Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2020_kortbane_spill.jpg

5'er håndball 9 og 10 år

Her finner du informasjon om 5'erhåndball for gutter og jenter 9 og 10 år i Region Innlandet.

Det spilles femmerhåndball på kortbane. 

Hensikten med 5'er håndball på kortbane er at utviklingen av håndballspillet vil skje gradvis og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane.

Dette uten å gå på kompromiss med hensynet til mange ballberøringer, trening av tekniske detaljer og grunnelementene i håndball. Det er viktig å ivareta den enkelte spillers nåværende nivå, men også bevare spillernes nysgjerrighet etter å nå neste nivå (større bane, flere regler og fokuspunkter).

5'er håndball på kortbane er:

 • Begeistringballfølelse
 • Romorientering
 • Fellesskap
 • Tekniske utfordringer
 • Fokus på utvikling i håndballen.

Banen er 25,5-26x20 meter.
Her kan du lese mer om kortbanehåndball. 

Det holdes oppstartsmøte for påmeldte lag før sesongstart. Hvert lag må være representert med minimum en person på webinaret. 

Arrangementstips - her finner dere nyttige tips til gjennomføring av arrangement.

Spillerliste for Aktivitetsserien 5'er håndball. Det brukes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til nhf.innlandet@handball.no  

Kontakt gjerne vår barnehåndballansvarlig Guro Renolen Brandtzæg om du lurer på noe rundt de yngste håndballspillerne.
Eventuelt kan du kontakte sentralbordet: 48095500

Husk at du som er lagleder, må ha lagt inn e-postadresse for å få endringsmeldinger! Ta kontakt med oss om du lurer på hvordan du gjøre dette.

Oversikt over hvilke helger det spilles 5'er håndball sesongen 2023-2024.

28.-29. oktober Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
11.-12. november   Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
2.-3. desember    Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
6.-7. januar  Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
20.-21. januar Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
10.-11. februar Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
16.-17. mars Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
13.-14. april

Aktivitetsserien 9 år – 8. runde

   
21.-22. oktober  Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
4.-5. november Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
18.-19. november Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
9.-10. desember  Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
13.-14. januar  Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
27.-28. januar  Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
17.-18 februar Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
09.-10. mars Aktivitetsserien 10 år – 8. runde
6.-7. april Aktivitetsserien 10 år – 9. runde

Kampene finner du i terminlisten, under valget KAMPER

Her søker du fram kampene for ditt lag ved å skrive klubbnavn  og klassen du søker opp.

F.eks.: LFH09 jenter 10

Da kommer terminlistene til alle lagene som klubben har meldt på i jenter 10.

For å lage en best mulig serie er ikke alle kampene til f.eks LFH09 jenter 10-3 i samme pulje, det er derfor lurt å søke opp kampene for laget, ikke for den puljen laget ditt hører, til i de første kampene. Puljetilhøringet er ikke 100% gjennom sesongen.

 

Det er arrangøren sitt ansvar å sette opp dommere til kampene. Hvis arrangøren er i manko på dommere, kan naboklubber kontaktes.

Når dommeren er ferdig med sine kamper, skal skjema for dommerregning fylles ut, og arrangør og dommer blir enige om betaling, kontat i hallen eller overførsel til bankkonto. 

16.1 Utgiftsdekning til dommere

Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

 • 9-10 år anbefalt            kr 110,-

Spilleregler for 5'er håndballsesongen 2023-24 
Se flere barnehåndballbestemmelser her

Det brukes ikke måltavle i femmerhåndball.
Banesekretariatet fører resultatet. 
I barnehåndballen brukes det ikke Time Out.

 

 

 • Alle lag skal ha hjemmearrangement i løpet av sesongen
 • Lagene skal spille tre kamper hver runde. Unntak kan likevel forekomme
 • Regionen endrer kampoppsettet ved trekking av lag inntil fire dager før kampdag. Etter dette blir kampene fjernet og ikke erstattet. Arrangerende klubb har ansvaret for nytt kampoppsett i hallen.
 • Varierte motstandere
 • Reiseveg skal tas hensyn til så langt det lar seg gjøre. Laget må regne med å reise til nabosonen.
 • Flere lag fra samme klubb kan ikke regne med å få spille i samme hall
  • For å klare å opprettholde variert motstand
  • Unngå internkamper
 • Lag fra samme klubb blir satt opp på ulike dager for å kunne benytte spillere/trenere på tvers av lagene
 • Lag som trekker seg etter at kampoppsettet er publisert ilegges et gebyr. Se pkt. 15 i Reglementet for 2023-24.
 • Det er ikke mulig å flytte kamper til andre helger

Ved påmelding av lag har dere et kommentarfelt hvor dere kan skrive inn hensyn dere ønsker vi skal imøtekomme for sesongen. Ønskene som ble spilt inn i sist sesong, gjelder ikke denne sesongen. Disse ønskene vil vi ha før vi lager oppsettet slik at vi får færre endringer underveis.

 

Vi får en del henvendelser og ønsker å presisere følgende - gjelder alle klasser:

 1. Spillere som må spille på tvers av flere lag i samme aldersgruppe.

Her setter vi opp lagene på ulike dager (lørdag og søndag). Da holder vi oss innenfor reglementet som sier at en spiller max kan spille tre kamper pr dag med tilstrekkelig pause. Helhetsbelastning på enkeltspillere må alltid vurderes!

 1. Lag som må være i samme hall pga trener/lagleder må være med på alle lagenes kamper.

Skal vi klare å forholde oss til retningslinjene om varierende motstand og unngå internkamper, kan vi ikke sette opp lagene i samme hall. Løsningen her vil være å sette opp lagene på ulike dager (lørdag/søndag). Eventuelt kan klubben spille internkamp eller benytte seg av foreldre som lagledere.

 1. Lag som må være i samme hall pga hjemmearrangement.

Dette har vi forståelse for, og noe vi vil ta hensyn til ved ønske fra lagene.