Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sesongbestemmelser 2024-25

SESONGBESTEMMELSER 2024-25

Disse bestemmelsene er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund – for alle klasser hvor det spilles 5’er, 6’er og 7’er håndball i seriespill/regionseriene. 

For de yngste klassene hvor det inviteres til 4’er håndball; Intersport Loppetassen og Intersport 4’er - samt Mobile Regionscup, Temaserien, Gutteturneringen, Flyballturnering og Beachserien, er det egne innbydelser og påmeldinger med unike særbestemmelser som gjelder. 

For å kunne delta på seniorlag må spilleren ha fylt 16 år. 

For aldersbestemte klasser, gjelder følgende aldersgrenser sesongen 2024-25: 

Jenter/Gutter 20 år: Født i 2004 eller senere 
Jenter/Gutter 18 år: Født i 2006 eller senere  
Jenter/Gutter 17-20 år (Juniorserien): Født i 2007 – 2004. Spillere født i 2008 og 2009, kan delta fra den dagen de fyller 16 år. 
Jenter/Gutter 16 år: Født i 2008 eller senere 
Jenter/Gutter 15 år: Født i 2009 eller senere – mellomklasse i Region Øst 
Jenter/Gutter 14 år: Født i 2010 eller senere 
Jenter/Gutter 13 år: Født i 2011 eller senere – mellomklasse i Region Øst 
Jenter/Gutter 12 år: Født i 2012 eller senere  

Spillere som ikke har fylt 16 år, kan bare delta i sin egen aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over.

Offisielle klasser:

Jenter/Gutter  6
Jenter/Gutter  7
Jenter/Gutter  8
Jenter/Gutter  9
Jenter/Gutter 10
Jenter/Gutter 11
Jenter/Gutter 12
Jenter/Gutter 14
Jenter/Gutter 16
Jenter/Gutter 18
Jenter/Gutter 20
Senior

For NM-Veteran gjelder følgende aldersgrenser :

Kvinner/Menn 33 år: Spilleren må fylle 33 år det året mesterskapet spilles eller tidligere
Kvinner/Menn 40 år: Spilleren må fylle 40 år det året mesterskapet spilles eller tidligere
Kvinner/Menn 50 år: Spilleren må fylle 50 år det året mesterskapet spilles eller tidligere
Kvinner/Menn 55 år: Spilleren må fylle 55 år det året mesterskapet spilles eller tidligere
Menn 60 år: Spilleren må fylle 60 år det året mesterskapet spilles eller tidligere

ANTALL SPILLERE PÅ LAGET, SPILLETIDER OG BALLSTØRRELSER:

Klasse Antall 
spillere
Spilletid Ballstr. IHFs bestemmelser for
ballstørrelse
Kvinner senior **) 14 2 x 30  IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 20 **) 14 2 x 30 ***) 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Juniorserien
(Jenter 17-20)
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 18
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 17 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 12 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 11 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 10 10 2 x 15 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (42-45 cm)
Jenter 8  8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Jenter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm)
Jenter 6 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm)
Kvinner veteran *) 14 2 x 15 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
         
Menn senior **) 14 2 x 30 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 20 **) 14 2 x 30 ***) IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Juniorserien
(Gutter 17-20)

14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 18 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 17 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 12 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 11 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 10 10 2 x 15 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (42-45 cm)
Gutter 8 8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Gutter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Gutter 6 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Menn veteran *) 14 2 x 15 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

*) Gjelder kamper i NM Veteran

**) Antall spillere pr lag i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, NM senior og NM Junior er 16.

Det er tillatt med inntil fire lagledere på benken i Region Øst på regionseriekamper fra og med J/G 9 år. I 4’er håndball er det tillatt med inntil to lagledere på benken.

Totale kamptider:
Dersom spilletid er 2 x 30 er total kamptid 75 minutter
Dersom spilletid er 2 x 25 er total kamptid 65 minutter
Dersom spilletid er 2 x 20 er total kamptid 55 minutter
Dersom spilletid er 2 x 15 er total kamptid 40 minutter
Dersom spilletid er 2 x 10 minutter, er totalt kamptid 25 minutter, inntil ett min. pause 
Dersom spilletid er 1 x 15 minutter, er totalt kamptid 20 minutter, ingen pause 

Total kamptid legges til grunn dersom en spiller skal spille flere enn en kamp pr dag, for å beregne riktig pausetid mellom kampene.

