Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknad om Dispensasjon

Før en klubb vurderer å søke om dispensasjon skal en ALLTID se på muligheten om å spille opp en årsklasse. Dette vil også Region Vest etterprøve og ta med i saksbehandlingen av dispensasjonssøknader.

For å kunne ivareta ulike årsaker til å søke dispensasjon (geografiske/praktiske årsaker til å kunne gi spillere et tilbud), er følgende retningslinjer gjeldende:

Generelt:

 • Eget skjema (klikk på linken) skal benyttes.
 • Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e), og begrunnelse.
 • Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gis til spillere til og med klasse J/G 16 år.
 • Det kan gis dispensasjon til å spille en årsklasse ned (et fødselsår).
 • Dispensasjon kan gis til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse.
   • I klassene 13 år og yngre vil dette ikke få konsekvenser.
   • I klassene 14 år og eldre vil en da delta uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser.
 • I særskilte tilfeller (som psykiske, fysiske begrensninger eller lignende) kan Region Vest godkjenne dispensasjoner, uten å frata laget noen rettigheter.
 • I de klassene der det deltar lag med spillere på dispensasjon uten rettigheter vil:
  • laget merkes med ”(D)” bak lagsnavnet i tabellen

For Jenter og Gutter i 5'er og 6'er håndball

 • Det er ikke lov med mer enn 2 spillere på dispensasjon.

For Jenter og Gutter 13-16 år

 • Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis for inntil 3 spillere.
 • Regionen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon til å bruke av spillere på tvers av kjønn. 
 • I særskilte tilfeller hvor administrasjonen finner det hensiktsmessig for eksempel pga. geografi, kan en godkjenne dispensasjoner ut over overnevnte punkt
 • Resultatene til lag med innvilget dispensasjon, teller gjennom hele sesongen.
 • Lag som har spiller(e) med dispensasjon, deltar uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser. *)

*) Regionsstyret presiserer:

Sluttspillplassen(e) videreføres til neste lag på tabellen. Dersom laget med dispensasjon vinner en årsklasse der det kun er én pulje, videreføres tittel til neste lag på tabellen.

Søknader om dispensasjon behandles administrativt, og det kan beregnes inntil 14 dagers behandlingstid.

Lag som blir innvilget dispensasjon skal på forespørsel kunne forevise denne til dommer(e) og motstandere før kampstart.

Eventuell godkjenning av dispensasjon gjelder kun for obligatoriske kamper i regionen.

Skal laget delta i eventuelle turneringer, må det søkes om dispensasjon direkte til turneringsledelsen.