Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

3. divisjon

3.divisjon er regionens høyeste nivå.

Når terminlistene for 3.divisjon i Region Vest er ferdigstilt vil du finne direktelink ligger lenger nede på siden.

Viktig at en sjekker følgende

 1. At en er satt opp i riktig hall.
 2. Om en er satt opp på ukedag, at laget da har treningstid på dette tidpunktet.
 3. At en ikke er satt opp på klokkeslett hvor det ikke er mulig å nå kampstart mtp reisetid.

 Åpenbare feil som dette, meldes til nhf.rvn@handball.no.

Alle involverte lagene må også merke seg følgende informasjon:

Fra etter terminlistene blir sendt ut må alle som skal gjøre endringer avtale disse med motstander, og det gis gebyrfri omberamming for alle til og med 01.september. Man må alltid være innenfor regler angåede tid for flytting. 

De med klubbfunksjoner vil kunne gjennom Raporten ”Reservarsjoner på baner” i TA kunne se hvilke tider Region vest har merket med ”Seriekamper” og merket med type ”Reservert”. I tillegg kan en i rapporten ”Banedagbok” også se hvilke kamper som ligger på de ulike datoen i de ulike hallene. Merk at regionen jobber med terminliste frem til 01.september for alle klasser, så hallene fylles fort opp.

Terminlisten i TA

Oppdatert terminliste finner en ved å logge inn i TurneringsAdmin, i minhåndballappen eller handball.no - kampsøk.

 

Det arrangeres en felles siste kamprunde etterfulgt av bankett på kvelden, dato og sted kommer. Med forbehold om endring grunnet fellesrunde i Bring og Lerøy.

Invitasjon og påmelding til dagen sendes ut, og tilreisende lag tilbys da gode priser på overnatting på Scandic Bergen City.

I år vil alle kampene bli spilt i xxxx i siste runde for både herrer og damer.
Kampene avvikles fra kl. 09:00, og frem til ca. kl. 18:30. Vi understreker at kampene denne siste runden vil en IKKE få flyttet!

Etter kampene går turen til Scandic Bergen City, hvor det blir servert god mat, samtidig som at det skal gjøres stas på både enkeltspillere, dommere og lag.

Under middagen vil det bli kåringer og deles priser.

Prisen for deltakelse på kvelden er XX,- per person som inkl. arrangement på dagtid og kveldstid.

Dersom lag ikke deltar på kvelden, så vil laget få en faktura på 2000,- for deltakelse for arrangementet på dagtid.
Denne prisen inkluderer blant annet:  

 • Halleie
 • Røde kors
 • Dugnad klubb
 • Bevertning i hall.

Før sesongstart vil det holdes et møte for alle klubbene som har lag i 3.divisjon, for å sørge for å heve kvaliteten og oppmerksomheten mot regionens høyeste nivå, samt å få ut felles informasjon om bl.a. Digitale kamprapporter. Vi oppfordrer alle å prioritere dette møtet i juni. Dato kommer vi tilbake til så snart som mulig.

Her vil bl.a. arrangementsmal for alle 3.divisjonskampene og hvordan føre digitalt kamprapport bli gjennomgått.

Terminlistene får en også i TurneringsAdmin (TA). Her kan en i tillegg i terminlisten filtrere, sortere, eksportere til Excel og lignende.

Det er viktig at klubben gir de rette personene riktige tilganger ved å opprette funksjoner tilknyttet laget, gjennom SportsAdmin (SA). De som får tilgang i TA er:

 • Klubb:
  • Kampansvarlig klubb
  • Leder Klubb
  • Daglig leder klubb
 • Lag:
  • Lagleder
  • Trener
  • Kampansvarlig lag

Registrerer en riktige personer på de ulike funksjonene, vil de riktige personene få relevant informasjon og være den som blir kontaktet rundt laget.

Ønsker en å kun se eget lags terminliste, klikker en på lagsnavnet i tabellen og kommer da til lagsiden.

Etter hvert spillerstallen begynner å bli klar er det viktig at en oppdaterer denne. Dette spesielt mtp at det i alle kampene skal føres kamprapport digital og det denne sesongen skal føres statistikk for kampene (målscorere og bestrafninger) av hjemmelaget.

Les her om hvordan en oppdaterer Spillerstallen.

Mer informasjon om statistikkføringen kommer når sesongen nærmer seg.

 

Alle kamprapporter føres digitalt (PC/MAC/nettbrett) i sekretariatet.

Det er selvsagt viktig at dette gjøres ordentlig, spesielt siden føringene vil danne grunnlaget for kåringene av bl.a. toppscorerne som skal gjøres.

Se også brukerveiledninger for Håndball Live

Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

1. Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatt frist:

2. For kamper som flyttes grunnet kollisjon med regionale og nasjonale samlinger (som innbefatter uttak av spillere), omberammes disse gebyrfritt inntil fem dager før kampdato.

3.    Flytting av kamp kun på klokkeslett samme dag og i samme hall, kan avtales med alle involverte parter (motstander, dommere, arrangør og halleier) og varsles regionen senest fredag kl. 12:00 før helgekamper.

4.    Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander, arrangør og halleier før søknaden sendes, innenfor frist.

  • Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har bekreftet at de godtar flyttingen av kampen og nytt tidspunkt.

5.    Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

  • Følgende årsaker vil (innenfor frister i pkt. 1) uansett gi rett til å flytte kamp:
   • Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres).
   • Skoleferie - Vinterferie og Høstferie.
   • Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres).
   • Samling for regionale og nasjonale utviklingsmiljø (som innbefatter uttak av spillere).

6.    Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår kontakt med motstanderklubb via klubbe-post (klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. 

