Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internasjonale overganger

Slik går du fram ved internasjonale overganger til Norge.

Overgangsskjema kan du laste ned fra denne linken (pdf-fil).

1. Fyll ut det norske overgangsskjemaets Del 1.
   (Du trenger ikke tenke på del 2 og underskrift fra spillerens gamle klubb.) 

2. Betal det norske overgangsgebyret på NOK 615,-.
3. Send overgangsskjemaets Del 1, kopi av kvittering for innbetalt gebyr til
    overgang@handball.no
. I samme forsendelse legger du ved et ark som
    inneholder følgende opplysninger:

a. Opplysninger om spillerens kontraktsstatus (profesjonell eller amatør) i tidligere klubb og kontraktsperiode (dato fra/til).
b. Opplysninger om spillerens kontraktsstatus i den nye klubben. Både hvilke type kontrakt (profesjonell eller amatør) og kontraktsperiode (dato fra/til).
c. Nasjonaliteten til spillerens tidligere klubb.
d. Dato for sist spilte kamp for tidligere klubb.
e. Opplysninger om E-cupspill siste sesong.
f. Opplysninger om spilleren er eller har vært landslagsspiller.
g. Spillerens e-postadresse.

4. Basert på dette vil Norges Håndballforbund sende en ”Transfer request” til det nasjonale forbundet som spillerens tidligere klubb tilhører. Dette forbundet kan benytte inntil 15 dager på å undersøke om spilleren har uoppgjorte forpliktelser med gammel klubb. Så snart det nasjonale forbundet har sjekket med tidligere klubb at alt er OK, sender de et betalingsbrev på det internasjonale gebyret til NHF. Dette gebyrets størrelse er avhengig av spillerens alder og kontraktsstatus.

a. For spillere under 16 år, og som ikke er eller skal være kontraktsspillere er det ikke noe internasjonalt overgangsgebyr. 

b. For spillere over 16 år som ikke har vært (siste 12mnd) eller skal være kontraktsspiller i sin nye klubb er det internasjonale overgangsgebyret på 306 Euro*). For spillere fra Sverige, Danmark, Island, Færøyene, Tyskland, Finland eller Frankrike er gebyret for amatørspillere 253 Euro*)

c. For spillere som har vært under kontrakt (siste 12 måneder) og/eller skal være kontraktsspiller i sin nye klubb i løpet av de neste 12 måneder, er det internasjonale overgangsgebyret på 3.060 Euro*)

I de tilfeller hvor en spiller gjør overgang som amatørspiller og får profesjonell kontrakt innen 12 mnd. etter overgangen er godkjent, må klubben uten opphold melde fra om dette til NHF. Ved slike tilfeller må klubben betale mellomlegget mellom gebyret for amatørovergang og overgang for profesjonell spiller.

d. For spillere som kommer til Norge som utvekslingsstudenter er det ikke internasjonalt gebyr. (Med mindre spilleren skal spille i de 2 øverste divisjonene.)
e. For spillere som beviselig ikke har deltatt for noen klubb de siste 24 måneder, vil det heller ikke være noe internasjonalt gebyr.

5. Dersom den norske klubben ikke har gjeld til NHF, vil NHF forskuttere det internasjonale overgangsgebyret, og fakturere klubben etterskuddsvis. (I motsatt fall vil NHF måtte kreve det internasjonale gebyret forhåndsinnbetalt av den norske klubben.)

6. Sitt rolig og vent på at spilleren blir klarert. 

Lenke til det internasjonale overgangsreglementet

*) Satsene gjelder fra 1. juli 2023.

KJEKT Å VITE I TILLEGG

1. Spillere som er under kontrakt:
• Her er (som i Norge), en overgang avhengig av at spillerens tidligere klubb samtykker i overgangen. Normalt vil dette innebære frie forhandlinger mellom klubben. Disse forhandlingene bør være avsluttet (og skriftlige), før overgangen igangsettes.

2. Utdanningskompensasjon:
• For spillere født mellom 1. juli 2000 og 30. juni 2007, kan spillerens tidligere klubb kreve utdanningskompensasjon i henhold til EHFs regelverk. EHF har satt et øvre tak på utdanningskompensasjonen til 3.570 Euro pr sesong. For at en klubb skal kunne kreve utdanningskompensasjon gjelder:

a. Spilleren må ikke være i et løpende kontraktsforhold med sin tidligere klubb.
b. Det kan kun kreves kompensasjon for sesonger der spilleren har hatt profesjonell kontrakt med sin tidligere klubb.
c. Det kan kreves kompensasjon for sesonger der spilleren går fra å ha amatørkontrakt til profesjonell kontrakt. Størrelsen på utdanningskompensasjonen avgjøres av om klubbens nasjonale forbund betegnes som «Top National Federation» (1.530EUR), «Developed National Federation» (1020EUR) eller «Emerging National Federation» (510EUR). Her ser du hvilke land som hører til hvilken kategori.

I tillegg til at spillerens tidligere klubb kan kreve utdanningskompensasjon, kan også et nasjonalt forbund kreve utdanningskompensasjon for landslagsspillere. Her er det øvre taket satt til 1.530 Euro for hver sesong spilleren har vært på landslaget.
En eventuell tvist om utdanningskompensasjonen vil ikke stoppe overgangen.
En slik kompensasjon, om spiller har vært amatør eller profesjonell, har klubben rett til å kreve ihht IHFs regelverk.

3. Arbeids- og oppholdstillatelse
• I henhold til NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement 16-2.2.1 må ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge dersom dette kreves av norske myndigheter for å kunne delta for sin norske klubb. Sjekk reglene som gjelder for arbeids- og oppholdstillatelse på UDIs nettsider. I de tilfellene det er påkrevet med uttalelse fra NHF, vil NHF kunne utforme et anbefalelsesbrev. (Dette gjelder i hovedsak spillere eller trenere som kommer fra land utenfor EØS området og som helt eller delvis skal leve av håndballen.

NHF gjør oppmerksom på at alle spillere med utenlandsk statsborgerskap må registreres før de kan delta i kampaktivitet. Spillere som tidligere har deltatt i håndball i ett annet land må melde internasjonal overgang før de kan spille for norsk klubb. Spillere som tidligere ikke har spilt håndball må sende en henvendelse til NHF, slik at dette kan bekreftes av forbundet i den nasjonen som spilleren har sitt statsborgerskap. Dette gjelder spiller i alle aldre.

Det presiseres at personer med flyktning eller asylstatus også må meldes inn, men her vil det kun være en bekreftelse fra det internasjonale håndballforbundet som vil være nødvendig.

Det vil ikke være gebyr for registrering av spillere som tidligere ikke har spilt håndball. Alle internasjonale overganger har kr 615,- i gebyr, dersom spilleren tidligere har spilt håndball. Dersom spilleren er under 16 år, ikke har spilt håndball de siste 24 mnd. eller er utvekslingsstudent, så vil det ikke komme internasjonalt gebyr i tillegg.

Alle henvendelser vedrørende overganger eller registrering av spillere med utenlandsk statsborgerskap kan rettes til overgang@handball.no

NB: 
Fra og med 2013 må alle spilleragenter inneha IHFs Spilleragent-lisens.