Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter
Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona og barnehåndballturneringer

Våre klubber skal forholde seg til håndballens egne protokoller hvis det ikke foreligger begrensninger lokalt.

Grunnet økt smitte den siste tiden og flere lokale smitteutbrudd, ble det i uke 44 innført strengere regler nasjonalt. Enkelte kommuner med høye smittetall har ytterligere restriksjoner. Ingen av de nasjonale retningslinjene har innvirkning på den regionale håndballaktiviteten som er i gang. 

Mange er bekymret for situasjonen, noe som er forståelig. Vi må likevel ha tillit til at de lokale og sentrale helsemyndighetene gjør de nødvendige vurderinger når det gjelder gjennomføring av aktivitet. Det er også de lokale helsemyndighetene som vurderer og avgjør hvilke personer som må i karantene ved eventuelt smitteutbrudd, og hvilke personer som kan fortsette med sine aktiviteter som tidligere. 

Det aller viktigste vi gjør i disse dager: 

  • Om du er syk – hold deg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene praktiseres på trening og på kamp.
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp.

Vi ønsker å presisere at de nye retningslinjene ikke påvirker den nasjonale håndballaktiviteten, og at våre klubber, ledere og spillere skal forholde seg til håndballens egne protokoller. De nye retningslinjene har ikke medført endringer i disse. 
 
For barn gjelder: 

OBS! Det kan finnes lokale tilpasninger som følge av kommunale retningslinjer. Disse plikter klubbene å sette seg inn i, og følge. 

Når det gjelder avlysning av barnehåndballturneringer vil det skje i samsvar med gjeldende retningslinjer og i samsvar med de til enhver tid gjeldende anbefalingene. 

Dersom de lokale helsemyndighetene anbefaler at arrangement ikke gjennomføres vil dette rådet følges fullt ut. 

Dersom annet ikke er anbefalt av lokale helsemyndigheter skal håndballkamper og barnehåndballturneringer som utgangspunkt gjennomføres som oppsatt og innenfor gjeldende smittevernprotokoll. Idretten og håndballen har brukt mye tid og ressurser på å utarbeide protokoller for gjennomføring av aktiviteten, og de lokale helsemyndighetene har både kompetanse og oversikt over hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. 

Vi oppfordrer derfor alle til å sette seg godt inn i hva som er gjeldende retningslinjer for det område dere tilhører eller skal besøke, og stole på at kamper kan gjennomføres dersom andre anbefalinger ikke er gitt av lokale helsemyndigheter.