Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turneringer i Norge

For å arrangere en turnering, må klubben søke om det på fastsatt skjema.

Last ned søknadsskjema her

Søknadsskjemaet må fylles ut og sendes til ditt regionskontor:
Region Øst, Region Innlandet, Region Sør, Region SørVest, Region Vest eller Region Nord

Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til

NB: Turneringer som blir søkt om er forpliktet til å følge NHFs bestemmelser for barnehåndballen.
Se mer om NHFs bestemmelser for barnehåndballen

Definisjonen på en turnering er "3 lag eller flere som spiller mot hverandre hvor det foreligger et kampoppsett, dommeroppsett og økonomi (påmelding, utgiftsfordeling)." Alle arrangement som innfrir disse kriteriene må søkes om. 

Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:

Turneringsperiode settes primært til 16.4. – 14.9.
Serieperiode settes til 15.9. – 15.4.

Regionene kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill.

I serieperioden kan turneringer godkjennes i høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie.

Regionene kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger fra egen region. Ved slikt unntak er det ikke tillatt å invitere eller godkjenne påmelding av lag og/eller dommere fra andre regioner. NHF kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger av lag fra Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

Konsekvenser for brudd på bestemmelsen: 
1. Gebyr.
2. Utestengelse fra aktivitet. 

Se bestemmelser for turneringsarrangement 

Alle klubber som skal delta i turneringer, må forholde seg til 

Idrettsforbundets barneidrettsbestemmelser. 

Norges Håndballforbund har søkt NIF, og fått godkjent en tilpasning til bestemmelsenes pkt 3b) en gang pr år med bakgrunn i følgende søknad:

«I de tilfeller hvor en klubb ønsker å dra på en fellesturnering med flere aldersbestemte lag utenfor egen regions grenser til naboregionen, og bruker dette som ett sosialt tiltak for klubben som helhet, kan spillere delta i turneringen fra det året de fyller 9 år. Dette er kun tillatt dersom turneringen arrangeres i egen region eller i naboregionen. Reisetiden til turneringen skal ikke overskride ytterpunktene innenfor egen region og kostnadene for deltakelse for hver enkelt spiller skal ikke overskride deltakelse i egen region. Hver klubb kan delta i turnering i naboregionen med spillere i den aktuelle aldersgruppen inntil en gang pr. år. Ordningen gjelder kun for turneringer arrangert i Norge.»

Godkjenningen vil gjelde fra 21.03.2022 – 21.03.2024. Vi oppfordrer nå klubber, foreldre og spillere om å være tro mot de nye reglene og bruke disse på en måte som bidrar til en positiv opplevelse og utvikling for barna.

Godkjente turneringer (i Norge):

Listen nedenfor oppdateres fortløpende etter hvert som nye turneringssøknader godkjennes.

MERK:
Turneringer som er åpne for utenlandske lag er markert med (Int) bak turneringsnavnet.
Turneringer som er merket (Reg) bak turneringsnavnet er kun åpen for påmelding for lag fra egen region.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det på arrangementstidspunktet fortsatt er begrensinger på at kamper kun kan spilles innad i egen region (som følge av Covid-19), så må arrangørklubben forholde seg til det.

Turneringen må videre forholde seg til regler om konkurransesoner for de under 20 år.

