Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høring avdelingsoppsett 20/21

Første utkast av avdelingsoppsettet for aldersklassene 9 år til senior er sendt ut på høring til alle klubber. Vi ber alle se nøye gjennom.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi ber alle klubber bruke tid sammen med sine lag for å sjekke at det er meldt på riktig antall lag i riktig årsklasse og på riktig nivå.

Vi ønsker å få eventuelle tilbakemeldinger på spillformen med tanke på avviklingsform og antall kamper. 

Merk at ønske om å bytte avdeling må argumenteres for og vil kun bli etterkommet ved tungtveiende årsaker. Det er mange lag å ta hensyn til i alle årsklasser.

Når en planlegger hvem som skal spille på hvilke lag, må en ta med at de høyest rangerte lagene må spille i A-serien og laveste rangerte lagene i B- eller C-serien i samme årsklasse. Dette gjelder de klubbene som har flere lag påmeldt i samme klasse. Eventuelle utfordringer rundt dette, må klubbene selv organisere internt i klubb.

Generelt for alle klasser og avdelinger

Ved trekninger eller etterpåmeldinger, vil spillformen kunne bli endret underveis. Endelig spillform og hvilke lag som kvalifiserer seg til Regions- og Fylkesmesterskap, vil bli satt opp når endelig avdelingsoppsett er lagt og terminlistearbeidet er godt i gang.

Under finner dere ekstra informasjon som en bør sette seg inn i:

Høringsfristen er innen torsdag 21.mai, hvor alle kommentarer og tilbakemeldinger eller åpenbare feil/mangler må meldes til nhf.rvn@handball.no innen denne datoen.

Etter dette vil det endelige puljeoppsettet bli lagt ut på handball.no og arbeidet med kampoppsettet startes.

Vi ser helst at vi får en samlet tilbakemelding fra klubb. 

Viktig å merke seg at det er nå en kan komme med sine tilbakemeldinger for at vi kunne ta hensyn til dette når vi arbeider med terminlistene. 

Det vil bli avholdt digitalt terminlistemøter for klubbene i Sone 8 Sunnhordaland og Sone 1-3 "Sogn og Fjordane" hvor avdelingsoppsett og spillform for de aktuelle klassene vil bli diskutert og bestemt i fellesskap i soner med geografiske utfordringer.

Sone 8 - onsdag 13.mai kl. 18-1930 - Microsoft teams

Sone 1-3 torsdag 14.mai kl. 18:00 - 20:30 - Microsoft Teams

Det er sendt ut innkalling m/påmelding til alle innvolverte klubber med påmeldingsinformasjon. 

Når en skal gå gjennom avdelingsoppsettet anbefaler vi at klubbledelse og lagledere går gjennom Spilltilbudet 2020/2021, og kommentarene for de ulike årsklassene under "Spillform de ulike årsklassene".

I spilltilbudet, som er en veiledning til sesongplanlegging, finner en bl.a. oversikt over gjeldende årsklasser, alle ekstra spilltilbud, antilagsutfordringer, sluttspilldatoer og mye mer – se Spilltilbudet 2020/2021.

Generelt er det viktig å merke seg at alle årsklasser har anbefalt antall kamper det skal spilles ila sesongen, og har dannet grunnlaget til spillformen for klassene. Ved trekninger eller økning i antall lag, vil spillformen tilpasses for å oppnå tilnærmet riktig kampantall.

Det er viktig og tidsbesparende for alle involverte i en klubb, om klubben via SportsAdmin (SA), registrerer personer for de ulike funksjonene knyttet til hvert lag.

Riktig funksjonsknytning vil da sikre at riktige personer får all informasjon og endringsmeldinger som sendes ut knyttet til hvert enkelt turnering og lag. I tillegg vil Region Vest, motstandere, dommere og andre letter få kontakt med riktig person tilknyttet de ulike lagene.

Ved å legge inn disse opplysningene tilknyttet lagene i SportsAdmin (SA), sikrer en også bedre informasjonsflyt og avlaster sentrale verv i klubben!

Funksjonene vi anbefaler å legge inn pr lag er:

  • Lagleder - den som har det overordnede ansvaret for laget
  • Trener - den som trener laget (om ikke trener er registrert som Lagleder)
  • Kampansvarlig - foreldrekontakt eller den gamle "oppmannsrollen".

Les mer her om Hvordan en legger inn funksjoner til klubbens lag.

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra klubber om at det er ønskelig å spille flere kamper mer geografisk nært eget nærområde. Vi har derfor tatt hensyn til dette i puljeoppsettet i «Hordaland»  og satt opp et oppsettet som i all hovedsak er en sonevis inndeling, men en kan likevel risikere å spille litt utenfor sin egen sone.

Merk også at vi har en del langtreisende lag i regionen vår. For at alle skal få et godt kamptilbud, må en i noen runder være forberedt på at det kan bli litt reise.

Det skal spilles runder i disse klassene, med to kamper hver gang. Antall kamper som skal spilles, står oppført i oversikten som er sendt ut på høring. Det er ingen tabell og ikke noe sluttspill i disse klassene.

Det er fortsatt mulighet til å endre nivå dersom det skulle bli aktuelt, tilbakemelding på dette må også sendes innen høringsfristen er ute. 

I flere klasser var påmeldingen til C-nivået så lav at vi ikke kan tilby spill på dette nivået.

I enkelte klasser er det etter påmeldingen satt opp tre nivå: A, B og C. Dersom noen av B-lagene tenker at C-puljen kunne være en mer tilpasset utfordring, ta kontakt med Region Vest. Vi oppfordrer spesielt lag som 

Ta utgangspunkt i fjorårets tabell/kamper og erfaringer og still seg spørsmålene:

  • Spilte vi jevne kamper?
  • Opplevde vi mestring?
  • Burde vi spilt ned et nivå, eventuelt opp?

Send eventuelt tilbakemelding til nhf.rvn@handball.no dersom du ønsker å endre nivå. Får vi flere slike tilbakemeldinger klarer vi kanskje å tilby et C nivå i flere årsklasser.