Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lisenskontroll sesongen 2020/21

Vet du som lagleder hvordan du kan sjekke om spillerne dine har betalt lisens?

Fristen for å betale lisens for utøvere i trening med nærkontakt gikk ut 1. oktober 2020, men vi ser at mange spillere enda ikke har betalt. I tillegg til å gi spilleberettigelse fungerer lisensen som forsikring. For de utøverne som foreløpig ikke er i gang med trening med nærkontakt utvides betalingsfristen til fredag 9. oktober, og disse utøverne vil være dekket av LISE PLUSS frem til ny forfallsdato.

Håndballisensen 2020-21 gjelder til 31. august 2021. Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig at den betales innen forfall.

Det er viktig for deg som lagleder å vite hvilke spillere som har betalt lisensen og ikke. Når du velger ut din kamptropp i appen Min Håndball vil det dukke opp en melding om hvilke spillere som ikke har betalt lisens. Da er det viktig at du følger opp dette med de det gjelder. Dersom spilleren eller spillerens foresatte påstår at lisensen er betalt, men det ikke vises må du ta kontakt med oss på regionskontoret. Det kan være at spilleren har flere profiler i Min Idrett (duplikater) eller at de har betalt med feil KID-nummer. Hvis lisensen betales i nettbanken med KID-nummer vil det ta 2-3 virkedager før statusen blir endret til betalt. 

Vi i Region Øst forbeholder oss retten til å ta lisenskontroller hver uke, og gebyret for å bli tatt i lisenskontroll er på 750,- per spiller per kamp.

PS. Dersom en spiller står oppført i kamprapporten regnes det som at spilleren har spilt kampen. Vær derfor nøye når du velger ut kamptroppen til hver kamp. 

Frilisens: Norges Håndballforbund har en frilisensordning knyttet opp mot det enkelte spillende lag. Frilisensordningen innebærer at et spillende lag i kamp i klassene J/G 18 og eldre kan benytte 1 person som ikke har løst personlig lisens. I klassene fra J/G 12 til og med J/G 16 kan det enkelte lag løse én frilisens som gjelder for maks 3 spillere pr. kamp. Les mer om frilisens her.

Les mer om lisens her.