Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2024-25

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet for sesongen 2024-25.

For gjenstående kamper i sesongen 2023-24 er det denne sesongens reglement som gjelder. Det finner dere via denne lenken.

Dette er reglementet for sesongen 2024-25.
Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2024-25.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Her finner du reglementet som pdf-fil, om du ønsker å lese elller skrive ut reglementet som helhet.

1.1  Påmeldingsfrister

 Påmeldingsfrister.png

1.2 Viktige datoer Regionserien

 1. mai Høringsfrist puljeoppsett
 2. juni-10. august Terminlisteforslag på høring
 3. august Frist for å trekke lag og fri omberamming, se kapittel 13
 4. desember Frist for å etteranmelde lag til Regionserien
 5. mars Siste frist for å spille kamp i klasser med sluttspill i Regionserien

1.3 Seriestart og serieavslutning


Seriestart

Seriestart.png

Sluttspill og serieavslutning

For Regionserien arrangeres det sluttspill 5.-6. april 2025.

For barnehåndballens klasser J/G 9-12 er det opp til klubbene å velge tidspunkt for markering av sesongavslutningen.

Intersport 4’er får sine medaljer i forbindelse med siste serierunde.

1.4 Skoleferier

Høstferie i Innlandet er i uke 41 i 2024. Alle lag har spillefri 6.-12. oktober 2024.

Vinterferie i Innlandet er uke 9 i 2025. Alle lag har spillefri 23. februar-1. mars 2025.

Det kan berammes kamper første lørdag og siste søndag i høstferien, og første lørdag og siste søndag i vinterferien.

1.5 Kamper på hverdager

Kamper kan flyttes til hverdag i egen treningstid der ikke annet er beskrevet. Reglement for omberamming må følges, se kapittel 13.
Kampstart skal som hovedregel ikke være før kl.18.00 og ikke senere enn kl. 20.00.

 Beachsesongen

 

Mai/juni

Kampdager i Beachserien

7.-9. juni 2024

RM Beach

September

 

14.-15. september

Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Bringserien J/G og J/G Lerøyserien

12.-13. oktober

Kvalifiseringsrunde nr. 2 til Bringserien J/G og J/G Lerøyserien

Oktober

 

19.-20. oktober

Isbjørnkøppen høst J/G 6-7-8

19.-20. oktober

Aktivitetsserien J/G 10 - 1. runde

19.-20. oktober

Aktivitetsserien J 12 - 1. runde

26.-27. oktober

Aktivitetsserien J/G 9 - 1. runde

26.-27. oktober

Aktivitetsserien J/G 11 - 1. runde

26.-27. oktober

Aktivitetsserien G 12 - 1. runde

November

 

2.-3. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 1. runde

2.-3. november

Aktivitetsserien J/G 10 - 2. runde

9. november

Storsamling 13 år og 14 år

9.-10. november

Aktivitetsserien J/G 11 - 2. runde

9.-10. november

Aktivitetsserien J 12 - 2. runde

16.-17. november

Aktivitetsserien G 12 - 2. runde

16.-17. november

Aktivitetsserien J/G 10 - 3. runde

16.-17. november

Bringserien J/G og J/G Lerøyserien - 1. runde

23.-24. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 2. runde

23.-24. november

Aktivitetsserien J/G 9 - 2. runde

23.-24. november

Aktivitetsserien J/G 11 - 3. runde

30. nov.-1. desember

TemaCup J/G 9-11

30. nov.- 1. desember

Aktivitetsserien J 12 - 3. runde

 Desember

 

7.-8. desember

Aktivitetsserien J/G 10 - 4. runde

7.-8. desember

Aktivitetsserien G 12 år - 3. runde

7.-8. desember

Bringserien J/G og Lerøyserien J/G - 2. runde

14.-15. desember

Intersport 4’er J/G 6 - 1. runde, J/G 7-8 - 3. runde

14.-15. desember

Aktivitetsserien J/G 9 - 3. runde

14.-15. desember

Aktivitetsserien J/G 11 - 4. runde

Januar

 

4.-5. januar

Aktivitetsserien J/G 12 - 4. runde

11.-12. januar

Intersport 4’er J/G 8 - 4. runde

11.-12. januar

Aktivitetsserien J/G 9 - 4. runde

11.-12. januar

Aktivitetsserien J/G 11 - 5. runde

18.-19. januar

Aktivitetsserien J/G 10 - 5. runde

18.-19. januar

Aktivitetsserien J 12 - 5. runde

25.-26. januar

Intersport 4’er J/G 6 - 3. runde, J/G 7 - 5. runde, J/G 8 - 6. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien J/G 9 - 5. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien J/G 11 - 6. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien G 12 - 5. runde

Februar

 