Dato Turnering Arrangør Klasse Epost
02.12.23 - 02.12.23 Haslum Cup Flyball (Reg) Haslum IL J/G 12-15 📧 Haslum Cup Flyball Region Øst J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Regional
03.12.23 - 03.12.23 Minihåndballturnering (Reg) Støren Sportsklubb Barn 📧 Minihåndballturnering Region Nord Barn Regional
16.12.23 - 30.12.23 Julecup 2023 (Reg) Bergen Håndballklubb TH, Barn, J/G 9-16, J/G 20 📧 Julecup 2023 Region Vest TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Regional
16.12.23 - 17.12.23 Filius Cup 2023 (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Fjellhammer IL Barn 📧 Filius Cup 2023 Region Øst Barn Regional
26.12.23 - 30.12.23 Langhus Julecup 2023
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Langhus IL Håndball J/G 9-16, J/G 20 📧 Langhus Julecup 2023 Region Øst J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal
27.12.23 - 27.12.23 Julecup 2023 (Reg) Orkanger IF J/G 12-14, J/G 16 📧 Julecup 2023 Region Nord J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J16,G16 Regional
27.12.23 - 30.12.23 Romjulsturnering 2023
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Rolvsøy IF Barn, J/G 9-13 📧 Romjulsturnering 2023 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13 Nasjonal
27.12.23 - 29.12.23 Julecup med nattkamper
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Strømmen Glimt Barn, J/G 9-20 📧 Julecup med nattkamper Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
27.12.23 - 30.12.23 Tigercup (Reg) Utleira IL Barn, J/G 9-14 📧 Tigercup Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Regional
28.12.23 - 29.12.23 Drammen romjulscup 2023
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Glassverket IF TH, J/G 9-16, J/G 20 📧 Drammen romjulscup 2023 Region Sør TH,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal
28.12.23 - 28.12.23 Romjulscup
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Halsen IF Barn, J/G 9-10 📧 Romjulscup Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J9,G9,J10,G10 Nasjonal
28.12.23 - 30.12.23 Romjulsturnering 2023 (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Kåsen IL Barn, J/G 12-16 📧 Romjulsturnering 2023 Region SørVest Barn,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
28.12.23 - 29.12.23 SHK Julebaluba (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sandnes HK Barn, J/G 9-11 📧 SHK Julebaluba Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Regional
05.01.24 - 07.01.24 Åssia Håndballcup (Reg) Åssiden Idrettsforening Barn, J/G 9-16 📧 Åssia Håndballcup Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
16.02.24 - 18.02.24 Malvik Håndball Cup 2024 Malvik IL Håndball og Hommelvik IL Håndball J/G 11-16 📧 Malvik Håndball Cup 2024 Region Nord J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
16.03.24 - 16.03.24 Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering (Reg) Orkanger IF Barn, J/G 9-10 📧 Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J9,G9,J10,G10 Regional
22.03.24 - 24.03.24 Peter Wessel Cup 2024 (Int) Larvik Turn IF J/G 12-20 📧 Peter Wessel Cup 2024 Region Sør J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
08.04.24 - 12.04.24 Ringeriks Cup (Reg)
Kun tillatt med lag/dommere fra egen region | Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Ådal IL Barn, J/G 9-16 📧 Ringeriks Cup Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
12.04.24 - 13.04.24 Handballcup (Reg) Hitra IL Barn, J/G 12-16, KS, MS 📧 Handballcup Region Nord Barn,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,Kvinner senior,Menn senior,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
16.04.24 - 26.05.24 Vårspretten (Reg) Bjørnar IL TH, Barn, J/G 9-16 📧 Vårspretten Region Vest TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
19.04.24 - 28.04.24 AHK Cup (Reg) Askøy Håndballklubb Barn, J/G 9-12 📧 AHK Cup Region Vest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12 Regional
19.04.24 - 21.04.24 Byåsen Invitational Byåsen IL J/G 13 📧 Byåsen Invitational Region Nord J/G 13,J13,G13 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Glasscup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Glassverket IF TH, J/G 9-16, J/G 20 📧 Glasscup 2024 Region Sør TH,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Rosecup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Molde HK Elite J/G 10-16, J/G 18-20 📧 Rosecup 2024 Region Nord J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Elverum Yngres Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
NHF Region Innlandet J/G 9-16 📧 Elverum Yngres Cup 2024 Region Innlandet J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Påsketurnering
