Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Indre dialog

Den indre dialogen kan også inneholde tanker som forstyrrer deg, reduserer selvtilliten din og tapper deg for energi.  Et ordtak sier at ”du er deg selv din verste fiende” og for mange er det en realitet at man utsetter seg selv for unødige krav, uforholdsmessig press, evaluerer seg selv for hardt og gjør seg selv mindre enn den man er. Denne type tanker og indre dialog kan være et hinder for din egen utvikling og redusere sannsynligheten for at du presterer godt og når målene du har satt deg.

Perfeksjonisme og selvkritikk kan være et tveegget sverd. Disse egenskapene kan være nødvendig for at du skal nå langt i idrett, slik at sverdet slår i riktig retning. Det kan imidlertid bli for mye slik at sverdet slår deg selv i hodet og bremser utviklingen din, spesielt skjer dette når vi møter motgang eller har det vanskelig.

Det er lurt å ha en viss kontroll på den indre motstanden eller lære seg  å ikke bry seg om forstyrrende tanker. En effektiv teknikk er å forestille seg at de forstyrrende tankene ikke er dine, men at de tilhører en indre sabotør, noen kaller denne sabotøren ”Gremlin” etter filmen ved samme navn. Den indre sabotøren kan du gjerne flytte ut av deg selv og forestille deg at den tilhører en annen skapning og kommer utenfra.

Det kan være nyttig å være kreativ, bruke fantasien, blandet med både humor og ”galskap” når man så bekjemper denne sabotøren. Man kan for eksempel visualisere at man stenger sabotøren eller de forstyrrende tankene inne i et skap med en lås eller at man sender de på ferie til en øde øy langt vekke.

En annen metafor for indre sabotører er trollene som vi leser om i folkeeventyrene. Trollene bor gjerne inne i et fjell. Trollet er et symbol for sabotøren og fjellet er deg. ”Nå kommer jeg og tar deg”, sier ofte trollet. Men hva skjer hvis trollet kommer ut i lyset? …Det sprekker! Du kan også få hjelp av bukkene Bruse til å stange trollet ned fra broen slik at det drukner i elven. Da kan du gå videre til seteren og gjøre deg fet.

I filmen Ghostbusters gikk de på spøkelsesjakt og stengte de skumle spøkelsene inne i en beholder slik at de ikke kunne komme ut.

Første skritt er å identifisere de negative tankene, andre skritt er å skille sabotøren fra deg selv og tredje skritt er å stoppe sabotøren.

For noen er det imidlertid bedre å ikke gå i kamp med sabotøren, men rett og slett bare akseptere tankene som ufarlige og ikke bry seg. Noen personer har en tendens til å tenke mye, mens andre er mer i handlingene sine og tenker ikke så mye over ting før de handler. Hvis du er en person som ofte har mange tanker, kan dette være både på godt og vondt.

Fordelen er at man gjerne er reflektert og er flink til å planlegge og når ting går bra har man gjerne masse positive tanker. Hvis man er en slik person og det går dårlig kan det imidlertid bli mye tanker å forholde seg til, noen opplever det som en kvern eller tankemaskin som produserer altfor mye tanker og aldri blir ferdig. Noen kan oppleve dette etter kamp, hvor de har problemer med å skru av evalueringen og tankene på kampen, og de er da gjerne opptatt av ting de ikke er fornøyde med. Aktive tankestoppteknikker som beskrevet ovenfor kan da være nyttige for noen, men for andre stopper ikke dette tankestrømmen og det kan da være mer nyttig med en teknikk som er mer passiv og heller aksepterer tankene uten å engasjere seg i dem. Dette er etter prinsippet om at ”det ikke er alle kampene man skal ta”, eller ”choose your battles”.

Trening i Mindfulness eller OppmerksomhetsMeditasjon er teknikker som har dette som et prinsipp. Det finnes her et huskeord som heter SOAL, som står for Stopp tanken, Observer tanken uten å engasjere deg følelsesmessig, Aksepter tanken uten å gå til kamp mot den og La den gå. Dvs la tankene komme og gå uten å gjøre motstand.

Det går også an å parkere tanker, f.eks ved å skrive ned tankene dine i en bok eller på et ark og så legge det vekk.