  • Søknaden sendes uansett som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

7.    Oppsatte dommer/dommere må forespørres ved ny kampdato og sted før søknad sendes inn.

  • Dersom oppsatte dommere ikke kan dømme på nytt tidspunkt eller sted, skal søker selv skaffe nye kvalifiserte dommere og legge inn navn i omberammingssøknaden (*). Endringen skal godkjennes av regionen.
  • I tilfeller hvor det ikke står oppført dommere, skaffer regionen dommere.

8.    Søkende klubb betaler dommerutgiftene, fører elektronisk kamprapport og skaffer tidtaker og sekretær.

  • Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie omberammingsperiode.
  • Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb.

9.    Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for at hallen er tilgjengelig og evt. halleie for kamp på nytt tidspunkt.

10. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen ved utsending av endringsmelding.

11. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig for omberamming, utenfor frister nevnt i pkt. 1, gjelder følgende:

  • Minst 3 av lagets faste spillere må være syke eller akutt skadet.
  • Sykdommen og skade må være av akutt/epidemisk karakter.
  • Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt.
   • J/G 11 t.o.m 15 år: bekreftelse fra skole og lignende.
   • Øvrige klasser: bekreftelse fra lege.

12. Kamper tilhørende NHFs serier følger eget omberammelsesreglement fra NHF.

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionskontoret.

(*) Oversikt over regionens dommere finner man på handball.no under Dommersøk (klikk på linken).

Seniorklassene administrert av NHF Region Vest gjelder følgende inndeling:

Avdelingsoppsett:

Kvinner:  

 • 3.div. kvinner: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (regionale serier).
 • 4.div. kvinner: 2 avdelinger à anbefalt 12 lag i dobbel serie (inndeling sone 4-8 og 1-3).
 • 5.div. kvinner: 2 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (Sone 4-8). Kan opprettes etter behov i Sone 1-3.
 • 6.div. kvinner: Avdelinger etter behov à anbefalt 12 lag i dobbel serie (sone 4-8). Påmelding styrer. 

Menn:  

 • 3.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (regional serie).
 • 4.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (regional serie).
 • 5.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (sone 4-8). Kan opprettes etter behov i Sone 1-3.

Opprykk, nedrykk og kvalifiseringsspill 

Forutsetning: Merk at nedrykk fra overliggende divisjoner kan påvirke nedrykk i lavereliggende divisjoner. 

Kvinner:

3.div. kvinner: 

 • Lag nr 1 rykker opp til 2. div (NHF's serier)
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned til 4. divisjon 

4. div. kvinner avd 1 (sone 4-8): 

 • Lag nr 1 rykker opp til 3. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot lag nr. 1 i avd. 02 om opprykk til 3.divisjon.
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 5. divisjon.

4. div. kvinner avd 2 (sone 1-3)

 • Lag nr. 1 spiller kval. mot lag nr. 2 i avd. 01 om opprykk til 3.divisjon. 

5. div. kvinner avd. 1:

 • Lag nr. 1 rykker opp til 4. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot nr. 2 i 5. divisjon avd. 02.
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned i 6. divisjon.

5. div. kvinner avd 2

 • Lag nr. 1 rykker oppv til 4. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot nr. 2 i 5. divisjon avd 01.
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned til 6. divisjon.

6. div. kvinner avd. 1

 • Lag nr. 1 og 2 rykker opp til 5. divisjon.

6. div. kvinner avd 2

 • Lag nr. 1 og 2 rykker opp til 5. divisjon.

Menn: 

3.div. menn: 

 • Lag nr 1 rykker opp til 2. div. (NHF's serier).
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 4. divisjon.

4. div menn:

 • Lag nr 1 og 2 rykker opp til 3. divisjon.
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 5.divisjon.

5.div. menn: 

 • Lag nr 1 og 2 rykker opp til 4. divisjon.

Generelt for alle senioravdelinger:

 • Klubber i divisjonssystemet er automatisk påmeldt i den divisjonen de sportslig er kvalifisert til, dersom de innen fastsatt frist ikke melder seg av neste sesongs kamptilbud. Dette gjelder alle divisjoner. 
 • Nye påmeldte lag begynner i laveste divisjon og må selv meldes på av klubb. 
 • Skjer det på grunn av nedrykk fra høyrere nivå forskyvninger i antall lag i en divisjon, forplantes dette nedover i divisjonene. Dette kan også gi forskyvninger i hvilke lag som spiller kvalifisering.
 • De lag som etter bestemmelsene skal rykke ned, kan bare bli stående dersom det etter opprykk er ledige plasser.
 • Dersom et lag blir strøket, eller trekker seg fra deltakelse etter påmeldingsfristens utløp eller trekker seg fra opprykks rett, skal laget gå inn i regionens laveste divisjon (i egen soneinndeling) neste sesong.
  • Dette gjelder også alle klubbens lavere seniorlag.
  • Laget mister også retten til å spille om opprykk, eller bli sonemester, den første sesongen.
 • Vegring for opprykk gjelder for alle regionens divisjoner innenfor gjeldende frist. (NHFs reglement for kamp- og konkurransereglement, § 19 Reservasjon mot opprykk)
 • Det vises for øvrig til kapittel NHFs reglement for kamp- og konkurransereglement
  • V. Opp-, nedrykk og kvalifiseringer.
  • VII. Påmelding, vegring, trekking og strykning av et lag

Se veiledninger for bruk av våre systemer (TA, SA, MI og handball.no) mtp nevnte ting.

Setter en seg inn i de ulike funksjonene og gjør en grundig jobb før sesong, sparer en mye arbeid utover sesongen.