Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tingsalen
Håndballtinget 2022 er åpnet.
Foto: Svein Andre Svendsen

Håndballtinget 2022 i Sandefjord

Håndballtinget 2022 ble avholdt holdt på Scandic Park i Sandefjord 6. til 8. mai 2022.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Håndballtinget er Norsk håndballs øverste organ. Her er hele håndball-Norge samlet i tre dager, og det ventes gode diskusjoner til beste for norsk håndball de kommende årene.

Se innkalling og Tingdokumentene for detaljert program og forslag.

176 deltakere var på plass på årets Håndballting. 

Tingforhandlingene startet kl. 16.00

Håndballpresident Kåre Geir Lio ønsket velkommen og åpnet det 54. Håndballtinget og takket for stor innsats gjennom de siste tre, krevende årene for norsk håndball.

Idrettspresident Berit Kjøll hilste til tinget og sa at hun er stolt av norsk håndball og ba om en ekstra applaus til alle frivillige.

20220506-Berit-Kjøll.jpg

Foto: Svein Andre Svendsen

Generalsekretær Erik Langerud gikk gjennom "rikets tilstand" - et tilbakeblikk på den tre år lange tingperioden. Den handlet naturlig nok litt om koronasituasjonen og smittevern, men også høydepunkter som:

 • EM 2020 for menn i Trondheim - folkefest i Trondheim Spektrum
 • VM-kampen 2021 mot Iran som ble større enn håndball da Irans målvakt ble kampes spiller
 • Aktivitet for HU-lag - ekte idrettsglede
 • Landslagenes prestasjoner - medaljer i en rekke mesterskap
 • Beachhåndballjentenes bikinikamp som førte til endring av drakten
 • Champions League-gull til Vipers i koronasesongen 2020/21
 • Mangfold i håndballen - det skal være plass til alle
Erik Langerud
Fredag kveld feiret NHF sin 85-årsdag, og i den anledning ble det delt ut flere viktige priser.
Foto: Kirsten BIrkeland

Per Otto Furuseth fikk NIFs hederspris

Innsatsprisen for 2019, 2020 og 2021 ble utdelt til Grethe Tønnesen, Anne Kauppi og Gunne Westreng Gustavsen

Håndballpresident Kåre Geir Lio innledet lørdagen med presidentens time. Mellom musikalske innslag av Heidi Solheim med band, var han innom en rekke viktige områder i norsk og internasjonal håndball og verden rundt oss. Han oppfordret organisasjonen til å være modig og gjøre hverandre gode i årene som kommer.

Han takket det sittende forbundsstyret gjennom de siste tre årene for gode diskusjoner og godt samhold. Han rettet også en takk til alle ansatte i norsk håndball med generalsekretær Erik Langerud i spissen.

Presidentens time

Foto: Kirsten BIrkeland

Etter en liten pause, ble rapporter og regnskap gjennomgått og vedtatt med få kommentarer. 

Håndballtinget behandlet deretter de innkomne forslagene. Her er noen av sakene og vedtakene.

Med basis i anbefalingene i rapporten fra Organisasjonsutviklingsutvalget, ber Håndballtinget det nye Forbundsstyret om å fortsette forbedringsarbeidet i og av organisasjonen innenfor dagens organisasjonsmodell. Det forutsettes at dette gjøres i nært fellesskap med regionene.

Håndballtinget vedtar at Forbundsrådet skal opprette et utvalg som skal utrede og foreslå tiltak og løsninger for å skille lisens og annen finansiering av norsk håndball og etablere løsninger som bidrar til å redusere økonomi som barriere i håndballidretten.

Forbundsstyret gis i oppgave å etablere retningslinjer for valgkomiteen basert på den sunne fornuften og de premisser som har vært rettesnor for valgkomiteen i NHF gjennom mange år.

NHF går bort fra ordningen med varamedlem i styret slik at alle styrerepresentanter er fullverdige styremedlemmer.

Håndballtinget vedtok å opprette et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal beste å av 12 ungdommer mellom 15 og 26 år med representasjon fra alle regionene.

20220507 prisvinnere.jpg
Foto: Svein André Svendsen

Åtte priser ble delt ut under Håndballens Hederskveld lørdag. F.v.: Thorir Hergeirsson, Annica Andersson, Morten Wolden, Rita Ottervik, Gjøril Anett Johnsson Solberg, Marianne Rangen, Einar Nordhus og Vedrana Terzic. Foto: Svein André Svendsen.

Lørdag kveld var det klart for Håndballens Hederskveld. Mellom morsomme innslag fra konferansier og komiker Nils Ingar Aadne, og nydelig sang fra Lars Lillo-Stenberg, ble åtte hederspriser delt ut til full jubel og stående applaus fra salen. 

Les mer om prisutdelingen her. 

Forbundsstyret
Tingforhandlingene startet kl.09.
Foto: Kirsten Birkeland

Forslag til strategiplanen 2022/25 ble lagt frem for Håndballtinget. Saken skapte engasjement og flere delegater deltok i ordskiftet. I forbindelse med behandlingen vedtok Håndballtinget i tillegg at det skal etableres et landslag i rullestolhåndball, at det skal jobbes for at økonomiske barrierer skal bygges ned ved slik at det blir gratis halleie for barn og unge. Til sist ble et forslag om en investeringsstrategi for Asbjørn Henriksens minnefond vedtatt. Til slutt ble hele strategiplanen vedtatt av Håndballtinget.

Håndballtinget vedtok også en resolusjon om norsk håndballs rolle i utlandet

Dette skapte stort engasjement, og endte med en resolusjon med følgende innhold:

NHF og dets medlemsklubber:

 • Skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot seniorlandslag eller klubblag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. 
 • Skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater. 
 • NHFs representanter skal stemme mot tildeling av mesterskap til land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det gjelder mesterskap på alle aldersnivåer.
 • NHFs representanter skal klart gi uttrykk for norsk håndballs holdning til saker fra EHFs og IHFs talerstol. 

Budsjett for tingperioden 2022/25 ble vedtatt.

Valgene

Valgkomiteen presenterte sitt forslag til nye kandidater til Forbundsstyret og komiteene, og alle innstilte ble valgt ved akklamasjon. 

Disse ble valgt på Håndballtinget

De som går ut av styret og komiteene fikk utdelt sine hedersmerker

Håndballpresident Kåre Geir Lio hevet Håndballtinget 2022 og takket for et fantastisk håndballting.

- Det har vært spennende med gode diskusjoner og saker, ikke minst resolusjonen om internasjonalt arbeid. Måten vi avholder tinget vårt på, kan vi være både stolt og bekjent av, sa han til forsamlingen.

Han lovet innsatsvilje og begeistring fra det nye styret de kommende tre årene.

- Jeg ønsker meg en organisasjon som er lite byråkratisk, tett på klubber og lag, lite firkantet, men fleksibel og tilpasningsdyktig. Da kna vi lage store opplevelser sammen. Vi skal være modige og begeistret, og det skal ikke stå på innsatsviljen. Jeg er stolt og glad for å høre til i norsk håndball og har fått fornyet et lederansvar jeg tar på fult ansvar sammen med et kompetent styre, avsluttet han.