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sandnessjøen IL Barn, J/G 9-18 📧 Påsketurnering Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Nordisk turnering veteran 2024 (Int) Skiens Ballklubb KV, MV 📧 Nordisk turnering veteran 2024 Region Sør Kvinner veteran,Menn veteran Internasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Vestfossen Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Vestfossen IF Barn, J/G 9-16 📧 Vestfossen Cup 2024 Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Voss Handballcup
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Voss HK Barn, J/G 9-12 📧 Voss Handballcup Region Vest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Ørsta Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Ørsta Handball Barn, J/G 9-18 📧 Ørsta Cup 2024 Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Nasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Hummel Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
AK28 Barn, J/G 9-15 📧 Hummel Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Internasjonal
19.04.24 - 21.04.24 Åkra Cup Håndball 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Åkra IL Barn, J/G 9-14 📧 Åkra Cup Håndball 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal
22.04.24 - 28.04.24 REMA 1000 Trondheim Håndballcup (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Kolstad Håndball Barn, J/G 9-20 📧 REMA 1000 Trondheim Håndballcup Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Ellingsrud Vårcup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Ellingsrud IL Barn, J/G 9-20, KS, MS 📧 Ellingsrud Vårcup 2024 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Quart Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Kristiansand IF Håndball Barn, J/G 9-17 📧 Quart Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17 Internasjonal
26.04.24 - 28.04.24 OKEA Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Kristiansund HK Barn, J/G 10-17, J/G 20 📧 OKEA Cup 2024 Region Nord Barn,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 20,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J20,G20 Nasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Baldus Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
LFH09 J/G 9-16, J/G 20 📧 Baldus Cup 2024 Region Innlandet J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Nordstrand Puma Cup 2024 (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Nordstrand IF Barn, J/G 9-11 📧 Nordstrand Puma Cup 2024 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Regional
26.04.24 - 28.04.24 Slottsfjellcup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sem IF Barn, J/G 9-16 📧 Slottsfjellcup 2024 Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Sparebank 1 Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Steinkjer HK Barn, J/G 9-14, J/G 16 📧 Sparebank 1 Cup 2024 Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J16,G16 Nasjonal
26.04.24 - 28.04.24 Nordfjord Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Stryn Handball J/G 9-16 📧 Nordfjord Cup 2024 Region Vest J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
02.05.24 - 05.05.24 Tillercup 2024 (Reg) Tiller IL Barn, J/G 9-20 📧 Tillercup 2024 Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Regional
03.05.24 - 05.05.24 Olavscupen 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sarpsborg IL J/G 9-13 📧 Olavscupen 2024 Region Øst J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13 Nasjonal
03.05.24 - 05.05.24 Ål Cup 2024 Ål IL Håndball J/G 12-16 📧 Ål Cup 2024 Region Sør J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
04.05.24 - 05.05.24 Bamsecup 2024 (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Vestby HK Barn 📧 Bamsecup 2024 Region Øst Barn Regional
04.05.24 - 05.05.24 Ringeriks Cup
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Ådal IL Barn, J/G 9-16 📧 Ringeriks Cup Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
05.05.24 - 05.05.24 Riffen og Roffen miniturnering (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Rolvsøy IF Barn 📧 Riffen og Roffen miniturnering Region Øst Barn Regional
10.05.24 - 12.05.24 Kolbotn Kulinaris Cup (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Kolbotn IL Barn, J/G 9-16, J/G 20, KS, MS 📧 Kolbotn Kulinaris Cup Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal
18.05.24 - 20.05.24 Fredrikstad Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Østsiden IL Fredrikstad J/G 9-20, KS 📧 Fredrikstad Cup 2024 Region Øst J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
23.05.24 - 26.05.24 Kongeparken Håndball Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Stavanger IF Håndball Barn, J/G 9-14 📧 Kongeparken Håndball Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal
24.05.24 - 26.05.24 Fjordcup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sandefjord Håndball J/G 9-16, J/G 20 📧 Fjordcup 2024 Region Sør J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal
