Annonse:
Daikin
Annonse:
Daikin

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerveileder Vilde Moe sammen med Alexander Marks og Magnus Solheim (Dommer 1)
Dommerveileder Vilde Moe sammen med Alexander Marks og Magnus Solheim (Dommer 1)

Vil beholde dommerne lenger

Dommerarbeidet i Ullern er - og har alltid vært - en styreoppgave på linje med andre oppgaver.

NHF Region Øst hadde en flott kåring i fjor, hvor Eidsvold IF vant prisen Årets dommerarbeid i klubb. Vi har i kjølvannet av dette startet et prosjekt vi kaller «Dommerarbeid i fokus» hvor vi kontakter klubber vi opplever har gjort og gjør en god jobb med dommerarbeid i klubb. Vi håper at dette prosjektet vil inspirere andre klubber til å sette fokus på dommerne, og oppnå sine mål på dommersiden.

Tidligere har vi skrevet om Korsvoll og Oppegård. Denne gangen har vi tatt en prat med dommerkontakt i Ullern, Gøril Solheim.

Ullern Håndball har de siste årene deltatt i Håndballforbundets Klubbhuset, et prosjekt med målsetning om å beholde flere aktive utøvere i alderen 13-19 år i håndballen lenger. Frafallet er stort i denne aldersgruppen, og med et godt dommerarbeid i Ullern kan både aktive spillere og spillere som legger håndballen på hylla, få nye utfordringer - og med det, forhåpentligvis bli i klubben lengre.

1. mai fikk de på plass en ekstra (deltids)ressurs i gruppen, som fra før av bestod av Gøril Solheim i tett samarbeid med styret. Dette er første gang klubben ansetter en dommerveileder på linje med en trenerressurs, fordi jobben er nokså omfattende og også viktig for klubben.  Dette vil bidra til kontinuitet og sterkere faglig fokus. Vilde Moe, 21 år ung, skal bidra med koordinering, utdanning og oppfølgning av klubbens dommere - og skal i høst bidra til at vi får hentet igjen kurs-etterslepet som har oppstått gjennom pandemien.

Hva har dere gjort for å skape engasjement rundt dommerne i egen klubb?
Det har bare handlet om å være tett på tror jeg. Følge opp, hjelpe til når det har vært behov for å bytte kamper osv. Vi har egen Facebook-gruppe, og bruker Messenger når det er mer 1:1 eller 1:flere. Vi har også så vidt kommet i gang med egen Spond-gruppe for dommerne for å gjøre det enda enklere for dem (og oss) å holde oversikt. 

Fysiske møter har jo vært vanskelig det siste halvannet året, men vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen. Vi håper å få med oss flere som kunne tenke seg å jobbe med dommerne våre, barnekampveileder er på Vildes ønskeliste.

Dette er ofte den første jobben de har, og dette er en jobb med mye ansvar. Det nytter ikke å forsove seg eller melde seg syk en time før kamp. Og det at dommerne leder kampene og legger listen for hva som tillates tidlig i kampen, gjør at de lærer seg å håndtere stress, press og kvasse tilbakemeldinger til tider – samtidig som de skal lære de yngste spilleregler, fair play osv. Jeg er stolt av den fine ungdommen vår – og har skrevet mer enn en referanse når noen skal videre i verden og trenger en attest. Det er faktisk først de siste par månedene, som har vært ekstra vanskelig på dommersiden, at vi har hatt et par uhell og fått erfaring med «dommer ikke møtt-gebyret» på min vakt. Det er vel 4. året mitt. Det sier mye om ansvarsfølelsen til Ullern-dommerne – og dommere generelt, syns jeg.

Ullern_Dommerarbeid i fokus_Vilde og Gøril.jpgFoto: Dommerkontakt Gøril Solheim og dommerveileder Vilde Moe

Hvor viktig er støtte og forståelse fra klubben i din hverdag som dommerkontakt?

Det er veldig viktig, og dommerarbeidet i Ullern Håndball er - og har alltid vært – en styreoppgave på linje med andre oppgaver. Slik er alle i styret oppdatert på dommerarbeidet, utfordringer og ansvar gjennom jevnlige statusoppdateringer i styremøtene. Jeg tror dette er nøkkelen for å få forståelse for at dommerarbeidet er viktig – og faktisk en ganske omfattende oppgave å dekke. Og hva konsekvensene er om man ikke gjør det man skal og oppfyller det man skal. Dommerarbeidet er langt fra bare det å skaffe dommere til neste helgs kamper… Det vet alle som har hatt dette ansvaret. 

