Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommers ansvar

Dommer har, i tillegg til å dømme kampen, ansvar for å kontrollere at kamprapporten er fylt korrekt ut, både før og etter kampen.

Dommer skal passe på at kamprapporten er fylt korrekt ut og etter kampen godkjenne dette ved å signere med PIN-kode.

Dommers rutiner tilknyttet Digital kamprapport er følgende:

 1. Før kamp (pkt 17.3 i Regel 17 - Dommerne i Spilleregler håndball)
  1. Passe på at begge lag har fylt inn kamptropp.
  2. Passe på at begge lag har signert for å bekrefte kamptropp.
  3. Sørge for at sekretær haker av dersom oppsatt dommer ikke møter og fyller inn erstatningsdommers navn.
  4. Be sekretær skrive inn evt. kommentarer om det er speseille forhold tilknyttet kampen, under Internte notater.
 2. Under kamp (pkt 17.8 i Regel 17 - Dommerne i Spilleregler håndball)
  1. Kontrollere at sekretær har notert riktig bestrafning på riktig spillere/lagledere, ut fra egne notater.
  2. Kontrollere at pause- og sluttresultat er riktig i kamprapporten.
 3. Etter kamp (pkt 17.10 i Regel 17 - Dommerne i Spilleregler håndball)
  1. Kontrollere at kamprapporten er fylt ut korrekt
  2. Be sekretær skrive inn evt. kommentarer om det er speseille forhold tilknyttet kampen, under Internte notater.
  3. Signere kamprapporten med PIN-kode fra Min Håndball app'en, for å godkjenne kamprapporten.
  4. Signere ved evt. varsel om protest.

Her ser en hvordan de ulike nevnte oppgavene utføres i LIVE-admin:

Dersom det er ønskelig å legge til kommentar til kampen, før, under og/eller etter kampen, gjøres dette enten i vinduet Registrering ved kampslutt

Avslutt_RegKampslutt.PNG

i feltet bak "Internt notat (Lagres automatisk)"

Avslutt_Kommentar.PNG

eller i signeringsvinduet mellom kamptropp og feltene dommere (og lagledere) legger inn sine PIN-koder for signering.

Merk at tekst som legges inn i dette feltet lagres automatisk.

Les også mer om å avslutte kamp og å signere kamprapport.

Dersom oppsatt dommer ikke møter til kampen, må dette registreres i den Digitale kamprapporten før eller etter kampen.

Dette gjøres som følger:

Velg "Registrering ved kampslutt" i hovedmenyen

Protest_MenyValg.PNG

Klikk på "Signer Kamprapport" knappen

SignerKamprapport_Knapp.PNG
Klikk på knappen "Signer Kamprapport" over kamprapporten (om den kommer opp). SignerKamprapport_SignKampKnapp.PNG

Scroll så ned til feltene hvor dommere (og lagldere) legger inn PIN-kodene for signering av kamprapport.

Hak av for "Ikke møtt" for dommer(e) som ikke møtte til kamp. 

Legg så evt inn navn til dommer (eller en annen) som dømte kampen i stede for oppsatt dommer.

SignerKamprapport_Fritekstdommer.PNG

Merk at denne "Fritekst" dommeren kan ikke signere kamprapporten etter kampen.

Bekreft ved å klikke den grønne knappen "Signer".

Gå så evt. tilbake, ved å klikke "Tilbake"knappen.

Se hvordan her:

 

Etter at kampen er ferdig, skal kamprapporten signeres med PIN av dommer i alle kamper! I tillegg skal den signeres lagledere for hvert lagene i NHFs seriene Rema 1000-ligaen, 1. divisjon, 2. divisjon og NM senior.

PIN-kode får dommere (og lagledere) ved å logge inn i app'en Min Håndball og gå inn i Profil-siden.

Når kampen avsluttes ved at en "Avslutter omgang og kamp" når siste omgang er ferdigspilt  (eller velger en Registrering ved kampslutt i hovedmenyen), kommer en til vinduet "Registrering ved kampslutt". Fyll her inn de ulike feltene og så klikk den grønne knappen "Signer Kamprapport". SignerKamprapport_Knapp.PNG

Da åpnes først et vindu hvor den Digital kamprapporten er fylt ut med all registrerte data fra kampen oppsummeres. Dommer går gjennom for å kontrollere at alt er likt med egne notater, før sekretær klikker på knappen "Signer Kamprapport"

SignerKamprapport_SignKampKnapp.PNG

Da kommer en først få følgende informasjonsvarsel

SignerKamprapport_Varsel.PNG

Når en bekrefter, kommer en til vinduet Signer kamprapport, som først viser kampdata og kamptropp for hvert lag, med avhakning for deltatt:

Skjermbilde 2022-08-17 kl. 09.04.38.png

Dersom det er ekstra kommentarer som skal være med i den signerte Digitale kamprapporten, må dette fylles ut i feltet "Internt notat" under kamptroppene.