Spillere i aldersklassene J/G 12 år og yngre skal ha minst en kamps varighet mellom kampene. Spillere i aldersklassene J/G 13 - J/G Junior år skal ha minst én time hvile mellom kampene. For mer info om riktig hviletid mellom kampene, se punkt nr. 18 i NHFs Lisens og deltakerberettigelse.

Spilletider:
Regionene kan, etter begrunnet søknad til Forbundsstyret, avvike fra de oppgitte spilletidene.

Kontaktpersoner:
For at klubbene skal få godkjent både påmelding av lag og dommerkvoter, må det registreres følgende: 
- Lagsansvarlig for hvert enkelt lag 
- Dommerkontakt - Må sendes inn innen 1. april til nhf.ron@handball.no

Det er viktig at den enkelte person offentligjør telefonnummer og e-post adresse i «Min Idrett», slik at det er enkelt å komme i kontakt med vedkommende.

Dispensasjoner behandles administrativt. Det gis ikke dispensasjoner i 4’er håndball. Søknad fylles ut i TA (TurneringsAdmin.)

Dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn:

4’er håndball – Inntil to spillere av motsatt kjønn eller mix-klasse
*Region Øst har mix/blandede klasser B06 og B07
5’er håndball – Inntil to spillere av motsatt kjønn
6’er håndball – Inntil to jenter på guttelag. Inntil to gutter på jentelag etter godkjent søknad.
7’er håndball – Vurderes etter søknad. 

I tilfeller rundt kjønnsidentitet er det tillatt med deltakelse i den klassen personen selv identifiserer seg som. Regionen skal informeres i forkant av deltakelse. Andre søknader vurderes ut fra spillerens tilbud og lagets behov.

Topphåndball – Ingen dispensasjon utenfor IOC reglement

Dispensasjonen kan gis for å sikre barn og ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere, er ikke grunnlag for dispensasjon. Søknad må underskrives av klubbens styreleder.

Aldersdispensasjoner:

Dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan gis for å sikre barn og ungdom et håndballtilbud i nærmiljøet sitt. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere, er ikke grunnlag for dispensasjon. Søknad må underskrives av klubbens styreleder.

Det gir dispensasjon for følgende:

Pkt. 1 – fulle rettigheter:

- Nedsatt funksjonsevne 
- Forsinket skolestart t.o.m. den sesongen spilleren fyller 19 år 

I Regionserien J/G 12, 13 og 14 år, kan laget delta med fulle rettigheter på alle nivåer. 

Laget kan også delta med fulle rettigheter i Mobile Regionscup, Gutteturneringen og Temaserien. 

I regionserien J/G 15 og 16 år, samt Juniorserien, gis det det ikke overårig aldersdispensasjon på nivå 1. Laget vil kun ha rett til å delta på nivå 2 og 3 med fulle rettigheter. Laget kan delta i Mobile Regionscup, Flyballturneringen og Gutteturneringen med fulle rettigheter. 

I spesielle tilfeller gis det dispensasjon til spillere som er 15 år, for å kunne delta i Juniorserien. 

Pkt. 2 – begrensede rettigheter:

Hvis ingen av kriteriene i pkt. 1 er til stede, vurderer vi tilbudet den enkelte spiller har i egen klubb. Dersom de ikke har spilltilbud i klassen(e) over, kan dispensasjon gis til å spille i klassen umiddelbart under. 

Lag i klassene J/G 13-14 år som får innvilget dispensasjon i henhold til pkt. 2, kan delta på alle nivåer, men ikke kvalifisere seg til A-sluttspill (alle nivå) og heller ikke kåres som vinner av B-sluttspill. Alle lagets kamper er tellende. 

Lag i klassene J/G 15, 16 og Junior som får innvilget dispensasjon i henhold til pkt. 2, har kun rett til å delta på nivå 2 og 3, men kan ikke kvalifisere seg til A-sluttspill (alle nivå) og heller ikke kåres som vinner av B-sluttspill. Alle lagets kamper er tellende.  

