Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sesongbestemmelser 2021-22

SESONGBESTEMMELSER 2021-22

Disse bestemmelsene er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund - for alle klasser hvor det spilles 5'er, 6’er og 7’er håndball i seriespill/regionseriene. 

For de yngste klassene hvor det inviteres til 4’er håndball (Intersport Loppetassen og Intersport 4’er), Regionscupen, Temaseriene, Unisport Cup (gutteturneringen) og Beach-serien, er det egne innbydelser og påmeldinger med unike særbestemmelser som er gjeldene.

For å kunne delta på seniorlag må spilleren ha fylt 16 år.

For aldersbestemte klasser gjelder følgende aldersgrenser sesongen 2021-22:

Jenter/Gutter 20 år : født i 2001 eller senere
Jenter/Gutter 18 år : født i 2003 eller senere
Jenter/Gutter 17-20 (Juniorserien):
Født i 2004 – 2001 (spillere født i 2005 og 2006 kan delta fra dagen de fyller 16 år)
Jenter/Gutter 16 år: Født i 2005 eller senere
Jenter/Gutter 15 år: Født i 2006 eller senere – mellomklasse i Region Øst
Jenter/Gutter 14 år: Født i 2007 eller senere
Jenter/Gutter 13 år: Født i 2008 eller senere – mellomklasse i Region Øst
Jenter/Gutter 12 år: Født i 2009 eller senere

Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over. 

Offisielle klasser:

Jenter/Gutter  6
Jenter/Gutter  7
Jenter/Gutter  8
Jenter/Gutter  9
Jenter/Gutter 10
Jenter/Gutter 11
Jenter/Gutter 12
Jenter/Gutter 14
Jenter/Gutter 16
Jenter/Gutter 18
Jenter/Gutter 20
Senior

For NM-Veteran gjelder følgende aldersgrenser :

Kvinner/Menn 33 år: spilleren må ha fylt 33 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 40 år: spilleren må ha fylt 40 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 50 år: spilleren må ha fylt 50 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 55 år: spilleren må ha fylt 55 år før mesterskapet spilles
Menn 60 år: spilleren må ha fylt 60 år før mesterskapet spilles

ANTALL SPILLERE PÅ LAGET, SPILLETIDER OG BALLSTØRRELSER:

Klasse Antall 
spillere
Spilletid Ballstr. IHFs bestemmelser for
ballstørrelse
Kvinner senior **) 14 2 x 30  IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 20 **) 14 2 x 30 ***) 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Juniorserien
(Jenter 17-20)
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 18
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 17 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 12 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 11 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 10 10 2 x 15 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (44-46 cm/200-250 gram)
Jenter 8  8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Jenter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm)
Jenter 6 8 1 x 15 00 Mykbal (42-45 cm)
Kvinner veteran *) 14 2 x 15 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
         
Menn senior **) 14 2 x 30 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 20 **) 14 2 x 30 ***) IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Juniorserien
(Gutter 17-20)

14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 18 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 17 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 12 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 11 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 10 10 2 x 15 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (44-46 cm/200-250 gram)
Gutter 8 8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Gutter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Gutter 6 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Menn veteran *) 14 2 x 15 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

*) Gjelder kamper i NM Veteran

**) Antall spillere pr lag i REMA 1000-ligaen  og 1. divisjon Kvinner og Menn, NM senior og NM Junior er 16.

Totale kamptider:
Dersom spilletid er 2 x 30 er total kamptid 75 minutter
Dersom spilletid er 2 x 25 er total kamptid 65 minutter
Dersom spilletid er 2 x 20 er total kamptid 55 minutter
Dersom spilletid er 2 x 15 er total kamptid 40 minutter
Total kamptid legges til grunn dersom en spiller skal spille flere enn en kamp pr dag, for å beregne riktig pausetid mellom kampene.