SignerKamprapport_Kommenter.PNG

Når hver av dommerne skal signere, klikker de først på den svarte knappen Signer bak eget navn:

Skjermbilde 2022-08-17 kl. 08.34.07.png

I pop-up boksen som da dukker opp må aktuell dommer hake av og bekrefte at kamprapporten er riktig utfylt, før dommer skriver inn egen PIN-kode og klikker den grønne Signer-knappen (denne knappen blir ikke aktiv før en har haket av bekreftelsen og flyt inn PIN-kode):

Skjermbilde 2022-08-17 kl. 08.34.25.png

Det kommer da, etter noen sekunder, en tekst bak feltet for PIN-koden, en tekst om PIN er godkjent eller ikke:

SignerKamprapport_PINbekreft.PNG

Dersom turneringen kampen tilhører til sier det, skal så også en lagleder (fortrinnsvis Lagleder A) signere for å bekrefte at kamprapport er riktig utfylt, og da spesielt med tanke på at deltatt avhakningen stemmer med hvilke spillere som har entrert banen under kampen.

Dette vises med avhakning i Deltatt-kolonnen bak hver spiller.

imageh4b5.png

Merk at dersom en spiller har en hendelse (mål, bestrafning ol.) registrert på seg, vil en ikke kunne fjerne avhakningen, uten at hendelsene først flyttes til annen spiller.

SignerKamprapport_DeltattFeil.PNG

For å godkjenne og signere, klikker lagleder på den svarte Signer-knappen bak eget navn. Da kommer en pop-up boks hvor lagleder haker av for å bekrefte at kamprapport er riktig utfylt, før laglederen legger inn egen PIN-kode og klikker den grønne Signer-knappen:

imageq6ppa.png

Når alle som skal signere har signert, klikker en på den røde knappen "Fullfør og Avslutt kamp". Om ikke dommerne har signert, vil en få følgende varsel. SignerKamprapport_Varsel.PNG

 

Les mer om å avslutt kamp.

Se film hvordan kamp avsluttes og kamprapport signeres:

Dersom det før, under eller etter kamp skal varsles om protest, gjøres dette under menyvalget "Gå til LIVE Registrering".

Protest_MenyValg.PNG

Velg så Protest-knappen under kommentarfeltet "Interne notater" i vinduet "Registrering ved kampslutt".

Slik at knappen "Registrer ny protest" kommer til syne lenger nede i vinduet.

Protest_Knapper.PNG
Då kommer en rullegardin til syne - Velg lag. Klikk på denne for å velge hvilke lag som ønsker å varsle om at det kommer en protest. Protest_VelgLag.PNG

Da kommer det opp signeringsfelt for hvert av lagene, samt evt. kampens (dommer(e)):

Protest_PIN.PNG

Det laget som varsler at det kommer en protest, MÅ signere med PIN, mens motstanderlag og kampens dommere skal signere så langt det lar seg gjøre.

I utg.pkt skal Lagleder A fra hvert lag signere, og er foreslått for hvert lag. Men om dette ikke lar seg gjøre, kan en velge en annen lagleder ved å klikke i rullegardin-feltet og velge en annen registrert lagleder.

For å signere fyller en inn alle de ulike personenes PIN-kode i feltet bak navnet, og klikker på Signer-knappen under.

Dersom PIN-kode er lagt inn og riktig, vil en grønn kvitteringsmelding komme opp i høyre hjørne. Protest_RiktigPIN.PNG
Skulle PIN-kode for protesterende lag være feil eller mangle, vil en rød varsel om dette dukke opp. Protest_FeilPIN.PNG
Dette i tillegg til bekreftende tekst bak hver enkelt person en legger inn PIN-koden for. Protest_PINbekreft.PNG

Når PIN-koder er bekreftet, vil en tekst for bekreftelse av signering, bli lagt inn i kommentarfeltet "Interne notater" over (denne teksten legges bak evt. allerede lagt inn tekst):

Protest_SigneringsBekreftelse.PNG

Merk at dette kun er varsling om protest, og protest må uansett sendes formelt riktig i henhold til Protest- og Disiplinærreglementet og Bestemmelser om protester.

Se film om hvordan en registrerer varsel om protest:

Når en er logget inn, vil en også kunne hente PIN-kode som trengs for bl.a. Lagledere, Dommere og Delegater når en skal signere i den Digitale Kamprapporten.

Gå da til Profil-siden og klikk på den grønne knappen "Hent pin". Da kommer et pop-up vindu frem med din PIN. Denne PIN-koden er konstant og kan kun hentes via denne app'en.

PIN-koden er personlig og skal ikke utleveres til andre!

 

Les mer om Signering i Digital kamprapport (LIVE)

Skjermbilde 2016-08-30 11.04.18.png

 

Merk at du kan få generert ny PIN, ved å gå til app'ens menyvalg Innstillinger (tannhjulet) - les mer under pkt Innstillinger.