Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

nhf logo.jpeg

Økonomisk støtte til lisens videreføres

Spillere som opplever økonomi som barriere, kan også i år søke om støtte til dekning av lisensen.

I år som de siste tre årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 15. oktober. 

Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori LISE PLUSS. Les mer om lisensordningen her!

Behandlingen av søknadene vil gjøres ukentlig fram til søknadsfristens utløp, og det er NHFs sentralledd som administrerer ordningen. Alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet. Det gjøres oppmerksom på at det kun er fullførte søknader som vil bli fulgt opp. 

Alle søkere vil bli betraktet som forsikret med LISE PLUSS fra søknad er sendt og fram til klubben har fått tilbakemelding på søknaden.