1.-2. februar

Aktivitetsserien J/G 10 - 6. runde

8.-9. februar

Aktivitetsserien J/G 9 - 6. runde

8.-9. februar

Aktivitetsserien J/G 11 - 7. runde

8.-9. februar

Bringserien J/G og J/G Lerøyserien J/G - 3. runde

15.-16. februar

Intersport 4’er J/G 6 - 3. runde, J/G 7 - 5. runde, J/G 8 - 6. runde

15.-16. februar

TemaCup J/G 9-11

15.-16. februar

Aktivitetsserien J/G 12 - 6. runde

22. februar

Storsamling 13 år og 14 år

22. februar

Uttakssamling Bylag 15 år

23. februar-1. mars

VINTERFERIE

Mars

 

8.-9 mars

Isbjørnkøppen vår J/G 6-7-8

8.-9 mars

Aktivitetsserien J/G 10 - 7. runde

8.-9. mars

Aktivitetsserien J/G 12 - 7. runde

15.-16. mars

Aktivitetsserien J/G 9 - 7. runde

15.-16. mars

Aktivitetsserien J/G 11 - 8. runde

22.-23. mars

Aktivitetsserien J/G 10 - 8. runde

22.-23. mars

Aktivitetsserien J/G 12 - 8. runde

29.-30. mars

Intersport 4’er J/G 6 - 4. runde, J/G 7 - 6. runde, J/G 8 - 7. runde

29.-30. mars

Aktivitetsserien J/G 9 - 8. runde

29.-30. mars

Aktivitetsserien J/G 11 - 9. runde

29.-30. mars

Bringserien J/G og J/G Lerøyserien - fellesrunde

April

 

5.-6. april

Isbjørnkøppen J/G 6-7-8

5.-6. april

Aktivitetsserien J/G 10 - 9. runde

5.-6. april

Aktivitetsserien J/G 12 år - 9. runde

5.-6. april

Sluttspill Regionserien

12.-21. april

PÅSKEFERIE

25.-27. april

Elverum Yngres Cup

26.-27. april

Bylagsturnering 15 år

Mai

 

11.-12. mai

Bringserien J/G og J/G Lerøyserien - sluttspill

3.1 Generelle bestemmelser

Seriespill og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranse-klasse.

3.2 Kampreglement for NHF Region Innlandet

§ 1 GENERELT

Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

§ 2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong.

Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp- og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

§ 3 KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

 • Premiering av nr. 1.
 • Premiering av nr. 1-2-3-4.
 • Premiering av nr. 1-2-3-4.

I barneklassene 6-12 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.

Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.

§ 4 PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltakeravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

§ 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud. Arrangør i barnehåndballen setter opp dommer. Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud, må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

§ 6 DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.

§ 7 ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

3.3 Hjemmehall/arena

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under, beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.  

3.4 Protest

Det er formelle regler for når og hvordan en protest skal nedlegges. Det henvises til NHFs reglement og bestemmelser:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser/#35._Bestemmelser_om_protester

Protest og disiplinærreglement:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/protest-og-disiplinaerreglement-for-nhf/

3.5 Overprøving av administrative vedtak (anke)

Anke på administrative vedtak som ønskes overprøvd, sendes til NHF Region Innlandet sin offisielle adresse nhf.innlandet@handball.no i henhold til den angitte fristen. Anken må være skrevet under av klubbens styreleder eller lederen i klubbens håndballgruppe.

Det holdes oppstartsmøte for påmeldte lag før sesongstart. Hvert lag må være representert med minimum en person på webinaret.

I barnehåndballen tillates ikke antilag. To eller flere lag fra samme klubb som ønsker å bli satt opp i samme hall, må forvente å spille internkamper. Maksimalt antall kamper pr. spiller pr. dag er tre (3) kamper. Det gis ikke mulighet for å flytte kamper til andre dager enn de som er oppsatt.

Fullstendig spilleregler for de ulike barneklassene.
Spillereglene for den enkelte klassen finnes på Regionens hjemmeside under kampaktivitet/barnehandball.

4.1 Intersport 4’er J/G 6, 7 og 8

Oppstartsmøtet følges opp med et minikurs i alle soner i løpet av høsten. Minikurset er en praksisøkt i hall. Alle påmeldte lag må være representert med minimum en person på minikurset.

Det spilles firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane.
Serien settes opp med rene jente- og gutteavdelinger.
Hovedregelen er at alle lagene spiller tre (3) kamper pr. kampdag, men unntak kan forekomme.
Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

Spilltid for J/G 6 er 2x10 minutter.
Spilltid for J/G 7-8 er 2x15 minutter.

For J/G 6 gjennomføres fire (4) kampdager i løpet av sesongen.
For J/G 7 gjennomføres seks (6) kampdager i løpet av sesongen.
For J/G 8 gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.

Rundedatoer 2024-2025:

2.-3. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 1. runde

23.-24. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 2. runde

14.-15. desember

Intersport 4’er J/G 6 - 1. runde, J/G 7 - 3. runde, J/G 8 - 3. runde

11.-12. januar

Intersport 4’er J/G 8 - 4. runde

25.-26. januar

Intersport 4’er J/G 6 - 2. runde, J/G 7 - 4. runde, J/G 8 - 5. runde

15.-16. februar

Intersport 4’er J/G 6 - 3. runde, J/G 7 - 5. runde, J/G 8 - 6. runde

29.-30. mars

Intersport 4’er J/G 6 - 4. runde, J/G 7 - 6. runde, J/G 8 - 7. runde

Det benyttes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til nhf.innlandet@handball.no

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. Dersom det er flere lag legges hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen. 

4.2 Aktivitetsserie J/G 9 og 10

Det spilles 5’er håndball på kortbane med nedsenket tverrligger.
Serien settes opp med rene jente- og gutteavdelinger.
Lagene tilbys to (2) eller tre (3) kamper pr. kampdag.
Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

Spilltid er 2 x15 minutter.

For J/G 9 gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.
For J/G 10 gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen. 

Rundedatoer 2024-2025:

26.-27. oktober

Aktivitetsserien J/G 9 - 1. runde

23.-24. november

Aktivitetsserien J/G 9 - 2. runde

14.-15. desember

Aktivitetsserien J/G 9 - 3. runde

11.-12. januar

Aktivitetsserien J/G 9 - 4. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien J/G 9 - 5. runde

8.-9. februar

Aktivitetsserien J/G 9 - 6. runde

15.-16. mars

Aktivitetsserien J/G 9 - 7. runde

29.-30. mars

Aktivitetsserien J/G 9 - 8. runde

 

19.-20. oktober

Aktivitetsserien J/G 10 - 1. runde

2.-3. november

Aktivitetsserien J/G 10 - 2. runde

16.-17. november

Aktivitetsserien J/G 10 - 3. runde

7.-8. desember

Aktivitetsserien J/G 10 - 4. runde

18.-19. januar

Aktivitetsserien J/G 10 - 5. runde

1.-2. februar

Aktivitetsserien J/G 10 - 6. runde

8.-9 mars

Aktivitetsserien J/G 10 - 7. runde

22.-23. mars

Aktivitetsserien J/G 10 - 8. runde

5.-6. april

Aktivitetsserien J/G 10 - 9. runde

Det brukes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til Regionen på e-post: nhf.innlandet@handball.no

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. Dersom det er flere lag legges hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen.

4.3 Aktivitetsserie J/G 11

Det spilles 6’er håndball på ordinær håndballbane med nedsenket tverrligger.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

Det brukes digital kamprapport og spillerstallen legges inn i TA før kamp.
Kampene skal føres enkel LIVE med resultater. Det settes ikke opp tabell.

Rundedatoer 2024-2025:

26.-27. oktober

Aktivitetsserien J/G 11 - 1. runde

9.-10. november

Aktivitetsserien J/G 11 - 2. runde

23.-24. november

Aktivitetsserien J/G 11 - 3. runde

14.-15. desember

Aktivitetsserien J/G 11 - 4. runde

11.-12. januar

Aktivitetsserien J/G 11 - 5. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien J/G 11 - 6. runde

8.-9. februar

Aktivitetsserien J/G 11 - 7. runde

15.-16. mars

Aktivitetsserien J/G 11 - 8. runde

29.-30. mars

Aktivitetsserien J/G 11 - 9. runde

4.4 Aktivitetsserie J/G 12

Det spilles 6’er håndball på ordinær håndballbane med ordinære mål.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

Det brukes digital kamprapport og spillerstallen legges inn i TA før kamp.
Kampene skal føres enkel LIVE med resultater. Det settes ikke opp tabell.

Rundedatoer 2024-2025:

26.-27. oktober

Aktivitetsserien G 12 - 1. runde

19.-20. oktober

Aktivitetsserien J 12 - 1. runde

16.-17. november

Aktivitetsserien G 12 - 2. runde

9.-10. november

Aktivitetsserien J 12 - 2. runde

7.-8. desember

Aktivitetsserien G 12 - 3. runde

30. nov.-1. des.

Aktivitetsserien J 12 - 3. runde

4.-5. januar

Aktivitetsserien J/G 12 - 4. runde

25.-26. januar

Aktivitetsserien G 12 - 5. runde

18.-19. januar

Aktivitetsserien J 12 - 5. runde

15.-16. februar

Aktivitetsserien J/G 12 - 6. runde

8.-9. mars

Aktivitetsserien G/J 12 - 7. runde

22.-23. mars

Aktivitetsserien G/J 12 - 8. runde

5.-6. april

Aktivitetsserien G/J 12 - 9. runde

4.5 Isbjørnkøppen

Isbjørnkøppen høst er en oppstartsturnering for de yngste og arrangeres i uke 42:
19.-20. oktober 2024.

Isbjørnkøppen vår er for de yngste og arrangeres i uke 10:
8.-9. mars 2025.

Isbjørnkøppen er for klassene J/G 6, 7 og 8. Det spilles 4’er håndball.
Turneringene spilles over en dag.
Hvert lag spiller inntil fire (4) kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.
Isbjørnkøppen kan arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.
Det inviteres til turneringen med egne påmeldingsfrister.

