsetter gebyrenes størrelse. (se Sesongbestemmelser som revideres i forkant av hver sesong)

Alle dommere som skal telle på dommerkvote må ha gjennomført de nødvendige kurs og moduler før påmelding, for å kunne bli godkjent.

Dommer/dommerutvikler skal være medlem av den klubben som melder de på. (pr definisjon dommertilhørighet)

Administrasjonen godkjenner dommer/dommerutvikler som skal telle på dommerkvoten. Påmeldingsfrist for dommere/dommerutviklere/dommer barnehåndball avtale/ avtale mht dømme egne 12 årskamper bestemmes av administrasjonen.

Hver tredje påmeldte dommer må ha fylt 19 år før 1. oktober det året sesongen starter. (det vil si dommer 1-4-7-10 osv.).

Deretter må de resterende dommerne ha fylt 16 år før 31.12 det året sesongen starter.

Klubber som kun har lag i aldersbestemte klasser, kan søke om dispensasjon fra 19 års-grensen og 16 års grensen. Dispensasjonene gis for et år av gangen.

Avtale Dommer Barnehåndball kan godkjennes på dommerkvoten som en kvotedommer, begrenset til én slik avtale pr. klubb. Avtalen må sendes inn med de nødvendige navn påført, for å kunne bli godkjent.

Klubben kan søke om å dømme egne 12 årskamper, disse lagene vil da ikke telle som påmeldte lag i kvoten.

For en klubb som må stille med mer enn tre dommere, kan en Dommerutvikler erstatte en dommer. En klubb som må stille med mer enn ti dommere, kan to dommerutviklere erstatte to dommere.

Påmelding av Dommerutvikler skjer på eget skjema som skal sendes regionskontoret.

I tillegg til å melde på dommere/dommerutvikler iht. kvoten, vil klubber som melder på ekstra dommerutvikler, ut over kvoten, motta kr. 3.000,- i bonus pr ekstra dommerutvikler

Påmeldte dommere kan sperre for lag de spiller på, begrenset oppad til ett lag. Dommere som dømmer i ring 4-6 kan sette datosperre.

Antall påmeldte dommere må stå i forhold til antall påmeldte lag til seriespill – gjelder alle divisjoner og klasser (unntatt for klassene 11 år og yngre). Klubbene må melde på etter følgende oversikt:

1 - 2 lag

må stille med en dommer

3 – 4 lag

2 dommere

21 – 22 lag

13 dommere

5 – 6 lag

4 dommere

23 – 24 lag

14 dommere

7 – 8 lag

5 dommere

25 – 26 lag

15 dommere

9 – 10 lag

6 dommere

27 – 28 lag

16 dommere

11 – 12 lag

7 dommere

29 – 30 lag

17 dommere

13 – 14 lag

8 dommere

31 – 32 lag

18 dommere

15 – 16 lag

10 dommere

33 – 34 lag

19 dommere

17 – 18 lag

11 dommere

35 – 36 lag

20 dommere

19 – 20 lag

12 dommere

37 – 38 lag

21 dommere osv.

Klubber som ikke oppfyller dommerkvoten ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret. Dette gjelder uansett om dommerkvoten ikke er oppfylt iht påmelding eller ved at dommere/dommerutvikler trekker seg underveis i sesongen.

Dommerkvoten er ”låst” til det antall lag som er meldt på pr 8. mai.

Klubben er ansvarlig for sine dommere, dommerutviklere og inngåtte avtaler.

Dommere- dommerutviklere – klubbavtaler, som ikke oppfyller sine forpliktelser, vil bli ilagt et gebyr som fastsettes av Regionstyret. Ved tredje gangs forseelse strykes dommer/dommerutvikler/ klubbavtaler, og klubben ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret.

Videre håndteres dommere som ikke møter etter NHF` s lover.

Klubbene må melde på en dommerkontakt innen 1. april før man kan melde på dommere.

Regionens administrasjon utarbeider ”Sesongbestemmelser” for gjennomføring av alle kamper i regionens regi.

Endringer i dette kampreglement gjøres av Regionstyret.