Dispensasjonen gjelder Regionserien og Temaserien. 

Spillere i klubber som har meldt på flere lag i regionserien i barneklassene J/G 11 og 12 år, går fritt mellom lagene. Husk at det må være en kamp imellom dersom en spiller skal spille flere enn én kamp samme dag. 

For at alle skal få mye spilletid, bør det meldes på flere lag så langt det er mulig. 

Vurder om gruppen kan ha flere lag på nivå 1, for størst mulig utvikling over tid. 

Region Øst ønsker at flest mulig lag stiller i sin egen årsklasse for å beholde gode årganger i alle aldersklasser. 

Dersom laget likevel av ulike årsaker deltar en årsklasse opp, er det å foretrekke at disse spiller på nivå 1 

Ideelt å ha med til kamp er 10-12 spillere i 6’er håndball. Hvis klubben har meldt på flere lag pr. årsklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagsprestasjoner på banen. I tillegg unngår man topping innad i lagene. Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut ifra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape 15-3. 

Topping av lag skal ikke forekomme i barnehåndballen! 

Det aller viktigste som lagleder i kampsituasjon er å legge større vekt på mestring enn resultater. At en spiller tør å prøve en ny finte kan være vel så viktig som at spilleren lager mål. For andre spillere kan det være en stor prestasjon å tørre å skyte. Som lagleder er det viktig å oppmuntre til at hver enkelt utfordrer sine egne grenser og gi ros til alle gode forsøk.   

God lagledervett er at det skal være moro å spille håndball. Jevne kamper er artigst, og ingen bør vinne med mer enn ti mål. 

I all konkurranseaktivitet som foregår i barneklassene, er vesentlige deler av regelverket tilpasset barns alder og barns utviklingsnivå. 

Påmelding av lag til seriespill:

 • Bør ha minst ti - 10 spillere per lag
 • Anbefaling fra NHF Region Øst / 7’er håndball:
  - 10-19 spillere = ett lag
  - 20-29 spillere = to lag
  - 30-39 spillere = tre lag

J/G 13 år til Juniorserien:

Klubbene kan fritt melde på lag til de ulike nivåene i regionserien. Lag påmeldt i nivå 1, 2 og 3 spiller en kvalifiseringsserie, og deles deretter i A- og B-sluttspill etter resultater. Dersom dette ikke er gjennomførbart, vil antall påmeldte lag avgjøre formen for sluttspill. Hvis klubben har meldt på flere lag i samme årsklasse J/G 13-16 år, samt i Juniorklassen – vil følgende begrensning tre i kraft i forhold til Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF § 21:

En spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 1, kan IKKE resten av sesongen delta på ordinære regionseriekamper i nivå 3.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 1, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før spilleren har rett til å delta i ordinær regionseriekamp i nivå 2.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp i nivå 2, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før spilleren har rett til å delta i ordinær regionseriekamp i nivå 3.

I et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere samme sesong – med unntak av tre spillere. Dette gjelder i alle årsklasser fra og med J/G 13 år til og med Juniorklassen. Det vil si at det er tillatt å bruke totalt tre spillere fra alle nivå 2-kamper som er spilt før første nivå 1-kamp i samme sesong. Det samme gjelder fra nivå 3 til nivå 2.

Å stå over en kamp i Regionscupen, regnes ikke som å ha stått over en ordinær seriekamp for 1. laget i denne sammenheng.

Har klubben ett lag i nivå 1 og to lag i nivå 2 – har de lov til å benytte TOTALT inntil tre spillere fra nivå 1 fordelt ned på nivå 2-lagene.

Har klubben to eller flere lag i nivå 1 og flere lag i nivå 2 – har de lov til å benytte TOTALT inntil tre spillere fra de gjeldende nivå 1-lagenes siste kamper.

Med andre ord; Inntil tre spillere som har spilt de siste nivå 1-kampene på et av nivå 1-lagene, kan delta i neste nivå 2-kamp.

Dersom høyere og lavere lag spiller kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene § 18, 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges. Det må gå én time mellom kamp nr. 1 og nr. 2, og to timer mellom kamp nr. 2 og nr. 3.

