Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over retningslinjer i hallene

Vi har laget en oversikt over retningslinjene som gjelder i forskjellige haller i Region Øst.

OBS! Denne oversikten ble opprettet i 2020. Det kan forekomme at klubbene ikke har oppdatert deres retningslinjer. Ta kontakt med motstanderlaget dersom du er usikker.

Alle klubbene bes om å holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer i håndballen, samt følge lokale og nasjonale myndigheter.

Det er klubbenes ansvar v/leder at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens så vel som offentlige myndigheters krav. I tillegg er det trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene. 

Vi gjør særskilt oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av NHF/nasjonale helsemyndigheter. Dette med bakgrunn i smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Det er forskjellig kapasitet i de ulike hallene, så det er ikke gitt at alle haller har plass til publikum. Det kan også være at garderober holdes stengt og at det er begrenset med oppvarmingsmuligheter. Vi har derfor laget denne oversikten for å gjøre det enkelt for klubber og lag å finne riktig informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er komplett. Det er klubbene som sender inn linkene til oss, så oppdateres listen underveis. Klubbene er ansvarlige for at innholdet i linken er korrekt. Dersom du ikke finner hallen du skal til i oversikten ber vi deg ta kontakt med motstanderlaget for informasjon om retningslinjer. 

A
B
C
D
E
F
G
H
I  
J
K
L
M
N
O
P
Q  
R
S
T
U
V
W  
X  
Y  
Z  
Æ

 

Ø
Å