Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digital dommerregning Klubb

Rutinene og arbeidsflyten for å levere inn dommerregning fra kamper i TurneringsAdmin (TA), via IdrettsOppgjør (IO), beskrives her.

Enkelt forklart velger dommer først selv hvilke kamper som skal være i samme regning i TA, og fyller ut resten av regningen i IdrettsOppgjør (IO). Dette gir mulighet til å sende regning over flere dager, og gir mulighet for at flere mottakende org. (betalende org.) skal kunne dele på de ulike postene i samme regningen.

Regionen som administrerer kamptilbud og dommeroppdrag, styrer hvilke kamper en kan levere inn dommerregning for via TA og IdrettsOppgjør (IO), mens NHF sentralt setter hvilke satser som er gjeldende for kjøring, diett og annet.

Slik er prosessen for en Digital dommerregning i TA og IO:

 1. Regionen/NHF sine rutiner og regler må følges ved innlevering av dommerregning via TA og IO (kjøring, diett, annet ol.). 
  1. NHF setter felles satser for Kjøregodtgjørelse, Diett og andre utgifter i IO
  2. Regionene setter Honorar og Betalende org, samt hvilke oppdragstyper som skal levere dommerregning, i Turneringsoppsettene i TA
 2. Dommer logger inn i TA og går til Mine Dommerregninger.
  • Her listes dommerens oppdrag/kamper opp når de har resultat
 3. Dommer må ha registrert et bankkontonr i dommerprovilen i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO
 4. Dommer velger hvilke oppdrag/kamper som skal legges i samme regning, og sende de valgte til IO.
  • Kamper som er sent til IO, vil legges i egen liste, som en finner ved å hake av for "Vis kamper sendt til godkjenning"
 5. Dommer går til IO og fyller videre ut den/de ny(e) regning(er), med tilhørende sendte kamper liggende under Honorar. Her fylles evt inn Kjøregodtgjørelse, Diett og Andre utgifter tilhørende kampene under Honorar
 6. Dommer sender så regning til de valgte involverte mottakende org. (betalende org.) for godkjenning (og utbetaling).
 7. Mottakende org behandler nå dommerregninger kun i IO (idrettsoppgjor.nif.no), ved å logge seg inn med vanlig Min Idrett bruker.
  • Følgende funksjonstyper gir tilgang til klubbens (håndballgruppen) Idrettsoppgjør krav:
   • Som Administrator, inkl. Godkjenner - automatisk tilgang allerede åpnet til de som er
    1. Leder
    2. Daglig leder
    3. Kasserer (styremedlem)
    4. Leder (ansatt)
    5. Org. ansvarlig
   • Som kun Godkjenner - må tildeles av klubb
    • Godkjenner Idrettsoppgjør
  • Les mer om rolletildeling til IdrettsOppgjør
 8. Mottakende org. godkjenner eller evt. sender regning i retur til dommer under "Behandling av krav", på samme måte som det ble gjort tidligere i TA:
  • ved godkjenning betaler mottakende org. ut kravet manuelt til dommer
  • ved sendt i retur må dommer gjøre ev. endringer før regning sendes på nytt til de involverte mottakende org.

Ser mer informasjon om hvordan en utfører de ulike punktene som mottakende org:

Håndballforbundet har i 2 sesonger benyttet "gammel" Digital dommerregnings løsning i TA. Fra sesongen 2020/2021 er rutinene og arbeidsflyten for å levere inn dommerregning endret og gjort mer fleksibelt, samt teknisk mindre sårbart.

Enkelt forklart genereres ikke lenger ferdigutfylt regninger pr dato, men dommer velger først selv hvilke kamper som skal være i samme regning. Dette er i hovedsak gjort for å gi mulighet å sende inn oppdrag over flere dager i samme regning, og for at dersom noen turneringer skal kunne ha med Kjøring, Diett og annet, mens andre ikke, skal en kunne styre dette bedre.