Sammen med styreleder har undertegnede vært involvert i Klubbhuset, og Ullern har også inkludert dommerarbeidet i Klubbhus-prosjektet. Vi har hatt møter med Region Øst, laget SWOT-analyse og tiltaksplan for å styrke dommerarbeidet ytterligere i Ullern. Vi har satt noen mål som går på rekruttering (stort etterslep etter pandemien), styrke det faglige miljøet i gruppen - og styrke samarbeidet med klubbens styre. Men det viktigste var å ansette en dommerveileder på lønn (som vi gjør med trenere) for klubbens dommere, for å styrke den faglige biten spesielt. Vilde Moe er dommer 2 (påstartet dommer 3) og utdannet dommerveileder – og vil bidra godt i dommerarbeidet vårt med fokus på faget. Hennes relasjoner er også gull verdt når det kniper med dommere til våre oppdrag. Jeg, som barnekampveileder, kommer til kort faglig når dommerne dømmer 13-15 årskamper. 

I tillegg til tett og godt samarbeid med styret har vi en sportslig ledelse i klubben som også inkluderer dommerarbeidet i sportsplanen. Vilde er nå blitt medlem i Ullerns sportslige utvalg (SU) hvor revisjon av sportsplanen nå er på trappene, og hvor dommerarbeidet også er inkludert. 

Kan også nevne at dommerarbeidet er inkludert på agendaen når klubben har halvårlige internmøter med lagledelse/oppmenn fra alle lag. Vi viser ansikt så alle vet hvem vi er og gjør det enkelt å ta kontakt ved behov for hjelp med dommere til omberamminger/regionscuper/treningskamper osv. Vi er også innom holdninger fra lagledelse/oppmenn/foreldregrupper – og ber alle bidra til at vi tar godt vare på dommerne våre under kamp – og at vi er gode rollemodeller for barna våre som lærer av det de selv erfarer fra oss voksne.

Ullern_Dommerarbeid i fokus.jpg

Hvordan løser dere egne kamper i hall hvor dere stiller med dommere; tenker da spesielt på 9-11-årsklassen og 12-årskampene?

Dette løser vi internt i Facebook-gruppen vår (og som nevnt, så vidt i gang med Spond også her). Vi legger ut kampene som kommer ca. en uke før, og ber de som kan og ønsker å dømme om melder seg på. Erfaring teller så klart også, 12-årskampene går til dommer 1 med erfaring. De ferskeste barnekamplederne oppfordres til å melde seg på til Loppetassen og Intersport 4’er når vi arrangerer disse. Dette er en perfekt kickoff for å få mengdetrening. Dommerveileder er tilstede hele dagen, vi skriver dommerregninger sammen, diskuterer, blir godt kjent, osv. Vi gleder oss til å få dette i gang igjen!  

Jeg må innrømme at dette halvåret har vært litt krevende, med en del frafall, Bring og Lerøy, pandemi og influensa… Det tror jeg flere klubber kjenner på om dagen. Det blir godt å få rekruttering og kurs i gang igjen nå, så vi fyller på med nye og ivrige dommere. Nå er det rekruttering av 2-3 kull som er hovedfokus – og da starter vi på scratch med en helt ny (og stor) gjeng! 

Hva er deres beste tips og forslag for å beholde dommerne lenger i egen klubb?

Dette syns jeg er vanskelig! Men jeg tror nøkkelen er å få dommerarbeidet til å fungere godt for dommerne først og fremst. Det må være enkelt! For eksempel det med å få hjelp hvis dommerne må melde avbud. Da forsøker vi å hjelpe til med å skaffe andre, internt eller eksternt i regionen, melder inn omberamminger hvis det er regionskamper osv. Kan nok hende Vilde mener jeg har sydd litt puter under ermene på gjengen i Ullern đŸ˜‰ – men vi prøver å strekke oss langt for at dette skal være enkelt og lystbetont. Da er det lettere å si ja når vi spør. Vi er tilgjengelige når det måtte være – og prøver så godt vi kan å hjelpe til. Blir det vanskelig å være dommer tror jeg frafallet øker…

Vi har også prøvd å matche kampene dommerne får etter nivå, slik at de mest erfarne «slipper» å dømme de yngste lagene. Utfordringer må alle ha – samtidig som man skal føle mestring når man er ferske. Vi merker også at honorar spiller inn for dommerne. De fleste dommerne våre er jo spillere med egne kamper (mye Lerøy blant dommerne i år for eksempel), så det er mange brikker som skal på plass for å få kabalene til å gå opp. Samarbeid er altså vårt beste tips. Mellom dommerne og mellom dommerne og oss. Og så prøver vi jo å hjelpe hverandre i naboklubbene.

Hva gjør dere for at dommerne skal ha det bra og være velkommen i deres hall?

Vi allierer oss med de hallansvarlige i klubben, og informerer om hvem som kommer på jobb, deler liste med telefonnummer osv. så de vet hvem de skal ringe hvis det er noe. Hallansvarlig skal se etter dommerne og ta imot dem de gangene vi ikke er der selv fra morgenen av. Målet er at dommerne våre skal ha en god dag på jobb hver gang de dømmer. Dette er fantastisk fin ungdom, som tar oppgaven sin alvorlig, er pålitelige og stiller på jobb når de skal. Det vanker ofte nystekte vafler til dommerne fra Kristin i kiosken.