Annonse:
Verdiløftet
Annonse:
Verdiløftet

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

_DSC8704.JPG

Arrangørmal

Arrangørklubbens ansvar under MINIhåndball turneringene.

Se detaljert Arrangementsmal 

Det er ønskelig at arrangør til enhver tid har både en arrangementsansvarlig, en kampveilederansvarlig og kampverter til stede i hallen.

 • Kampveilederansvarlig 
  • plikter å sørge for at barnekamplederne er godt kjent med reglementet, og at de er sin veilederrolle bevisst.
 • FairPlayVest.jpgArrangementsansvarlig
  • har ansvar for at tilreisende lag med spillere, lagledere og foreldre får en god opplevelse i hallen.
  • kan gjerne være ikledt fairplay-vest og sørge for at arrangementet gjennomføres etter fairplay-prinsippet.
 • Kampverter
  • Det skal være en kampvert ved hver minibane
  • Skal være ikledt gul Fair Play vest 
  • Se til at spillere, trenere/lagledere, barnekampledere samt publikum opptrer etter Fair Play og ha en god dialog med trenere og lagledere angående bruk av godt lagledervett dersom behov.
  • Ha god kommunikasjon med barnekamplederne og være en støtte for dem.
  • Se heftet «Minihåndball 6-9 år og godt lagledervett»

Huskeliste arrangørklubb:

 • Skaffe barnekampledere.
 • Dette behøver ikke å være utdannede dommere, men kan gjerne være unge og voksne med god greie på håndball, og som ønsker å prøve seg som barnekampleder. NB! Aldersgrense 14 år for de med barnekamplederkurs, 15 år for øvrige. Klubbdommere kan gjerne også benyttes.
 • Betale barnekampledere (anbefalt sats 50kr pr kamp).
 • Sette seg inn i Reglementet for aktiviteten og Spillregler som skal foregå, og sørge for at kampverter og barnekampledere også har gjort det. Dette fordi vi ønsker at alle minihåndballarrangement skal følge samme kampreglement.
 • Henge opp kampinformasjon (stor plakat)
  • lett synlig med hvem som spiller hvor og når.
 • Merke garderobene.
  • Deltakende klubber bør få hver sin merkede garderobe.
 • Evt. tape opp banene.
  • Dersom det ikke er oppmerkede baner, må dette gjøres med tape (tape må godkjennes av vaktmester).
  • Se forøvrig beskrivelse av en minihåndballbane.
 • Merk banene tydelig med nummer.
 • Sette ut benker for eventuelle innbyttere og lagledere.
 • Dele ut foreldrevettkort sammen med en eventuell inngangsbillett.
 • Sørge for god plass til tilskuerne.
 • Henvisning til røykeplass ute.
  • Vi ønsker at lagledere, trenere, kampveiledere og andre ansvarlige for arrangementet som røyker, henvises til et eget område lite synlig for spillerne.
  • Vi ønsker å overføre gode holdninger til barna.
 • Melde fra til Region Vest dersom det oppstår forhold som vi bør kjenne til, eksempelvis uønsket oppførsel fra lagledere, lag eller publikum. Send til nhf.rvn@handball.no.
 • Sørge for premieutdeling til alle spillere og lagledere (siste serierunde om våren).
  • For å slippe unødvendig venting, sørg for å ha flere personer som deler ut premiene.

I tillegg skal det også være på plass:

 • Hovedsekretariat:
  • Sørge for felles start og avslutning på alle kampene
  • Være tidtaker. Tidtaker skal stanse alle kampene ved hjelp av vegguret eller måltavlen. Dersom dette ikke finnes, kan tidtakingen styres av dommeren
  • Det skal fra sesongen 17/18 ikke være resultatregistrering eller måltavle i noen klasser i minihåndball. 
  • I stedet for sekretariat ved hver minibane skal det være en Kampvert. Kampvertene skal sørge for god dialog med lagledere og jobbe for at lagene følger spillregulerende regler og bruker godt lagledervett. Gi eventuelt gode råd underveis.
  • Ha god kommunikasjon med barnekampledere
 • Kiosk:
  • Beregne nok mat og drikke, det kan komme mange tilskuere.
  • Spillende barn er ofte sultne.
  • Tenk sunt!
  • Ha god kapasitet/plass ved utsalgsstedet og nok personer til å betjene kiosken.
 • Speaker og musikk:
  • Ønske velkommen
  • Informere om Fair Play
  • Annonsere kampene
  • Opplyse om spilletid
  • Opplyse om eventuelt salg av kaffe/mat mm.
  • Orientere om og lede premieutdelingen, eventuelt innmarsjeringen (kun siste serierunde om våren).

 

  1. Sette seg inn i spillreglene og reglementet for aktiviteten for minihåndball.
  2. Sjekke med arrangørklubb om når og hvor laget skal spille. Se om kampoppsettet stemmer med tidligere opplysninger. Et kampoppsett kan være endret.
  3. Sjekke med arrangørklubb om lag har trukket seg og være villig til å steppe inn der motstander mangler.
  4. Utøve godt lagledervett.
  1. Reservere idrettshaller til minihåndballturneringene.
  2. Ta imot påmeldinger fra lagene.
  3. Lage kampoppsett.
  4. Formidle informasjon til klubber.
  5. Være behjelpelig med informasjon i forbindelse med arrangement.
  6. Være behjelpelig med dommer- og trenerkurs.