Hvilke rutiner som skal følges i for din region, må innhentes hos aktuelt region.

For at dommer skal kunne fylle ut en regning, må man vente til alle kamper som skal være på samme regning, har resultater registrert.

Dommer fyller ut Kjøregodtgjøring, Diett og andre utgifter selv i IdrettsOppgjør (IO), og velger hvilke betalende org (NHF, Region, Arrangør, Klubb ol) som skal betale de ulike postene (alene eller dele mellom flere).

Kamphonoraret er, som før, definert fast pr turnering av region/NHF, og kan ikke endres av dommer.

Det er viktig å sette seg inn i regionens rutiner og brukerveiledingene.

Hvilke roller som har tilgang til å administrere og godkjenne innkomne dommerregninger, er endret.

Behandling av mottatte regninger skjer nå altså i IdrettsOppgjør (ikke i TA), og en må da ha tilknyttet følgende funksjonstyper i aktuell Gruppe/Klubb:

 • Som Administrator, inkl. Godkjenner - automatisk tilgang allerede åpnet til de som er
  • Leder
  • Daglig leder
  • Godkjenner
  • Kasserer (styremedlem)
  • Adm. Leder (ansatt)
  • Org.ansvarlig
 • Som kun Godkjenner - må tildeles av klubb via KA eller SA
  • Godkjenner Idrettsoppgjør

Les mer om Rolletildeling i IdrettsOppgjør ink. film om hvordan tildele roller i KA.

For å evt. kontrollere terminlister, dommeroppsett eller lignende i TurneringsAdmin (TA), må en ha følgende funksjonstyper tilknyttet aktuell Gruppe/klubb:

 • Kampansvarlig 
 • Leder
 • Daglig leder
 • Dommerkontakt

Alternativt kan en også bruke dommerdagbok på handball.no.

 

Se også Tilgangsmatrise TurneringsAdmin.

Fra sesongen 2020/2021 vil alle dommerregninger mottatt av klubbene ligge i IdrettsOppgjør (IO).

Logg inn til IdrettsOppgjør.

En må ha tilknyttet funksjonen Leder eller Godkjenner mot håndballgruppen i klubben, for å kunne se og behandle mottatte dommerregninger.

Når dommer har fylt inn regningen og fordelt de ulike utgiftene til mottakende org. (klubber ol.), genererer og «sender» IO en regning til hver av de ulike betalerne. Disse dukker da opp i liste "Behandling av krav" under "For organisasjonen" i Venstre marg i IdrettsOppgjør.

image9xv4j.png

Merk at tidligere dommerregninger, før juni 2020, ligger fortsatt i TA. En går da til "Dommerregninger" under menyvalget Dommere og klikker på knappen "Gammel løsning":

image6m0h.png

Alle mottatte dommerregninger vil ligge i IdrettsOppgjør (IO) under "Behandling av krav".

Her kan du filtrere etter hvilke status de ulike regningen i listen har:

imagenqril.png

I tillegg kan du søke og filtrere ut fra dato, beløp, kravet gjelder, ID og Avsender:

imagef4v8h.png

Listen kan også sorteres ut fra de ulike kolonneoverskriftene. Listen er standard sortert ut fra "Dato" med de eldste regningene øverst (dato viser hvilke dato regningen ble opprettet - sendt fra TA).

En regning kan få følgende statuser i regningslisten i IO:

 • Til godkjenning
  • Dommer har fylt ut og sendt til de ulike betalerne.
  • Ingen av de involverte mottakerne har godkjent regningen enda.
 • Til godkjenning hos 'x'. Godkjent av 'klubbnavn'
  • Da har den/de klubb(ene) det står, godkjent sin del av regningen.
  • Det mangler godkjenning fra det antallet klubber det står bak "Til godkjenning hos...". Hvilke klubber som ikke har godkjent kan en se i loggen nederst om en åpner regningen.
 • Sendt i retur av 'Klubbnavn'
  • Regningen er ikke godkjent av den betaleren som står i statusen.
  • Dommer må da evt. gjøre endringer og sende regningen på nytt.
   • Alle tilhørende betalere får så regningen til ny godkjenning, inkl evt. endringer, når regningen sendes inn på nytt.
 • Godkjent
  • Regningen er godkjent av alle betalere. 
  • Merk at selve betalingen gjenstår!
  • Regningen stenges for videre redigering/endringer.

