Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

_dsc9421 640x370 px.jpg

Spillerbruk siste kamper

Når lagene nærmer seg de siste kampene i sesongen, er det viktig å merke seg regulering av spillerbruken.

Både på seniornivå og på aldersbestemt nivå er det spesielle hensyn å ta mot slutten av sesongen. Her finner du en liten veiledning på hvordan dette skal praktiseres for de som har flere lag i samme klasse.

SENIORLAGENES FIRE SISTE KAMPER

For seniorlag er det reglene "Lisens og deltakerberettigelse" som beskriver hvilke spiller som er spilleberettiget for hvilke lag i samme klasse.

§ 23 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen 

For seniorklassen gjelder at fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong. I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på 2.-laget i en eller flere av dettes 4 siste obligatoriske kamper selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for 1.-laget i perioden etter 2.-lagets 4. siste obligatoriske kamp.

For klubber som har to eller flere lag påmeldt i seniorklassen, er nøkkeltidspunktet når 2.laget (og eventuelt 3.laget, 4.laget osv.) spiller sin fjerde siste seriekamp. Fra og med dette tidspunkt kan kun de som var spilleberettiget til dette tidspunktet, delta for det aktuelle laget. Men 2.lag kan i tillegg benytte tre spillere under 21 år fra 1.laget, selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for 1.laget i perioden etter 2.lagets fjerde siste obligatoriske kamp. Dette trenger ikke være de samme tre spillerne.

Merk også at det på vanlig måte alltid er lov å gå fra lavere lag til høyere lag, men etter de fire siste kampene til 2.laget er det ikke lov å gå ned igjen på lavere laget, foruten de nevnte tre spillerne under 21 år.

REGIONSERIENS (J/G 13-20) TO SISTE KAMPER

Regionseriens aldersbestemte klasser, J/G 13-20 år, har tilsvarende reguleringer i Kampreglement Region Vest, men her gjelder det kun de for de to siste kampene.

2. Retningslinjer for NHF Region Vest

Fra og med et aldersbestemt lags nest siste kamp, kan det ikke benyttes andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 2. siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 2.siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong.

Her blir da altså nøkkeltidspunktet når andrelaget (og eventuelt tredjelaget, fjerdelaget osv.) spiller sin nest siste seriekamp. Fra og med dette tidspunkt kan kun de som var spilleberettiget til dette tidspunktet, delta for det aktuelle laget. I tillegg kommer da tre spillere fra laget umiddelbart over (1.lagsspillere på 2.laget, 2.lagsspillere på 3.laget osv.).

Merk også at det lenger oppe i regelen  står:

I klassene J/G 13 til og med senior kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag osv.  

Denne regelen gjelder da foran overnevt regulering av aktivitet mellom lagene (to siste kampene).

SLUTTSPILLS- OG KVALIFISERINGSKAMPER

For lag som skal spille sluttspill eller kvalifisering, gjelder følgende: 

§ 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill 

(1) I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende
konkurranse ble spilt og som har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunktet hvor kampen spilles.

Dette betyr da altså at for sluttspillkamper i Fylkesmesterskap og Regionsmesterskap, samt i evt. kvalifiseringskamper hvor det spilles om opprykk eller unngå nedrykk, kan en kun bruke spillere som var spilleberettiget for gjeldende lags siste ordinære kamp i klassen.