Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intersport 4er 640.jpg

Intersport 4'er håndball

Her finner du all info om Intersport 4'erhåndball. Klikk på rundedatoer for arrangementsoversikt.

INTERSPORT 4’ER SIN VISJON er å skape en tidlig interesse for idrett og spesielt håndball. Ikke bare for utøverne - men også overfor søsken, foresatte og resten av familien. 
Dette gjør vi gjennom et arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. Intersport 4’er er en positiv opplevelse som alle ønsker å ta del i. Det er sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse.
For at barna skal få den beste følelsen etter en runde med kamper, er det viktig at de voksne setter seg godt inn i reglene på forhånd. Husk at Intersport 4’er ikke er en arena for suksessrike trenere, men en arena for glade håndballbarn.

Ingen lag behøver å vinne med mer enn 5-6 mål. Det kan vi voksne sørge for. Det er ikke måltavler under kampene i Intersport 4’er.

Kontakt gjerne vår barnehåndballansvarlig Guro Renolen Brandtzæg om du lurer på noe rundt de yngste håndballspillerne.
Eventuelt kan du kontakte sentralbordet: 48095500

Husk at du som er lagleder, må ha lagt inn e-postadresse for å få endringsmeldinger! Ta kontakt med oss om du lurer på hvordan du gjøre dette.

Lagene melder seg på for hele sesongen via TurneringsAdmin (TA). Det er leder i klubben som har tilgang til å melde på lag. Rekruttering av nye lag kan meldes på i løpet av sesongen via epost til oss.

 

 

 

Oversikt over hvilke helger det spilles Intersport 4'er håndball sesongen 2024-25.

Kamprundene arrangeres på én dag.

Arrangementsoversikten frem til jul publiseres så fort vi har leget denne etter at påmeldingsfristen har gått ut, senest uka før høstferien. 
Arrangementsoversikten for kamper etter jul publiseres før juleferien.
I arrangementsoversikten er det første lag i hver hall/årsklasse som har ansvar for gjennomføringen av arrangementet.

Kampoppsettet offentliggjøres senest to uker før kampene avvikles. 
Første lag i hver årsklasse har ansvar for gjennomføringen av arrangementet. Søk opp kampene for ditt lag i Klubbdagboka på web eller i appen MinHåndball. Appen er tilgjengelig både i Appstore og i Googleplay.

Trykk på linken for å se hvor ditt lag skal spille.

 

2.-3. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 1. runde

23.-24. november

Intersport 4’er J/G 7-8 - 2. runde

14.-15. desember

Intersport 4’er J/G 6 - 1. runde, J/G 7 - 3. runde, J/G 8 - 3. runde

11.-12. januar

Intersport 4’er J/G 8 - 4. runde

25.-26. januar

Intersport 4’er J/G 6 - 2. runde, J/G 7 - 4. runde, J/G 8 - 5. runde

15.-16. februar

Intersport 4’er J/G 6 - 3. runde, J/G 7 - 5. runde, J/G 8 - 6. runde

29.-30. mars

Intersport 4’er J/G 6 - 4. runde, J/G 7 - 6. runde, J/G 8 - 7. runde

På kampdagen:

 • Vær forberedt. Sett deg godt inn i reglementet for Intersport 4’er Region Innlandet.
 • Kom i god tid og være klare til kampstart.
 • Maks åtte spillere pr lag, men jo færre innbyttere, jo bedre for alle.
 • Lurt å ha med vester i tilfelle draktlikhet.
 • Ha med lagsplakaten og kanskje en bamse eller maskot.
 • Det brukes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten finner du her. Det er smart å fylle ut denne i forkant. Ansvarlig lagleder leverer listen til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til nhf.innlandet@handball.no
 • Sett dere godt inn i Barnehåndballens retningslinjer og verdier.

Arrangørklubbene er ansvarlig for dommeroppsettet i Intersport 4’er. Region Innlandet anbefaler to dommere pr. kamp.

Det bør alltid være en voksen person til stedet som er ansvarlig for dommerne. Gjerne en dommerutvikler, men det viktigste er å ha en voksen med hovedoppgave å passe på at dommerne får en fin og innholdsrik dag. Vedkommende trenger ikke å være klubbens dommerkontakt, ei heller kunne dommerarbeid i praksis. Personen må kunne spillereglene for 4’er håndball, og sørge for trygge rammer.

Dommere og veileder/voksenperson bør prate sammen før kampene starter. Hjelp de unge dommerne med tips og råd om hvordan de skal prate med barna. Det er en fordel at dommerne beveger seg på banedelen nærmest laglederbenken. På den måten bidrar alle til en god dialog og fin tone med hverandre.

