Annonse:
Daikin
Annonse:
Daikin

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerpåmelding 2021-2022

Informasjon om dommerpåmelding sesongen 2021 - 2022

Hei alle klubber, dommerkontakter!
En ny sesong nærmer seg. Vi håper i den anledning at vi alle får bidra på og utenfor banen!


Først på dommersiden er påmelding av dommere til ny sesong. Det gjøres her oppmerksom på en vesentlig endring i påmeldingen som ble innført før 2020 sesongen;

 • Det er kun dommere som faktisk skal dømme som skal meldes på!
  Påmelding av dommere gjøres av klubb / dommerkontakt til hver sesong.
 • Påmelding gjøres i Turneringsadministrasjon (TA) av person med vervet dommerkontakt (kode 119 i Sportsadministrsjon (SA) hvor vervet registreres).
 • Påmeldingen åpner 1 april og innen 1 mai må alle dommere for kommende sesong være påmeldt.
 • Husk å melde på dommere i rett sesong. Dommere som har vært påmeldt til sesongen 2020 - 2021 kan man overføre til ny sesong, men husk, det er kun dommere som skal dømme som meldes på og det er kun dommere som dømmer i klassene 10 år og eldre! Klubb / dommerkontakt må ta kontakt med alle sine dommere og avklare.
 • Dommere som ikke var påmeldt til 2021 sesongen meldes på ved å søke opp den enkelte dommer.
 • Etter at dommerne er meldt på må Region Vest informeres om hvem klubbens dommere skal dømme sammen med. Dette gjelder for alle nivå, altså fra 10 år og eldre. Dommerne settes opp i par med maks en fast makker /dommerpartner. Inndelingen i par er bla viktig i forhold til maskinelt dommeroppsett, tildeling av dommeroppdrag og ikke minst tilhørighet og ansvarsfølelse. Egen info med skjema sendes klubb og dommerkontakt.
 • Frist for påmelding av dommere er senest innen 1 mai. Påmeldte dommere vil bli godkjent av region første arbeidsdag etter 1 mai. Region Vest forbeholder seg retten til å godkjenne dommerpåmeldingene
 • Frist for registrering av hvem de ulike dommerne skal dømme med er satt til 23 mai. Liste sendes klubb / dommerkontakt. Denne returneres til undertegnede senest 23 mai, men helst før!
 • Dommere som er usikre om de skal dømme, for eksempel grunnet skole og militærtjeneste; meld på også disse. Det er langt lettere å stryke en dommer i etterkant enn å tildele kamper i etterkant.

- Om du har dommere som skal flytte til annen region, send meg info også om disse, slik at dommerne får mulighet til å fortsette dommergjerningen i ny region.

- Mange dommere slutter fordi makker slutter å dømme. Sørg for å motivere dine dommere til å fortsette. En makker å dømme med kan regionen hjelpe til med å skaffe.

 • Frist for klubbene for å fylle sin dommerkvote for sesongen 2021 – 2022 er satt til 1 oktober årlig. Dommere som kommer til etter denne dato vil ikke telle på kvoten før i sesongen 2021 – 2022.

  Om du har spørsmål til dommerpåmeldingen ta kontakt med dommeransvarlig i Region Vest:

Tom Erik Lindhjem, tom.erik.lindhjem@handball.no

Mobil: 900 54 812