Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gutt på gjennombrudd.jpg

Vanlige spørsmål om minihåndball

I løpet av en sesong får vi mange spørsmål fra trenere, ledere, arrangører og barnekampveiledere angående barnehåndball.

Mange av de som driver med aktivitet for de yngste er nye i håndballmiljøet, og for å hjelpe dem har vi samlet noen av de viktigste spørsmålene og svarene som omhandler barnehåndball:

Det er tillatt å ha med jenter på guttelag, men det er ikke lov å ha med gutter på jentelag.

Vi ønsker at spillerne skal delta i rett årsklasse, men dersom situasjonen tilsier at dette ikke går, oppfordrer vi til å bruke sunn fornuft. 

Det er lov å spille offensivt forsvar i forsøk på å erobre ballen. Spilleren kan derimot ikke ligge fast ute på en spiller, det vi kaller frimerke. Spillerne skal være ball- og ballbaneorientert, og prøve å snappe ballen fra det andre laget. Det er forskjell på å ligge ute med høyt press på spillerne og det å jobbe aktivt ut og inn og sideveis i forsøk på å erobre ballen.

Det er tillatt å gjøre forsøk på å stoppe en spiller som prøver å komme forbi, men det er ikke tillatt å holde, låse, dytte, eller dra i drakten. Husk at forsvarsarbeidet først og fremst ligger i godt fotarbeid og forflytning.

I 4’er håndball skal ikke advarsel, utvisning og diskvalifikasjon benyttes. Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller eller opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra barnekamplederen. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen påse at lagleder bytter ut spilleren, veileder og korrigerer denne, før spilleren igjen er spilleklar. 

I minihåndball benytter en ballstørrelse 00, micro (43-45 cm) for spillere i alderen 6-9 år. Det skal benyttes mykball for 6- og 7-åringene. 

Hovedprinsippet er at det skal dømmes med veiledning – ikke motsatt.

Barnekamplederne har som oppgave å lede og veilede barna gjennom kampene. De skal gi barna beskjed om hva de dømmer for og hvorfor de blåste. Ettersom barna blir flinkere og eldre skal de i større og større grad dømme etter spillereglene. Dette gjelder spesielt områdene skrittfeil, overtramp, ballbehandlingsfeil (f.eks. dobbelstuss).

Vi ønsker at dere praktiserer dette på trening og kamp slik at barna så tidlig som mulig lærer spillet og reglene. Da blir også jobben for barnekamplederne enklere.

Vi får innimellom tilbakemelding på at det oppstår diskusjoner i minihåndballturneringene i forhold til dømming, regler etc.

Vi ønsker at sekretariatet tar ansvar og gir råd til lagledere i forhold til å følge godt lagledervett. Da vil en unngå mange diskusjoner mellom barnekampleder og lagledere underveis i kampen.

Det er viktig at vi som voksne tar ansvar og ivaretar ungdommene som dømmer, slik at de ønsker å dømme videre.

Det er det beste lagets ansvar å regulere spillet hvis kampene er i ferd med å bli ujevne.

Måter dette kan gjøres på er:

 • Gjøre smarte bytter
 • Målvakt kan bli igjen i målet slik at en får spill 3 mot 3
 • Rokkère på spilleplasser
 • Gi laget ditt nye/andre oppgaver i kampen om de leder mye; det kan øves på finter, viderespill osv.
 • La spillerne ligge flatt i forsvar
 • Gå i dialog med motstanders lagleder
 • Hvis man snapper ballen, blir man enig med sine spillere om at det stanses opp, og spilles etablert angrep
 • Styr kampbildet for å gi en positiv opplevelse

Ved ankomst hall tar lagleder kontakt med hovedsekretariatet og forteller at de er ankommet. Slik har arrangør og Region Vest oversikt over de ansvarlige for hvert lag dersom noe skulle oppstå og en har behov for å kontakte den enkelte.

Det skal ikke benyttes kamprapporter i minihåndball. Arrangør tar ut banedagbok og har oversikt over alle kamper i hovedsekretariat. 

Dersom det oppstår klanderverdige situasjoner underveis som Region Vest bør kjenne til, sendes dette på mail til: nhf.rvn@handball.no

 

  1. Mobilisere for å klare å stille lag. Husk man trenger ikke mer enn 4 spillere på banen.
  2. Kan andre lag i egen klubb overta kampene eller hjelpe med spillere?
  3. Kontakte en annen klubb/lag som spiller i samme hall om de kan overta kampene?
  4. Kontakte regionskontoret å høre om det er lag som står på venteliste.
  5. Dersom endringer blir gjort må en kontakte arrangør så tidlig som mulig for å informere om endringene.
  6. Dersom man på tross av dette ikke klarer å stille til kamp eller får et annet lag til å overta, kan det føre til et gebyr for ”ikke møtt” på kr. 250,- for klubben.

 

NHF Region vest er behjelpelig med å legge til rette kampoppsettet opp mot arrangørklubb og er en støttespiller før, underveis og etter arrangementene. 

01.september for høstsesongen i alle soner. 

01.desember for vårsesongen i alle soner.

Ti tips til utvikling av barnehåndballen i klubben:

1.

God barnehåndballaktivitet krever kompetanse og trygghet på klubbens roller.

Prioriter alltid leder- og trenerutvikling høyt på klubbens handlingsplan.

6.

Tilrettelegg for gode fagmiljø og trenerfora for trenerne i barnehåndballen.

 

2.

Barnehåndballen er den største målgruppen i de aller fleste klubber.

Det bør derfor være egne ledere med ansvar for barnehåndballen i klubben.

7.

Sørg for jevnlige møteplasser og god kommunikasjon mellom styret/barnehåndballgruppen og lagledere, oppmenn og foreldrekontakter.

 

3.

Vær nøye med presentasjonen av klubben.

 Involver foreldre så tidlig som mulig og sørg for at alle er innforstått med klubbens organisering og retningslinjer.

8.

Kamparrangement i håndball skal være morsomme og positive for alle.

Ha en Fair Play-vert fra foreldregruppene på plass på alle arrangement i hallen.

 

4.

De fleste trenere rekrutteres fra foreldregruppene.

Sørg for at det er flere trenere rundt hvert lag slik at alle spillerne får nok oppfølging og oppmerksomhet.

9.

God håndballaktivitet kan organiseres på små flater.

Bruk gymsaler aktivt og vær bevisst på oppdeling av bane i hall.

5.

Sikre at det også er ledere rundt laget med klare instrukser og ansvar for det administrative og sosiale.

10.

Det finnes mye kunnskap og erfaring i både region og andre klubber. - Bruk den aktivt!