Tips:

 • Ha løpende kontakt med klubbens dommerkontakt
 • Informer om dato for arrangementet tidlig (klart før sommerferien)
 • Sett opp dommere på to til tre kamper på rad, deretter minst en kamps pause
 • Del gjerne dagen i to slik at den ikke blir for lang
 • Sørg for å ha ekstra dommere tilgjengelig i tilfelle sykdom / annet forfall
 • Bidra til at alle aktører (trenere/dommere) er kjent med reglene i 4’er håndball
 • Et eget oppholdsrom/område for dommerne
 • Dommerne må ha tilgang til nok mat og drikke gjennom hele dagen

Har ikke klubben mange nok dommere?

 • Klubbens dommerkontakt sitter med kontaktinformasjon på andre klubbers dommerkontakter. Disse kan være behjelpelige med å finne dommere om egen klubb ikke har nok.

Dommeroppsett:

 • Bruk Excel – enkel oversikt over tid / lag / bane / dommer(e)
 • Sett opp fullt navn / klubbnavnet (til andre klubbers dommere)
 • Vær tidlig ute med dommeroppsettet, og oppdater når kampoppsettet kommer

Dommerbetaling

 • Når dommeren er ferdig med sine kamper, skal Dommerregning_aktivitet_Intersport_4er_serie.xlsx fylles ut, og arrangør og dommer blir enige om betaling, kontat i hallen eller overførsel til bankkonto. 
 • Honorar er opp til klubben, men Region Innlandet anbefaler 110 kr pr. kamp.

Det brukes ikke måltavle i firerhåndball.
Banesekretariatet fører resultatet.
I barnehåndballen brukes det ikke Time Out.

 

Alle påmeldte klubber med lag i de ulike klassene i Intersport 4’er får tildelt minimum ett hjemmearrangement i løpet av sesongen.
Vi har over 50 arrangørklubber som hvert år skaper magiske og høytidelige øyeblikk for opp mot 300 lag i alle runder.
Banesekretariatet fører resultater, og sender resultatene til regionskontoret på epost: nhf.innlandet@handball.no

Noen enkle punkter for et vellykket arrangement:

 • Én arrangøransvarlig som er til stedet hele dagen
 • God skilting for å enkelt finne fram:
  • Parkering
  • Hovedsekretariatet
  • Garderober
  • Kiosk
  • Tribune
 • Fair Play-vert(er) med synlig Fair Play-vest
 • Kampene skal arrangeres etter oppsettet som NHF Region Innlandet lager
 • Et godt synlig sekretariat. Gjerne sekretariat pr bane som har kontroll på målforskjell, og oppfølging av spillregulerende tiltak
 • Kampene starter likt, og avsluttes likt, på alle baner
 • Det spilles uten måltavler
 • Ekstra vester, i tilfelle draktlikhet
 • Mykballer i størrelse 00/streetball skal ligge ved hver bane
 • Kiosk/kafeteria
 • Maskot – eller lagsverter?
 • Dommerveileder(e)
 • Blide og hjelpsomme dommere
 • Serviceinnstilt vertskap, som er godt synlige
 • Informere jevnlig om Fair Play-regler
 • Informere om kiosktilbud eller annet

Musikk og speaker:
Dette skaper en fin ramme rundt arrangementet. Bruk musikk som passer til arrangementet. Sjekk med barna i egen klubb hva som er kult!
Det er flott om sekretariatet benytter høyttaleren flittig, også under kampene, det skaper ekstra stemning både på banen og tribunen.
Før kampstart er det positivt å presentere lagene som spiller på de ulike banene. Når kampslutt nærmer seg kan speaker informer om hvilke lag som skal spille neste kamper sånn at disse gjør seg klare i god tid.

Arrangøransvarlig, Fair Play-vert og veileder/ansvarlig for dommerne:
Det skal alltid være en ansvarlig til stedet hele dagen. I tillegg anbefaler vi at en i vertskapet har rollen som Fair Play-vert. Sammen har dere som oppgave å passe på at lagledere viser gode holdninger, og «oppfører» seg slik en Intersport 4’er leder skal gjøre. Ingen lag bør vinne med mer enn 5-6 mål. Det hender også at tilskuere trenger en påminnelse om hva som passer seg.
For å hjelpe dommerne, er det positivt å ha en dommerveileder på plass, som kan 4'er håndball-reglene. Dommerne og dommerveilederne må bruke mye sunn fornuft.

Hva er arrangørklubbens ansvar?

