Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konsentrasjon

Energistyring er viktig for en håndballspiller, spesielt på kampdag og i mesterskap. Det er viktig å spare på energien til du skal bruke den i oppvarmingen og gjennomføringen av kampen og i mesterskap som kan vare over lengre tid, dager og uker, er det viktig at energien holder helt fram til målet.

Mange har en AV og PÅ knapp som hjelper dem til å styre energien. Denne knappen bestemmer når du skal ha fokus på håndballen og når du kan konsentrere deg om andre ting. Det er viktig å kunne koble av fra håndballen, ha det gøy, være sosial, drive på med andre ting, tenke på andre ting. Dette gir ny energi, fyller opp batteriene slik at du er klar til å yte, prestere og ha fullt fokus på håndballen når du skal.

Det kan være lurt å rette oppmerksomheten på ting du kan få gjort noe med og ikke mot ting du ikke kan gjøre noe med. Enkelte ting må du akseptere og ikke sløse bort energi på å irritere deg over eller være frustrert over, ting som ikke er viktige eller som du ikke kan påvirke eller bør bruke tid og krefter på. Det kan være i skadesituasjoner, ved lite spilletid, når du har gjort feil, ift dommeren, publikum, presse.

Å legge ting vekk eller bak seg kan være en fin ferdighet å trene på.

Å være tilstede i nuet kan være energisparende, da du slipper å forholde deg til de andre tidene vi lever i som fortiden og fremtiden.

Energi handler også om følelser. Noen følelser gir energi, som glede, stolthet, takknemlighet, mens andre kan tappe energi, som sinne, frustrasjon, irritasjon, misunnelse. Dette er selvfølgelig individuelt. Det kan være lurt å ta vare på og oppsøke energigivende følelser eller mennesker eller aktiviteter som gir deg positiv energi, og samtidig hvis mulig og hensiktsmessig unngå det motsatte.

Fokus handler om hva du retter oppmerksomheten og sansene dine mot. Det kan være hva tankene dine er opptatt av eller det kan være hva sansene dine styrer oppmerksomheten din mot. Det du ser på, lyder du hører, lukter som kommer til deg vekker automatisk oppmerksomheten din i den retningen de kommer fra. Sansene og oppmerksomheten styrer gjerne handlingene dine og aktivitetene dine blir gjerne styrt i en bestemt retning.

Oppmerksomhet og bevissthet ift sanseopplevelsene din øker tilstedeværelsen din i nuet. Tilstedeværelse i nuet er viktig  både i treningssituasjonen, men spesielt i konkurransesituasjonen. Det er det som skjer i øyeblikket som du kan gjøre noe med og det gjelder å ha mest mulig av oppmerksomheten på her og nå.

Resultater og fremtiden kan du påvirke gjennom det du til enhver tid gjør i handling. Fortiden får du ikke gjort noe med.

Eksempler på oppmerksomhet/konsentrasjon/fokus her og nå er arbeidsoppgaver som du har i en kamp- eller treningssituasjon. Dette er ift det som skjer rundt deg i kamp- eller treningssituasjonen som spillsituasjoner, medspillere, motspillere, trenerens instruksjoner, ballen.

Konsentrasjonen har en retning. Du kan ha fokus inn i deg selv, i den indre verden, dvs inn i egne tanker og forestillinger, for eksempel ved visualisering, hvor du også aktiverer sansene dine. Den andre retningen er fokus ut, det vil si mot omgivelsene rundt deg, ut i den ytre verden, situasjonen og menneskene rundt deg.

Konsentrasjonen kan også ha varierende bredde, dvs hvor bredt fokuserer du, hvor mye tar du inn, både ift indre og ytre fokus. Du kan ha et bredt fokus hvor du tar inn mye informasjon, orienterer deg og skaffer deg en oversikt, eller du kan ha et smalt fokus hvor fokuset er spisset mot en enkel ting eller aktivitet.

Eksempel på bred ytre fokus er en kampsituasjon hvor du hele tiden vet hva som skjer rundt på banen, hvor ballen er, hvor de andre spillerne er og hvordan situasjonen utvikler seg. Eksempel på smal ytre fokus er straffekast hvor skytter eller keeper kun har fokus på det vesentlige og alt rundt blir blokket ut. Når du trener på en spesiell teknikk er et annet eksempel.

Eksempel på bred indre fokus er når du visualiserer kampsituasjoner før kamp eller evaluerer forrige kamp med spillsituasjoner fra denne. Taktisk trening uten ball er et annet eksempel. Smal indre fokus er når du visualiserer teknikk, som kast, finte, keeperutfall eller straffe.

Du kan trene på tilstedeværelse og bevisstgjøring av sansene dine gjennom oppmerksomhetstrening, også kalt "mindfulness”, som er inspirert av meditasjon og østlig filosofi. Denne teknikken kan også være nyttig for å øke kroppsbevisstheten og håndtere tanker og forstyrrelser hvis du er plaget av for mye tanker før kamp og ellers.

 Vi kan se en konkret situasjon fra forskjellige ståsteder eller synsvinkler. Hvordan du oppfatter en situasjon handler om hvilke briller du tar på deg. Velg det brilleparet som er mest hensiktsmessig for deg.

Det å velge perspektiv er en tanketeknikk og en konsentrasjonsøvelse. En skadesituasjon kan være et vondt sted å være, men det kan også være et sted hvor du kan utvikle andre sider av deg selv. Har du en skade i skulderen som hemmer skuddet ditt, kan du trene på å utvikle andre ferdigheter som plasseringsevne, spillforståelse og fysisk kapasitet. Det gjelder å alltid se muligheter til utvikling i stedet for å se begrensninger.

Av og til kan det være nyttig å sammenligne seg med andre som har det verre, og man kan også i motgang fokusere på det store perspektivet, at det er andre ting i livet som er like viktig som håndball, å sette pris på familie, venner, jobb, utdanning og andre ting som betyr noe for deg. Mange ordtak peker på dette. ”Det er i motbakke det går oppover”. "Motgang gjør sterk”. ”Det er aldri så vondt at det ikke er godt for noe”. ”Bak skyene er himmelen alltid blå”.’