Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frilisens

Norges Håndballforbund har opprettet en frilisensordning knyttet opp mot det enkelte spillende lag. Frilisensordningen innebærer at et spillende lag i kamp kan benytte 1 person som ikke har løst personlig lisens. Frilisensen er opprettet for at nye personer lettere skal få anledning til å prøve håndball som aktivitet.

Regler for bruk av frilisens:

  • Det enkelte spillende lag kan løse én frilisens. Dette gjøres på egen blankett.
  • Frilisens skal være løst før den benyttes.
  • Frilisensen gjelder for en sesong.
  • Frilisensen kan ikke benyttes av en og samme person på et og samme lag mer enn 3 kamper i sesongen (fra og med den 4. kampen personen deltar i, må vedkommende ha løst personlig lisens).
  • Kvittering for løst frilisens skal oppbevares av lagleder, og medbringes til hver kamp.
  • Ved lisenskontroll i hall, skal lagleder merke av hvilken person som benytter frilisensen. Dette gjøres ved å sette "F" i lisensrubrikken.
  • Bruk av frilisensperson skal påføres frilisensblankettens bakside, og attesteres av en av kampens dommere. Kopi av frilisensblankettens bakside skal sendes i utfylt stand til den respektive region etter hver gang frilisens har vært benyttet av det spillende laget.
  • Person som benytter frilisens er dekket i henhold til obligatorisk lisens.
  • Kopi av frilisensblankettens bakside skal sendes i utfylt stand til den respektive region etter hver gang frilisens har vært benyttet av det spillende laget.

Pris:

18-årsklassen og eldre :    kr 1 195,-
14- og 16-årsklassen :       kr 1 090,-

Frilisensskjema (pdf-fil) kan du laste ned
eller få ved å henvende deg til din region eller Norges Håndballforbund