24.05.24 - 26.05.24 Storhamar Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Storhamar Håndball J/G 9-16, J/G 18 📧 Storhamar Cup 2024 Region Innlandet J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18 Nasjonal
24.05.24 - 26.05.24 Messecup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Tønsbergs Turn Håndball TH, Barn, J/G 9-20 📧 Messecup 2024 Region Sør TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
30.05.24 - 02.06.24 Fjellhammer Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Fjellhammer IL Barn, J/G 9-16, J/G 18-20, KS, MS 📧 Fjellhammer Cup 2024 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
31.05.24 - 02.06.24 Selbu Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Selbu IL Håndball Barn, J/G 9-16 📧 Selbu Cup 2024 Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
31.05.24 - 02.06.24 Ålgård Håndball Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Ålgård HK Barn, J/G 9-15 📧 Ålgård Håndball Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal
07.06.24 - 09.06.24 Møre handballdraum - avslutningscup 2024 (Reg)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Hødd handball Barn, J/G 9-18 📧 Møre handballdraum - avslutningscup 2024 Region Nord Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Regional
07.06.24 - 09.06.24 Lillestrøm Beach Cup Skedsmo HK og Lillestrøm HK J/G 12-16, J20, KS 📧 Lillestrøm Beach Cup Region Øst J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,Kvinner senior,J20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
07.06.24 - 09.06.24 Pocket Valley Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Vestre Bærum LIL Barn, J/G 9-14 📧 Pocket Valley Cup 2024 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal
13.06.24 - 16.06.24 Nidaros Sparebank Cup 2024 (Reg) Klæbu IL J/G 9-10, J/G 12, J/G 14, J/G 16, J/G 20, KS, MS 📧 Nidaros Sparebank Cup 2024 Region Nord J/G 9,J/G 10,J/G 12,J/G 14,J/G 16,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J12,G12,J14,G14,J16,G16,J20,G20 Regional
14.06.24 - 16.06.24 Nattcup Drammen HK J/G 12, J/G 14-15 📧 Nattcup Region Sør J/G 12,J/G 14,J/G 15,J12,G12,J14,G14,J15,G15 Nasjonal
14.06.24 - 16.06.24 Bø Sommarland Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Skarphedin, IL J/G 9-16 📧 Bø Sommarland Cup 2024 Region Sør J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
27.07.24 - 03.08.24 Norway Cup Håndball 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Bækkelagets Spkl. TH, Barn, J/G 9-20 📧 Norway Cup Håndball 2024 Region Øst TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
16.08.24 - 18.08.24 Haslum Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Haslum IL Håndball J/G 9-20, KS, MS 📧 Haslum Cup 2024 Region Øst J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
16.08.24 - 18.08.24 Dyreparken Håndballfestival 2024
Samt klasse junior beach | Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Randesund IL J/G 9-16 📧 Dyreparken Håndballfestival 2024 Region SørVest J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
16.08.24 - 18.08.24 Åpningscupen 2024 Årstad IL KS, MS 📧 Åpningscupen 2024 Region Vest Kvinner senior,Menn senior Nasjonal
20.08.24 - 26.08.24 Åpningscupen 2024 Årstad IL J/G 12-20 📧 Åpningscupen 2024 Region Vest J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
23.08.24 - 25.08.24 Intersport Halden Cup 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Halden Håndballforening Barn, J/G 9-16 📧 Intersport Halden Cup 2024 Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal
23.08.24 - 25.08.24 Smaalenene Håndballcup
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Askim IF, Skiptvet IL, HK Trøgstad 97, Spydeberg IL, HK Eidsberg og Ørje IL Barn, J/G 9-20, KS, MS 📧 Smaalenene Håndballcup Region Øst Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
23.08.24 - 25.08.24 Håndballcupen Ski Ski IL Håndball J/G 13-16 📧 Håndballcupen Ski Region Øst J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
29.08.24 - 01.09.24 Den Gule Banken Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Sola Håndball Barn, J/G 9-15 📧 Den Gule Banken Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal
30.08.24 - 01.09.24 Flint Tønsberg Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Flint Tønsberg Håndball Barn, J/G 9-16 📧 Flint Tønsberg Cup 2024 Region Sør Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
30.08.24 - 01.09.24 Starum Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Toten HK Barn, J/G 9-16 📧 Starum Cup 2024 Region Innlandet Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
30.08.24 - 01.09.24 Åpningscupen 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Årstad IL Barn, J/G 9-11 📧 Åpningscupen 2024 Region Vest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Nasjonal