4.6 TemaCup

TemaCup er ikke et ekstra spilltilbud, men et utviklingstiltak for spillere, trenere og dommere. Det arrangeres et webinar i forkant av cupen med livesendt praksisøkt og faglige diskusjoner for trenerne til lagene som er påmeldt. Det forventes at lagene trener på temaet fram til cupen.

TemaCup spilles over en dag og arrangeres på flere steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen. Det er klassene J/G 9, 10 og 11 som inviteres til TemaCup.

TemaCup høst arrangeres 30. november-1. desember 2024.
TemaCup vinter arrangeres 8.-9. februar 2025.

Før hver TemaCup gjennomføres det en teorikveld for alle lags påmeldte trenere.

Arrangørklubb har ansvar for å sette opp dommere til TemaCup. Dommeroppsettet må sendes til Regionen innen avtalt tid.

Det holdes oppstartswebinar for påmeldte lag før sesongstart. Hvert lag må være representert med minst en person på webinaret.

Spillere som spiller på flere lag samme dag må følge reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse.

5.1 3. divisjon

3. divisjon består av en klasse for kvinner og en klasse for menn. 3. divisjon består av inntil 12 lag og det spilles dobbel serie. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Vinneren av 3. divisjon rykker opp til 2. divisjon.

Lag nr.12 rykker direkte ned.
Lag nr.11 spiller kvalifisering om å beholde plassen mot det nest høyest rangerte laget i 4. divisjon.

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk fra høyere divisjoner. Eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle,

5.2 4. divisjon

4. ivisjon består av en klasse for kvinner og en klasse for menn. Dersom antall påmeldte lag tilsier det kan en klasse deles inn i flere avdelinger. En avdeling kan ha inntil 12 lag. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Antall avdelinger i 4. divisjon vil påvirke antall lag som rykker direkte opp og/eller spiller kvalifisering. Opprykksretten begrenses til fire lag. Det er en (1) direkte opprykksplass til 3. divisjon. I tillegg spiller det nest høyeste rangerte laget kvalifisering om opprykk mot nr. 11 i 3. divisjon.

Lag som spiller rullestolhåndball meldes på i laveste divisjon, henholdsvis kvinner (K4) og menn (M3). Lagene spiller bare hjemmekampene i oppsettet (halv serie) og kampene teller ikke i tabellen etter sesongen.

5.3.  Aktivitetsserie for voksne

Det inviteres til aktivitetsserie for kvinner og menn.
Kampene settes opp som rundespill hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke regne med å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes. Det settes ikke opp tabell. Kampoppsettet lages for hver runde og publiseres 14 dager før kamphelgen. 

5.4 Nye lag

Nye lag i divisjonsspillet starter i Regionens laveste divisjon.

5.5 Tilrettelagt håndball – REMA1000 Hjerteligaen

REMA1000 Hjerteligaen er for alle som har en utviklingshemming. Jenter og gutter spiller på samme lag og det deles inn i aldersklasser ved behov.

Ved påmelding oppgis nivå, og lagene deles inn etter dette, så sant påmeldingen tilsier at det er formålstjenlig.

Kampene settes opp som rundespill hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller normalt to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke regne med å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes. Det settes ikke opp tabell. Alle deltakende lag premieres.

I REMA1000 Hjerteligaen er det arrangerende klubb som står for dommerutgiftene.

5.6 Juniorklassen J/G 17-20

Det inviteres til serie for jenter og gutter.
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Hvis klassen har en avdeling, vil lag nr. 1-4 i serien spille sluttspill. Består klassen av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

Spillere må ha fylt 16 år for å delta i juniorklassen.

5.7 Jenter 16 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3. Lagene angir ved påmelding hvilket nivå laget vil spille på. Det tas forbehold om nok påmeldte lag i Nivå 2 og 3. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen nivåene om påmeldingen tilsier det.

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i en eventuell kvalifisering eller på Nivå 1.
Det kan søkes om sammensatte lag på Nivå 2.

5.7.1 J 16 Nivå 1

J 16 Nivå 1 består av inntil 10 lag.

Ved flere påmeldte lag enn 10 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lagene som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til Nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen.

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling i kvalifisering
Hvis siste runde i kvalifiseringsspillet spilles som fellesarrangement benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag.

Serieavslutning/sluttspill J 16 Nivå 1
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Lagene plassert nr. 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

5.7.2 J 16 Nivå 2

J 16 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antall lag. 

Serieavslutning/sluttspill J 16 Nivå 2

Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.7.3 J 16 Nivå 3

J 16 Nivå 3 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill J 16 Nivå 3
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.8 Gutter 16 år

Klassen vil bli inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill G16
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best plasserte lagene. Består klassen av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Vinneren av sluttspill G 16 kåres til Regionmester.