Du åpner en regning i regningslisten i IO ved å klikke på ID'en til aktuell regning i listen:

imageb3uww.png

Hvordan behandle mottatt Dommerregning

 1. Klikk på ID'en for aktuell regning i listen "Behandling av krav", for å åpne aktuell regning.image1cv4g.png
 2. Under Oppsummering ser en hvordan regningen er fordelt på de involverte mottakende org.
  • imagelajel.png
  • Klikker en på haken foran hver linje, vil en kunne se mer detaljer bak hvert beløp. 
 3. Over oppsummering kan en se hvordan dommer har fylt ut regningen fordelt på de ulike delene Honorar, Kjøregodtgjørelse, Diett og Billetter og kvitteringer. Postene din klubb er involvert i vil ha din klubbs navn med under "Mottakere".
 4. Godkjenn eller Avvise og returner - med eller uten kommentar.
  • imagey893o.png
  • Dersom din klubbs del av regningen ser riktig ut, klikker på Godkjenn-knappen.
  • Er det noe som ikke er riktig, sendes regningen tilbake til dommer for korrigering, da ved å klikke på knappen Avvis og returner.
   • Legg da gjerne ved kommentar til regningen før en Avviser og returnerer.
  • Legg også merke til loggen som ligger nederst på regningen.

Merk at en regning ikke vil få statusen Godkjent før ALLE involverte betalere har godkjent sin del av regningen. Dette for å sikre at alle betalere betaler ut riktig beløp til dommer (oppdager en av betalerne en feil, vil dette kunne påvirke de andres utbetalings beløp).

Se ellers forklaring under "Regningslisten i IdrettsOppgjør".

Du kan lese mer om og se film hvordan i Brukerveiledningene for IdrettsOppgjør.

Regnskapsbilag (fakturagrunnlag)

Når en regning har fått statusen Godkjent (alle tilhørende betalere har godkjent), vil aktuell dommerregnings regnskapsbilag komme i listen en finner under "Regnskapsbilag" i venstre marg i IdrettsOppgjør. Denne vil vise utgiftene tilknyttet din klubb i aktuell dommerregning.

Åpne et regnskapsbilag ved å klikke på ID'en i listen:

imagepappo.png

En kan søke og filtrere ut fra dato, beløp, kravet gjelder, ID og Avsender:

imagef4v8h.png

Listen kan også sorteres ut fra de ulike kolonneoverskriftene. Listen er standard sortert ut fra "Dato" med de eldste regningene øverst (dato viser hvilke dato regningen ble opprettet - sendt fra TA).

Frem til det (om kort tid) er utviklet en betalingsløsning, kan en manuelt markere en regning for utbetalt i listen "Regnskapsbilag".

Dette er kun mulig å gjøre dersom en har godkjent en regning, og er kun til bruk som eget notat for å holde kontroll over hvilke regninger en har behandlet ferdig og sendt til betaling.

En merker et regnskapsbilag som utbetalt, ved å klikke på imageqr3yj.png bak aktuelt regnskapsbilag i listen.

Grønn knapp betyr at den ikke er merket som utbetalt, mens grå knapp betyr at den er merket som utbetalt:

imagejiv9p.png

 

 

En kan velge om det skal sendes epostvarsel til deg, om du har riktig rolle knyttet til en klubb:

 1. ny dommerregning mottas i IdrettsOppgjør (kun en epost pr dato)
 2. en dommerregning klubben er involvert i, avvises og sendes i retur av en annen mottaker/klubb
 3. en dommer eller en annen involvert mottaker/klubb legger en kommentar i en regning.
 4. klubben din får et nytt krav som skal betales ut (har ingen funksjon før betalingsløsning er koblet på ila høst 2020).

