Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Minihåndball_arrangør2019.jpg

Arrangement

Vi ønsker på disse sidene å presentere tanker, idéer og materiell som kan brukes av DIN klubb. Vi er veldig interessert i få forslag fra deg angående dette på e-post: nhf.ron@handball.no

Hva er et arrangement?

Et arrangement i håndball er i et overordnet perspektiv avviklingen av en eller flere håndballkamper. For å gjennomføre håndballkamper med suksess kreves det at mange forhold virker sammen samtidig. Dette er blant annet:

o   Trafikkmessig adkomst og parkering
o   Garderober og andre servicefunksjoner for spillere, lagledere og dommere.
o   En velfungerende hall med gode lyd og lysforhold, tilpasset oppvarming og godt vedlikehold og renhold
o   Publikumsfasiliteter med gode plasser for å se kampen, god speakertjeneste, informasjon om dagens program via skjermer, tavler eller plakater, serveringsmuligheter, toalett, gode rømningsveier
o   En innpakning av arrangementet som visuelt forteller at dette er et håndballarrangement i regi av klubben.
o   Godt vertskap

Billettinntekter tilfaller som hovedregel arrangørklubben. Unntakene er fellesarrangementer der regionen er hovedansvarlig for arrangementet, for eksempel kvalifiseringsspill eller sluttspill.

NHFs verdier er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play. Dette er viktige premisser for alle arrangementer i vår region. Vi oppfordrer klubbene til å ha vester eller gensere som benyttes av arrangementsteamet, og verdiene kan med fordel påtrykkes dette tøyet. Fair Play-banner og verdiplakater kan benyttes for å pynte opp hallen under arrangementet. Foreldrevettkortet kan gjerne deles ut sammen med billetten, og dette kortet kan gi en god start for en prat med overivrige tilskuere.

Klubbene oppfordres til å utvikle gode rutiner og praksis for utøve vertskap.

Arrangementsutvalg/team

Det anbefales at klubben etablerer et utvalg eller team med ansvar for alle arrangementer i klubben. Utfra størrelse, behov og organisering kan man lage undergrupper eller mindre team som løser de praktiske og faktiske oppgavene i forbindelse med hvert enkelt arrangement eller type arrangement.

Klubbens arrangementsutvalg/team bør ha følgende ansvarsområder:

o   Utarbeide og drifte retningslinjer og prosedyrer for klubbens arrangementer
o   Utarbeide og vedlikeholde en arrangementsoversikt.
     (sted, dato, aktivitet, ansvarlig team osv.)
o   Rekruttere frivillige til arrangementene
o   Definere Arrangementsansvarlig og team for hvert arrangement.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig leder det teamet som gjennomfører arrangementet. 
Oppgavene som skal ivaretas er minimum følgende:

1. Arrangørklubb skal ha en arrangementsansvarlig som ønsker velkommen til alle og viser til garderober for spillere og dommere.  Vedkommende fungerer da også som en kontaktperson om nødvendig for andre ting under arrangementet.

2. Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer over 16 år (tidtager/sekretær). Sekretariatet skal foruten å følge med under kamp, sørge for at den elektroniske kamprapporten for påfølgende kamp blir riktig utfylt/oppdatert i god tid før kampstart. Les mer om elektroniske kamprapporter her.

3.  Arrangøren skal informere i hallen om arrangementets program/kampprogram. Resultater fra kampene skal publiseres i hallen fortløpende. Denne informasjonen kan gis gjennom den kanalen man måtte ha tilgjengelig: 
                    - skjermer, plakater, tavler etc.

4.      Følgende materiell skal alltid være tilstede i sekretariatet:

§  NHFs spilleregler,
§  NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser.
§  Alle skriv fra Region Øst vedr. regelendringer og arrangementer.
§  2 stk. fløyter.
§  Utvisningslapper/kladdepapir.
§  Telefonnummer til lege/ambulanse.
§  Telefonnummer til arrangøransvarlig og dommerkontakt i klubben.
§  Blanke kamprapporter.
§  Dommerregninger

5.  Før kampen skal lagene, på dommerens signal, stille opp på midten av banen og hilse mot publikum. Dommere og en fra hvert lag foretar målvalg.