5.9 Jenter 15 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3. Lagene angir ved påmelding hvilket nivå laget vil spille på. Det tas forbehold om nok påmeldte lag i Nivå 2 og 3. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen nivåene om påmeldingen tilsier det.

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i en eventuell kvalifisering eller på Nivå 1.
Det kan søkes om sammensatte lag på Nivå 2 og 3

5.9.1 J 15 Nivå 1

J 15 Nivå 1 består av inntil 10 lag.

Ved flere påmeldte lag enn 10 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lagene som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til Nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen.

Trekking av lag fra Nivå 1

Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling i kvalifisering
Hvis siste runde i kvalifiseringsspillet spilles som fellesarrangement benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag.

Serieavslutning/sluttspill J 15 Nivå 1
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Lagene plassert nr. 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

5.9.2 J 15 Nivå 2

J 15 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antall lag. 

Serieavslutning/sluttspill J 15 Nivå 2
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.9.3 J 15 Nivå 3

J 15 Nivå 3 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill J 15 Nivå 3
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.10. Jenter 14 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3. Lagene angir ved påmelding hvilket nivå laget vil spille på. Det tas forbehold om nok påmeldte lag i Nivå 2 og 3. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen nivåene om påmeldingen tilsier det.

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i en eventuell kvalifisering eller på Nivå 1.
Det kan søkes om sammensatte lag på Nivå 2.

5.10.1 J 14 Nivå 1

J 14 Nivå 1 består av inntil 10 lag.

Ved flere påmeldte lag enn 10 til Nivå 1 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lag som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til Nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen.

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling i kvalifisering
Hvis siste runde i kvalifiseringsspillet spilles som fellesarrangement benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag.

Serieavslutning/sluttspill J14 Nivå 1
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

5.10.2 J 14 Nivå 2

J 14 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antall lag.

Serieavslutning/sluttspill J 14 Nivå 2
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.10.3 J 14 Nivå 3

J 14 Nivå 3 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill J 14 Nivå 3
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne. 

5.11 Gutter 14

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3
Det tas forbehold om nok påmeldte lag i nivå 2 og 3. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen nivåene om påmeldingen tilsier det.

Lagene angir ved påmelding hvilket nivå de vil spille på.  

5.11.1 G 14 Nivå 1

G 14 Nivå 1 består av inntil 10 lag.

Ved flere påmeldte lag enn 10 til Nivå 1 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lag som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Serieavslutning/sluttspill G 14 Nivå 1
Vinner av serien kåres til Seriemester
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester Nivå 1.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.11.2 G 14 Nivå 2

G 14 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1.   
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antall lag.

Serieavslutning/sluttspill G 14 Nivå 2
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.11.3 G 14 Nivå 3

G 14 Nivå 3 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill G 14 Nivå 3
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.12 Jenter 13 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3. Lagene angir ved påmelding hvilket nivå laget vil spille på. Det tas forbehold om nok påmeldte lag i Nivå 2 og 3. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen nivåene om påmeldingen tilsier det.

5.12.1 J 13 Nivå 1

J 13 Nivå 1 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Antallet lag pr avdeling i Nivå 1 er maks 10 lag. Ved flere enn 10 påmeldte lag deles lagene inn i avdelinger etter geografi. Det legges opp til å redusere antallet kamphelger ved å sette opp doble kamper.

Serieavslutning/sluttspill J 13 Nivå 1

Vinner av serien kåres til Seriemester.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester Nivå 1.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.12.2 J 13 Nivå 2

J 13 Nivå 2 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
Det legges opp til å redusere antallet kamphelger ved å sette opp doble kamper.

Serieavslutning/sluttspill J 13 Nivå 2
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.12.3 J 13 Nivå 3

J 13 Nivå 3 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill J 13 Nivå 3
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller flere, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.13 Sluttspill og serieavslutning

Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på ett av lagene.

Lag med flere dispensasjonsspillere enn det reglementet regulerer (kapittel 12) kan ikke delta i sluttspillet.

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje) kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne serien eller å delta i sluttspill, ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

Dommerutgifter fordeles på de lagene som deltar i sluttspillet.

Temaserien spilles i klassene J/G 12, 13 og 14. Regionen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser om påmeldingen tilsier det.
Terminlisten for Temaserien offentliggjøres før sommeren.

Det er ikke mulig å omberamme kamper i Temaserien.

Temaserien er ikke et ekstra kamptilbud, men et utviklingstiltak for trenere, spillere og dommere ved siden av Regionserien. Målet med Temaserien er å fremme de ulike fasene i håndballspillet ut ifra fasehjulet. Det innebærer at det spilles etter et bestemt tema i hver runde.
Det benyttes fortrinnsvis unge dommere som får veiledning.

I J/G 12 spilles det tre runder, i J/G 13 spilles det fire runder og i J/G 14 spilles det tre runder.

Påmeldingsfrist: 1. mai
Trekkefrist: 10. august
Trekkingsgebyr, se reglementet kapittel 16 (påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved trekking av lag).