Spillere i aldersklassene J/G 12 år og yngre skal ha minst en kamps varighet mellom kampene. Spillere i aldersklassene J/G 13 - J/G Junior år skal ha minst én time hvile mellom kampene. For mer info om riktig hviletid mellom kampene, se punkt nr. 18 i NHFs Lisens og deltakerberettigelse.

Spilletider:
Regionene kan, etter begrunnet søknad til Forbundsstyret, avvike fra de oppgitte spilletidene.

Kontaktpersoner:
For at klubbene skal få godkjent både påmelding av lag og dommerkvoter, må det registreres følgende: 
- Lagsansvarlig for hvert enkelt lag 
- Dommerkontakt - Må sendes inn innen 1. april til nhf.ron@handball.no

Det er viktig at den enkelte person går inn på «MIN IDRETT» og offentliggjør telefonnummer og epostadresse.

Dispensasjoner behandles administrativt. Det gis ikke dispensasjoner i 4’er håndball.

Dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn:

I regionserien i klassene J/G 09-11 år, kan det, etter søknad fra klubben, gis dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn. Dispensasjonen kan gis for å sikre barn og ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere, er ikke grunnlag for dispensasjon. Søknad må underskrives av klubbens styreleder.

 • Unntatt fra dette, er klassene GUTTER 09-10-11 år i regionserien, hvor lagene har anledning til å benytte én jente på banen av gangen dersom laget har få spillere.

Aldersdispensasjoner:

Dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan gis for å skire barn og ungdom et håndballtilbud i nærmiljøet sitt. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere, er ikke grunnlag for dispensasjon. Søknad må underskrives av klubbens styreleder.

Det gir dispensasjon for følgende:

Pkt. 1:

- Psykisk handikap
- Fysisk handikap
- Forsinket skolestart t.o.m. den sesongen spilleren fyller 19 år

I Regionserien J/G 12, 13 og 14 år, kan laget delta med fulle rettigheter på alle nivåer.

Laget kan også delta med fulle rettigheter i Regionscupen, Unisport Cup og Temaserien.

I regionserien J/G 15 og 16 år, samt Juniorserien, gis det det ikke aldersdispensasjon på nivå 1. Laget vil kun ha rett til å delta på nivå 2 og 3 med fulle rettigheter. Laget kan delta i Regionscupen og Unisport Cup med fulle rettigheter.

Pkt. 2:

Hvis ingen av kriteriene i pkt. 1 er til stede, vurderer vi tilbudet den enkelte spiller har i egen klubb. Dersom de ikke har spilltilbud i klassen(e) over, kan dispensasjon gis til å spille i klassen umiddelbart under.

Lag i klassene J/G 13-14 år som får innvilget dispensasjon i henhold til pkt. 2, kan delta på alle nivåer, men ikke vinne sluttspill. Alle lagets kamper er tellende.

Lag i klassene J/G 15, 16 og Junior som får innvilget dispensasjon i henhold til pkt. 2, har kun rett til å delta på nivå 2 og 3, men ikke vinne sluttspill. Alle lagets kamper er tellende.

Dispensasjonen gjelder Regionserien og Temaserien.

Spillere i klubber som har meldt på flere lag i regionserien i klassene J/G 09-12 år, går fritt mellom lagene.

J/G 13 år til Juniorserien:

Klubbene kan fritt melde på lag til de ulike nivåene i regionserien. Lag påmeldt i nivå 1, 2 og 3 spiller en kvalifiseringsserie, og deles deretter i A- og B-sluttspill etter resultater. Dersom dette ikke er gjennomførbart, vil antall påmeldte lag avgjøre formen for sluttspill. Hvis klubben har meldt på flere lag i samme årsklasse J/G 13-16 år, samt i Juniorklassen – vil følgende begrensning tre i kraft i forhold til Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF § 21:

En spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 1, kan IKKE resten av sesongen delta på ordinære regionseriekamper i nivå 3.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 1, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før spilleren har rett til å delta i ordinær regionseriekamp i nivå 2.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 2, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før spilleren har rett til å delta i ordinær regionseriekamp i nivå 3.