6.  Sekretæren skal påse at den elektroniske kamprapporten er korrekt utfylt med riktig navn og draktnummer på alle spillere og ledere. Alle mål, advarsler og utvisninger / diskvalifikasjoner skal være påført i den elektroniske kamprapporten på riktig spiller.  Påse i tillegg at sluttresultatet er påført kamprapporten.

7.  Der hvor høytaleranlegg er tilgjengelig, skal dette benyttes. 
Følgende opplysninger bør gis over høyttaleranlegget:

Før kampen:

Ønske velkommen.
Hvilke lag som spiller.
Hva de spiller om.
Navn på lagenes spillere og ledere.
Navn på kampens dommere og klubbtilhørighet.

Under kampen:

Målscorere med nummer og navn.
Stilling etter scoring.
Advarsler og utvisninger.
Pauseresultat.
Musikk etter scoringer og i pause.

Etter kampen:

Sluttresultat. 
Takke lag og dommere for kampen.
Ønske publikum velkommen igjen.

8. Etter kampen skal begge lag stille opp på midten av banen sammen med dommerne.  Lagsansvarlige takker dommerne for kampen og spillerne går mot hverandre på to rekker og takker for kampen.

9. Påse at retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer blir fulgt. Les om digitale dommerregninger her. 

10. Alle kamprapporter/Spillerlister i Regionserien, skal føres elektronisk. Det er viktig at alle kamprapporter registreres, også i de tilfeller hvor kamper ikke er spilt. Notèr i den elektroniske kamprapporten hvorfor kampene ikke er spilt. Skjer det noe som gjør at dere ikke får kjørt kampen elektronisk (LIVE), må dette registreres i ettertid. Les mer om det her.

11. Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant, en lagleder eller annen person som kan dømme kampen.  Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kamprapporten.
(Ref. NHFs Lov og Kamp § 16-4.7)

Eventuell protest må innleveres før kampstart, i.h.t. ”NHFs lov-, kamp- og konkurranse reglement samt andre bestemmelser” § 94.

12.  Anbefalte billettpriser:

a)     Voksne kr. 50,- 

Regionen bidrar gjerne til utvikling av enda bedre arrangementer i din klubb!

Vår arrangementsmedarbeider Arne Storstrøm har lang erfaring i gjennomføring av små og store arrangementer. Ta gjerne kontakt med Arne om du ønsker en prat. 

Til info så arrangerer vi også inføringskurs i tidtaker/sekretær rollen, mer info, ta kontakt.


Link til landets nettaviser

Hvordan skal man skrive en pressemelding? Det er lettere og vanskeligere enn folk flest tror. Lettere fordi alt som kreves er at man skriver noen ord på et A4-ark. Vanskeligere fordi det er viktig å følge noen viktige spilleregler når man skal fange oppmerksomheten til journalister. En mindre eller mellomstor klubb kan få god markedsføring gjennom et presseoppslag. Et positivt redaksjonelt oppslag i avisen er verdt mer enn ti avisannonser. Har du noe interessant å meddele, og du skriver en god pressemelding, er sjansen stor for at en journalist fatter interesse og vil lage en fin avisartikkel, for eksempel når din klubb skal arrangere noe.

3 viktige stikkord 
En pressemelding er en melding til pressen om noe (et arrangement, en aktivitet etc.) og et utgangspunkt for journalisten til å gå videre på en sak.
Den må derfor være SPENNENDE + UTFORDRENDE for journalisten, slik at han eller hun oppfatter den som en god sak for sine lesere.

Pressemeldinger brukes ofte som de er og må derfor være GODT og RIKTIG skrevet. Pass på at pressemeldingen ikke blir for lang. Da gidder ingen å lese den!
Er den kortfattet er det også større sjanser for å få den på trykk.


Tre nyttige stikkord er NYTT, INTERESSANT og MENNESKELIG.
Ta gjerne bilder, og få sitater.

Start pressemeldingen med den viktigste nyheten - det som gjør saken interessant. Lag en overskrift som enkelt og direkte formidler det viktige. Meldingen skal kunne kuttes bakfra, uten at viktige opplysninger går tapt.