Flere lag på nivå 1:

Det er i utgangspunktet kun anledning til å melde på ett lag fra samme klubb på øverste nivå.

Klubben kan søke om å få med ytterligere lag. Det er ikke tillatt å benytte samme spillere på disse lagene i kvalifiseringsserien og i A- og B-sluttspillet. Låste spillerstaller må derfor meldes inn før seriestart. Disse kan endres før A- og B-sluttspillet starter.

Søknad og spillerstaller sendes NHF Region Øst sin administrasjon: nhf.ron@handball.no

Her er en oversikt og et par eksempler på hvordan bestemmelsene fungerer i praksis. (PDF)

Senior (divisjonssystemet):

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som lag 1, som har rettigheter til opprykk.

Premiering i Regionserien:

J/G 13-Juniorserien nivå 1: A-sluttspill - premie til Regionsmester, nr. 2 og nr. 3
J/G 13-Juniorserien nivå 1: B-sluttspill - premie til avdelingsvinnere
J/G 13-Juniorserien nivå 2 og nivå 3: Premie til avdelingsvinnere
J/G 33 år: Premie til Regionsmester
Senior 3. – 6. divisjon: Premie til avdelingsvinner

To eller flere klubber kan søke om å delta med sammensatt lag i regionserien.
Klubbene kan da ikke stille med egne lag i samme klasse.

Viktig:

Sammensatte lag kan ikke være med i kvalifiseringen til Bringserien.
Søknad om sammensatt lag må underskrives av klubbenes/håndballgruppenes ledere.
Det førstnevnte laget i samarbeidet, hefter alle økonomiske forpliktelser og dommerkvote.
Det sammensatte laget benytter draktfargen til førstnevnte lag.
Det førstnevnte lagets hjemmehall blir registrert i samarbeidet. Det gis ikke anledning til å bytte hjemmehall i annenhver kamp, men det gis anledning til å endre hjemmehall for kamper som skal spilles etter 1. januar. Et slikt ønske om endring av hjemmehall, må tydelig fremkomme i søknaden.

Digital søknad om sammensatte lag må sendes og godkjennes før første seriekamp. Søknaden sendes i TA (TurneringsAdmin.). Brukerveiledning finner dere HER.

Aldersbestemte klasser J/G 09-12 år Regionserien:

I disse klassene, har klubbene anledning til å søke om sammensatte lag - og fritt melde på disse på det nivået klubbene ønsker. Lagene registreres med samme terminlistenavn.

Aldersbestemte klasser J/G 13 år-Junior Regionserien:

I disse klassene, har klubbene anledning til å søke om inntil tre sammensatte lag - og fritt melde på disse på det nivået klubbene ønsker. Lagene registreres med samme terminlistenavn.

Temaserien J/G 12-14 år:

Det sammensatte laget kan delta i Temaserien, om det også deltar i Regionserien.

Senior (divisjonssystemet):

Sammensatte lag kan ikke spille høyrere enn 3. divisjon.

Dersom laget rykker opp til 2. divisjon, må klubbene bli enige om hvem som overtar laget.

Klubbene kan ha sammensatte lag, selv om en av klubbene har eget lag i høyere divisjoner. Høyeste divisjon er 1. lag i henhold til spilleberettigelse.

Klubbene kan ikke ha flere sammensatte lag i samme divisjon.

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som 1. lag, som har rettighet til å rykke opp.

I NHF er det bestemt at det ikke skal brukes klister på trening eller kamp til med og J/G 14 år. Det er totalt klisterforbud i mange haller, og alle lag må forholde seg til de henvisninger som gjelder i aktuell hall.

Brudd på ordensreglene skal rapporteres til NHF Region Øst, som vil behandle rapportene etter gjeldende bestemmelser.

Det er strengt forbudt å medbringe og nyte alle former for rusmidler i hallen, i garderober og andre tilholdssteder.

Utkast til terminliste for kommende sesong vil være tilgjengelig for klubbene fra 7. juni. I perioden frem til 30. juni gis klubbene anledning til å be om kampendring KUN på dato (ikke tid), uten gebyr. Omberammingsansvarlig for laget må ta kontakt med motstander og avtale nytt kamptidspunkt.