31.08.24 - 02.09.24 Drammen Håndballcup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Konnerud IL J/G 11-16, J/G 18-20 📧 Drammen Håndballcup 2024 Region Sør J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
06.09.24 - 08.09.24 Handball Cup
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Eid IL Handball J/G 9-16 📧 Handball Cup Region Vest J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
06.09.24 - 08.09.24 Skien Håndballfestival 2024 (Int)
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Herkules IF Håndball J/G 10-16 📧 Skien Håndballfestival 2024 Region Sør J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal
06.09.24 - 08.09.24 Haugesund Sparebank Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Rival, IL Barn, J/G 9-15 📧 Haugesund Sparebank Cup 2024 Region SørVest Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal
04.10.24 - 06.10.24 Vestkyst Cup 2024
Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Florø SK Handball TH, Barn, J/G 9-16 📧 Vestkyst Cup 2024 Region Vest TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
Dato 02.12.23 - 02.12.23 Turnering Haslum Cup Flyball (Reg) Region Region Øst Arrangør Haslum IL Klasse J/G 12-15 E-post 📧 02.12.23 Haslum Cup Flyball J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Regional
Dato 03.12.23 - 03.12.23 Turnering Minihåndballturnering (Reg) Region Region Nord Arrangør Støren Sportsklubb Klasse Barn E-post 📧 03.12.23 Minihåndballturnering Barn Regional
Dato 16.12.23 - 30.12.23 Turnering Julecup 2023 (Reg) Region Region Vest Arrangør Bergen Håndballklubb Klasse TH, Barn, J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 16.12.23 Julecup 2023 TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Regional
Dato 16.12.23 - 17.12.23 Turnering Filius Cup 2023 (Reg) Region Region Øst Arrangør Fjellhammer IL Klasse Barn E-post 📧 16.12.23 Filius Cup 2023 Barn Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.12.23 - 30.12.23 Turnering Langhus Julecup 2023 Region Region Øst Arrangør Langhus IL Håndball Klasse J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 26.12.23 Langhus Julecup 2023 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 27.12.23 - 27.12.23 Turnering Julecup 2023 (Reg) Region Region Nord Arrangør Orkanger IF Klasse J/G 12-14, J/G 16 E-post 📧 27.12.23 Julecup 2023 J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J16,G16 Regional
Dato 27.12.23 - 30.12.23 Turnering Romjulsturnering 2023 Region Region Øst Arrangør Rolvsøy IF Klasse Barn, J/G 9-13 E-post 📧 27.12.23 Romjulsturnering 2023 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 27.12.23 - 29.12.23 Turnering Julecup med nattkamper Region Region SørVest Arrangør Strømmen Glimt Klasse Barn, J/G 9-20 E-post 📧 27.12.23 Julecup med nattkamper Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 27.12.23 - 30.12.23 Turnering Tigercup (Reg) Region Region Nord Arrangør Utleira IL Klasse Barn, J/G 9-14 E-post 📧 27.12.23 Tigercup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Regional
Dato 28.12.23 - 29.12.23 Turnering Drammen romjulscup 2023 Region Region Sør Arrangør Glassverket IF Klasse TH, J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 28.12.23 Drammen romjulscup 2023 TH,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 28.12.23 - 28.12.23 Turnering Romjulscup Region Region Sør Arrangør Halsen IF Klasse Barn, J/G 9-10 E-post 📧 28.12.23 Romjulscup Barn,J/G 9,J/G 10,J9,G9,J10,G10 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 28.12.23 - 30.12.23 Turnering Romjulsturnering 2023 (Reg) Region Region SørVest Arrangør Kåsen IL Klasse Barn, J/G 12-16 E-post 📧 28.12.23 Romjulsturnering 2023 Barn,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 28.12.23 - 29.12.23 Turnering SHK Julebaluba (Reg) Region Region SørVest Arrangør Sandnes HK Klasse Barn, J/G 9-11 E-post 📧 28.12.23 SHK Julebaluba Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 05.01.24 - 07.01.24 Turnering Åssia Håndballcup (Reg) Region Region Sør Arrangør Åssiden Idrettsforening Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 05.01.24 Åssia Håndballcup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
Dato 16.02.24 - 18.02.24 Turnering Malvik Håndball Cup 2024 Region Region Nord Arrangør Malvik IL Håndball og Hommelvik IL Håndball Klasse J/G 11-16 E-post 📧 16.02.24 Malvik Håndball Cup 2024 J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
Dato 16.03.24 - 16.03.24 Turnering Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering (Reg) Region Region Nord Arrangør Orkanger IF Klasse Barn, J/G 9-10 E-post 📧 16.03.24 Orkla Sparebank Mini- og 10-årsturnering Barn,J/G 9,J/G 10,J9,G9,J10,G10 Regional