Antall lag som får plass i hver klasse:

12 år:
20 lag i jenter
10 lag i gutter

13 år:
20 lag i jenter
10 lag i gutter

14 år:
20 lag i jenter
10 lag i gutter


Det spilles kamper en dag, enten fredag eller lørdag.

Krav til klubb og hovedtrener for de lagene som får plass i Temaserien:
• Klubben må kunne ha mulighet til å avse treningstid fredag til kamper (4 timer)
• Hovedtrener forplikter seg til å delta på webinar før oppstart av Temaserien
• Fair Play-vert skal være i hallen

Påmeldingsavgiften inkluderer webinar for trenere, kamper, halleie, dommerutgifter, dommerutvikler, temaveileder og premiering.

6.1 Dommere

Arrangerende klubb har ansvar for å sette opp dommere i 12 årsklassene. Dommeroppsettet meldes inn til Regionen.

Regionen setter opp dommere til kampene i J/G 13 og J/G 14.

Det forventes at arrangerende klubb stiller med en dommerutvikler i hallen.

7.1 Regionmesterskap

Regionmesterskap i Beachhåndball arrangeres i juni 2025.

Klasseinndeling:

J/G 11
J/G 12
J13
J/G 14
J15
J/G 16 
J/G junior
Senior K/M

Påmelding skjer i TA fra 1. mars 2025. Påmeldingsfrist er 11. mai 2025.
Det er klubbleder som melder på lagene.

7.2 Aktivitetsserie Beachhåndball

Det gjennomføres inntil tre serierunder i perioden mai-juni 2025.

Klasseinndeling:

J/G 12
J13
J/G 14
J15
J/G 16 
J/G junior
Senior K/M

Klubben er ansvarlig for gjennomføring av tildelt arrangement.
Lagene må ved påmelding oppgi hvilken bane som er deres hjemmebane og ha avtale om bruk av denne for kampavvikling. I tillegg må lagene melde på Beachhåndballdommere.

Dommerutgiftene fordeles på de lagene som deltar i Beachserien.

8.1 Dommerpåmelding

Klubben melder på klubbens aktive dommere og dommerutviklere innen 1. mai. For at påmeldingen av dommere skal bli godkjent må klubben ha en dommerkontakt (funksjonskode 119) registrert i SportsAdmin (SA). Dommerkontakten bistår Regionens dommeransvarlig med sammensetning av dommerpar og ved dommerforfall. Dommerkontakten har også ansvar for å melde inn dommeroppsett i 11- og 12 årsklassene til Regionen i forkant av kampene i rundespillet.

8.2 Dommerkvote

Klubbene må stille med aktive dommere i forhold til antall påmeldte lag i Regionserien (fra og med 13 år) etter følgende tabell:

1-2 lag påmeldt

1 dommer

3-4 lag påmeldt

2 dommere

5-6 lag påmeldt

4 dommere

7-8 lag påmeldt

5 dommere

9-10 lag påmeldt

6 dommere

11-12 lag påmeldt

7 dommere

13-14 lag påmeldt

8 dommere

15-16 lag påmeldt

10 dommere

17-18 lag påmeldt

12 dommere

19-20 lag påmeldt

14 dommere

21 lag eller flere påmeldt

16 dommere

I kvoteberegningen teller aktiv Dommerkontakt tilsvarende 1 dommer. Det samme gjør aktive og godkjente Dommerutviklere med gjennomført DU1-kurs.

Klubber som ikke fyller opp dommerkvoten i forhold til tabellen ovenfor, vil bli ilagt et gebyr i henhold til reglementets kapittel 16Q. For sesongen 2024/25 beregnes gebyret først 1. april 2025.

8.3 Dommerutviklingsavgift

Alle klubbene som deltar med lag i Regionens seriespill (gjelder alle divisjoner og klassene fra og med 11 år) betaler en dommerutviklingsavgift. Avgiften brukes til dommerutvikling i Regionen.

For sesongen 2024/25 består avgiften av en fast grunnsum på kr. 2 300 pr. klubb, samt kr. 1 150 pr. dommer etter følgende tabellen:

1-2 lag påmeldt

1 dommer

3-4 lag påmeldt

3 dommere

5-6 lag påmeldt

4 dommere

7-8 lag påmeldt

5 dommere

9-10 lag påmeldt

6 dommere

11-12 lag påmeldt

7 dommere

13-14 lag påmeldt

8 dommere

15-16 lag påmeldt

9 dommere

17 lag og flere

10 dommere

8.4 Krav til dommer

Påmeldte dommere må ha godkjent dommer 1-kurs og skal ha fylt 15 år. Hver dommer må dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv og telle på kvoten. Dommer må være medlem av den klubben som melder på dommeren og løse lisens i henhold til «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» §3 og §4.

Dommer kan ha inntil to anti-lag registrert i TA.

Påmeldte dommere må møte på dommersamlinger og andre utviklingstiltak i regi av Regionen.