 • Skaffe dommere til turneringen. Dommerne skal ha gjennomført Dommer barnehåndball eller Dommer 1. Region Innlandet anbefaler to dommer pr. 4'er kamp
 • Skaffe dommerutviklere til turneringen. Dette kan være en voksen person som har ansvaret for dommerne i hallen.
 • Administrere avlønning av dommerne.
 • Sette seg inn i reglementet for aktiviteten som skal foregå.
 • Sørge for det praktiske i hallen, som kiosk, garderober og at hallen er åpen når lagene kommer.
 • Ha Sunn Idrettshall i kiosken.
 • Sørge for at tilreisende lag med spillere, lagledere, foresatte får en god opplevelse i hallen.
 • Ha Fair-playansvarlig (gul vest).
 • Ha speaker og musikk dersom dette er teknisk mulig.

Arrangør – viktig å ha kontroll på:

- Frivillige
- Dommere til alle kamper
- Husk å ta vare på dommerne – følge de opp underveis og sørge for betaling
- Kampoppsettet og reglementet
- Banesekretariatet
- skrivesaker for å holde kontroll på målforskjell
- spillereglene tilhørende Region Innlandet for 4’er-håndball
- stoppeklokke
- kampballer - Mykballer i størrelse 00/Mikro skal ligge ved hver bane
- Hovedsekretariat
- tidtaker, speaker, musikk
- Kiosk

Les mer om Klubbhuset og få flere gode tips her.

 • Etter at påmeldingsfristen har gått ut, settes arrangementsoversikten opp og publiseres på hjemmesiden vår.
 • Alle lag skal ha hjemmearrangement i løpet av sesongen
 • Lagene skal spille tre kamper hver runde. Unntak kan likevel forekomme.
 • Varierte motstandere vektlegges
 • Reiseveg skal tas hensyn til, så langt det lar seg gjøre.
 • Vi prøver på at lagene ikke er i hallen mer enn ca 4,5 t i hallen
 • To eller flere lag fra samme klubb som ønsker å bli satt opp i samme hall, må forvente å spille internkamper.
 • Når et lag får to kamper pga antall lag i hallen; velger vi en klubb med flere lag. Klubben kan rullere på spillerne sine på de ulike lagene.
 • I haller hvor det er to baner er det ideelle antall lag 8 fordelt på to puljer for et bra arrangement med tanke på gjennomføring av kamper.
 • I haller hvor det er tre baner er det ideelle antall lag 12 fordelt på tre puljer for et bra arrangement med tanke på gjennomføring av kamper.
  • Puljene gjennomføres med kamper annen hver gang.
  • Ved flere puljer, skal dagen deles opp slik at to puljer spiller først på dagen, og to puljer starter når de to første er ferdig.
 • Kampoppsettet til Intersport 4’er publiseres senest 14 dager før runden.
  • Lag som trekker seg etter dette ilegges et gebyr. Se pkt. 16 i Reglementet for 2024-25.
  • Regionen endrer kampoppsettet ved trekking av lag/etteranmelding av lag inntil 4 dager før kampene spilles. Etter dette blir kampene fjernet og ikke erstattet. Arrangerende klubb har ansvaret for nytt kampoppsett i hallen.
  • Det er ikke mulig å flytte kamper til andre helger

Ved påmelding av lag har dere et kommentarfelt hvor dere kan skrive inn hensyn dere ønsker vi skal imøtekomme for sesongen. Ønskene som ble spilt inn i sist sesong, gjelder ikke denne sesongen. Disse ønskene vil vi ha før vi lager oppsettet slik at vi får færre endringer underveis.

Vi får en del henvendelser og ønsker å presisere følgende - gjelder alle klasser:

 1. Spillere som må spille på tvers av flere lag i samme aldersgruppe.

Her setter vi opp lagene på ulike dager (lørdag og søndag). Da holder vi oss innenfor reglementet som sier at en spiller max kan spille tre kamper pr. dag med tilstrekkelig pause. Helhetsbelastning på enkeltspillere må alltid vurderes!

 1. Lag som må være i samme hall pga trener/lagleder må være med på alle lagenes kamper.

  Skal vi klare å forholde oss til retningslinjene om varierende motstand og unngå internkamper, kan vi ikke sette opp lagene i samme hall. Løsningen her vil være å sette opp lagene på ulike dager (lørdag/søndag). Eventuelt kan klubben spille internkamp eller benytte seg av foreldre som lagledere.

 2. Lag som må være i samme hall pga hjemmearrangement.

Dette har vi forståelse for, og noe vi vil ta hensyn til ved ønske fra lagene.