Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Terminlistene publisert

Terminlistene for sesongen 2021/2022 er nå publisert. Høringsfristen er 01.september.

Terminlistene for sesongen 2021/22 er nå klare! Alle terminlister finner du ved å gå via "Kamper", velge Region Vest og søke opp aktuell klasse. Du finner også kampene i appen Min Håndball. Kampene for TH-lagene vil bli publisert etter sommeren. Får du ikke frem laget ditt i minhåndballappen må klubb oppdatere lagleder info. Les mer om det her. 

Terminlistene vil være åpne fra de publiseres. Det er verdt å merke seg at terminlistene er levende og oppdateres fortløpende over sommeren.

Kampoppsett er et stort puslespill med brikker som skal passe sammen. Det er mange hensyn å ta for å få dette så bra som mulig for flest mulig, både lag, arrangører og dommere skal ha et best mulig oppsett.

Noen hensyn som legges til grunn er at flere lag har meldt på flere lag og har behov for å sikre at de har nok spillere til lagene og har derfor meldt på lagene som antilag. Noen lag har meldt inn flere antilag, og som nevnt tidligere kan vi bare forsøke å hensynta ett.
Andre lag har behov for dobbeltkamper pga. reisevei, og noen lag ønsker å spille både doble kamper og være antilag til eldre eller yngre årsklasser. Konfirmasjoner, skoleferier, ledig halltid, nasjonale serier, og andre sperrer er også noen av de hensyn som må tas.

Vi har i dette oppsettet forsøkt å ta hensyn til de ønskene som er meldt inn, men dessverre klarer vi ikke å oppfylle alle ønsker.

Husk også på at region Vest er en stor region, og noen lag vil få litt reisevei til kampene sine. Vi håper dere benytter disse anledningene til å knytte bånd og skape gode minner sammen med laget deres.

Hjemmearrangement

Det er viktig for oss at dere som skal gjennomføre hjemmearrangementer har fulle haller uten for mange lange opphold i løpet av dagen. Vi forsøker også når vi setter opp terminlistene å hensynta dommeroppsettet. Kampene er gjerne plassert som de er for å få både en god flyt i arrangementet og i dommeroppsettet.

Dette er noe å tenke på når du nå går igjennom kampene for laget ditt og ønsker deg kampen på en annen dag.

Vi kommer derfor med en sterk oppfordring – tenk deg godt om før du flytter kamper – både nå mens terminlista er ute på høring og gjennom sesongen.

Hver eneste kamp er en del av et omfattende kampoppsett og den er også en del av et hjemmearrangement og ikke minst også ett godt dommeroppsett.  

Etter en sesong med korona og mange begrensninger, nedstengninger og avlysninger gleder vi oss til igjen å se håndball i hall. Det å skape gode arrangementet som er gøy å være med på, blir gjerne viktigere enn noen gang.

Det er derfor veldig viktig at dere som er klubbledere og lagledere involverer mange til gjennomføring av kamparrangementene. På denne måten blir dere best rustet når sesongens kamper skal gjennomføres og flest mulig igjen får lov til å være med.

Endringer og omberamming:

Opplagte feil og mangler kan meldes til regionskontoret innen 10.august.

Det er ellers fri omberamming til og med 01.september 2021. Alle omberamminger må avklares med halleier og motstander. Elektronisk omberamming av kamper foregår i Turneringsadmin (TA). Gjeldene regelverk finner dere her.

Slik meldes ønsker om endringer:

ALLE endringer (både endring av tidspunkt på samme dag og endring av dag) skal meldes som elektronisk omberamming i TurneringsAdmin (TA). Endringer som sendes per e-post vil ikke bli gjennomført (med unntak av endring dersom kamper er satt opp på feil treningstid).

  • Nytt kamptidspunkt må avtales med motstander.
  • Den som søker omberamming er ansvarlig for å sjekke at det finnes ledig tid i hallen.
  • Bruk eventuelt egen treningstid.
  • Vi oppfordrer søker til å bruke kommentarfeltet til informasjon slik at søknadene enkelt kan behandles.
  • Det er ikke mulig å omberamme kamper i klassene 9-12 år (5’er og 6’er håndball).

NB: Det er viktig at klubben legger inn riktig lagleder på hvert lag! For at kontaktinformasjon skal være synlig på handball.no og Min håndball må hver enkelt logge inn i Min Idrett og huke av for publisering på internett under "Personvern".  

Hjemmekamper i treningstid

Noen lag har satt opp ønsker om hjemmekamper i treningstid. Der hvor vi ikke har mottatt tidspunkt, kan det hende at kamper er oppsatt med en fiktiv dag og klokkeslett. Vi ber lagene om å melde inn deres treningstid på e-post til nhf.rvn@handball.no, slik at vi får flyttet kampene til riktig tidspunkt før fristen er over. Dette gjelder også klubber som har to lag i samme avdeling, hvor internkamp er oppsatt på en ukedag.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.

Regionskontoret vil nå være helt sommerstengt fra 12.07 - 27.07, og er delvis bemannet fra 28.07-30.07. E-post som kommer i ferieperioden, blir besvart når vi er tilbake etter ferien. Alle e-post gjeldene terminlistene (som ikke gjelder omberamming) må sendes til nhf.rvn@handball.no.

God sommer