Dato 22.03.24 - 24.03.24 Turnering Peter Wessel Cup 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Larvik Turn IF Klasse J/G 12-20 E-post 📧 22.03.24 Peter Wessel Cup 2024 J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal
Dato 08.04.24 - 12.04.24 Turnering Ringeriks Cup (Reg) Region Region Sør Arrangør Ådal IL Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 08.04.24 Ringeriks Cup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional Kommentar Kun tillatt med lag/dommere fra egen region | Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 12.04.24 - 13.04.24 Turnering Handballcup (Reg) Region Region Nord Arrangør Hitra IL Klasse Barn, J/G 12-16, KS, MS E-post 📧 12.04.24 Handballcup Barn,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,Kvinner senior,Menn senior,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
Dato 16.04.24 - 26.05.24 Turnering Vårspretten (Reg) Region Region Vest Arrangør Bjørnar IL Klasse TH, Barn, J/G 9-16 E-post 📧 16.04.24 Vårspretten TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Regional
Dato 19.04.24 - 28.04.24 Turnering AHK Cup (Reg) Region Region Vest Arrangør Askøy Håndballklubb Klasse Barn, J/G 9-12 E-post 📧 19.04.24 AHK Cup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12 Regional
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Byåsen Invitational Region Region Nord Arrangør Byåsen IL Klasse J/G 13 E-post 📧 19.04.24 Byåsen Invitational J/G 13,J13,G13 Nasjonal
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Glasscup 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Glassverket IF Klasse TH, J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 19.04.24 Glasscup 2024 TH,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Rosecup 2024 Region Region Nord Arrangør Molde HK Elite Klasse J/G 10-16, J/G 18-20 E-post 📧 19.04.24 Rosecup 2024 J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Elverum Yngres Cup 2024 Region Region Innlandet Arrangør NHF Region Innlandet Klasse J/G 9-16 E-post 📧 19.04.24 Elverum Yngres Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Påsketurnering Region Region Nord Arrangør Sandnessjøen IL Klasse Barn, J/G 9-18 E-post 📧 19.04.24 Påsketurnering Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Nordisk turnering veteran 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Skiens Ballklubb Klasse KV, MV E-post 📧 19.04.24 Nordisk turnering veteran 2024 Kvinner veteran,Menn veteran Internasjonal
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Vestfossen Cup 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Vestfossen IF Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 19.04.24 Vestfossen Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Voss Handballcup Region Region Vest Arrangør Voss HK Klasse Barn, J/G 9-12 E-post 📧 19.04.24 Voss Handballcup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Ørsta Cup 2024 Region Region Nord Arrangør Ørsta Handball Klasse Barn, J/G 9-18 E-post 📧 19.04.24 Ørsta Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Hummel Cup 2024 (Int) Region Region SørVest Arrangør AK28 Klasse Barn, J/G 9-15 E-post 📧 19.04.24 Hummel Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 19.04.24 - 21.04.24 Turnering Åkra Cup Håndball 2024 Region Region SørVest Arrangør Åkra IL Klasse Barn, J/G 9-14 E-post 📧 19.04.24 Åkra Cup Håndball 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 22.04.24 - 28.04.24 Turnering REMA 1000 Trondheim Håndballcup (Int) Region Region Nord Arrangør Kolstad Håndball Klasse Barn, J/G 9-20 E-post 📧 22.04.24 REMA 1000 Trondheim Håndballcup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Ellingsrud Vårcup 2024 Region Region Øst Arrangør Ellingsrud IL Klasse Barn, J/G 9-20, KS, MS E-post 📧 26.04.24 Ellingsrud Vårcup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Quart Cup 2024 (Int) Region Region SørVest Arrangør Kristiansand IF Håndball Klasse Barn, J/G 9-17 E-post 📧 26.04.24 Quart Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering OKEA Cup 2024 Region Region Nord Arrangør Kristiansund HK Klasse Barn, J/G 10-17, J/G 20 E-post 📧 26.04.24 OKEA Cup 2024 Barn,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 20,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Baldus Cup 2024 Region Region Innlandet Arrangør LFH09 Klasse J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 26.04.24 Baldus Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Nordstrand Puma Cup 2024 (Reg) Region Region Øst Arrangør Nordstrand IF Klasse Barn, J/G 9-11 E-post 📧 26.04.24 Nordstrand Puma Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Slottsfjellcup 2024 Region Region Sør Arrangør Sem IF Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 26.04.24 Slottsfjellcup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Sparebank 1 Cup 2024 Region Region Nord Arrangør Steinkjer HK Klasse Barn, J/G 9-14, J/G 16 E-post 📧 26.04.24 Sparebank 1 Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 26.04.24 - 28.04.24 Turnering Nordfjord Cup 2024 Region Region Vest Arrangør Stryn Handball Klasse J/G 9-16 E-post 📧 26.04.24 Nordfjord Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 02.05.24 - 05.05.24 Turnering Tillercup 2024 (Reg) Region Region Nord Arrangør Tiller IL Klasse Barn, J/G 9-20 E-post 📧 02.05.24 Tillercup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Regional
