Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Omberamme kamp?

I forbindelse av planlegging av sesongen får vi en del spørsmål på hvordan en kan endre kamp. Her finner du en brukerveiledning.

Hvordan omberamme kamper:

Alle omberamminger, i klassene 11 år til senior, skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) (klikk for brukerveiledning), og kan kun utføres av personer som har tildelt riktig funksjon av klubben:

 • Personer med funksjon knyttet klubb:
  • Leder,
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig klubb

Rutinene på hvordan flytte en kamp:

 • Avtale med motstander:
  • Det skal avtales nytt kamptidspunkt med motstander før en søker
   • Kun henvendelse til klubbens epostadresse (klubb@rvn.handball.no) er gyldig om en opplever å ikke få svar innen 5 dager slik det står i reglementet.
   • Å kontakte motstander via telefon er ofte det enkleste.
  • Hvem er har avtalt nytt kamptidspunkt med skal oppgis i skjema.
 • Er hallen ledig?
  • En har ansvar for å sørge for at hallen er ledig på nytt tidspunkt.
  • Det kan påløpe ekstra kostnader i halleie til den som søker omberamming.
 • Dommere til kampen:
  • Står det dommerer på kamper, skal disse forespørres om de kan dømme på nytt tidspunkt.
  • Står det dommere på kampen, men de ikke kan dømme på nytt tidspunkt, må søker skaffe nye dommere før en søker.
  • Dersom det ikke er dommere på kampen, trenger en ikke skaffe dommere til kampen. 

Ingen omberammelse er gyldig og gjeldende før endringsmelding er sendt ut pr e-post (til klubbens adresse: klubb@rvn.handball.no) fra NHF region vest og terminlisten på handball.no er oppdatert med nytt kamptidspunkt.

I aldersklassene 6 til og med 10 år spilles kampene i et rundespill, og disse  kan ikke omberammes.

Omberammelsesreglementet vårt finner en ved å trykke slik: 

www.handball.no - Regioner - Region Vest - Praktisk info - Lover og regler - kampreglement Region Vest - Punkt 13 regler omberammelse. 

Fri/gratis omberammingsperiode. 

To ganger i året tilbyr vi gratis omberammingsperiode for alle lag. Dette er i forkant av sesong og i en perioden i desember/januar. Periodene varsles på våre hjemmesider. I tillegg til dette vil vi tilby gratis omberamming på 14 dager ved endring av terminlister samt ved nye kamper etter kvalifiseringsrundene i september/oktober. Dette vil vi varsle de innvolverte parter om per e-post (sendes kun til mottakere som er registrert som lagleder i TA og til klubbadresse). 

Viser ellers til omberammingsreglementet: 

Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

1. Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatt frist:

2. For kamper som flyttes grunnet kollisjon med regionale og nasjonale samlinger (som innbefatter uttak av spillere), omberammes disse gebyrfritt inntil fem dager før kampdato.

3.    Flytting av kamp kun på klokkeslett samme dag og i samme hall, kan avtales med alle involverte parter (motstander, dommere, arrangør og halleier) og varsles regionen senest fredag kl. 12:00 før helgekamper.

4.    Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander, arrangør og halleier før søknaden sendes, innenfor frist.

  • Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har bekreftet at de godtar flyttingen av kampen og nytt tidspunkt.

5.    Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

  • Følgende årsaker vil (innenfor frister i pkt. 1) uansett gi rett til å flytte kamp:
   • Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres).
   • Skoleferie - Vinterferie og Høstferie.
   • Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres).
   • Samling for regionale og nasjonale utviklingsmiljø (som innbefatter uttak av spillere).

6.    Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår kontakt med motstanderklubb via klubbe-post (klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. 

  • Søknaden sendes uansett som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

7.    Oppsatte dommer/dommere må forespørres ved ny kampdato og sted før søknad sendes inn.

  • Dersom oppsatte dommere ikke kan dømme på nytt tidspunkt eller sted, skal søker selv skaffe nye kvalifiserte dommere og legge inn navn i omberammingssøknaden (*). Endringen skal godkjennes av regionen.
  • I tilfeller hvor det ikke står oppført dommere, skaffer regionen dommere.

8.    Søkende klubb betaler dommerutgiftene, fører elektronisk kamprapport og skaffer tidtaker og sekretær.

  • Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie omberammingsperiode.
  • Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb.

9.    Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for at hallen er tilgjengelig og evt. halleie for kamp på nytt tidspunkt.

10. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen ved utsending av endringsmelding.

11. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig for omberamming, utenfor frister nevnt i pkt. 1, gjelder følgende:

  • Minst 3 av lagets faste spillere må være syke eller akutt skadet.
  • Sykdommen og skade må være av akutt/epidemisk karakter.
  • Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt.
   • J/G 11 t.o.m 15 år: bekreftelse fra skole og lignende.
   • Øvrige klasser: bekreftelse fra lege.

12. Kamper tilhørende NHFs serier følger eget omberammelsesreglement fra NHF.

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionskontoret.

(*) Oversikt over regionens dommere finner man på handball.no under Dommersøk (klikk på linken).

I 5'er håndball (9 øvd og 10 år) er det i utgangspunktet ikke mulig å flytte kamper. Her avvikles kampene på faste spillrunder med to kamper hver runde for hvert av lagene. Om noen lag da flytter kamp eller ikke møter, vil disse arrangementene miste sin verdi og motstanders lag miste en kamp.

Det er imidlertid lov til å bytte kamper med et annet lag dersom dag eller tidspunkt ikke passer. Det er uansett viktig å kontakte NHF Region Vest om det gjøres et bytte mellom lag.

Dersom minst 3 av spillerne på et lag har obligatorisk skoleaktivitet som kolliderer med en av helgene det er satt opp spillrunde, ser vi på muligheten for å sette opp nye kamper en annen helg. Vi ønsker likevel at lagene først ser på muligheten for å gjennomføre opprinnelige kamper ved å benytte spillere fra et annet lag i samme aldersgruppe eller klassen under i egen klubb. Obligatorisk skoleaktivitet må dokumenteres av skolen og sendes nhf.rvn@handball.no senest 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt.