Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frilisens

Norges Håndballforbund har en frilisensordning knyttet opp mot det enkelte spillende lag. Frilisensordningen innebærer at et spillende lag i kamp i klassene Jenter/Gutter 18 og eldre kan benytte 1 person som ikke har løst personlig lisens.

Pris for frilisens i disse klassene (18 år og eldre) er: Kr 1.265,-

I klassene fra Jenter/Gutter 12 til og med Jenter/Gutter 16 kan det enkelte lag løse én frilisens som gjelder for maks 3 spillere pr. kamp. (Spillere i 12-årsklassen har lisensplikt fra 1.1. det året de fyller 13.)

Frilisens skal være løst før den benyttes. Frilisensen gjelder for en sesong. Den kan ikke benyttes av en og samme person i mer enn 3 kamper i sesongen.

Prisen for frilisens for spillere i disse klassene (12 – 16 år) er kr. 300,-

Sesongene 2019-20 og 2020-21 benyttes som pilotsesonger, og evaluering gjøres våren 2021. Denne legges fram for Ledermøtet 2021, som får fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer i ordningen

Frilisensen er opprettet for at nye personer lettere skal få anledning til å prøve håndball som aktivitet.

Hvordan opprette frilisens:

• Betal riktig beløp til kontonummer: 5134 06 09275
• Skriv inn hvilken klubb og lag det gjelder i meldingsfeltet (eks. Norge - J16)
• Send inn kvittering av betalingen til din region.

HUSK:

  • Kvittering for løst frilisens skal oppbevares av lagleder, og medbringes til hver kamp. Kvitteringen må også sendes inn til den respektive region.
  • Bruk av frilisensperson skal påføres frilisensblankettens bakside, og attesteres av en av kampens dommere. Kopi av frilisensblankettens bakside skal sendes i utfylt stand til den respektive region etter hver gang frilisens har vært benyttet av det spillende laget.
  • Person som benytter frilisens er dekket i henhold til LISE. Dersom man ønsker LISE PLUSS eller LISE SUPER, må det løses individuell lisens.

 

Pris:

18-årsklassen og eldre :    kr 1.265,-
12, 14 og 16-årsklassen :  kr    300,-

Last ned Frilisensskjema (pdf-fil).