Dato 03.05.24 - 05.05.24 Turnering Olavscupen 2024 Region Region Øst Arrangør Sarpsborg IL Klasse J/G 9-13 E-post 📧 03.05.24 Olavscupen 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 03.05.24 - 05.05.24 Turnering Ål Cup 2024 Region Region Sør Arrangør Ål IL Håndball Klasse J/G 12-16 E-post 📧 03.05.24 Ål Cup 2024 J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
Dato 04.05.24 - 05.05.24 Turnering Bamsecup 2024 (Reg) Region Region Øst Arrangør Vestby HK Klasse Barn E-post 📧 04.05.24 Bamsecup 2024 Barn Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 04.05.24 - 05.05.24 Turnering Ringeriks Cup Region Region Sør Arrangør Ådal IL Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 04.05.24 Ringeriks Cup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 05.05.24 - 05.05.24 Turnering Riffen og Roffen miniturnering (Reg) Region Region Øst Arrangør Rolvsøy IF Klasse Barn E-post 📧 05.05.24 Riffen og Roffen miniturnering Barn Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 10.05.24 - 12.05.24 Turnering Kolbotn Kulinaris Cup (Int) Region Region Øst Arrangør Kolbotn IL Klasse Barn, J/G 9-16, J/G 20, KS, MS E-post 📧 10.05.24 Kolbotn Kulinaris Cup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 18.05.24 - 20.05.24 Turnering Fredrikstad Cup 2024 (Int) Region Region Øst Arrangør Østsiden IL Fredrikstad Klasse J/G 9-20, KS E-post 📧 18.05.24 Fredrikstad Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 23.05.24 - 26.05.24 Turnering Kongeparken Håndball Cup 2024 Region Region SørVest Arrangør Stavanger IF Håndball Klasse Barn, J/G 9-14 E-post 📧 23.05.24 Kongeparken Håndball Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 24.05.24 - 26.05.24 Turnering Fjordcup 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Sandefjord Håndball Klasse J/G 9-16, J/G 20 E-post 📧 24.05.24 Fjordcup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 24.05.24 - 26.05.24 Turnering Storhamar Cup 2024 Region Region Innlandet Arrangør Storhamar Håndball Klasse J/G 9-16, J/G 18 E-post 📧 24.05.24 Storhamar Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 24.05.24 - 26.05.24 Turnering Messecup 2024 Region Region Sør Arrangør Tønsbergs Turn Håndball Klasse TH, Barn, J/G 9-20 E-post 📧 24.05.24 Messecup 2024 TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 30.05.24 - 02.06.24 Turnering Fjellhammer Cup 2024 (Int) Region Region Øst Arrangør Fjellhammer IL Klasse Barn, J/G 9-16, J/G 18-20, KS, MS E-post 📧 30.05.24 Fjellhammer Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 31.05.24 - 02.06.24 Turnering Selbu Cup 2024 Region Region Nord Arrangør Selbu IL Håndball Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 31.05.24 Selbu Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 31.05.24 - 02.06.24 Turnering Ålgård Håndball Cup 2024 Region Region SørVest Arrangør Ålgård HK Klasse Barn, J/G 9-15 E-post 📧 31.05.24 Ålgård Håndball Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 07.06.24 - 09.06.24 Turnering Møre handballdraum - avslutningscup 2024 (Reg) Region Region Nord Arrangør Hødd handball Klasse Barn, J/G 9-18 E-post 📧 07.06.24 Møre handballdraum - avslutningscup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18 Regional Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 07.06.24 - 09.06.24 Turnering Lillestrøm Beach Cup Region Region Øst Arrangør Skedsmo HK og Lillestrøm HK Klasse J/G 12-16, J20, KS E-post 📧 07.06.24 Lillestrøm Beach Cup J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,Kvinner senior,J20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
Dato 07.06.24 - 09.06.24 Turnering Pocket Valley Cup 2024 Region Region Øst Arrangør Vestre Bærum LIL Klasse Barn, J/G 9-14 E-post 📧 07.06.24 Pocket Valley Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 13.06.24 - 16.06.24 Turnering Nidaros Sparebank Cup 2024 (Reg) Region Region Nord Arrangør Klæbu IL Klasse J/G 9-10, J/G 12, J/G 14, J/G 16, J/G 20, KS, MS E-post 📧 13.06.24 Nidaros Sparebank Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 12,J/G 14,J/G 16,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J12,G12,J14,G14,J16,G16,J20,G20 Regional