I et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere samme sesong – med unntak av tre spillere. Dette gjelder i alle årsklasser fra og med J/G 13 år til og med Juniorklassen. Det vil si at det er tillatt å bruke totalt tre spillere fra alle nivå 2-kamper som er spilt før første nivå 1-kamp i samme sesong. Det samme gjelder fra nivå 3 til nivå 2.

Å stå over en kamp i Regionscupen, regnes ikke som å ha stått over en ordinær seriekamp for 1. laget i denne sammenheng.

Har klubben ett lag i nivå 1 og to lag i nivå 2 – har de lov til å benytte TOTALT inntil tre spillere fra nivå 1 fordelt ned på nivå 2-lagene.

Dersom høyere og lavere lag spiller kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene § 18, 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges. Det må gå én time mellom kamp nr. 1 og nr. 2, og to timer mellom kamp nr. 2 og nr. 3.

Flere lag på nivå 1:

Det er i utgangspunktet kun anledning til å melde på ett lag fra samme klubb på øverste nivå.

Klubben kan søke om å få med ytterligere flere lag. Det er ikke tillatt å benytte samme spillere på de to lagene i kvalifiseringsserien og i A- og B-sluttspillet. Låste spillerstaller må derfor meldes inn før seriestart. Disse kan endres før A- og B-sluttspillet starter.

Søknad og spillerstaller sendes NHF Region Øst sin administrasjon: nhf.ron@handball.no

Her er en oversikt og et par eksempler på hvordan bestemmelsene fungerer i praksis. (PDF)

Senior (divisjonssystemet):

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som lag 1, som har rettigheter til opprykk.

Premiering i Regionserien:

J/G 13-Juniorserien nivå 1: A-sluttspill - premie til Regionsmester, nr. 2 og nr. 3
J/G 13-Juniorserien nivå 1: B-sluttspill - premie til avdelingsvinnere
J/G 13-Juniorserien nivå 2 og nivå 3: Premie til avdelingsvinnere
J/G 33 år: Premie til Regionsmester

To eller flere klubber kan søke om å delta med sammensatt lag i regionserien. Klubbene kan da ikke stille med egne lag i samme klasse.

Sammensatte lag i jenteklassene kan delta på nivå 1 i regionserien.
Sammensatte lag i gutteklassene kan delta på nivå 1 i regionserien.

Viktig:
Sammensatte lag kan ikke være med i kvalifiseringen til Bringserien.
Søknad om sammensatt lag må underskrives av klubbenes/håndballgruppenes ledere.

Det førstnevnte laget i samarbeidet, hefter alle økonomiske forpliktelser og dommerkvote.
Det sammensatte laget benytter draktfargen til førstnevnte lag.
Det førstnevnte lagets hjemmehall blir registrert i samarbeidet. Det gis ikke anledning til å bytte hjemmehall i annenhver kamp, men det gis anledning til å endre hjemmehall for kamper som skal spilles etter 1. januar. Et slikt ønske om endring av hjemmehall, må tydelig fremkomme i søknaden.

Digital søknad om sammensatte lag må sendes og godkjennes før første seriekamp. Søknaden sendes i TA (TurneringsAdmin.). Brukerveiledning finner dere HER.

Aldersbestemte klasser J/G 09-12 år Regionserien:
I disse klassene, har klubbene anledning til å søke om sammensatte lag - og fritt melde på disse på det nivået klubbene ønsker. Lagene registreres med samme terminlistenavn.

Aldersbestemte klasser J/G 13 år-Junior Regionserien:
I disse klassene, har klubbene anledning til å søke om inntil tre sammensatte lag - og fritt melde på disse på det nivået klubbene ønsker. Lagene registreres med samme terminlistenavn.

Temaserien J/G 12-14 år:
Det sammensatte laget kan delta i Temaserien, om det også deltar i Regionserien.