Dersom dommer ikke møter til oppsatt kamp, kan klubben dommeren tilhører bli ilagt gebyr i henhold til kapittel 16.

8.5 Dommere i barnehåndballen

I barnehåndballen (klassene 6-12 år) er det arrangerende klubb som står for dommeroppsettet. Dommere til kamper i 11- og 12-årsklassene meldes til Regionen som registrerer oppsettet i TA.

Dommere som dømmer i 11-årsklassene bør ha gjennomført dommer 1-kurs.
Dommere som dømmer i 12-årsklassene skal ha gjennomført dommer 1-kurs.

8.6 Dommergodtgjørelse

Dommerhonoraret for kamper i Regionserien fastsettes for hver sesong og legges inn i TA. Honorarene publiseres på Regionens sider på handball.no. Diett- og kjøregodtgjørelsen følger statens satser for trekkfrie godtgjørelser.

Dommer har krav på kamphonoraret og eventuell kjøregodtgjørelse dersom lag ikke møter til kamp uten å varsle dommerne. Utgiftene belastes i sin helhet klubben til laget som ikke har møtt. For å få utbetalt kamphonoraret for ikke-spilt kamp, må kontaktinfo (mobilnummeret) være tilgjengelig og dommer må ha vært mulig å få tak i. Dommer kan selv åpne for visning av kontaktinfo, eller sjekke status på visning via MinIdrett.

Dommer har krav på et honorar på kr. 250 pr. kamp dersom en kamp flyttes (gjelder ikke dersom flyttingen ikke utløser gebyr) eller avgjøres med walk over, mindre enn 48 timer før terminfestet kampstart. Utgiftene belastes i sin helhet klubben til det laget som har forårsaket flyttingen eller gitt w.o.

8.7 Retningslinjer for utbetaling
8.7.1 Barnehåndballen

For kamper i barnehåndballen 6-12 år er det arrangerende klubb som står for, og utbetaler godtgjørelsen til dommer. Dommere som er registrert og påmeldt til sesongen gjennom TA, kan sende regning via TA/Idrettsoppgjør.

Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg om lag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

8.7.2 Regionserien

For kamper i Regionserien er det arrangerende klubb som utbetaler godtgjørelsen til dommer. Klubben ved leder, eller kampansvarlig i klubb med tildelt funksjon i SA, godkjenner regning i TA/Idrettsoppgjør. Dommerregningen utbetales innen 10 dager etter at dommerens krav er registrert. Regionen anbefaler at klubbene gjør dette etter hver kamphelg.

Dommere som ikke får overført oppgjøret innen fristen tar kontakt med Regionen som purrer klubb. Klubber som betaler for sent vil bli ilagt gebyr, se kapittel 16.

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2024/25, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 2024/25, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2025.

Klasser-spillere-spilletid-osv.png

10.1 Flere lag i samme klasse       

En klubb kan stille med flere lag i hver klasse.

Spillere som spiller på flere lag samme dag må følge reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse.

10.2 Antilag i Regionserien

Antilag vil si at to definerte lag ikke skal ha kamper på samme dag/tidspunkt. Samtlige påmeldte lag i Regionserien kan velge ett antilag. 

Antilag skal kun meldes til Regionen med bakgrunn i spillersituasjonen, ikke trenere som trener flere lag. Antilag skal meldes inn til Regionen ved påmelding i TA.


Eksempel 1
Jenter junior kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

Eksempel 2
J16 Nivå 1 kan ikke spille når klubbens J 16 Nivå 2 spiller.

11.1 Trekking før 10. august

Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50 %) ved trekking av et lag fram til denne dato. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 1. mai.

11.2 Trekking etter 10. august
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 1. mai.

11.2.1
Regionserien
Klubber som trekker aldersbestemte lag eller seniorlag etter 10. august ilegges et gebyr.  

Temaserien
Klubber som trekker lag etter 10. august ilegges et gebyr.

Aktivitetsserien J/G 11 og 12
Klubber som trekker lag etter at seriespillet er i gang ilegges et gebyr.

Aktivitetsserien J/G 9 og 10
Klubber som trekker lag fra serien etter påmeldingsfristen, hefter for deltakeravgift og ilegges et gebyr.

Intersport J/G 6-7-8
Klubber som trekker lag fra i Intersport 4’er J/G 6-8 etter påmeldingsfristen, hefter for deltakeravgift.

Lag i Intersport 4’er håndball J/G 6-8 og Aktivitetsserien J/G 9-12 som ikke møter/trekkes fra et enkeltarrangement ilegges et gebyr, se kapittel 16.

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien. Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen. Laget skal ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og vise det uoppfordret til dommere, motstandere og sekretariat, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G eller Lerøyserien J/G.

 • Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.
 • Lag som har benyttet flere dispensasjonsspillere enn tillatt i en og samme kamp, kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.
 • Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

Søknader registreres elektronisk i TA. Søker skal i forkant innhente samtykke fra foreldrene før søknaden sendes inn. I søknaden må det redegjøres for det øvrige tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, eventuelt om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn.

