Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spillerutvikling.jpg

Spillerutvikling i Innlandet - Ses. 2023-24

NHF Region Innlandet inviterer klubbtrenere til Teamsmøte for oppstart av spillerutvikling 13 og 14 år.

Dato: 20. september
Tid: 20:30 - 21:30
Sted: Digitalt teamsmøte

Påmelding til teamsmøte for klubbtrenere/sportsligledere for 13 og 14 årsspillere.

I NHF Region Innlandet starter spillerutviklingene fra 13 år og spillerutviklingen i Innlandet følger utviklingstrappa i NHF. Det er utarbeidet et utviklingsløp for spillere fra klassen 13 år og opp til 17 år. Spillerutviklingstiltakene er alt fra et breddetilbud til treningsmiljøer som er mer spisset.

Vi benytter både sonesamlinger og temasamlinger for 13 og 14 åringer. Når spillere blir eldre og fra siste del 15 år til 17 år vil det være uttakssamlinger i større grad. For å lese mer om spillerutviklingen (SPU) i Innlandet klikk her.  

For hvem er tiltakene?
SPU 13 er for spillere født 2010
SPU 14 er for spillere født i 2009
SPU 15 er for spillere født 2008

Spillerutviklingen følger utelukkende det året man er født, selv om man spiller på et lag med eldre spillere eller spiller på dispensasjon med yngre spillere. 

Hva er vi på jakt etter?
Generelle forutsetninger. 
Spillerne som viser gode holdninger i klubb og på SPU samlinger, er 100% skadefri, og har et ferdighetsnivå som gjør at man klarer å følge det som skjer på samlingene.

Beskrivelse av tiltak
SPU 13 og 14 år er et tilbud til spillere fra klubber i Norges Håndballforbund Region Innlandet (RI). Regionen setter sammen grupper geografisk og hvert SPU-miljø vil på denne måten bestå av spillere fra ulike klubber. Geografisk inndeling gjøres for at vi ønsker å skape gode relasjoner i nærområdet og for å minske belastningen med for lang kjøring mellom treningsarenaer.
Det vil være fire-fem SPU miljøer for jentene og et eller to SPU miljøer for guttene i disse to årsklassene. Det er lagt opp til samlinger i hvert miljø og en storsamling før jul og en i februar. Første storsamling for alle 14 års miljøene er lørdag 09. desember 2023 og for 13 års miljøene vil storsamlingen være søndag 10. desember 2023.

For å lese om mer om SPU 13 år, SPU 14 år og SPU 15 år.

Regionen gjør ingen uttak av spillere på SPU 13, 14 og starten av 15 år, men klubbtrener i samråd med sportsligleder i sin klubb gjør en prioritering i sitt lag og bestemmer selv hvilke spillere han/hun mener vil være best egnet for deltakelse til sonesamlinger i SPU. 

Antall spillere
SPU miljøene vil bestå av ca. 25-28 spillere hvorav tre-fire er målvakter. Miljøene ledes av spillerutvikler fra RI, og for at klubbene skal få med spillere på SPU forventes det at klubbtrener stille på øktene som en del av trenerutviklingen og for å holde dialogen med våre spillerutviklere. Dersom det er mange klubber i sonen, er det i utgangspunktet ca. 4 plasser pr. klubb, men vi ønsker at dere innmelder flere spillere.

Treningstider
Alle klubber som deltar i SPU miljøer må melde inn treningstid som kan benyttes. Det meldes inn tre dager og tider som klubbene kan avgi tid til SPU-samlinger. Det er ønskelig og tenkt at dette går på rundgang. Da blir det en gang i hver klubb mest sannsynlig. 

Oppstart

  • Oppstartmøte for klubbtrener er onsdag 20. september kl. 20:30-21:30
  • Påmeldingsfristen for å melde inn spillere er satt til søndag 01. oktober.
  • Vi ønsker å ha første samling allerede i oktober/november. Derfor er det viktig at vi har rammen på plass så tidlig som mulig. 
  • Klubber melder inn spillere etter retningslinjer beskrevet under generelle forutsetninger. 

Innmelding av spillere til spillerutvikling 13 år (født 2010) gjøres via lenken her innen 01. oktober 2023.

Innmelding av spillere til spillerutvikling 14 år (født 2009) gjøres via lenken her innen 01. oktober 2023.

Innmelding av spillere til spillerutvikling 15 år (født 2008) gjøres via lenken her innen 15. september 2023.

Kontaktpersoner
I innmeldingen av spillere må det meldes inn ansvarlig trener som vi samhandler med gjennom sesongen. Klubbtreneren er viktig for oss med tanke på god dialog om spillere i årgangen. Samlingene våre er et naturlig møtepunkt for faglige diskusjoner, og en del av trenerutviklingen. Derfor er det forventet og ønskelig at klubbtrener følger spillerne på samling, slik at de kan ta med seg temaene og øvelsene tilbake til eget lag.

Vi ønsker å benytte lagbilder fra samlinger på regionens nettsider. For å kunne gjøre dette trenger vi at dere i klubbene tar en runde på Retningslinjer for publisering av blider.

Har du noen spørsmål om spillerutviklingen i Innlandet er det bare å ta kontakt med Espen Fossli Olaussen på e-post: espenfossli.olaussen@handball.no eller på telefon 94895229.