Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

sko og klister foto carl sandin bildbyrån.jpg

Kampoppsettet 21/22 er nå offentliggjort

Seriestart nærmer seg og endelig kampoppsett er offentliggjort. Ta en grundig gjennomgang.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til alle klubber i Region SørVest,

Seriestart nærmer seg og endelig kampoppsett er offentliggjort.

· Endelig kampoppsett for alle regionens seriekamper for aldersklassene 12 år – Juniorserien, samt senior 3. divisjon og lavere for sesongen 2021-22 er publisert på regionens nettside gjeldende fra 6. september.

· Oppsettet for Aktivitetsserien (9-11 år) er offentliggjort. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i arrangementene. Informasjon om eventuelle endringer vil bli sendt ut i god tid før første arrangement.

· Rundedatoer og spillesteder for Intersport 4’er håndball (6-8 år) blir offentliggjort her
i uke 42.

Kampoppsettet finnes fra valget kamper på handball.no. Velg Region SørVest og filtrer på klasse (f.eks Jenter 12) i nedtrekks menyen.

· Sjekk kampoppsettet for ditt lag og pass på at dere alltid forholder dere til oppdatert kampoppsett.

· Vi oppfordrer alle til å laste ned appen Min Håndball og bruke denne for å alltid ha enkel tilgang til kampoppsettet og andre nyttige opplysninger. Alle kampendringer vil bli varslet i MinHåndball-appen.

Klubbene har jobbet godt med kampoppsettet i høringsperioden og det har kommet inn mange ønsker om endringer fra klubbene. Vi har endret der det var mulig, det vil si der hvor det var enighet mellom lagene og ny tid var avtalt, innenfor et tidsrom hvor hall var tilgjengelig. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å flytte på kamper uten at lagene har bedt om det for å rette opp feil i det maskinelle oppsettet. I tillegg har vi brukt den siste uken på å legge til ekstra tid mellom kampene der hvor dette har latt seg gjøre, slik at arrangørene lettere skal kunne overholde Covid-19 retningslinjene som foreligger per dags dato.

I løpet av høringsfristen har vi også måttet flytte kamper pga dobbelbooking av haller. Vi har av den grunn i noen tilfeller måtte flytte kamper til ny hall og/eller dato uten at klubbene har bedt om dette.

· Omgjøring av avdelinger og/eller spillmodeller er utført per 5.september i de avdelingene hvor dette har vært aktuelt. Det kan skje endringer i din avdeling også etter offentliggjøring av kampoppsettet i de tilfeller hvor dette er nødvendig. Lagene det gjelder vil da få beskjed om dette.

· Trekkinger av lag er oppdatert per 5.september og melding er sendt til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle avdelingene.

· Påmelding av nye lag er registrert og oppdatert per 5.september.

*Gjelder ikke trukne og påmeldte lag i Aktivitetsserien 9-11 år, da innmeldte endringer vil bli gjort i ukene som kommer.

I de nærmeste ukene vil det kunne forekomme endringer på klokkeslett dersom vi ser at det er for lite tid mellom kampene. I noen tilfeller kan det være nødvendig å flytte kamper til ny dato dersom vi ser at åpningstidene ikke tillater at alle oppsatte kamper kan spilles. Personer med funksjoner på de forskjellige lagene, vil få beskjed om alle flyttinger som angår deres lag via Min Håndball appen.

Elektronisk kamprapport
Elektronisk kamprapport skal brukes i aldersklassene fra 12 år og opp til seniornivå. Det skal benyttes LIVE Standard-versjon for elektronisk kamprapport, med unntak av 12 årsklassen hvor det benyttes LIVE Enkel-versjon.

• Det er mulig å sette opp testkamper for Live-føring hvis klubbene ønsker å øve seg på registreringen. Klubbene må da be om en spesifikk dato for Live-testkamp. Dette kan sendes til oss på e-post nhf.rsvn@handball.no.
Regionen tilbyr også tidtaker-/sekretærkurs på Teams, torsdag 23.9 og tirsdag 28.9. (se kurskatalogen)

Seriereglement
Seriereglementet er oppdatert i forkant av sesongen og ligger på regionen sin hjemmeside.

Bruk av spillere på tvers av lag i ungdomshåndballen 12år - Juniorserien i Region SørVest:
· Dersom en klubb har flere enn ett lag i samme pulje/avdeling skal det være separate spillerstaller. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra denne regelen.

· Dersom en klubb har lag påmeldt i ulike puljer/avdelinger kan det benyttes spillere på tvers av lagene.

· Dersom en klubb deltar i et sammensatt lag i samme pulje/avdeling som eget rent klubblag, kan det ikke benyttes samme spillere på sammensatt lag og klubblag.

Kamp og arrangement Norges håndballforbund har utredet protokoller for både barne- og ungdomshåndballen, og seniorhåndballen. Det er viktig at lagene gjør seg kjent med disse.

Det er klubbene ved klubbens daglige leder og/eller styreleder som er ansvarlig for å sikre at aktivitet skjer i samsvar med protokollen. Klubbene må selv sørge for en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern i tråd med protokollen, og skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra NIF, NHF og helsemyndighetene.

Veileder for kamp og arrangement finner dere på vår nettside her.

Vi gleder oss til å komme i gang med ny sesong J

LYKKE TIL MED SESONGEN!