Søknad må være mottatt Regionkontoret tre (3) virkedager før aktuell kampdato. Søknader som kommer til Regionkontoret senere en 3-dagersfristen, vil bli ilagt et gebyr.

12.1 Dispensasjoner

Det tillates dispensasjoner for de ulike klassene slik:
Det antallet spillere som er tillatt på dispensasjon kan være på banen samtidig. 
Dispensasjoner.png 

 

12.2 Gutter på jentelag/jenter på guttelag

En klubb kan stille med blandede lag i regionale serier uten at dette er søknadspliktig innenfor følgende retningslinjer:

 • 4’er håndball (6-8 år) - tillatt med inntil 2 spillere av det motsatte kjønn
 • 5’er håndball (9-10 år) - tillatt med inntil 2 spillere av det motsatte kjønn
 • 6’er håndball (11-12 år) - tillatt med inntil 2 jenter på guttelag, inntil 2 gutter på jentelag etter godkjent søknad
 • 7’er håndball (ungdomshåndballen) - vurderes etter søknad

I tilfeller rundt kjønnsidentitet er det tillatt med deltakelse i den kjønnskategorien personen selv identifiserer seg som. Regionen skal informeres i forkant av deltakelse. Andre søknader vurderes ut fra spillerens tilbud og lagets behov.

Dette gjelder i regionale kamper i ungdomshåndballen. En klubb kan ikke stille med jenter på guttelag eller omvendt i nasjonale tilbud som Bringserien og Lerøyserien.

I juniorserien kan jenter tillates på guttelag etter søknad til Regionen.

13.1 Søknad om omberamming med gebyr

Søknad om å omberamme en kamp registreres elektronisk i TA (TurneringsAdmin).
Bruksanvisning for omberamming i TA finnes på vår hjemmeside.

Klubbene skal søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for å avtale ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis i søknaden. 

Kamper som omberammes bør spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.

Følgende gebyr gjelder for omberamming:

 • Innen 10 dager før kamp: Kr 1 000
 • 9-5 dager før kamp: Kr 2 000

Kamper kan ikke omberammes 4-0 dager før kamptidspunktet. Laget som ikke stiller regnes i slike tilfeller som ikke møtt til kamp, gebyr ilegges og motstanderen vinner på walk over.

Dette gjelder ikke ved akutt sykdom og ved akutte skader som dokumenteres (kapittel 13.2)

13.2 Årsaker som gir grunn for omberamming uten gebyr

Pålagte aktiviteter
Deltakelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser og skoleaktivitet* når minst to (2) av de faste spillerne på laget er involvert. Bekreftelse fra skole, prest eller annen ansvarlig arrangør, må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer). Omberamming må være søkt om innen ti (10) dager før kampen er terminfestet for å unngå gebyr.

Representasjon/spillerutvikling
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst to (2) av dets spillere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

Akutt sykdom og skader
Minimum tre (3) av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke eller har akutte skader.

Dokumentasjon skal sendes Regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet. Gjøres ikke dette anses kampen for tapt og motstander tilkjennes seier på walk over.

Dokumentasjon av sykdom skal minimum være skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Akutte skader skal være bekreftet med dato for når skaden skjedde av behandlende lege/fysioterapeut.

Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

Lag som er involvert i utsettelse av kamp skal sammen finne ny dato innen 10 dager etter at kampen ble utsatt.
Om lagene ikke finner ny tid sammen innen denne fristen, berammes kampen av kampens myndighet.

13.3 Ikke møtt til kamp

Hvis et lag ikke kan møte til kamp og dermed gir motstanderen seieren på walk over, gjelder følgende:

 • Laget skal selv underrette ansvarlig leder hos motstanderens lag, arrangøren og begge dommerne. Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden for å sikre at beskjed er gitt av ansvarlig leder for laget.
 • Etter at alle partene er underrettet sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til Regionkontoret pr. e-post. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden.

Klubben til laget som ikke møter til kamp ilegges gebyr for «ikke møtt til kamp», se kapittel 16.

14.1 Prestasjons- og partnerklubbsamarbeid

Klubber som ønsker å inngå prestasjons- og partnerklubbsamarbeid må gjøre dette innen fristen 1. mai, og være oppmerksom på reglene. Ordningen med prestasjons- og partnerklubb-samarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, og det er kun leder i klubb som kan opprette og signere søknaden.

Når klubben skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partner-klubbsamarbeid og for Sammensatte lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finnes i TA. 

Se ellers NHFs reglement for klubbsamarbeid

14.2 Sammensatte lag

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag. Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.
Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde. Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For sammensatte lag gjelder egne regler i NHFs serier, bl.a. Bringserien og Lerøyserien.

I alle serier blir klubben fakturert for 50 % av deltakeravgiften ved påmelding og fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent. Resterende 50 % faktureres etter om lag halvspilt serie.

Deltakeravgiftene i de ulike klassene:
Deltakeravgift.png

 

Gebyrer.png