Senior (divisjonssystemet):
Sammensatte lag kan ikke spille høyrere enn 3. divisjon. Dersom laget rykker opp til 2. divisjon, må klubbene bli enige om hvem som overtar laget.

Klubbene kan ha sammensatte lag, selv om en av klubbene har eget lag i høyere divisjoner. Høyeste divisjon er 1. lag i henhold til spilleberettigelse.

Klubbene kan ikke ha flere sammensatte lag i samme divisjon.

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som 1. lag, som har rettighet til å rykke opp.

I NHF er det bestemt at det ikke skal brukes klister på trening eller kamp tom J/G 14 år.
Mange haller har totalt klisterforbud og alle lag må forholde seg til de henvisninger som gjelder.

Brudd på ordensreglene skal rapporteres til regionstyret, som vil behandle rapportene etter gjeldende bestemmelser.
Det er strengt forbudt å medbringe og nyte alle former for rusmidler i hallen, garderober og andre tilholdssteder. 

Premiering i Regionserien:

J/G 13-18 nivå 1: A-sluttspill, premie til Regionsmester, nr. 2 og 3.
J/G 13-18 nivå 1: B- sluttspill: Premie til avdelingsvinnere
J/G 13 – 18 år nivå 2 og nivå 3: Premie til avdelingsvinnere
J/G 33 år: Premie til Regionsmester

         

Utkast til terminliste for kommende sesong vil være tilgjengelig for klubbene fra medio juni. I perioden frem til 1. juli gis klubbene anledning til å be om kampendring KUN på dato (ikke tid), uten gebyr. Omberammingsansvarlig for laget må ta kontakt med motstander og avtale nytt kamptidspunkt.

Klubbene er selv ansvarlig for å skaffe halltilgang. Omberammingen sendes elektronisk via TA (TurneringsAdmin.) til NHF Region Øst i perioden 10. juni til 1. juli 2021.

Vi gjør oppmerksom på NHF Region Øst av ulike årsaker, vil kunne flytte terminfestede kamper (som ligger på helger) helt frem til publiseringsdato. Kampenes rekkefølge og klokkeslettene i hallenes arrangement, bestemmes av regionskontoret.

Etter at fristen for fri omberamming har gått ut, må det søkes om endring av kamper via TA (TurneringsAdmin.) etter gjeldende bestemmelser. Se punkt 16. Gebyrer.

For å kunne søke om å flytte/omberamme en kamp, må klubbens leder gi tilgang til de personer man ønsker skal kunne gjøre dette. Tilgangen gis i SA (SportsAdmin).

Selve omberammingen utføres i TA (TurneringsAdmin). En utfyllende brukerveileder finnes på nettsiden til NHF.

 • Omberammingen må fullføres innen gjeldende frister – se pkt. 16. Gebyrer.
 • All informasjon må fylles ut; Hall, ny dato, evt. tidspunkt om kampen flyttes til en ukedag, og dommere.
 • Klubbene betaler et administrasjonsgebyr for slike endringer
 • Administrasjonsgebyret fastsettes foran hver sesong i sesongreglementet
 • Regionen setter opp dommere i klassene Junior nivå 1 og 3. divisjon dersom omberammingen skjer minst 14 dager før nytt kamptidspunkt. Skjer endringen med kortere tid, må klubben skaffe kvalifiserte dommere selv.
 • Klubbene må selv skaffe kvalifiserte dommere til kamper i øvrige klasser, men NHF Region Øst skal godkjenne dommere til kampen
 • Endring av dommere sendes inn via TA (TurneringsAdmin.) av klubbens dommerkontakt
 • Å melde inn ikke-kvalifiserte dommere i etterkant av gjennomført kamp, vil bety det samme dommer ikke møtt for ansvarlige dommere/klubb. Se pkt. 16. Gebyrer.
 • Ved doble hjemmekamper samme dag, belastes laget for kun én omberammelse

Dersom uttak/deltagelse i representasjonskamper eller andre internasjonale oppgaver skjer senere enn 14 dager før kampdato, må klubben sende søknad om omberamming så snart de er kjent med uttaket.

