Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsoppgjor_640x360.png

Dommerregning

På denne siden vil du finne informasjon om honorar, bilgodtgjørelse og diett gjeldende for deg som dommer og dommerutvikler.

Dommerne skal under fanen "Dommerregning" i TurneringsAdmin (TA) velge hvilke kamper/oppdrag som skal til samme regning, for så å sende dette videre til behandling i IdrettsOppgjør (IO).

I IO fyller du som dommer ut i kjøregodtgjøring, diett og andre utgifter (bom, buss, fly, hotell), og velger hvilke betalende organisasjon som skal betale de ulike postene (Klubb, arrangør, NHF, Region o.l.).

Kamphonoraret er fast pr. serie, og kan ikke endres av deg som dommer. Har du utfordringer med dommerregningen eller ikke mottatt betaling, ta kontakt med arrangjørsklubb.

Husk at arrangjør har inn til 14 dager fra regningen er levert i IO til å betale ut honorar.

Husk å legge inn kontonummer i din dommerprofil i TA.

Les mer om IdrettsOppgjør (IO) på NIF sine sider.

Alle dommerutviklere berammet på oppdrag av NHF Region Vest skal levere regning i Visma. 

Er du usikker om du har bruker i Visma eller ønsker brukerveiledning, ta kontakt med NHF, Region Vest 

Dommerne og dommerutviklere får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

I. Kampgodtgjørelse

 Klasse

Godtgjørelse

 Senior 3. divisjon

Kr. 600,- 

 J/G 18 år, senior 4. divisjon

Kr. 400,- 

J/G 16, J 17-20 år, senior 5.-6. divisjon

Kr. 350,- 

 J 15 år

Kr. 325,- 

 J 33 år

Kr. 250,-

 J 13 år, J/G 14 år

Kr. 225,- 

 TH kamper

Kr. 200,-

 J/G 12 år

Kr. 200,-

 J/G 5'er håndball + J/G 11 år 

Kr. 100,- 

 4'er håndball (anbefalt sats)

Kr.  75,- 

Dersom oppsatt dommer ikke er varslet om evt. lag som ikke møter, kamper som er flyttet o.l., har dommeren krav på godtgjørelse også for den / de kampene. Men slike "ikke dømte" kamper teller kun med i en evt. diettberegning dersom man har dømt kamper før og etter denne.

Dommerutvikler satser: 

Klasse

Godtgjørelse

J/G 12

245

J/G 13

275

J/G 14

275

J/G 15

395

J/G 16

435

J/G 20

510

J/G 33

290

Veteran 33

290

6. div

435

5. div

435

4. div

510

3. div

800

II. Dekning av reise

Gjeldene NHF satser gjelder vedrørende diett og reise. 

Bilgodtgjørelse:

Statens Satser pr. 01.01.2019:

For kjøring med egen bil i oppdrag for regionen kr 3,50 pr. km.
Pr. passasjer kr 1,00 pr. km

En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med regionen.

Diett:

For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Statens Satser pr. 01.06.2020)

Reise fra og med 6 timer til og med 12 timer kr 324
Reise over 12 timer uten overnatting kr 603
Reise over 12 timer med overnatting ulegitimert sats kr 825

Måltidsfradrag:

 • Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen.

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet, og disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

 • Arrangørklubbene skal benytte bankoverføring til utbetaling av dommeroppgjør
 • Bankoverføring etter følgende retningslinjer:
  • Klubben plikter å godkjenne regning og overføre godtgjørelse til konto, senest 14 dager etter at fullstendig dommerregning er sendt til samtlige arrangører for gjeldende regning.
  • Dersom dommer ikke mottar oppgjør innen 14 dager etter kampslutt, purres klubb via e-post av dommer. Er ikke oppgjøret foretatt innen 14 dager etter at fullstendig regning er sendt arrangør, ilegges klubben gebyr fastsatt av regionstyret. 

Se for øvrig pkt. III. Arrangør/Dommerbetaling i Bestemmelser for Region vest – A. Lag og Dommere som ikke møter til kamp, som viser gebyr ved for sen utbetaling.

Kilde: Kampreglement Region Vest punkt 9. Utbetaling til dommere.

 • Forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig.
 • Benyttes offentlig transport skal det benyttes pris som betales i app.
 • Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamp. Unntak fra dette skal avklares med NHF Region Vest.
 • Eventuell overnatting skal i forkant avtales med Region Vest.
 • Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted. Reiseavstander på gulesider.no ligger til grunn.
 • Dommerregninger utbetales over konto, så det er ikke behov for å runde av til hele kroner.
 • Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats: http://www.bompengekalkulator.no
 • Det skal kun føres reisekostnader når disse er reelle.

Ved spørsmål angående dommerregninger, ta kontakt e-post: rv.dommer@handball.no

Dette gjelder informasjon om hva godtgjørelsene er, og hvis man tror noen tar seg urettmessig betalt. Ingen kan endre dommerregning uten å ha foretatt forannevnte kontakt.

Hvis dommerne ikke har fått beskjed om omberamming/avlysning og møter til kamp som ikke blir spilt på grunn av at et av lagene ikke møter, dekkes reise og eventuelt krav om diettgodtgjørelse. Klubben som ikke møter er ansvarlig for å dekke utgiftene. Arrangør, ev. lag som møter, utbetaler dommerutgiftene og sender krav til motstanders klubbadresse.

Klikk på linkene for å komme til brukerveildeningene:

Digital dommerregning Dommer

Digital dommerregning Klubb