Tankene og den indre dialogen bør selvfølgelig i de aller fleste situasjoner være realistisk, men mange har en tendens til å være urealistisk negativ med seg selv, mens noen kan også være for positive i sin egenvurdering som medfører en undervurdering av hva som kreves og hva du må yte for å lykkes eller gjør deg dårlig forberedt til situasjoner som du skal inn i. Den evalueringen du gjør selv bør du sette opp mot evalueringene til andre rundt deg, som trener, medspillere, foreldre eller andre du stoler på. Det kan være nyttig hvis du har mulighet til å snakke med treneren din om dette og få hans/hennes vurdering om du er realistisk, for streng eller for optimistisk ift deg selv og dine ferdigheter.

Den indre dialogen er de tankene og den samtalen du til enhver tid har med deg selv. For noen er denne samtalen veldig tydelig, og ”stemmene” i hodet helt klare, dette er helt normalt. For andre er den indre dialogen mer diffus og utydelig og kanskje ikke så bevisst. Vi kan trene oss på å gjøre tankene og den indre dialogen tydeligere ved å skru opp volumet og tydeligheten og rette oppmerksomheten mer inn i vårt eget hode. Den økte bevisstheten om den indre dialogen blir da tilgjengelig for justeringer. Den indre dialogen kan være ganske uryddig, av og til kaotisk og inneholder ofte både positive og negative tanker. En opprydning i tankene kan være lurt når du vil prestere, slik at du kan velge ut de hensiktsmessige tankene du ønsker å beholde og kvitte deg med negative tanker.

Positive hensiktsmessige tanker og indre dialoger gjør at du kan forberede deg bedre og mer formålstjenlig til trening og kamp. Det øker motivasjonen og bygger opp selvtilliten, tryggheten og motet du trenger for å prestere bra. Det er også en fordel å ”ha styr på tankene” når du spiller, ha fokus på de rette tingene og være konsentrert på oppgavene dine. Et godt ordtak sier det på denne måten: ”Hold hjertet varmt og hodet kaldt”.

Affirmasjoner betyr forsterkende positive tanker om deg selv og er et enkelt eksempel på positiv indre dialog. Det betyr at du tar fram dine fordeler, det som er bra med deg og holder fast ved dette. Du gjentar da for deg selv positive ting, egenskaper, ferdigheter eller styrker ved deg selv som du vil fokusere på og som du vil forsterke. Dette kan være tanker som hjelper deg å ha en god følelse om deg selv eller som hjelper deg i prestasjonen din eller som hjelper deg til å fokusere på de rette tingene. Eksempler på dette er: ”Jeg er sterk. Jeg er modig. Jeg er besluttsom. Jeg er rå. Jeg er en glad og positiv person.” Du kan også bytte ut ”Jeg” med ”Du”, ”Han/Henne” eller navnet ditt hvis det faller naturlig for deg.

Hovedhensikten med positiv indre dialog er å styrke selvfølelsen og selvtilliten din og føre tankene inn på ”rett spor”, et spor som er hensiktsmessig og hjelper deg til å prestere, et spor som hjelper deg til å ha fokus på de rette tingene. Eksempler på dette kan være ”Dette kommer til å gå bra. Jeg er godt forberedt og har alt som skal til for å lykkes. Jeg/vi er bedre trent enn motstanderen. Vi har et godt lag. Det er viktig for meg å gjøre de andre på laget gode. Jeg skal gi alt jeg har og gi 100% innsats gjennom hele kampen uansett hva som skjer. Det viktigste er å ha det gøy på banen, da slapper jeg av og spiller best. Hvis jeg fokuserer på arbeidsoppgavene mine, som er…, så går det bra. Nå har jeg forberedt meg så godt jeg kunne, nå kan jeg bare leve meg inn i spillet og kampen og stole på autopiloten min”.

Positiv forsterkning - praktisk øvelse:

Skriv ned på et ark hva som er dine styrker som håndballspiller, både håndballspesifikke og personlige egenskaper. Skriv ned noen positive stikkord eller korte setninger om deg selv. Dette kan være gode eller hensiktsmessige tanker som du kan gjenta for deg selv i forberedelsene til kamp eller i kampen. Dette styrker selvtilliten og skjerper fokuset og kalles affirmasjoner. Noen har med seg en lapp med stikkord i bagen eller du kan skrive stikkord eller tegn på hånden. Noen har sågar tatovert ord eller setninger på kroppen som fungerer på denne måten, selv om tatovering ikke er noe vi kan anbefale.