Intersport Loppetassen, Intersport 4’er, 5’er - Kortbane J/G 9 og 10 år, Regionscupen, Temaserien og Unisport Cup følger egne særregler og kan ikke omberammes.

Et lag må stille til samtlige kamper i kvalifiseringsserien for å få rett til plass i sluttspillet. Et lag som ikke stiller opp eller melder forfall til to kamper i samme serie, kan nektes adgang til å spille de gjenværende kampene i serien. Senest tre dager etter henvendelse fra NHF Region Øst, må klubben bekrefte at laget møter til de resterende kampene i serien. Alle lagets kamper teller med i tabellen, men de kan ikke kåres til avdelingsvinner eller Regionsmester. Dersom en slik bekreftelse mangler, blir laget strøket fra serien.

Om et lag ikke kan stille til kamp, og dermed gir motstander seier på walkover (WO), gjøres det oppmerksom på følgende punkter:

 • Laget som melder WO skal selv underrette motstander, dommere og arrangør
 • Beskjed gis til en ansvarlig leder for motstanderlaget og dommere via telefon og/eller i en skriftlig e-post, sms eller lignende. Dette er å betrakte som korrekt meldt WO. Dommere skal finnes i søkefeltet på handball.no med telefonnummer.
 • Skriftlig bekreftelse på at alle er informert, sendes umiddelbart til NHF Region Øst på e-post: ron@handball.no. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden
 • Motstander bør notere navn på vedkommende som gir beskjed, og deretter foreta en kontroll på riktigheten av beskjeden
 • Laget som melder WO blir ilagt et gebyr
 • Dersom laget ikke melder korrekt WO til alle involverte parter, vil det ilegges gebyr for IM (ikke møtt).

Hvis et lag må gi walkover på grunn av spesielle tilfeller med akutt, alvorlig sykdom på mist tre spillere eller reiseproblemer grunnet ekstremvær, kan klubben søke om å få terminfestet kampen på nytt. Innen tre dager må klubben sende søknad til NHF Region Øst. Søknaden må inneholde legeerklæring på alle gjeldende spillere. Skadede spillere gir ikke adgang til å spille kampen på nytt.

Hjemmelaget skaffer selv barnehåndballdommere til klassene J/G 09, 10 og 11 år NHF Region Øst setter førsteutkastet på dommeroppsettet i alle klasser fra og med J/G 12 år og eldre. Dommere er å betrakte som nøytrale i alle klasser i regionserien ref. Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §40 (2).

Dommeroppsett publiseres på dommerens profil i TA (TurneringsAdmin) og i appen Min Håndball. Kamper og dommeroppsett vil bli fortløpende oppdatert, og dommerdagbøkene er til enhver tid gjeldende.

Dommerforfall for klassene J/G 12, 13, 14, 15, 16, Junior nivå 2 og 3, samt 4. – 6. divisjon og J/G 33, skal løses innad i klubben i samarbeid med klubbens dommerkontakt. Endringer legges inn i TA (TurneringsAdmin) av dommerkontakt.

Det er klubb og dommerkontakt sitt ansvar å skaffe kvalifiserte dommere. NHF Region Øst forbeholder seg retten til å godkjenne/avvise dommere med hensyn til nivå og reisevei.

Dommerforfall i klassene J/G Junior nivå 1 og 3. divisjon gjøres av NHF Region Øst, og meldes inn minst minimum 14 dager før kampen spilles. Kun forfall sendt inn fra klubbens dommerkontakt, vil bli godkjent. Forfall etter denne dato må ordnes av klubbens dommerkontakt.

