Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lisens og forsikring

For at du skal være forsikret, må du ha løst lisens fra det året du fyller 13. Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper.

Les også om lisenstilskudd for 13-åringene. Søknadsfrist 15. januar 2024.

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens for ledere til de to sistnevnte før laget er kvalifisert). 

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Når forfaller lisensen til betaling?

Forfallsdato for lisensen 2023-24 er 1. september, og har gyldighet til 31. august 2024.

For spillere som fyller 13 år i 2024, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2024. Denne har forfall 1. januar 2024.

Husk at ved å betale din lisens til forfall, er du også forsikret dersom du skader deg på trening.

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet 2022-23, er dekket av LISE i perioden 1. mai – 31. august. Dersom man ønsker LISE PLUSS for kamper og trening i denne perioden, må man betale halv lisens på gjeldende lisensperiode.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år. Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2024, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2024. 

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er også et gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett(*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Dersom du ikke skal delta i lisenspliktig håndballaktivitet denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Det vil ikke bli sendt ut betalingspåminnelser.

Lisensen betales via betalingsløsningen i Min Idrett eller via nettbank med KID. Bruker du betalingsløsningen i Min Idrett slipper du å tenke på bruk av riktig KID. Betalingsstatus vil dessuten vises som betalt straks betalingen er fullført.

For betaling via nettbank finner du ditt KID-nummer i Min Idrett.  Vårt kontonummer er: 1813.44.58417. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette.

Har du benyttet Min idrett tidligere?

  1. Logg inn med brukernavn og passord.
  2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, så klikk på «Glemt brukernavn og passord».

Har du ikke benyttet Min idrett tidligere?

For å verifisere din brukerkonto velger du «ny bruker» på forsiden, og følger trinnene som du blir bedt om.

  1. Klikk på Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnummer. (Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden).
  2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
  3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.

Lisensen finner du til høyre under fanen «Min profil», altså ikke under fanen «Betalinger». Betalingen gjøres via nettbank eller via betalingsløsningen i Min idrett.

Ligger det ikke noe lisenskrav der, så skyldes dette enten at spilleren ikke betalte lisens forrige sesong eller at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at vi kan opprette et lisenskrav og/eller slå sammen duplikatene.

*)Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.