Huskeliste

 • Skriv på A4 ark og ikke mer enn 20-25 linjer (linjeavstand halvannen i Word)
 • Skriv PRESSEMELDING øverst på arket
 • Bruk korte setninger
 • Sørg for at alle navn er riktig skrevet (VIKTIG)
 • Unngå overstrykninger, stavefeil og dårlig trykk
 • Unngå grafiske virkemiddel i teksten, ikke understrekning, kursiv skrift o.l.
 • Unngå interne ord og uttrykk uten forklaring
 • Skriv konkret, «8000», ikke «mange tusen»
 • Bruk hele tall, «1000 deltakere, ikke 960»
 • Skriv dag (tirsdag eller onsdag) pluss dato, ikke ”i går” eller ”i dag”
 • Husk å datere og skrive under på meldingen

Logo og navn 
Det er viktig at dere passer på å bruke klubbens navn eller organisasjonens logo og navn, enten i pressemeldingen, eller vedlagt. På den måten viser vi hvilken sammenheng vi står i, og er tydelige på hvem vi er. La det ikke være noen tvil!

Bilder
Et bilde kan si mer enn tusen ord. Legg gjerne ved et digitalt foto.
Det er i dag vanligst med digitale bilder som lett kan sendes via e-post. Pass på at bildet ikke er for stort, eller bildene for mange. Si heller ifra at du har flere digitale bilder som journalisten kan få hvis hun ønsker det.

Dersom journalisten ønsker at du skal bidra med bilder, er det viktig å huske på at de trenger digitale bilder med god oppløsning slik at det egner seg for trykk. Bildene bør helst ha en oppløsning på 300 dpi og ha en størrelse på minst 10x15 cm. Dersom du tar egne pressebilder er det viktig å passe på at personer skal stå i fokus, gjerne personer i aktivitet.

Link til landets nettaviser

Vi arrangerer tidtaker/sekretærkurs for DIN klubb
Trenger din klubb hjelp til opplæring av sekretæriatet kan vi bistå. Kontakt oss, så avtaler vi tid og sted for gjennomføring.

For dere som klubb koster dette kr 0,-
Interessert ? Ta kontakt med oss på 66 94 16 53 eller mail.

Trenger du autoriserte tidtakere ? trykk her

Sunn Idrettshall 640px.jpg

Sunn Idrettshall er utviklet i tett samarbeid med LERØY, «SmartIdrettsmat» fra TINE og Norges Håndballforbund. Sammen ønsker vi å ta et større ansvar for hva som serveres og selges i kiosker under håndballarrangementer – fra landskamper til minicuper.
Mye kan gjøres med enkle grep, og det er dette «Sunn idrettshall» i stor grad handler om. Ved å øke utvalget av sunne og smarte alternativer i kioskene, vil små og store utøvere få mat som ikke bare smaker godt, men som også er godt for kroppen! 

Slik kommer du i gang med Sunn Idrettshall:

1. Registrer deg som Smart Idrettsmat kunde hos Tine: www.tinehandel.no. Det kan være lurt å org.nr klart når du skal registrere klubben din. Dette finner du enkelt på www.brreg.no

2. Det tar cirka 1 uke fra du har registrert klubben din til du mottar kundenummer hos Tine på e-post. Når du har mottatt dette, kan du også bestille varer fra Lerøy. Produkter fra Lerøy er gratis for deg som klubb å motta og du sitter selv igjen med fortjenesten av salget.

3. Bestill de produktene du ønsker fra Tine på www.tinehandel.no og fra Lerøy på www.handball.no/sunnidrettshall/bestillinger-leroy

Så smart og så enkelt!
Les gjerne mer om Sunn Idrettshall her.

For å arrangere en turnering, må klubben søke om det på fastsatt skjema.

Ønsker DIN klubb å arrangere turnering? Les mer her

En kommunikasjonsstrategi har som formål å hjelpe håndballklubbene i å prioritere informasjon de ønsker å formidle.

Her har vi listet opp forslag til hvordan man som klubb kan utarbeide sin egen strategi.


Kommunikasjon i klubb - Hentet fra klubbhuset

Diverse skjemaer er samlet her, gjelder søknad om arrangement, oppgjørsskjema, walkover m.m.

Trykk her