Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digital dommerregning Klubb

1. september 2018 introduserte vi den nye modulen i TA, Digital Dommerregning. Denne har som mål å forenkle denne prosessen i forkant av selve betalingen, for både dommer og betalende organisasjoner (klubber, regioner etc).

Det som kanskje er den største overgangen fra papir dommerregning, er at i Digital dommerregning vil alle kampene dommere har hatt dommeroppdrag i, uansett oppdragstype (Dommer, Observatør, Delegat, Tidtaker og Sekretær), komme på samme regning, ut fra hva NHF/Region har lagt inn som oppsett for hver turnering.

Dommer fyller ut Kjøregodtgjøring, Diett og andre utgifter selv, og definerer hvilke betalende org (NHF, Region, Arrangør, Hjemmelagets klubb ol) som skal betale (en eller fordelt på flere).

Kamphonoraret er, som før, definert fast pr turnering av regning/NHF, og kan ikke endres av dommer.

Det er viktig å sette seg inn i alle punktene i denne brukerveiledningen.

Men det finnes også noen hjelpepunkter, market som utropstegn (!), inne i selve regningen, som vi håper kan veilede og forklare hvordan ting fungerer. Disse hjelpepunktene ser ut som følger, og om en klikker på dette tegnet vil en hjelpeboks komme til syne.

En må ha tilknyttet funksjonen Leder eller Kampansvarlig mot håndballgruppen i klubben.

Når dommer har fylt inn regningen og fordelt de ulike utgiftene til betalende org (klubber ol.), genererer og «sender» TA en regning til hver av de ulike betalerne. Disse dukker da opp i betalende org.'s liste Dommerregninger under Dommere i Venstre marg.

 

Regningene vil få ulike statuser i denne listen, ut fra hvor i prosessen regningen er kommet:

 • Sendt til godkjenning
  • Dommer har fylt ut regningen og sendt til involvert(e) betaler(e).
 • Sendt i retur av 'Klubbnavn'
  • Regningen er ikke godkjent og sendt i retur av nevnt betaler/klubb.
  • Regningen vil med denne statusen bli merket med rødrosa bakgrunnsfarge.
  • Dommer må evt. gjøre endringer og sende regningen på nytt til alle tilhørende betalere.
   • Alle involverte betalere/klubber må da igjen behandle og godkjenne regningen når status igjen endres til "Sendt til godkjenning".
 • Godkjent av 'Klubbnavn' - 'X' godkjenning mangler
  • Da har den/de klubb(ene) det står, godkjent sin del av regningen.
  • Det mangler godkjenning fra det antallet klubber det står. Hvilke klubber som ikke har godkjent kan en se i loggen nederst i selve regningen.
  • Når din klubb har godkjent, kan bokføringsbilaget lastes ned, men merk at dersom ikke alle har godkjent, kan regningen bli avvist av en annen klubb og dermed bli endret, og må igjen godkjennes.
 • Godkjent
  • Klart til betaling - alle betalere i regningen har godkjent innholdet.
  • Regningen stenges for videre redigering/endringer.
  • Bokføringsbilaget vil da være gjeldende og kan lastes ned og sendes videre for betaling.

Hvordan behandle mottatt Dommerregning

 

 1. Klikk på regningen i listen Dommerregninger
 2. Alle beløp knyttet din klubb er uthevet med egen farge - gå gjennom og sjekk at disse beløpene stemmer.
 3. Under Oppsummering er alle beløp tilhørende mottatt krav fra dommer skissert opp med egen farge. I tillegg ser du hvordan alle beløpene er fordelt mellom evt andre betalere, av dommer.
 4. Godkjenn eller Send regning i retur - med eller uten kommentar.
  • Dersom disse to knappene er inaktive (ikke mulig å klikke på) er regningen enten sendt i retur eller godkjent av alle betalere.
  • Legg også merke til loggen som ligger under kommentar feltet nederst på regningen.

 

Merk at en regning ikke vil få statusen Godkjent før ALLE involverte betalere har godkjent sin del av regningen. Dette for å sikre at alle betalere betaler ut riktig beløp til dommer (oppdager en av betalerne en feil, vil dette kunne påvirke de andres utbetalings beløp).

Se ellers forklaring under Status.

Bokføringsbilag (fakturagrunnlag)

Når en regning har fått statusen Godkjent (alle tilhørende betalere har godkjent), vil det komme til syne en egen knapp "Fakturagrunnlag i PDF" øverst til venstre i regningen.  Denne vil ta ut en rapport tilpasset regnskapsføring. 

Kontonummer dommer ønsker å få pengen overført til, må hver enkelt dommer legge inn i sin dommerprofil i TA. Dette kontonr. vil da vises under dommeropplysningene i Bokføringsbilaget for hver regning (når alle aktuelle betalere har godkjent sin del av regningen).

En kan nå merke regninger som sendt til betaling.

Dette er kun mulig å gjøre dersom en har godkjent en regning, og er kun til bruk som eget notat for å holde kontroll over hvilke regninger en har behandlet ferdig og sendt til betaling.

Muligheten å hake av for "Sendt til betaling" gjøres altså etter at en har godkjent en regning, og da dukker denne avhakningsmuligheten øverst til venstre inne på selve regningen:

I regningslisten vil alle regningene ha JA i kolonnen "Sendt til betaling" helt til høyre i regningslisten:

En kan velge om det skal sendes epostvarsel til klubbens registrerete epostadresse dersom

 1. Ny dommerregning mottas i TA
 2. En dommerregning klubben er involvert i, sendes i retur av en annen betaler/klubb

Ønsker en en eller begge nevnte varslinger, haker en av for dette øverst i listen over klubbens regningsliste i TA:

GDPR

Inntil videre må klubbene selv innhente personopplysninger som trengs til å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette med utg.pkt i GDPR og lov om å lagre/oppbevare slike opplysninger, som Personnummerog Skattekommune.