Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overganger

Informasjon og regelverk vedrørende overganger.

 

MERK: Oversikten viser kun overganger der spilleren har akseptert publisering på nett. Alle overganger vises for øvrig hos involverte klubber i SportsAdmin (SA).

Overgang gjøres elektronisk via Min idrett eller manuelt ved innsending av skjema.

Overgangsskjema kan du laste ned fra denne linken (pdf-fil).

Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen. 


1. Logg inn på Min idrett med brukernavn og passord.
2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, så klikk på «Glemt brukernavn og passord»


1. Gå inn på Min idrett og klikk på Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om
3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.
4. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
5. Velg overgangstype.
6. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
7. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
8. Kryss av for «Jeg bekrefter å lest reglene for overgang».
9. Trykk send søknad.

Det sendes automatisk en e-post til foresatt (dersom spilleren er under 18 år), dernest ny klubb for godkjenning. Ny klubb logger seg på via Sportsadmin for å godkjenne overganger. Under "Person" finnes valget "Overgang" og der ligger overganger som venter på godkjenning. Det er ny klubb som avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling. Gebyret på kr 515,- kan foreløpig kun betales online, altså ikke med kidnummer via nettbanken. Når ny klubb har godkjent overgangen, sendes det automatisk en e-post til tidligere klubb. Karantenetiden på 2 dager begynner å løpe fra siste dato i prosessen er gjort. Du kan hele tiden følge med på status i din overgang via Min idrett.

Overgangsskjema kan du laste ned fra denne linken (pdf-fil).

Send alle papirer samlet til NHF enten via e-post overgang@handball.no eller post. Sendes overgangen via e-post ser vi gjerne at alle papirer skannes i én fil enten det er snakk om overgang/utlån for én eller flere personer.

Gebyret for manuelle overganger er kr 615,-.

Sendes overgangen via e-post er det ikke nødvendig å sende original i etterkant.  Dersom papirene skulle vise seg å være uleselig, så gir vi beskjed til ny klubb.

NB!  Karantenetiden, som settes til 2 dager, regnes fra den dato de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. Spilleren kan ikke delta for ny klubb før overgangen er godkjent, registrert og publisert i Min idrett (for spilleren) og Sportsadmin (for klubben). 

Fra og med 15. februar til sesongslutt kan personer over 13 år ikke gis ny spiller- eller dommertilhørighet med unntak av 2 års fravær. Alle overganger som mottas hos NHF eller blir utført elektronisk i denne perioden vil få klardato 01.07., og personen kan ikke delta i obligatoriske kamper for noen klubb i perioden fra og med 15. februar til og med sesongslutt. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse i klubbturneringer i Norge for ny klubb ikke regnes som obligatorisk kamp i denne forbindelse. 

7 dagers regelen ble på Håndballtinget i mai 2013 gjort gjeldende for hele overgangsperioden fra sesongslutt og til og med 14. februar, men avgivende klubb kan på fritt grunnlag avslå en overgang i perioden 1. september - 14. februar, ref § 6 – 2. ledd i reglementet for overgang og utlån

I klartekst betyr dette at etter 1. september må avgivende klubb fortsatt svare på skriftlig henvendelse innen 7 dager, men trenger ikke oppgi årsak for ikke å samtykke i en overgang.  Dersom en klubb unnlater å svare på en skriftlig henvendelse innen 7 dager, taper tidligere klubb sine rettigheter overfor spilleren/dommeren og den nye klubben (dvs at NHF kan behandle og registrere overgangen uten tidligere klubbs samtykke).

Unntaket vil være for en kontraktspiller der kontrakten utløper i perioden 1. september - 14. februar.  I slike tilfeller gjelder at klubben ikke kan motsette seg overgang så fremt spilleren har gjort opp sine forpliktelser.

NB! Husk at overgangspapirer med bekreftelse på skriftlig melding ikke skal sendes inn til NHF før 7 dagers fristen er utløpt. Vi gjør oppmerksom på at karantenetiden på 2 dager først vil bli beregnet fra endt svarfrist (dvs den 8. dagen).

Dersom du ikke gjør din klubbendring via Min idrett, og for at din overgang skal skje så effektivt som mulig og unngå retur av mangelfulle papirer, ber vi om at du/klubben din gjør følgende:

For spillere og dommere over 16 år

 • Del 1 og del 2 fylles ut i sin helhet.
  • Herunder søkerens underskrift, ny klubbs underskrift samt tidligere klubbs underskrift som bekrefter at alle forpliktelser er oppfylt.
 • Overgangsgebyret på 615 kr (manuelle overganger) må være dokumentert betalt enten med datostempel på del 1 eller vedlagt kvittering.  Kvitteringen skal angi hvilken spiller innbetalingen gjelder for. Gjøres det én samlet innbetaling for flere spillere, så skal det også her være angitt hvilke spillere innbetalingen gjelder for. Gebyret innbetales til konto 1813 44 58425.
 • Karantenetiden på 2 dager regnes fra datoen de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. 
 • Papirene sendes samlet til:
  • E-post: overgang@handball.no.
  • Ordinær post: Norges Håndballforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO.  Merk konvolutten "Overgang/utlån".

Dersom du ikke gjør din klubbendring via Min idrett, og for at din overgang skal skje så effektivt som mulig og unngå retur av mangelfulle papirer, ber vi om at du/klubben din gjør følgende:

For spillere og dommere under 16 år

 • Del 1 og 2 fylles ut i sin helhet.
  • Herunder søkerens underskrift, ny klubbs underskrift samt tidligere klubbs underskrift som bekrefter at alle forpliktelser er oppfylt.
 • Karantenetiden på 2 dager regnes fra den dato for når papirene er mottatt hos NHF.
 • Det er ikke noe gebyr for disse overgangene.
 • Papirene sendes samlet til:
  • E-post: overgang@handball.no.
  • Ordinær post: Norges Håndballforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO.  Merk konvolutten "Overgang/utlån".

Det er ikke noe gebyr for denne type overganger, ei heller karantenetid.

Sjekk om det er mulig å melde overgang i "Min idrett". I så fall er spilleren spilleklar samme dag som den nye klubben godkjenner overgangen i SA.

Hvis det ikke går, kan spilleren enten kontakte NHF på overgang@handball.no eller sende inn overgangsskjema i vanlig post.

 • Del 1 fylles ut i sin helhet. Herunder søkerens underskrift og ny klubbs underskrift.  Det er ikke nødvendig med underskrift fra tidligere klubb.
 •  
 • Papirene sendes på e-post overgang@handball.no eller i ordinær post: Norges Håndballforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO.  Merk konvolutten "Overgang/utlån".