Ønsker en en eller flere av de nevnte varslinger, må disse være haket av i menyvalget "Dine Innstillinger" i IdrettsOppgjør:

imageht4t8.png

Les mer om og se film hvordan i Brukerveiledningene for IdrettsOppgjør.

Inntil IdrettsOppgjør og dommerregning har utviklet integrasjon med regnskapssystemer (ila 2020), må dommer gi personoopplysninger som betalende org (klubb/region) trenger til å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette med utg.pkt i GDPR og lov om å lagre/oppbevare slike opplysninger, som Personnummer, og Skattekommune.

Det er viktig å sette seg inn i alle punktene i denne brukerveiledningen.

Men det finnes også noen hjelpetekst i TA, samt i IdrettsOppgjør (IO) til høyre i vinduet:

imagedj.png

I tillegg finnes det hjelpe-tags imagedzlpg.png i de ulike delene i regningen i IO, som gir forklaring for aktuell del når en holder musen over dette imaged7hqe.png-tegnet. 

 

NIF-support eller Regionen du tilhører vil også være behjelpelig om noe er uklart.

Hjelp til selvhjelp

 • IdrettsOppgjør åpner seg ikke fra TA - Gå direkte til idrettsoppgjor.nif.no i ett nytt vindu i nettleseren.

Under Innstillinger kan du velge om din klubb skal motta epost-varsling når 

 • en ny regning er mottatt for godkjenning.
 • en annen klubb har avvist og sendt en regning, din klubb er involvert i, tilbake til dommer.

image37ny.png

Merk at disse varslingene sendes til epostadressen klubben har registrert i SportsAdmin.

Les også:

For sesongen 2021/2022 er det følgende satser som gjelder for dommerregninger i TA og IdrettsOppgjør (IO):

Se regionens satser.

Statens Satser pr. 01.01.2019, for følgende kjøretøy:

For kjøring med egen bil i oppdrag for regionen (også EL-bil) kr 3,50 pr. km.
Motorsykkel (tom 125 ccm) kr 2,00 pr. km.
Motorsykkel (over 125 ccm) kr 2,95 pr. km.
Båt m/motor kr 7,50 pr. km.
Snøscooter/ATV kr 7,50 pr. km.
Pr. passasjer kr 1,00 pr. km

En forutsetter bruk av offentlig transport når det er rimeligst og praktisk mulig. Kjøregodtgjørelse skal føres fra bostedsadresse til kampsted.

Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med regionen.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Ved føring av bomveikostnader kan følgende link benyttes for å finne korrekt sats: https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

Diett:

For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Statens Satser pr. 01.01.2019:

Reise fra og med 6 timer til og med 12 timer kr 307,-
Reise over 12 timer uten overnatting kr 570,-
Reise over 12 timer med overnatting ulegitimert sats kr 780,-

Måltidsfradrag:

 • Måltidsfradraget er 20 % av diettsatsen frokost, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 30 % av diettsatsen lunsj, skal fratrekkes regningen.
 • Måltidsfradraget er 50 % av diettsatsen middag, skal fratrekkes regningen.

Dommere skal ha dekket reise og diett i henhold til statens satser.

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomsttidspunkt hjemmet, og disse tidspunktene skal angis i dommerkvitteringen. Tid i hjemmet mellom dommeroppdrag samme dag skal ikke inkluderes i beregningen, da dette skal anses som nytt oppdrag.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Følgende utleggstyper er tilgjengelig for refusjon:

 • Parkering - kvittering må lastes opp og vedlegges.
 • Bompenger - kvittering ikke nødvendig.
 • Andre utgifter - kvittering må lastes opp og vedlegges.

Husk å skrive evt kommentarer i Merknads-feltet.

 

Om noe er uklart, ta kontakt med tilhørende region.

Se ellers