Klubbene er selv ansvarlig for å skaffe halltilgang. Omberammingen sendes elektronisk via TA (TurneringsAdmin.) til NHF Region Øst i perioden 7. til 30. juni 2024.

Vi gjør oppmerksom på NHF Region Øst av ulike årsaker, vil kunne flytte terminfestede kamper (som ligger på helger) helt frem til publiseringsdato. Kampenes rekkefølge og klokkeslettene i hallenes arrangement, bestemmes av regionskontoret.

Etter at fristen for fri omberamming har gått ut, må det søkes om endring av kamper via TA (TurneringsAdmin.) etter gjeldende bestemmelser. Se punkt 16. Gebyrer.

For å kunne søke om å flytte/omberamme en kamp, må klubbens leder gi tilgang til de personer man ønsker skal kunne gjøre dette. Tilgangen gis i SA (SportsAdmin).

Selve omberammingen utføres i TA (TurneringsAdmin.). En utfyllende brukerveileder finnes på nettsiden til NHF.

 • Omberammingen må fullføres innen gjeldende frister – se pkt. 16. Gebyrer.
 • All informasjon må fylles ut; Hall/bane, ny dato, evt. tidspunkt om kampen flyttes til en ukedag, og dommere.
 • Klubbene betaler et administrasjonsgebyr for slike endringer
 • Administrasjonsgebyret fastsettes foran hver sesong i sesongreglementet
 • Regionen setter opp dommere i klassene Junior nivå 1 og 3. divisjon dersom omberammingen skjer minst 14 dager før nytt kamptidspunkt. Skjer endringen med kortere tid, må klubben skaffe kvalifiserte dommere selv.
 • Klubbene må selv skaffe kvalifiserte dommere til kamper i øvrige klasser, men NHF Region Øst skal godkjenne dommere til kampen
 • Endring av dommere sendes inn via TA (TurneringsAdmin.) av klubbens dommerkontakt
 • Å melde inn ikke-kvalifiserte dommere i etterkant av gjennomført kamp, vil bety det samme dommer ikke møtt for ansvarlige dommere/klubb. Se pkt. 16. Gebyrer.
 • Ved doble hjemmekamper samme dag, belastes laget for kun én omberammelse

Dersom uttak/deltagelse i representasjonskamper eller andre internasjonale oppgaver skjer senere enn 14 dager før kampdato, må klubben sende søknad om omberamming så snart de er kjent med uttaket.

Intersport Loppetassen, Intersport 4’er, 5’er/Kortbane J/G 9 og 10 år, Mobile Regionscup, Temaserien og Gutteturneringen følger egne særregler og kan ikke omberammes.

Et lag må stille til samtlige kamper i kvalifiseringsserien for å få rett til plass i sluttspillet.

Et lag som ikke stiller opp eller melder forfall til to kamper i samme serie, kan nektes adgang til å spille de gjenværende kampene i serien. Senest tre dager etter henvendelse fra NHF Region Øst, må klubben bekrefte at laget møter til de resterende kampene i serien. Alle lagets kamper teller med i tabellen, men de kan ikke kåres til avdelingsvinner eller Regionsmester. Dersom en slik bekreftelse mangler, blir laget strøket fra serien.

Om et lag ikke kan stille til kamp, og dermed gir motstander seier på walkover (WO), gjøres det oppmerksom på følgende punkter:

 • Laget som melder WO skal selv underrette motstander, dommere og arrangør
 • Beskjed gis til en ansvarlig leder for motstanderlaget og dommere via telefon og/eller i en skriftlig e-post, sms eller lignende. Dette er å betrakte som korrekt meldt WO. Dommere skal finnes i søkefeltet på handball.no med telefonnummer.
 • Skriftlig bekreftelse på at alle er informert, sendes umiddelbart til NHF Region Øst på e-post: nhf.ron@handball.no. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden
 • Motstander bør notere navn på vedkommende som gir beskjed, og deretter foreta en kontroll på riktigheten av beskjeden
 • Laget som melder WO blir ilagt et gebyr
 • Dersom laget ikke melder korrekt WO til alle involverte parter, vil det ilegges gebyr for IM (ikke møtt).

Ved reiseproblemer grunnet ekstremvær, følger NHF RØ myndighetenes anbefalinger.