Dommere/dommerutviklere som ikke møter til kamp, ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret. Arrangøren informerer om at dommere ikke har møtt, via e-post til nhf.ron@handball.no

 • Dommere skal betales via nettbank innen syv – 7 virkedager etter kamp/innlevert oppgjørsskjema.
 • Hjemmelaget skal bære denne kostnad.
 • Reisegodtgjørelsen deles slik: 
  - Ved en kamp: Hjemmelag betaler fra hjemsted til hall og fra hall til hjemsted.
  - Ved flere kamper i to haller: Hjemmelag i første hall betaler fra hjemsted og til hall. Hjemmelag i den andre hallen betaler fra den første hallen til den andre hallen og til hjemsted.
  - Ved flere haller, så er det siste hjemmelag som betaler for reise mellom de to siste hallene og til hjemsted.
 • Kjører dommeren bil, skal godtgjørelse fastsatt av Regionen/NHF benyttes. Dommerne skal samkjøre i én bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadressen eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av regionen på forhånd og anmerkes på den elektroniske kamprapporten i kommentarfeltet. Kilometergodtgjørelse beregnes fra hjemstedsadresse til kampstedet. Bor dommeren utenfor regionen, kan det kun skrives kilometer fra regionsgrensen til kampstedet.
 • Det gis mulighet for dommere å møte 30 min før kamp, samt bruke 30 min etter gjennomført kamp til dusje/prat med utvikler. Det er ikke anledning til å skrive at man har kommet tidligere eller vært i hallen lenger enn dette med hensyn til føring av diett.

Innsigelser på dommerregninger:

Klubber som har innsigelser på dommerregninger, må umiddelbart – innen 14 dager fra kampdato – sende innsigelsen med kopi av utbetalt dommerkvittering, til NHF Region Øst. Regionen tar eventuelle misforhold opp med dommerens klubb.

Utbetaling av WO-honorar til dommere:

Dommere som er satt opp til å dømme kamper der Walk Over blir benyttet har rett på utbetaling av WO-honorar dersom:

 • Dommeren/Dommerne blir varslet om at kampen utgår mindre enn 96 timer før terminfestet kampstart, eller når dommerne møter opp i hall uten forvarsel, og har signert elektronisk på kamprapport for kampen som ikke ble spilt. Hver dommer får kr. 250,- (500/2)

 • For at dette skal dette skal utbetales, er det en forutsetning at NHF Region Øst har mottatt WO-melding fra klubb i henhold til kriterier under pkt. 7. Melding om walkover (WO). På WO-melding skal det stå det følgende; motstander / arrangør /dommere kontaktet sted og klokkeslett. Dommerne sender krav med til regionen per e-post.

 • Ordningen gjelder kun for kamper i regionserien.

 • Ordningen gjelder ikke for kamper i de klassene hvor det er klubbene selv som setter opp dommere; alle kamper i klassene J/G 06-11 år og enkelte kamper i klassene J/G 12 år, samt regionscupkamper.

Klubber som har meldt på tre lag eller flere, har anledning til å la en dommerutvikler telle på dommerkvoten. Klubber som melder på en ekstra dommerutvikler utover den første, får utbetalt kr. 3000,- ved sesongslutt – under forutsetning av at dommerutvikleren gjennomfører minimum 15 regionstildelte oppdrag i sesongen.

Klubber med påmeldte lag i klassene J/G 09 – 11 år, har anledning til å få godkjent en dommer på dommerkvoten, dersom de stiller med to Dommer barnehåndball + Dommerutvikler barnehåndball. Disse tre utgjør EN dommer på kvoten. Alle må ha gjennomgått obligatorisk utdannelse.

Klubbene søker om godkjenning av pkt. 10 og 11 til NHF Region Øst.

