Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Erik Langerud
Foto: Erik Langerud

− Vi er veldig fornøyde med Kina-samarbeidet

Ledelsen i Norges Håndballforbund er godt fornøyd med utbyttet fra idrettsavtalen mellom Norge og Kina.

Idrettssamarbeidet mellom Norge og Kina har fått medieoppmerksomhet den siste tida. For norsk håndballs del startet dialogen med Kina med et innledende møte 30. oktober 2017.

Møtet ble initiert og koordinert av Norges Idrettsforbund (NIF). Foruten den kinesiske delegasjonen var blant annet daværende idrettspresident Tom Tvedt og Gerhard Heiberg til stede. Norges Håndballforbund var representert ved håndballpresident Kåre Geir Lio og generalsekretær Erik Langerud.

− Vi er grunnleggende positive til å diskutere slike samarbeidsavtaler som dette, og det var derfor ikke vanskelig å lage en avtale med Kina. Et sentralt poeng for oss er at vi ønsker å utvikle håndballsporten internasjonalt, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

− Og det er viktig å understreke at vi ikke har mottatt noen andel av det beløpet NIF er tildelt. Vi har heller ikke brukt av Norges Håndballforbunds midler til Kina-samarbeidet. Alt av håndballsamarbeid mellom de to statene er fullfinansiert av Kina, sier Lio.

Siden avtalen ble underskrevet har det vært en rekke besøk, samlinger og møter mellom Norge og Kina. Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, fastslår at samarbeidsavtalen har vært positiv.

− Dette har vært en fin avtale for håndballens del. Vi har utvekslet erfaring og kompetanse, vi har gjort masse aktiviteter sammen, og alt er gjort på Kinas regning, sier Erik Langerud.

− Kinesiske lag har vært i Norge, vi har vært i Kina, de har hatt trenere og ledere på besøk her og vi har hatt trenere og ledere på besøk hos dem. Det har vært treningskamper med mellom 10 og 20 norske lag involvert. Kina har opptrådt veldig ryddig ovenfor oss. Vi er altså veldig fornøyde med samarbeidet. Gjennom dialogen har vi belyst andre temaer som barneidrettsbestemmelser, antidoping, utdannelse med mer, fortsetter Langerud.

− I tillegg har vi sett en stor egennytte i dette, gjennom at vi ønsker å utvikle håndballen internasjonalt. Kina, India og USA er eksempler på land hvor idretten vår har stort potensial, og vi i Norges Håndballforbund er interessert i å bidra til den utviklingen. Gjennom sin finansiering har Kina trolig lagt igjen mellom fem og sju millioner kroner i Norge på sine besøk her, penger som har kommet både næringslivet og idretten til nytte, sier Erik Langerud.

 

Aktuelle artikler om Kina-samarbeidet:

I november 2019 var Aker Topphåndball i Kina for å utveksle erfaringer og spille treningskamper. Handball.no publiserte denne artikkelen før avreise, hvor mange av prinsippene bak samarbeidet belyses: https://www.handball.no/nyheter/2019/11/aker-topphandball-skal-fa-kina-i-vm-form/

I etterkant av turen uttrykte begge parter tilfredshet med det som var oppnådd: https://www.handball.no/nyheter/2019/11/-bade-kina-og-aker-var-fornoyd-med-utbyttet/

Ett år før Aker besøkte Kina, altså høsten 2018, var det kinesiske kvinnelandslaget i Norge, for å høste impulser: https://www.handball.no/nyheter/2018/11/kinabesok-i-oslo/

Det oppholdet ga også verdifulle erfaringer for norske dommere: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/dommer/kinabesoket/

Aker Topphåndball og Kina