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta på kamp på grunn av sykdom (gjelder ikke skadede spillere), gis det mulighet til omberamming av seriekamper for det laget spillerne tilhører. Denne erklæringen må fylles ut og signeres av klubbens leder. I tillegg skal det legges ved - minst tre - bekreftelser fra spillere og/eller foresatte på fravær fra skole/jobb. Erklæringen, samt vedlegg, må sendes til nhf.ron@handball.no senest tre virkedager etter opprinnelig kampdato. Navn på spillere må oppgis i dokumentet.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det avdekkes brudd på årsak til omberammingen, kan dette medføre at kampresultatet settes til 0-0 og seieren tilkjennes motstander. I tillegg kan klubben ilegges en bot stor kr. 5000,-.

Ved reiseproblemer grunnet ekstremvær, følger NHF RØ myndighetenes anbefalinger*

Kampene omberammes gebyrfritt. Lagene må umiddelbart gi beskjed til motstander, dommere og arrangør – og deretter sende en e-post til NHF RØ: nhf.ron@handball.no.

Lagene må bli enige om nytt tidspunkt for gjennomføring av kampen.

* Artikler i lokale eller landsdekkende aviser som omtaler været, kan ikke legges til grunn for en slik omberammelse. Det er kun informasjon fra myndigheter som Politi, States Vegvesen og lignende, som følges i Region Øst.

Hjemmelaget skaffer selv barnehåndballdommere til klassene J/G 09, 10 og 11 år. NHF Region Øst setter førsteutkastet på dommeroppsettet i alle klasser fra og med J/G 12 år og eldre. Dommere er å betrakte som nøytrale i alle klasser i regionserien ref. Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §40 (2).

Dommeroppsett publiseres på dommerens profil i TA (TurneringsAdmin.) i appen Min Håndball. Kamper og dommeroppsett vil bli fortløpende oppdatert, og dommerdagbøkene er til enhver tid gjeldende.

Dommerforfall for klassene J/G 12, 13, 14, 15, 16, Junior nivå 2 og 3, samt 4. – 6. divisjon og J/G 33, skal løses innad i klubben i samarbeid med klubbens dommerkontakt.

Endringer legges inn i TA (TurneringsAdmin) av dommerkontakt.

Det er klubb og dommerkontakt sitt ansvar å skaffe kvalifiserte dommere. NHF Region Øst forbeholder seg retten til å godkjenne/avvise dommere med hensyn til nivå og reisevei.

Dommerforfall i klassene J/G Junior nivå 1 og 3. divisjon gjøres av NHF Region Øst, og meldes inn minst minimum 14 dager før kampen spilles. Kun forfall sendt inn fra klubbens dommerkontakt, vil bli godkjent. Forfall etter denne dato må ordnes av klubbens dommerkontakt.

Dommere/dommerutviklere som ikke møter til kamp, ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret. Arrangøren informerer om at dommere ikke har møtt, via e-post til nhf.ron@handball.no

 • Dommere skal betales via nettbank innen ti – 10 virkedager etter kamp/innlevert oppgjørsskjema.
 • Hjemmelaget skal bære denne kostnad.
 • Reisegodtgjørelsen deles slik mellom klubbene: 
  - Ved en kamp: Hjemmelag betaler fra hjemsted til hall og fra hall til hjemsted.
  - Ved flere kamper i to haller: Hjemmelag i første hall betaler fra hjemsted og til hall. Hjemmelag i den andre hallen betaler fra den første hallen til den andre hallen og til hjemsted.
  - Ved flere haller: Siste hjemmelag som betaler for reise mellom de to siste hallene og til hjemsted.
 • Kjører dommeren bil, skal godtgjørelse fastsatt av NHF Region Øst benyttes. Dommerne skal samkjøre i én bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadressen eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av NHF Region Øst på forhånd og anmerkes på den elektroniske kamprapporten i kommentarfeltet. Kilometergodtgjørelse beregnes fra hjemstedsadresse til kampstedet. Bor dommeren utenfor regionen, kan det kun skrives kilometer fra regionsgrensen til kampstedet.
 • Det gis mulighet for dommere å møte 30 min før kamp, samt bruke 30 min etter gjennomført kamp til dusje, og prate med utvikler. Det er ikke anledning til å skrive at man har kommet tidligere eller vært i hallen lenger enn dette med hensyn til føring av diett.