Dato 14.06.24 - 16.06.24 Turnering Nattcup Region Region Sør Arrangør Drammen HK Klasse J/G 12, J/G 14-15 E-post 📧 14.06.24 Nattcup J/G 12,J/G 14,J/G 15,J12,G12,J14,G14,J15,G15 Nasjonal
Dato 14.06.24 - 16.06.24 Turnering Bø Sommarland Cup 2024 Region Region Sør Arrangør Skarphedin, IL Klasse J/G 9-16 E-post 📧 14.06.24 Bø Sommarland Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 27.07.24 - 03.08.24 Turnering Norway Cup Håndball 2024 (Int) Region Region Øst Arrangør Bækkelagets Spkl. Klasse TH, Barn, J/G 9-20 E-post 📧 27.07.24 Norway Cup Håndball 2024 TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 16.08.24 - 18.08.24 Turnering Haslum Cup 2024 (Int) Region Region Øst Arrangør Haslum IL Håndball Klasse J/G 9-20, KS, MS E-post 📧 16.08.24 Haslum Cup 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 16.08.24 - 18.08.24 Turnering Dyreparken Håndballfestival 2024 Region Region SørVest Arrangør Randesund IL Klasse J/G 9-16 E-post 📧 16.08.24 Dyreparken Håndballfestival 2024 J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Samt klasse junior beach | Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 16.08.24 - 18.08.24 Turnering Åpningscupen 2024 Region Region Vest Arrangør Årstad IL Klasse KS, MS E-post 📧 16.08.24 Åpningscupen 2024 Kvinner senior,Menn senior Nasjonal
Dato 20.08.24 - 26.08.24 Turnering Åpningscupen 2024 Region Region Vest Arrangør Årstad IL Klasse J/G 12-20 E-post 📧 20.08.24 Åpningscupen 2024 J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal
Dato 23.08.24 - 25.08.24 Turnering Intersport Halden Cup 2024 (Int) Region Region Øst Arrangør Halden Håndballforening Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 23.08.24 Intersport Halden Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 23.08.24 - 25.08.24 Turnering Smaalenene Håndballcup Region Region Øst Arrangør Askim IF, Skiptvet IL, HK Trøgstad 97, Spydeberg IL, HK Eidsberg og Ørje IL Klasse Barn, J/G 9-20, KS, MS E-post 📧 23.08.24 Smaalenene Håndballcup Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 17,J/G 18,J/G 20,Kvinner senior,Menn senior,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J17,G17,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 23.08.24 - 25.08.24 Turnering Håndballcupen Ski Region Region Øst Arrangør Ski IL Håndball Klasse J/G 13-16 E-post 📧 23.08.24 Håndballcupen Ski J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal
Dato 29.08.24 - 01.09.24 Turnering Den Gule Banken Cup 2024 Region Region SørVest Arrangør Sola Håndball Klasse Barn, J/G 9-15 E-post 📧 29.08.24 Den Gule Banken Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 30.08.24 - 01.09.24 Turnering Flint Tønsberg Cup 2024 Region Region Sør Arrangør Flint Tønsberg Håndball Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 30.08.24 Flint Tønsberg Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 30.08.24 - 01.09.24 Turnering Starum Cup 2024 Region Region Innlandet Arrangør Toten HK Klasse Barn, J/G 9-16 E-post 📧 30.08.24 Starum Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 30.08.24 - 01.09.24 Turnering Åpningscupen 2024 Region Region Vest Arrangør Årstad IL Klasse Barn, J/G 9-11 E-post 📧 30.08.24 Åpningscupen 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J9,G9,J10,G10,J11,G11 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 31.08.24 - 02.09.24 Turnering Drammen Håndballcup 2024 Region Region Sør Arrangør Konnerud IL Klasse J/G 11-16, J/G 18-20 E-post 📧 31.08.24 Drammen Håndballcup 2024 J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J/G 18,J/G 20,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16,J18,G18,J20,G20 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 06.09.24 - 08.09.24 Turnering Handball Cup Region Region Vest Arrangør Eid IL Handball Klasse J/G 9-16 E-post 📧 06.09.24 Handball Cup J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 06.09.24 - 08.09.24 Turnering Skien Håndballfestival 2024 (Int) Region Region Sør Arrangør Herkules IF Håndball Klasse J/G 10-16 E-post 📧 06.09.24 Skien Håndballfestival 2024 J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Internasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 06.09.24 - 08.09.24 Turnering Haugesund Sparebank Cup 2024 Region Region SørVest Arrangør Rival, IL Klasse Barn, J/G 9-15 E-post 📧 06.09.24 Haugesund Sparebank Cup 2024 Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)
Dato 04.10.24 - 06.10.24 Turnering Vestkyst Cup 2024 Region Region Vest Arrangør Florø SK Handball Klasse TH, Barn, J/G 9-16 E-post 📧 04.10.24 Vestkyst Cup 2024 TH,Barn,J/G 9,J/G 10,J/G 11,J/G 12,J/G 13,J/G 14,J/G 15,J/G 16,J9,G9,J10,G10,J11,G11,J12,G12,J13,G13,J14,G14,J15,G15,J16,G16 Nasjonal Kommentar Arrangør er kjent med NIFs barneidrettsbestemmelser og NHFs bestemmelser for barneklassene (6 – 12 år)