Dommere:

Klasse Dommerhonorar
09, 10 og 11 år  100,-
12 år 180,-
13 og 14 år 195,-
15 år  285,-
16 år  310,-
Juniorserien  360,-
3. div 565,-
4. div  360,-
5.-6. div 310,-
J/G 33  205,-
Temaserien 12 år 90,-
Temaserien 13 år  95,-
Temaserien 14 år  145,-
TH-kamper  150,-

Dommerutviklere:

Klasse Dommerutviklerhonorar
12 år 250,-
13 og 14 år 265,-
15 år  380,-
16 år  420,-
Juniorserien 490,-
3. div 770,-
4. div  490,-
5.-6. div 420,-
J/G 33  205,-
Temaserien  250,- per time


Klubbene følger Statens satser for utbetaling av km godtgjørelse og evnt diett. Pr januar 2021 er dette:

Kr. 3,50 pr km (skattefri sats)+ 1,00 pr passasjer
Kr. 3,50 pr km for EL-bil (skattefri sats)

Alle barn er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år. Les mer om dette her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Skade fra det året spilleren fyller 13 år, meldes til Gjensidige via appen Min Håndball: Profil + Meld skade. Gjensidige Forsikring telefon: 915 03 100.

Alle som deltar i håndball må forholde seg til Norges Håndballforbunds bestemmelser.

Les mer om håndball-lisensen her.

Klubber som har påtatt seg – eller blir pålagt – arrangørtjeneste, vil bli ilagt et gebyr dersom klubben ikke møter, møter for sent, eller ikke gjennomfører arrangementet tilfredsstillende.

Arrangører som ikke fører LIVE eller elektroniske kamprapporter (= fører resultat) i de klassene der dette er bestemt, ilegges et gebyr.

Bruk av klister:

Arrangør plikter å se til at hallens reglement blir fulgt av spillere, ledere og publikum.

Omberammelser gjort innen 10 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 750,-
Omberammelser som gjøres 5-9 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 2000,-
Omberamming nærmere enn 5 - fem dager gis kun i helt spesielle tilfeller med
akutt sykdom eller reiseproblemer grunnet ekstremvær.

IM - Lag som ikke møter til kamp uten å ha meldt forfall i rett tid: Kr. 3.000,-
WO – J/G 09-11: Kr. 1000,-
WO – J/G 12-18: Kr. 2500,-
WO - senior og J/G 33: Kr. 2500,-                                 

Lag som etter påmeldingsfristen trekker seg fra Regionserien:
Gebyrfritt frem til første seriekamp*
(påmeldingsavgiften refunderes ikke)
* Særskilt for sesongen 2021-22

Trekking / Ikke møtt i Intersport 4'er og Intersport Loppetassen: Kr. 1.000,-

Arrangør som ikke møter: Kr. 2000,-
Utilfredsstillende arrangement Kr. 500,-
Arrangør som ikke fører elektroniske kamprapporterer: Kr. 500,- pr. kamp 
Lag som møter uten reglementerte drakter: Kr. 300,-
Dommer som møter uten reglementerte drakt: Kr. 300,-
Lag i yngre, aldersbestemte klasser som møter uten lagleder: Kr. 500,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på omberammede kamper, senest fire dager før kampavvikling: Kr. 500,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på hjemmekamper hvor klubben har fått særskilt ansvar for dommeroppsett, senest fire dager før kamp: Kr. 500,-

Dommere og dommerutviklere

1. gang ikke møtt: kr 1.000,-
2. gang ikke møtt: kr 2.000,-
3. gang ikke møtt: kr 5.000,- + dommeren strykes fra klubbens dommerkvote

I henhold til dommerkvoten vil klubben bli gebyrlagt 15.000 kr. per manglende kvotedommer. I tillegg må klubben sette opp dommere på hjemmekampene til to av klubbens spillende lag. Hvis én av klubbens kvotedommere/- dommerutviklere trekker seg og klubben ikke skaffer ny kvotedommer/dommerutvikler - ilegges et gebyr for manglende erstatter: Kr. 15.000,-

Overprøving av administrative vedtak

Vedtak som ønskes overprøves, sendes NHF Region Øst sin offisielle adresse: nhf.ron@handball.no i henhold til den angitte fristen. Denne må være skrevet under av klubbens styreleder eller lederen i klubbens håndballgruppe.