Utbetaling av WO-honorar til dommere:

Dommere som er satt opp til å dømme kamper der walkover (WO) blir benyttet, har rett på utbetaling av WO-honorar dersom:

 • Dommeren/Dommerne blir varslet om at kampen utgår mindre enn 96 timer før terminfestet kampstart, eller når dommerne møter opp i hall uten forvarsel, og har signert elektronisk på kamprapport for kampen som ikke ble spilt. Hver dommer får kr. 250,- (500/2)
 • For at dette skal dette skal utbetales, er det en forutsetning at NHF Region Øst har mottatt WO-melding fra klubb i henhold til kriterier under pkt. 7. Melding om walkover (WO). På WO-melding skal det stå det følgende; motstander / arrangør /dommere kontaktet sted og klokkeslett. Dommerne sender krav med til regionen per e-post.
 • Ordningen gjelder kun for kamper i regionserien.
 • Ordningen gjelder ikke for kamper i de klassene hvor det er klubbene selv som setter opp dommere; alle kamper i klassene J/G 06-11 år og enkelte kamper i klassene J/G 12 år, samt regionscupkamper.

Klubber som har meldt på tre lag eller flere, har anledning til å la en dommerutvikler telle på dommerkvoten. Klubber som melder på en ekstra dommerutvikler utover det de har mulighet til å melde på til kvoten, får utbetalt kr. 3000,- ved sesongslutt – under forutsetning av at den ekstra påmeldte dommerutvikleren gjennomfører minimum 15 regionstildelte oppdrag i sesongen. Alle må ha gjennomgått obligatorisk utdannelse.

Klubber med påmeldte lag i klassene J/G 09 – 11 år, har anledning til å få godkjent en dommer på dommerkvoten, dersom de stiller med to Dommer barnehåndball + Dommerutvikler barnehåndball. Disse tre utgjør EN dommer på kvoten. Alle må ha gjennomgått obligatorisk utdannelse.

Klubbene søker om godkjenning av pkt. 10 og 11 til NHF Region Øst.

Klasse: Honorarer:
J/G 6-8 år / 4’er håndball 50,- (anbefaling) *En dommer pr. kamp
J/G 09 og 10 år / 5’er håndball    100,- (anbefaling)
J/G 11 år 160,-
J/G 12 år 200,-
J/G 13 og 14 år 220,-
J/G 15 år 320,-
J/G 16 år 350,-
J/G Junior 400,-
3. divisjon 640,-
4. divisjon 400,-
5. - 6. divisjon 350,-
J/G 33 år 240,-
Temaserien J/G 12 år 95,-
Temaserien J/G 13 år 105,-
Temaserien J/G 14 år 165,-
REMA 1000 Hjerteligaen 150,-

Dommerutviklere:

Klasse Dommerutviklerhonorar
12 år 275,-
13 og 14 år 300,-
15 år  435,-
16 år  480,-
Juniorserien 545,-
3. div 870,-
4. div  545,-
5.-6. div 480,-
J/G 33  330,-
Temaserien  275,- per time
Helgesats (ved avtale) 1850,- per dag

Dommerhonorarene kan indeks-reguleres før sesongstart.

Klubbene følger Statens satser for utbetaling av kilometergodtgjørelse og eventuell diett.

Pr. januar 2024 gjelder dette:

Kr. 3,50 pr km (skattefri sats)+ 1,00 pr passasjer
Kr. 3,50 pr km for EL-bil (skattefri sats)

Dommere og dommerutviklere skal ha dekket reise og diett i henhold til Statens satser. Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer én vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. 

Se mer utfyllende informasjon om Statens satser her. 

Alle barn er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år. Les mer om dette her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Skade fra det året spilleren fyller 13 år, meldes til Gjensidige via appen Min Håndball:

Profil + Meld skade. Gjensidige Forsikring telefon: 915 03 100.

Alle som deltar i håndball, må forholde seg til Norges Håndballforbund sine bestemmelser.

Les mer her.

Klubber som har påtatt seg – eller blir pålagt – arrangørtjeneste, vil bli ilagt et gebyr dersom klubben ikke møter, møter for sent, eller ikke gjennomfører arrangementet tilfredsstillende.

Arrangører som ikke fører LIVE eller elektroniske kamprapporter (= fører resultat) i de klassene der dette er bestemt, ilegges et gebyr.

Bruk av klister:

Arrangør plikter å se til at hallens reglement blir fulgt av spillere, ledere og publikum.

Omberammelser innen 10 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 1250,-

Omberammelser innen 5-9 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 2.500, -

Omberammelser nærmere enn 5 – fem dager, gis kun i helt spesielle tilfeller med akutt sykdom:

Hvis et lag må gi walkover på grunn av spesielle tilfeller med akutt og/eller alvorlig sykdom på mist tre spillere, kan klubben søke om å få terminfestet kampen på nytt.

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta på kamp på grunn av sykdom (gjelder ikke skadede spillere), gis det mulighet til omberamming av seriekamper for det laget spillerne tilhører. Denne erklæringen må fylles ut og signeres av klubbens Styreleder eller Daglig leder. I tillegg skal det legges ved - minst tre - bekreftelser fra spillere og/eller foresatte på fravær fra skole/jobb. Erklæringen, samt vedlegg, må sendes til nhf.ron@handball.no senest tre virkedager etter opprinnelig kampdato. Navn på spillere må oppgis i dokumentet.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det avdekkes brudd på årsak til omberammingen, kan dette medføre at kampresultatet settes til 0-0 og seieren tilkjennes motstander. I tillegg kan klubben ilegges en bot stor kr. 5000,-.

IM – Lag som ikke møter til kamp uten å ha meldt forfall i rett tid: Kr. 3.500,-

WO – J/G 06-10 år: Kr. 1.000,-
WO – J/G 11-12 år: Kr. 1.500,-
WO – J/G 13-Junior: Kr. 3.000,-
WO – Senior og J/G 33: Kr. 3.000,-

Arrangør som ikke møter:      Kr. 2.000,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på omberammede kamper, senest fire dager før kampavvikling: Kr. 500,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på hjemmekamper hvor klubben har fått særskilt ansvar for dommeroppsett, senest fire dager før kampvikling: Kr. 500,-

Lag som etter påmeldingsfristen trekker seg fra regionserien:       

Regionserien:
J/G 09 år 2000,-
J/G 10 år 2000,-
J/G 11 år 2000,-
J/G 12 år 2000,-
J/G 13 år 3000,-
J/G 14 år 3000,-
J/G 15 år 3000,- 
J/G 16 år 3000,-
Juniorserien (J/G 17-20 år) 3000,-

Senior 3. divisjon 4000,-
Senior 4. divisjon 4000,-
Senior 5. divisjon 4000,-
Senior 6. divisjon 4000,-

J/G 33 år 4000,-

Intersport Loppetassen: 1000,-
Intersport 4’er runder: 1000,-

Temaserien: 3000,-*
*Trekking fra Temaserien 0-8 dager før runden: 5000,-

Mobile Regionscup 2000,-
Flyball 2000,-
Gutteturneringen 3000,-
Beachserien 2000,-
Beachdagen 1000,-

Påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved trekking av lag.

Dommere og dommerutviklere:

1. gang ikke møtt: Kr. 1.000,-
2. gang ikke møtt: Kr. 2.000,-
3. gang ikke møtt: Kr. 5.000,- + dommeren strykes fra klubbens dommerkvote

I henhold til dommerkvoten vil klubben bli gebyrlagt 15.000 kr. per manglende kvotedommer. I tillegg må klubben sette opp dommere på hjemmekampene til to av klubbens spillende lag. Hvis én av klubbens kvotedommere/- dommerutviklere trekker seg og klubben ikke skaffer ny kvotedommer/dommerutvikler - ilegges et gebyr for manglende erstatter: Kr. 15.000,-

Overprøving av administrative vedtak

Vedtak som ønskes overprøves, sendes NHF Region Øst sin offisielle adresse: nhf.ron@handball.no i henhold til den angitte fristen. Denne må være skrevet under av klubbens styreleder eller lederen i klubbens håndballgruppe.